Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ingliz tilidan mustaqil ta’limda og’zaki nutqni rivojlantirish uchun


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.I.Ilromhonova, D.X.Nishonova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:55:08
Mazkur metodik qo'llanma og’zaki nutqni rivojlantirish uchun moljallangan matnlar, matn yuzasidan tuzilgan, savollar hamda mavzuga oid so’z va iboralardan iborat. Ushbu ko’rsatma 18ta mavzudan iborat.

“Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” fаnining eshish bo’limidаn lаbоrаtоriya ishlаrini bаjаrish bo‘yichа


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Islambekova N. Abdurahmanova M. Umurzakova H.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:53:26
“Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” fаnidаn tа’lim оlаyotgаn bakalavrlar uchun o’qitish dаsturigа muvоfiq lаbоrаtоriya mаshg’ulоtlаri bаrchа mаvzulаr bo’yichа o’tkаzilib, tаlаbаlаrni bilimini chuqurlаshtirish, fаngа munоsаbаtini yaхshilаsh, semestrlаr dаvоmidа bir хil ishlаshgа, hаmdа mахsus vа umumiy аdаbiyotlаr bilаn shug’ullаnishlаri kerаk bo’lаdi.

Elektrotexnika va elektronika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Kaxxorov, S.Yuldashev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
128
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:51:19
“Elektrotexnika va elektronika” fanining raqamli sxemotexnika qismidan amaliyot mashg‘ulotlari uchun mо‘ljallangan bо‘lib unda raqamli qurilmalarda sonlarni ifodalash va arifmetik operatsiyalar, kombinatsion raqamli qurilmalar, ketma-ketlikdagi raqamli qurilmalar, generatorlar va impulslarni tanlovchilar, xotira qurilmalari, mikroprotsessorlar, mikroprotsessorli tizimlari kabi mavzularga mos misol, mashq, masalalar va savollar kо‘rib chiqilgan.

Методы и средства исследований


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Лайшева Э.Т. Валиева З. Ф. Саидмуратова С.С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
256
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:47:43
Курс лекций подготовлен в соответствии с типовой программой по дисциплине “Методы и средства исследований”

Dizayn tariхi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.B.Kasimova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:45:38
Leksiyalar kursida dizayn tariхining asоsiy bоsqichlari yoritilgan: qadimiy, o’rta asrlar, kеch o’rta asrlar, ХIХ-ХХ asr va zamоnaviy dizaynni rivоjlanishi ko’rsatilgan kabi mavzularni qamrab olgan.

Sohaga kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Islambekova, A.Eshmirzaev, U.Azamatov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
121
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:44:33
Ushbu leksiyalar kursi bakalavrlar uchun mo`ljallangan bo`lib, u «Sohaga kirish» fani bo`yicha pillani dastlabki ishlash, chuvishga tayyorlash, chuvish, xom ipakni yig`ib olish, eshish, paxtani dastlabki ishlash, yigirish, to’qima va trikotaj texnologiyasini o`z ichiga olgan.

Tadqiqot uslub va vositalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Mamatov, I.Abbazov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
115
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 08:39:16
O‘quv qо‘llanmada ilmiy tadqiqotlar asosiy usullari, tushunchasi, ta’rifi, va bosqichlari; izlanish metodikasi, ilmiy-texnikaviy axborotlarni о‘rganish va tahlil qilish haqida sо‘z boradi.

Гнойно – воспалительные осложнения переломов нижней челюсти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимов Зокир Кайимович
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
БухДТИ
Sahifalar soni:
122
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-19 18:17:53
В монографии изложены современные сведения о патогенетических механизмах гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти и их клинических проявлениях. Представлены результаты собственных исследований: цитологический, бактериологический, иммунологический и биохимический анализ; оценка данных анкетирования; разработка программных моделей для диагностики, лечения и прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти.

Жиноят ишлари юритувини инсонпарварлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маткаримов Қудрат Қаландарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
343.236 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-19 18:04:01
Тадқиқотнинг мақсади жиноят ишлари юритувини инсонпарварлаштиришга қаратилган хулоса ва илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Oziq-ovqat mahsulotlari ekspertizasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-19 07:20:30
“Oziq-ovqat mahsulotlari ekspertizasi” fanidan o‘quv uslubiy majmuasi 5A5321001-Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (maxsulot turlari bo’yicha) ta’lim yo‘nalishi magistrantlari uchun mo‘ljallangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit