Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Mexanika -3 (Mashina detallari)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo.Mamirov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 11:04:42
Ushbu ma’ruzalar kursi texnika yo'nalishida taxsil olayotgan talabalar uchun mo’ljallangan.

Юмшоқ буғдойни барги орқали карбамид билан озиқлантиришнинг дон ҳосили ва сифатига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳасанова Рохила Зикирёевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.11+631.82+664.72
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:47:01
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг жанубий минтақаси суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида маҳаллий юмшоқ буғдойнинг «Яксарт» ва «Ғозғон» навларини сут пишиш фазасида барг орқали карбамид билан озиқлантиришнинг дон ҳосили ва сифат кўрсаткичларига таъсирини аниқлашдан иборат.

Суғориладиган ерлардан йил давомида самарали фойдаланишнинг илмий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Авлиякулов Мирзоолим Авазович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 631.587.631.5/445.152/559
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:44:06
Тадқиқотнинг мақсади жанубий минтақа ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон ва марказий минтақа суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ердан йил давомида самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги экинларидан йилига 2-3 мартагача ҳосил етиштиришнинг мақбуль агротехнология элементларини ишлаб чиқиш ҳамда тупроқ шўрланишини масофавий зондлаш ва географик ахборот тизими (ГАТ) орқали хариталашдан иборат.

Тупроқни шўрини ювишда сувни тежаш технологияларининг илмий ва амалий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Норкулов Усманкул
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.51+631.51.017/5
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:41:18
Тадқиқотнинг мақсади ўртача ва кучли шўрланган тупроқларни шўрини ювишда сувни тежаш ҳамда шўрхок гипсли тупроқларни ҳар хил усулда мелиорация қилишнинг (икки ярусли зовурлаштириш, чуқур юмшатиш, чуқур тилмалаш ва шўр ювиш) тупроқни сув ва туз тартибларига таъсирини аниқлашдан иборат.

Ирригация эрозиясига учраган тупроқлар шароитида кузги буғдойдан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси элементлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Акмалжон Нормухамадович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.11+631.459/445.56
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:36:52
Тадқиқотнинг мақсади ирригация эрозиясига учраган ерларда тупроқ зарраларининг ювилишини камайтириш ҳамда кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш учун тупроққа турлича ишлов бериб уруғ экиш ва ниҳолларни парваришлашда маъданли ўғитларнинг мақбул меъёрини илмий асослашдан иборат.

Butlovchi qism yetkazuvchi tashkilotlarda QSB sifat tizimini talablarini joriy etishdagi muammolar va ularning yechimlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Turg'unov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
110
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:18:09
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida “Butlovchi qism yetkazuvchi tashkilotlarda QSB sifat tizimini talablarini joriy etishdagi muammolar va ularning yechimlari” xaqida ma'lumotlar keltirilgan. Xulosa va takliflar berilgan.

Ishlab chiqarish korxonasida integrallashgan menejment tizimining joriy etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
K.Umarova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:13:24
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida Ishlab chiqarish korxonasida integrallashgan menejment tizimining joriy etish xaqida ma'lumotlar keltirilgan. Xulosa va takliflar berilgan.

Transport vositalarini axborot tizimi bilan ta'minlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Mo'minov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:10:59
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida Transport vositalarini axborot tizimi bilan ta'minlash xaqida ma'lumotlar keltirilgan. Xulosa va takliflar berilgan.

Porshen halqasi va silindr orasidagi tirqishni dvigatel ko`rsatkichlariga ta`sirini o`rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Ergashev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
104
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:08:07
Ushbu tadqiqotning maqsadi, halqa va silindr orasidagi tirqishning dvigatel ko`rsatkichlariga qanday ta`sir qilayotganligini asoslash va muammoning kontruktiv yechimlarini topishdir. Bu ko`rsatkichlar sifatida dvigatel quvvati, yonilgì sarfi va moyning kuyishini tanlab olindi.

“GM O’zbekistan” AJ avtomobillari bazasiga supermaxovik kuch qurilmasini o‘rnatish loyihasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Q.R.Orifjonov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:03:38
Ushbu malakaviy ishida Suppermaxovik loyixasi "GM O`zbekiston" AJ avtomobillari uchun loyixalangan hisob ishlari va konstruktorlik chizmalari to`liq ko`rsatilgan. Taxlil natijalari bo`yicha tavsiyalar berildi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit