Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Badiiy matnlar tarjimasida pragmatik masalalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xodjaeva Dilnoza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:29:05
Tаrjimа lingvistikа, mаdаniyаtshunoslik, qiyosiy etimologiyа, informаtikа, qiyosiy sotsiologiyа vа boshqа shu kаbi turli xil fаnlаr bilаn uzviy bog'liq fаndir. Аyniqsа, uning tilshunoslik bilаn аloqаsi beqiyosdir. Hаqiqаtdаn hаm tаrjimаning tilshunoslik bilаn chаmbаrchаs bog'liqligi bа‘zilаrni tаrjimа borаsidаgi noto'g'ri bаhs-munozаrаlаrgа, mаsаlаn, uni tilshunoslikning bir qismi deb tаlqin etishgа olib kelgаn. Bundаy fikr tаrаfdorlаri tаrjimаni аmаliy yoki qiyosiy tilshunoslikning bir qismi deb hisoblаshаdi. Strukturаlistlаr tа‘siri ostidаgi bu qаrаsh tаrаfdorlаri tilshunoslаr tomonidаn keltirilаdigаn kontekstdаn tаshqаri misollаrgа mos kelmаydigаn muloqotning rolini rаd etishgа urinаdilаr.

Asosiy chet tili arab tili


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хакбердиев О.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:27:42
M حفظ محمد الكتابМуҳаммад китобни ёдлади жумласидаги “الكتاب китобни” сўзи мафъул биҳ дейилади. Оламда рўй берадиган ҳар бир ишнинг бажарувчиси (фоъили) бўлади.Бу иш-ҳаракат бирор ишни бажариш учун содир бўлади.Иш-ҳаракатни бажарувчи киши ёки нарсага далолат қилувчи сўз «фоъил» деб аталади.Юқорида айтиб ўтилганидек, уни рафъ ҳолатида ўқиш лозим.Иш-ҳаракат содир бўлишига далолат қилувчи сўз «мафъул биҳ» дейилади.Мафъул биҳни насб ҳолатида ўқиш лозим.

Методы преподавания иностранного языка для детей дошкольного и среднего возраста (на примере итальянского языка)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Агамирзаева Н.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:22:10
Целью данной работы является раскрыть основные направления процесса преподавания иностранного языка детям дошкольного возраста.

Tarjima nazariyasini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Haydarova Nargiza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:20:53
Tilimizdagi mehr-oqibat, mehr-muhabbat, mehr-shavqat, qadr-qimmat degan, bir-birini chuqur ma‘no-mazmun bilan boyitadigan va to'ldiradigan iboralar bor. Qanchalik g‘alati tuyulmasin, bu iboralarni boshqa tillarga aynan tarjima qilishning o'zi mushkul bir muammo».

Degres des adjectifs du francais, del'ouzbek et de l'anglais


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Fayzullaeva Feruza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:15:07
Le typologie etude scientifiquement de la comparaison des langues. L‟apprentissage, en comparant de trois langues donne plus effects que les autres types de l‟apprentissage. En comparant de ces langues nous pouvons savoir les cotés différents et les cotés pareilles de ces trois langues. La linguistique actuelle se laisse plus facilement definir: son objet est la langue, composante sociale du langage, qui s'impose à l'individu et s'oppose a la parole, manifestation volontaire et individuelle.

Nikkolo Ammanitining ”Men va Sen” asarida troplarning qo’llanilishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ergashova B
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:15:01
Ishning maqsadi: adabiy asarlarda badiiy ruhni saqlagan holatda, yoshlar ongida so’zga shaydolik tushunchasini uyg’otish, olamni tushunishga, tabiatni tahlil qilishga ko’maklashish, kelajak avlodni ma’naviy salohiyatini o’stirish, kitobga oshnolik tuyg’usini shakllantirish.

Uncountable noun in plural semantic aspekt


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hoshimov A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:12:03
Expressions of natural language will have properties at different levels. They have formal properties, like what kinds of morphological prefixes or suffixes they can take, and what kinds of other expressions they can combine with but they also have semantic properties, i.e. properties pertaining to their meaning.

Distributional Approach to the Problem of Parts of Speech


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sadikova Mehrangiz
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 15:06:31
Во введении выпускной квалификационной работы дается краткое обоснование выбора темы и методов исследования, достаточно убедительно аргументирована актуальность темы исследования. Установлены цели и задачи, предмет и объект исследования, выдвинуты положения на защиту. В основной части двух глав исследуются методы обучения новому грамматическому материалу и способы проверки полученных знаний. В заключении подведены итоги исследования, содержатся выводы по квалификационной работе. В списке использованной литературы указаны источники научного материала.

IL manifesto del futurismo


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Агамирзаева Н.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 10:45:43
Il Manifesto del Futurismo 1 La nascitadelFuturismo 2 Futurismo: stile e maggiori esponenti 1 Il Manifesto del Futurismofupubblicato in Italia il 5 febbraio 1909 e ripreso da diversigiornalidellapenisolaneigiornisuccessivi.

Воспроизводственный потенциал региона: проблемы количественных измерений его структурных элементов.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Асадуллина Н.С.
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 10:24:58
Предназначен для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных служащих.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit