Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Касбий таълим методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Х.Ражабова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали
Sahifalar soni:
127
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 12:28:49
"Касбий таълим методикаси" курсини ўқир экан, касб-хунар коллежларидаги касб таълими мақсади, вазифалари ва мазкур фан мазмунининг тузилиш принципларини билиб олиши, методик воситалар тизимини эгаллаши керакки, улар ёрдамида касб-хунар коллежларининг ўқув – лаборатория хоналарида, ишлаб чиқаришда ва бошқа мехнат объектларида таълим-тарбия жараёнини муваффақиятли олиб бориши таъминланади.

Касбий педагогика. Касбий психология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Х.Ражабова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали
Sahifalar soni:
147
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 12:28:04
Ўрта махсус, касб-хунар ўқув юртларининг телекоммуникация йўналишида махсус фанлардан дарс берадиган бўлғуси педагогларга касбий таълим назарияси ва методикасини, ўқувчилар билан олиб бориладиган касбга йўналтириш ишлари назарияси ва методикасини ўргатишдан иборат. Бўлажак педагог «Касбий педагогика. Касбий психология» курсини ўқир экан, касб-хунар коллежларидаги касб таълими мақсади, вазифалари ва мазкур фан мазмунининг тузилиш принципларини билиб олиши, методик воситалар тизимини эгаллаши керакки, улар ёрдамида касб-хунар коллежларининг ўқув – лаборатория хоналарида, ишлаб чиқаришда ва бошқа мехнат объектларида таълим-тарбия жараёнини муваффақиятли олиб бориши таъминланади.

Разработка методологии применения мультимедийных средств при преподовании предмета "Электротехника" в профессиональных колледжах "Саноат"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжаев Артём Абдубакирович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 12:25:57
Выпускная квалификационная работа посвящена теме «Разработка методики использования мультимедийных технологий при обучении электротехнике в профессиональных колледжах». Изучаются новые информационные технологии обучения электротехнике, их практическое применение и формы использования образовательных программ.

Kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejlari uchun axborot texnologiyalari fanlarini modelini yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saminova Gulmira
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 12:21:32
Shu nuqtai nazardan olib qaraganda o`quvchi-yoshlarni zamonaviy axborot texnologiyalari va zamonayi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o‘rgatish, ularda o`z faoliyat sohasida yangi axborot texnologiyalari va interfaol usullardan foydalana olish ko`nikma va malakalarini hosil qilish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Axborot texnologiyalar fani bo‘yicha nazariy va amaliy darslarni tashkil etish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish o`rganilayotgan mavzuning yana keng qamrovli tushinib olishiga, bilim ko`nikma va malakalarning mustakkamlanishiga olib keladi.

Akademik litseylarda mustaqil ta'limni tashkil etishda masofaviy ta'limni o'rni va vazifalarini tadqiq etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Odilov Kamoliddin
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 12:03:07
O‘rta maxsus ta‘lim-tarbiya tizimida litsey va kollejlari ta‘lim-tarbiya jarayonida samaradolikka erishishda interaktiv usullardan foydalanishning usullari shakllarini amalda sinab ko‘rib, ta‘lim-tarbiyaga tadbiq etishning eng ustivor deb hisoblangan ishlar yuzasidan tadqiqot ishlari olib borildi.

Akademik litseylarda masofaviy ta'lim yordamida amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish texnologiyasini ishlab chiqish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirzakarimova Iroda
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filial
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 11:58:47
Kompyuter va axborot texnologiyalari o'z foydalanuvchilaridan muloqot uchun ma'lum bir darajadagi maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Bu tayyorgarlikning qay darajada mukammal bo'lishi muloqotning sifat darajasini belgilaydi. Mazkur muammoni hal qilish esa, boshlang'ich, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimidagi informatika fani va uni o'qitish uslubiyoti oldida turgan eng dolzarb masalalardan biriga aylanib ulgurdi.

Akademok litseylarda o'quvchilar bilimlarini baholashda test usullaridan foydalanishni tahlil etish va yangi metodologiyasini yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Иннатуллаева Азизахон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 10:50:06
Ushbu bitiruv malakaviy ishida «Informatika va axborot texnalogiyalari» fanidan o‘quvchilarning bilimlarini baholash uchun test dasturini yaratildi. Dastur Flash tizimida yaratilgan bo‘lib, bu o‘zining qulayliklari va afzalliklari bilan boshqa dasturlardan farq qiladi. Dasturning foydalanuvchilar va o‘quvchilar uchun qulayligi uning o‘zbek tilida ekanligidir. Qulay, ovozli interfeys va grafik dizayniga alohida etibor berilgan bo‘lib bu esa o‘quvchilarda yaxshi ta‘surot qoldiradi. Hozirgi zamonaviy pedagogika uchun MyTest va iSprin QiuzMaker dasturida tuzilgan testlarning ahamiyati beqiyosdir. O‘zbek tilidagi test dasturlari sonini ko‘paytirish, internetda test sahifalarini yaratish va o‘quvchi, o‘quvchilarni jalb etish talim tizimimizda yaxshi samara beradi. Dars samaradorligini ortirishda MyTest va iSprin QiuzMaker testlarining imkoniyati kattadir.

Юрак ишемик касаллиги билан хасталанган беморларда магистрал томирларни қариш хавф омилларини баҳолаш асосида ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Низамов Улуғбек Иргашевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.127-616.005.4-06:616.153.915:615.22
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 10:47:21
Тадқиқотнинг мақсади юрак ишемик касаллиги билан оғриган беморларда магистрал томирлар деворининг қаттиқлигини, марказий гемодинамика кўрасаткичларини ва 3-металлопротеиназалар гени полиморфизмини баҳолаш асосида коронар атеросклерозни эрта ташхислаш, хавф стратификациясини ва даволаш усулларини оптималлаштиришдан иборат.

Зарарли дастурлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Michael Sikorski Andrew Honig
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали
Sahifalar soni:
802
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 10:42:42
Ахборот ҳимоясининг асосий усулларидан бири бу – криптографик ҳимоя бўлиб, ахборотнинг махфийлиги ва бутунлигини таъминлайди. Стегонография криптографиянинг бир бўлими бўлиб, ахборотни мавжудлигини яшириш билан шуғулланади. Ахборотнинг қиймати ортиши натижасида унинг криптографик, стегонографик ҳимоясига бўлган талаб ортади. Шунинг учун ушбу китобда стегонографик ҳимоя усулларини қўллаш, хусусан, муаллифлик ҳуқуқини таъминлаш, турли кўринишдаги ахборотни кўчириш, ўчириш, нусхалашдан ҳимоялаш, матн, аудио, озов ва видео маълумотлар ичида махфий ахборотларни яшириш, стегонографик алгоритмлар ёрдамида яширинган ахборотни аниқлаш каби масалаларни қамрайди.

Дастурлаш тилларини укитиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А. В. Могилев, Л. В. Листрова.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали
Sahifalar soni:
317
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-04-19 10:41:31
В книге рассмотрены история развития языков программирования и парадигмы программирования, языки программирования высокого уровня, метаязыки для описания синтаксических конструкций языка высокого уровня, структурно-ориентированное программирование и язык Паскаль, введение в язык Си, элементы объектного программирования, основы логи-ческого программирования на языке Пролог, вычислительные методы, дано понятие о компьютерном моделировании.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit