Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия дарслари учун кластер модулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Танибердиев Акмал Абдуғаниевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796:001.89:002
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 12:14:44
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида “Жисмоний маданият ва спорт” фанини ўқитиш учун кластер-модулини ишлаб чиқиш ва педагогик тажрибада текширишдан иборат.

Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлиги (Ўзбекистон фармацевтика саноати мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Жавохир Жамолович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
336:330.3(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 17:08:34
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлигини ошириш юзасидан илмий-услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Нутқ муҳитида шаклланувчи француз тили образли ўхшатишларининг семантик-когнитив механизмлари (homme, femme, enfant отлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мустаева Гулдора Салахиддиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.133.1’37
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:18:55
Тадқиқотнинг мақсади. Homme, femme ва enfant таркибли спонтан образли ўхшатишларнинг шаклланиш қонуниятларини семантик ва когнитив аспектларда аниқлаш ҳамда уларнинг мазмунини тизимлаштиришдан иборат.

Поэтик матннинг лингвофонетик хусусиятлари вa таржиманинг прагматик муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халимова Фируза Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 81’25-5
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:12:09
Тадқиқотнинг мақсади поэтик матн лингвофонетик тузилишини қиёсий таҳлил қилиш орқали фоник хусусиятларнинг прагматик мазмунга таъсирини аниқлаш ҳамда ушбу мазмунни таржимада қайта яратиш усулларини ёритиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Асқарова Шахноза Камолидиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 811.111 `362
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:08:16
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятларини чоғиштириб ўрганиш орқали эмоционал-экспрессив, ахборотни йўналтирувчи ва матн яратувчи хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек фольклори ва мумтоз адабиёти намуналари француз тилида (реми дор таржималари асoсида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насирдинова Ёркиной Абдумухтаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 801.83
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:04:17
Тадқиқотнинг мақсади Реми Дор томонидан француз тилига таржима қилинган ўзбек фольклори ва мумтоз адабиѐти намуналарини қиѐсий тадқиқ қилиш ҳамда таржимон маҳоратини ѐритиб беришдан иборат.

Араб мусиқа терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиёти (x–xv асрлар Ўрта Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид асарлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Арипов Закир Тахирович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 811.411.21
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:00:14
Тадқиқотнинг мақсади классик араб мусиқашунослик терминларининг шаклланиш босқичида яратилган манбаларни ва терминларни тадқиқ этиш ҳамда бу ишларни X–XV асрлар марказий осиёлик олимларнинг мусиқашуносликка доир асарлари воситасида амалга ошганини далиллаш, мусиқашуносликнинг классик даврида арабча терминларнинг ясалиш усуллари, танланиш ва баён этиш принципларини ёритиб беришдан иборат.

Рус тили изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларнинг грамматик ишланмаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Абдукарим Сулайманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 808.2 +801.54
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 15:56:12
Тадқиқотнинг мақсади феъл фразеологизмларнинг тузилиши, семантикаси ва грамматик хусусиятларини объектив акс эттириш бўйича ҳозирги рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни грамматик ифодалашнинг оптимал тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳияти (Ўзбек ва инглиз латифалари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамов Илхом Турсунович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
ЎУК: 82-1/-9
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 15:48:51
Тадқиқотнинг мақсади кичик жанр намунаси бўлган латифа матнларининг лисоний таркиби, прагматик мазмунини аниқлаш ҳамда уларнинг когнитив фаолият ва тил тизими муносабати негизида шаклланадиган лингвистик ва миллий-маданий моҳиятини ёритишдан иборат.

Жамият демократлашувида миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобоёров Бобомурод Норматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
323.1 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 14:49:35
Тадқиқотнинг мақсади демократик ислоҳотлар шароитида миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришни ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit