Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафаров Джахонгир Исмоилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
349.6 (043.5)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-18 12:39:35
Дунёда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгариши билан боғлиқ экологик инқирозларнинг олдини олиш ҳамда барқарор ривожланишга ўтишнинг аҳамияти изчил ошаётган, ушбу соҳада қонун ҳужжатлари ҳажми кескин ортаётган (сўнгги бир йил ичида 3500 га яқин қонун ҳужжатлари қабул қилинган ) ҳозирги шароитда экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш масаласи муҳим роль ўйнайди.

Панжарадаги икки заррачали системага мос баъзи модел операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хуррамов Абдимажид Моликович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.984
Yaratilgan vaqti:
2018-06-18 12:24:01
Панжарадаги махсус дисперсион (заррачанинг бир тугундан қўшни тугунга ўтишини тавсифловчи) функцияли қисқа масофаларда тортишувчи потенциал ёрдамида ўзаро таъсирлашувчи ихтиёрий икки квант заррачали системага мос баъзи модел операторларининг хос қийматлари сонини аниқлаш.

Панжарадаги икки заррачали шредингер оператори хос қийматларининг қўзғалишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамиров Бердиёр Улугбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.984
Yaratilgan vaqti:
2018-06-18 12:21:31
Икки ва уч ўлчамли панжарада харакатланувчи ва қисқа масофада ёки узоқ масофада кучсиз таъсирлашувчи икки заррачали системага мос Шредингер операторларининг муҳим спектридан ташқаридаги хос қийматларнинг қўзғалишларини аниқлаш.

Сув оқими ростланган шароитда дарё ўзанининг гидравлик ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Илҳом Аҳрорович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
556.537.627.4
Yaratilgan vaqti:
2018-06-18 11:53:42
Тадқиқотнинг мақсади дарёнинг ростланган ўзани учун оқим ва ўзаннинг гидравлик параметрларига ростланган сув оқими таъсирини ҳисобга олган ҳолда дарё ўзанининг гидравлик ҳисоблаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

И.А.Каримовтың «Тарийхый еслеўсиз келешек жоқ» шығармасы ҳәм академиялық лицейлерде тарийхты оқытыў мәселелери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Э.Кочкарова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 18:44:27
Бул макалада И.А. Каримовтын тарийхый еслеусиз келешек жок шыгырмасынын ахмийети

О значении произведений Первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в развитии исторической науки


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Э.Кочкарова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 18:42:44
Макалада Бринши президентимиз И. Каримов Узбекстаннын тарийхын, мадениятын, руухый байлыкларын айтып откен.

Вопросы обновления содержания курса по истории Каракалпакстана в Академических лицеях


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Э.Кочкарова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 18:38:09
Маклада биринши музыка таныушы шыгыс таныуы алым Александар Семенов хаккында соз етилген.

Вопросы подготовки учебника по новейшей истории Каракалпакстана для Академических лицеев


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Э.Кочкарова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 18:35:44
Макалада окытыушы - окыушы шанарактын оз-ара мунасибитине тийисли маслахатлердин ахмийетли машкалалары.

Каракалпагыстан шараятында коклемзарластырыуда колланылыатугын агаш хам пута осимликлеринын биологиялык касийетлери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 18:30:02
Макалада Каракалпагыстан шараятында коклемзарластырыуда колланылыатугын агаш хам пута осимликлеринин биологиялык касийетлери соз етиледи

Экологческий изучение и вляние Аралського море на растетилности южного приаралья


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кошмаганбетова Ш Отенова Ф Нурмахашева Г
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 18:27:42
В условиях продолжающегося снижения уровня Аральского моря и развитие проссесов антропогенного опустынивание в регионе.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit