Filtrlar

Geniteka fanining mazmuni, vazifalari, metotlari,, nazariy va amaliy ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 18:15:37
Tayanch tushunchalar: Genitika, irsiyat, o'zgaruvchanlik, irsiylanish, mutatsiya, ontogenitik o'zgaruvchanlik, genotip, xromasoma, umumiy genitika, mikroorganizmlar genitikasi, odam genitikasi, hayvonlar genitikasi, o'simliklar genitikasi, molekular genitika, genitikani rivojlanish bosqichlari, duagaylash metodi sitoginetik metod, egizaklar metodi, molekulyar genitik metod, populatsion statik metod genitikani boshqa fanlar bilan aloqasi genitikaning nazariy va amaliy ahamiyati.

Спортчи соматотипи ва унинг спорт генлари билан боғлиқлиги


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлянов Зафар Искандарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 61:796/799.61:001.89
Yaratilgan vaqti:
2018-04-03 16:53:48
Жаҳон миқѐсида замонавий спорт яққол кучли рақобат хусусияти билан тавсифланиб, спортчиларнинг жисмоний етуклигини энг баланд чўққиларга олиб чиқувчи илмий назарий асосни шакллантиришни энг муҳим вазифа сифатида қўймоқда. Ушбу вазифани амалга ошириш юқори даражада наслий асосга эга бўлган спортчининг тиббий-биологик, тиббий психологик белгиларини тадқиқот этиш орқали спорт истиқболларини аниқлаш йўналишидаги изланишларни жадалаштирмоқда.

Tibbiyot genetikasi


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
P.R. Olim xo'jayeva va boshq.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
216
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:33:14
Tibbiyot genetikasi antropogenetika (odam genetikasi) fanining bir tarmogi bolib, irsiy kasalliklar togrisidagi muammolarni hal qilib beradi, ya'ni ularning kelib chiqish mexanizmlari, klinik manzarasi, davolash tamoyillari, oldini olish choralari hamda kasalliklarni aniqlashda qo'llaniladigan usullar o'rganiladi. Hozirda genetikaning muhim yo'nalishi bo'lgan tibbiy genetika ancha rivojlanib bormoqda.

Диққатнинг етишмовчилик синдроми ва серҳаракатчанлик патогенизининг айрим қирралари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Халилов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
4
Yaratilgan vaqti:
2016-04-27 10:43:15
Диққатнинг етишмовчилик синдроми ва серҳаракатчанлик патогенизининг айрим қирралари ҳақида ёритилган.

Озиқлантиришнинг сурункали бузилиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.С.Сулайманов
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
15
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 14:41:08
Озиқлантиришнинг сурункали бузилиши. Даволаш факультети 4 курс талабалари учун Озиқлантиришнинг сурункали бузилиши муаммоси ёритилган.

Зотилжам


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.А.Каримжонов
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
6
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 14:19:54
Болалар ўпка зотилжами: полиэтиологик касаллик бўлиб касаллик нафақат инфекция бола организмига ташқаридан тушганида, балки юқори нафас йўлларидаги ўзини микрофлорасини активланиши натижасида келиб чиқиши мумкин. Ўпка зотилжами - ўпканинг ўткир яллиғланиш касаллиги бўлиб, нафас бузилишлари физикал маълумотлар, ренгенда ўчоқли, инфилтратив, сегментар ўзгаришлар билан намоён бўлади.

Рахит гипервитаминоз


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.К.Толипова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
18
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 13:30:17
Талабаларга ижтимоий ва методик муаммоларни объектив кўриш, ташхислаш бўйича тўғри текширувлар ўтказиш, даволаш, ўз вақтида рахит профилактикасини олиб бориш, соглос ривожланишига ёрдам беради.

Формирование профессиональной компетентности учащихся медицинского колледжа


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Юлдуз Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2012
UDK raqami:
УДК:373.6/.9:61
Yaratilgan vaqti:
2016-04-23 11:01:04
Ееоретически и практически обосновать организационно-педагогические условия формирования профессиональной компетентности медицинских сестер в образовательном процессе медицинского колледжа.

«Sport tibbiyoti va davolash jismoniy ma`daniyati» fanidan


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
1. t.f.n. Quvandiqova D.E. 2. O`qituvchi Farhod Zamanov
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Sahifalar soni:
36
Yaratilgan vaqti:
2016-04-23 10:49:49
«Sport tibbiyoti va davolash jismoniy ma`daniyati» fanidan jismoniy tarbiya va jismoniy ma`daniyat fakultеtining talabalari uchun mo`ljallab tuzilgan ma'ruza matnlari

Эпидемиология и профилактика группы инфекций дыхательных путей, управляемых средствами иммунопрофилактики (дифтерия, корь, коклюш, эпид.паротит


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шомансурова Ш.Ш.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
28
Yaratilgan vaqti:
2016-04-13 15:32:36
В данной лекции даны основные эпидемиологические характеристики дыхательных групп инфекций, общая характеристика группы, определение, этиология и эпидемиологическая характеристика возбудителей дыхательных групп инфекций, патогенез и основные клинические проявления инфекций дыхательных путей. Эпидемический процесс и проявления эпидемического процесса. Особенности реализации механизма передачи при отдельных инфекциях. П
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit