Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Musavvir nigohida manzara


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:43:27
O‘quvchilarga manzara janri haqida ma’lumot berish, perspektiva qonun- qoidalariga rioya qilgan holda manzara ishlash bosqishlarini amalda bajarishga o‘rgatish. O‘quvchilarda tabiatga nisbatan estetik munosabatni shakllantirish, ularda estetik didni tarbiyalash. Tabiatni asrash va uni muhofaza qilishga o‘rgatish. O‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Tabiatning go‘zalligini ko‘ra bilish va idrok etishda o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma , malaka hosil qilish

Biologiya Geografiya (5-9-sinf) Kimyo (7-9-sinf)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:39:42
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (keyingi o‘rinlarda davlat ta’lim standarti deb ataladi) davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalarini, asosiy prinsiplarini, tarkibiy qismlarini, davlat ta’lim standartlarini joriy etish hamda davlat ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Умумтаълим муассасаларида ZiyoNET тармоғидан фойдаланиш


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:37:04
Умумтаълим муассасаларида ZiyoNET тармоғидан фойдаланиш ҳолати, мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари

Chet (Ingliz, nemis, fransuz) tillar (I-IX-sinflar)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:34:31
Davlat ta’lim standartlari o‘quvchi va talabalarning chet tillar bo‘yicha bilim va tayyorgarlik darajalarini belgilab beradi, o‘quv reja va dasturlar, darsliklar, qo‘llanmalarni ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Taqdimot: Chet tili darslik majmualaridan maqsadli foydalanish orqali o’quvchilarda chet tilining nutq ko’nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Райхон Бўриева
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:33:54
O’quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash, og’zaki va yozma nutq ko’nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, ularda til sezgirligini tarbiyalash biz o’qituvchilar oldida turgan asosiy vazifadir.Shu o’rinda nutq ko’nikmalarini rivojlantirishning asosiy vazifalari sifatida yuqoridagi vazifalarni sanab o’tmoqchiman. Nutq ko’nikmalarini rivojlantirishning asosiy vazifalari: - o’quvchilarga mustaqil va ijodiy fikrlashni o’rgatish; Og’zaki va yozma nutq ko’nikmalarini shakllantirish; Egalllangan nutq ko’nikmalarini rivojlantirish; O’quvchilarning tilga bo’lgan sezgirligini tarbiyalash; O’quvchilarning tilga bo’lgan qiziqishlarini oshirish kabi tushunchalarni o’z ichiga oladi.

Chet tili darslik majmualaridan maqsadli foydalanish orqali o’quvchilarda chet tilining nutq ko’nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
5
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:30:21
Avvalambor, Nutq nima? U nima uchun muhim sanaladi? Nutq – fikr bayon qilish vositasi bo’lib, og’zaki va yozma shaklda ifodalanadi.Yozma nutq, og’zaki nutqdan farq qilib, yozma nutq harf va so’zlarning ma’lum qonuniyat asosida o’zaro birikuvi orqali, gaplarni Grammatik jihatdan aniq va tushunarli bayon etish orqalietib boradi. Yozma nutq murakkab jarayon bo’lib, u ko’p vaqt hamda mehnatni talab qiladi.Yozma nutq fikrlarimizni ixtiyoriy ifodalab berishning keng qulay vositasidir.

Ona tili Adabiyot (5-9-sinf) O`zbek tili (2-9-sinf)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:25:48
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (keyingi o‘rinlarda davlat ta’lim standarti deb ataladi) davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalarini, asosiy prinsiplarini, tarkibiy qismlarini, davlat ta’lim standartlarini joriy etish hamda davlat ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Ўтган ўқув йили якунлари бўйича рейтинг кўрсаткичлари


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Ma`lumotnoma turi:
Chiqarilgan yil:
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:23:21
Ўтган ўқув йили якунлари бўйича рейтинг кўрсаткичлари паст бўлган таълим муассасаларига методик ёрдамни тўғри ташкил этиш ҳамда жорий ўқув йили якунлари бўйича таълим муассасалари ва халқ таълими бошқарув идораларининг рейтингини аниқлаш тартиби тўғрисида

Чет тилларини ўқитишда лойиҳа методининг аҳамияти ва уни амалиётда самарали қўллаш (Халқаро лойиҳалар тажрибаси мисолида) Тақдимот


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Тошкент шаҳар Юнусобод туманидаги 260-мактаб инглиз тили тренер-ўқитувчиси М.Нарзуллаева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
23
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:22:05
Барчамизга маълумки, бугунги кунда чет тили дарсларини ўқитишда турли педагогик технологиялар ва методлар кенг қўлланиб келинмоқда. Булар қаторида: Слайд 2 • Коммуникатив метод • Ўйин методи • Аудио-лингвистик метод • Грамматик-таржима методи • Лойиҳа метод ва бошқаларни айтиб ўтиш мумкин.

“Ёзги интеллектуал ривожлантириш оромгоҳи”да аниқ, табиий ва ижтимоий фанлар бўйича ўқувчилар билан олиб бориладиган машғулот дастурлари


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:20:34
“Билимлар беллашуви” ғолиблари учун ташкил этилган “Ёзги интеллектуал ривожлантириш оромгоҳи”да ўқувчилар билан ўтказилиши режалаштирилган машғулотлар тақвим-мавзу режаси
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit