Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Олий таълим муассасаси ўқитувчиларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида креатив ўқитиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Позилова Шаҳноза Хайдаралиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 378.091.12..005.963
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 17:41:41
Oлий таълим муассасалари педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курсларида информатика, математика ва физика йўналиши тингловчиларини креатив ўқитиш методикасини такомиллаштириш

Тупроққа ишлов бериш усуллари ва такрорий экинларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атажанов Муроджон Махамаджонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ:633.51:631.51/559
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 16:28:42
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида алмашлаб экишнинг 1:1 тизимида кузги буғдойдан кейин тупроққа турли усулларда ишлов бериб, такрорий экинлар етиштириб тупроқ унумдорлигини ошириш ҳамда тупроққа ишлов бериш агротехнологиясини такомиллаштириш орқали келгуси йил экилган ғўзадан эртаги, юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлашдан иборат.

Оилада болаларни алла воситасида маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг педагогик имкониятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мардонова Гулжахон Амоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 373.2.018.11-053.2:398.831
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 16:14:10
Тадқиқотнинг вазифалари: аллаларнинг ижтимоий-ғоявий мазмуни, тарбиявий таъсири, алла сўзининг этимологик маъноси ва тарихий шаклланишини педагогик нуқтаи назардан талқин этиш ҳамда болаларни алла воситасида маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг фалсафий, педагогик ва психологик ҳолатини таҳлил этиш; болаларнинг ёши, психологик-маънавий ривожланиши бўйича маънавий-ахлоқий тарбиялашга йўналтирилган алла турларини дидактик мазмунига кўра таснифлаш; оила–маҳалла–мактабгача таълим муассасаси ҳамкорлиги асосида болаларни алла воситасида маънавий-ахлоқий тарбиялаш самарадорлигини оширишнинг ижтимоий-педагогик механизмини такомиллаштириш; болаларни алла воситасида маънавий-ахлоқий тарбиялаш методининг самарадорлигини оширишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўзбекистонда антропоген омилларни ҳисобга олган ҳолда атмосфера тиниқлигининг қуёш энергияси ресурсларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эгамбердиев Хамроқул Турсунқулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
551.521:911.2:572(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 15:53:13
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда антропоген омилларнинг Қуёш энергияси ресурсларига таъсирини ҳисобга олган ҳолда атмосфера тиниқлигининг иқлимий-статистик режими ҳамда фазо ва вақт бўйича тақсимотини аниқлаш ҳисобланади.

Жигар яллиғланиши патогенезида нитрергик ва монооксигеназа системасини ўзаро функционал боғлиқлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайфуллаева Саида Акрамжоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.14-006.36-618.17:616.381-072.1-089-085
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 14:52:22
Тадқиқотнинг мақсади жигарнинг шикастланиш патогенезида нитрергик ва монооксигеназа тизимларнинг индукция ва ингибиция йўли билан ўзаро функционал боғлиқлигини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Жигар яллиғланиши патогенезида нитрергик ва монооксигеназа системасини ўзаро функционал боғлиқлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайфуллаева Саида Акрамжоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.14-006.36-618.17:616.381-072.1-089-085
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 14:48:50
Тадқиқотнинг мақсади жигарнинг шикастланиш патогенезида нитрергик ва монооксигеназа тизимларнинг индукция ва ингибиция йўли билан ўзаро функционал боғлиқлигини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Сагиттал тиш-жағ аномалияларини эрта аниқлаш тамойиллари ва профилактикаси, ташхислаш ва даволашга ёндашув


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Дилшод Маджитович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.314.17-07(021)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 14:12:35
Тадқиқотнинг мақсади болаларда тишлов аномалияларининг эрта яширин шаклларини башоратлаш ва аниқлаш, ҳамда даволаш-олдини олиш тадбирларини самарадорлигини асослашдан иборат.

Мустақиллик даври туркий халқлар лирикасида шаклий изланишлар ва уларнинг типологияси (ўзбек, қорақалпоқ ва туркман лирикаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Гайлиева Огулбай Курбанмурадовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 82-1/-9-3.82-31
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 10:52:58
Ҳозирги замон жаҳон адабиётшунослигида ёзма адабиёт жанрларининг шаклланиши ва тадрижий ривожини лиропоэтик тафаккур доирасида ўрганиш тамойилининг устуворлик касб этиши адабий жараённинг миллий бадиий тафаккур контекстида тутган ўрнини белгилашга асос бўлди. Этномаданий жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган халқлар адабиётининг ўзаро алоқалари ва типологик муштараклигини тадқиқ этиш натижасида олинган хулосалар эса адабий жанрларнинг функционал-семантик хусусиятлари ва поэтик табиатига доир назарий қарашларни тубдан янгилади.

Қаттиқ жисмлардан ташкил топган диссипатив механик системанинг тебранишлари назарияси ва ҳисоблаш усулларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тешаев Муҳсин Худойбердиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УУК 534.1;531.3
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 09:21:46
Тадқиқотнинг мақсади: гармоник (ёки стационар бўлмаган) юкланишлар таъсиридаги йиғилган массали, нуқтавий таянчли юпқа деворли пластина ва қобиқлардан ташкил топган диссипатив механик системалар тебранишлари назариясини бошқаришни ҳисобга олган ҳолда аналитик ва сонли таҳлил қилишнинг назарий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Молия ва бошқарув масалаларидаги диффузион тенгламалар ечимларини сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бақоев Матёқуб Тешаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
519.9
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 15:38:38
Тадқиқотнинг мақсади кўп ўлчовли чизиқли ва чизиқсиз параболик ва ультрапараболик диффузион тенгламалар учун бошланғич-чегаравий ҳамда Коши масаласи ечимини сонли моделлаштириш алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit