Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Анализ методики и обучения вольных упражнений спортивной гимнастики


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупов А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Нам ДУ
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:54:37
Выпускная квалификационная работа Юнусов Аброржон на тему «Анализ методики и обучения вольных упражнений спортивной гимнастики» состоит из трёх глав, выводов и списка использованной литературы. При выполнение ВКР выпускник использовал большое количество литературы и может свободно излагать усвоенный материал. В литературе имеются сведения об информативных характеристиках вольных упражнений спортивной гимнастики, выполняемого спортсменами различной квалификации.

Специфические особенности тренировочных занятий бегунов на короткие дистанции.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нарзуллаев Д
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Нам ДУ
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:53:14
Выпускная квалификационная работа Нарзуллаева Дониёра на тему «Специфические особенности тренировочных занятий бегунов на короткие дистанции» состоит из трёх глав, выводов и списка использованной литературы. При выполнение ВКР выпускник использовал большое количество литературы и может свободно излагать усвоенный материал. В литературе имеются сведения об информативных характеристиках бега на короткие дистанции, выполняемого спортсменами различной квалификации.

Изучение специфики физической подготовки бегунов на длинные дистанции


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гуломов С
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Нам ДУ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:51:05
Выпускная квалификационная работа Гуломова Сардорбека на тему «Изучение специфики Физической подготовки бегунов на длинные дистанции» состоит из трёх глав, выводов и списка использованной литературы. При выполнение ВКР выпусник использовал большое количество литературы и может свободно излагать усвоенный материал. В литературе имеются сведения об информативных характеристиках технике физической подготовки бегуна на длинные дистанции, выполняемого взрослыми спортсменами различной квалификации.

Yosh voleybolchilarning mahsus jismoniy tayyorgarligini oshirish yo’llarini aniqlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raxmatova D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:49:26
Sport faoliyatida texnik-taktik malakalarni samarali ijro etish va muayyan sport turida yuqori natijalarga erishish sportchilarni shakllangan jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog‘liqdir. Binobarin, jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, egiluvchanlik) maqsadga muvofiq shakllantirish sport tayyorgarligining muhim shartlaridan biridir. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonlaridan iborat bo‘lib, muovfiq sport turining xususiyatiga mos ravishda tashkil qilinishini taqozo etgan.

Yosh voleybolchilar o‘quv trenirovka mashg‘ulotlarining uslubiy asoslarini o‘rganish va tahlil qilis


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O’tbosarova Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:47:57
Yoshlar tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, jismoniy tarbiya darslarida, darsdan tashqari mashg‘ultlarda, maktabdan tashqari muassasalarda bolalar va o‘smirlar sport maktablarida olib borilayotgan mashg‘ulotlar asosiy o‘rinni egallaydi. Mashg‘ulotlar sport turlariga mos xolda olib borilib, pedagogik jarayon sifatida yuqori natijalarga erishishga qaratilgan.

Voleybolchilarning texnik tayyorgarligini rivojlantirishda jismoniy sifatlarini o‘rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muxiddinova N
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:46:24
Voleybolchilarning texnik taktik tayyorgarligini rivojlantirishda yangi axborot texnologiyalari va yuqori malakali voleybol jamoalar amaliyotida foydalanilayotgan maxsus tanlangan mashqlardan foydalanib yuqori natijalarga erishish tizimini ishlab chiqish va amaliyotda qo‘llash.

Yosh voleybolchilarni tayyorlashda harakatli o’yinlarning ahamiyatini tahlil qilish”(12-13 yosh)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayeva M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:45:06
Hozirgi paytda harakatli o’yinlarning asosiy vazifasi o’z mazmuni va metodikasi bilan bolalarni jamiyatimiz talablariga muvofiq ravishda tarbiyalashni ta’minlash, ularda axloqiy, irodalilik imkoniyatlarini rivojlantirish, ijodkor va bunyodkorlarga xos bilim, ko’nikma hamda malakalarni, o’quvchilarga xos xarakterli xususiyatlarni sifatlarni shakllantirishdan iboratdir.

Olimpizm ta’limini tashviqot va targ‘ibot qilishning vosita va uslublari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamajonov D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:43:03
Ushbu magistrlik dissertatsiyasi ishida olimpizm ta’limi, nazariyasi, mazmun-mohiyatini tushunish va uni o‘quvchi-yoshlarga yetkazishda vosita va usullarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, tadqiqotlar davomida olimpiya ta’limining nazariy asoslari, olimpiya talimining targ‘ibot shakli va vositalari tadqiq etilgan. Olingan natijalar hamda oliy ta’lim muassasalari, umumta’lim maktablari va bolalar-o‘smirlar sport maktablarida olib borilgan tajriba sinov ishlari asosida ushbu ta’lim muassasalarida olimpizm ta’limini tashkil etish bo‘yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Sportchilarda his-hayajon holatining salbiy tomonlarini bartaraf etish usullari (yengil atletika bilan shug’ullanuvchilar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jaxongirov Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:41:30
Mazkur magistrlik dissertasiyasi ishida yengil atletika sport turi bilan shug’ullanuvchi sportchilarda his-hayajon holatining salbiy tomonlarini bartaraf etish usullarini o`rganishga oid bibliografik (adabiyotlar) va retrospektiv (tarixiy) manbalarni tahlil qilingan. Bibliografik (adabiyotlar) va retrospektiv (tarixiy) manbalarni taxlili jarayonida stress va uning lipidlar almashinuvidagi ahamiyati, sportchilarning induvidial psixologik xususiyatlari va stressogen holatlarini o`rganishning o`ziga xos jihatlari, hamda yengil atletika sport turi bilan shug’ullanuvchi sportchilarni musobaqa oldi emotsional holatlari va uning xususiyatlari atroflicha o`rganilib, ilmiy asoslangan. Shuningdek, yengil atletikaning sportcha yurish va tekis yugurish turlari bilan shug’ullanuvchi his-hayajon holatlariga berilmaydigan va his-hayajon holatlariga beriladigan 16-18 yoshli o`smirlarni nafas olish organlarining funktsional holati o`zgarishlarini o`pkaning tiriklik sig’imi misolida qiyoslash nuqtai nazaridan o`rganilib, izoxlangan. Bundan tashqari yengil atletika sport turi bilan shug’ullanuvchilarda his-hayajon, ya`ni stres

Sportchini shakillantirishda oila va murabbiyning o‘zaro hamkorligining ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmonov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:39:29
Ushbu magistrlik dissertatsiya ishida sportchini shakillantirishda oila va murabbiyning o‘zaro hamkorligini ahamiyati, samaradorligini va ota-onalar bilan xamkorlik qilishni uslubiyati tadqiq etilgan bo’lib, ishning birinchi bobida tadqiqot mavzusiga taalluqli boshqa manbalarda keltirilgan nazariy, amaliy va empirik tadqiqotlar natijalarining tahlili, sportchini tayyorlashning nazariy asoslari, sportchini tayyorlashning asosiy tamonlari va ularning mashg‘ulot jarayonidagi o‘rni, sportchini rivojlantirishda murabbiy faoliyatini rejlashtirish, sportchini shakillantirishda ustoz-shogird munosabatlarining axamiyati o`rin olgan bo`lib, ikkinchi bobida esa tadqiqot ishining tashkil qilish uslublari, ilmiy uslubiy adabiyotlarni taxlil qilish va amaliy tajribalarni umumlashtirish, uchinchi bobida esa sportchini shakillanishida oila va murabbiyning o`zaro hamkorligining samarador usullari va olingan natijalar taxlili va murabbiy va ota-onalarga amaliy tavsiyalar kabi masalalar ko’rib chiqilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit