Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний тарбия машғулотларида соғломлаштиришнинг ташкилий- услубий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидов Иззатилло Истамович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796:33.28.07-053.6
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 14:27:32
Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний тарбия машғулотларида соғломлаштиришнинг ташкилий-услубий хусусият- ларига асосланган услубиятни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўзбек эстрада мусиқасининг миллий ўзига хослиги жанрлар ривожи кесимида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аманова Нодира Аллабергановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
784 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 11:15:51
Ўзбек миллий эстрада мусиқасининг устувор жанр ва услуб йўналишлари, уларга хос оҳанг-ритмларнинг хусусий белгилари ва мазкур санъатнинг ҳозирги давр Ўзбекистон мусиқа маданиятидаги аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашева Гулчеҳра Туробовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
780.616.41
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 11:08:06
Миллий чанг чолғусининг генезисини ёритиш ва чангсимон чолғуларнинг шакли, ижро анъаналари, мусиқа амалиётидаги ўрни ҳамда функционал вазифаларини аниқлашдан иборат.

Гепатитда жигар митохондриясида энергия алмашинуви ва перекисли оксидланишни флавосан ва дадзин билан коррекциялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirzakulov Sobitjon Oltinovich
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 576.311:616.03: 591.436+661.729
Yaratilgan vaqti:
2019-04-13 14:23:12
Тадқиқотнинг мақсади сурункaли гепaтит моделидa жигaр ҳужaйрaлaри вa митохондриялaри функционaл ҳолaтининг бузилишлaрини aниқлaш ҳaмдa улaрни флaвосaн субстaнцияси вa дaдзин флaвоноиди билaн коррекциялaшдaн иборaт.

Артериовеноз мальформациянинг церебрал неврологик асоратлари ва уларнинг прогнозлаш муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Максудова Лайло Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.831-005-03611:6168/89-036.76-06
Yaratilgan vaqti:
2019-04-12 16:14:13
Тадқиқотнинг мақсади АВМнинг бош мия асоратлари билан касалланган беморларни прогнозлаш ва даволаш тактикаси масалаларини такомиллаштиришдан иборат.

Умумтаълим мактабларида кимёвий билим, кўникма ва малакаларни самарали ривожлантириш (амалий мазмундаги мустақил ишлар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дўмонов Бахромжон Мухторович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
54:371-3
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 17:13:31
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг кимёвий билим, кўникма ва малакаларни ривожлантиришга доир тавсия ҳамда таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Педагог профессионал компетентлилигини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Шоира Хамидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
316.6:378.14
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 11:27:49
Педагог профессионал компетентлигини шакллантирувчи ижтимоий-психологик механизмларининг компонентларини аниқлаш ҳамда педагогларда профессионал компетентликнинг шакллантиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Қорақалпоқ оилаларининг ижтимоий ва этнопсихологик муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Утепберганов Марат Алланазарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
155.22
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 11:20:37
Қоракалпоқ ёшларининг оила-никоҳ муносабатлари тўғрисидаги тасаввурларини, оилавий ҳаётга тайёрлаш ҳолатини аниқлаш асосида оила қуришга тайёрлик мезонларини ишлаб чиқиш ва оила-никоҳ барқарорлигини таъминлаш имкониятларини ошириш.

Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги клиник, эндоскопик манзараси ва терапиясини рефлюксат муҳитига алоқадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Дилнавоз Ҳасановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.248-06. 55-071.1
Yaratilgan vaqti:
2019-04-10 10:22:40
Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги клиник ва эндоскопик манзараси белгиларининг намоён бўлиш кўлами хусусиятлари ва муолажасининг терапевтик самарадорлиги рефлюксат рН муҳит турига алоқадор жиҳатларини такомиллаштириш.

Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умирова Светлана Маъмуржоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
809:494.3
Yaratilgan vaqti:
2019-04-09 16:22:08
Ҳозирги замон ўзбек адабиётининг кўзга кўринган вакили Усмон Азим шеърий асарлари тилини лингвопоэтик таҳлил этиш орқали унинг индивидуал ижодий манерасига хос хусусиятларни белгилаш ва шоир поэтик асарлари матнида коннотатив вазифа бажараётган тил элементларининг услубий имкониятларини аниқлаш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit