Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Исследование неровноты продуктов по переходами прядельного производство оснощенного оборудованием разных стран


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:34:32
Цель дипломного работа: основная цель дипломной работы- исследование неровноты продуктов прядения, анализ причин ее появления, а также рекомендация по снижению неровноты продуктов прядения.

Кастюмбоп матонинг ҳаво ўтказувчанлигига тасир этувчи омилларну ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошпулатова Дилноза Ғайбулла қизи
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:32:42
Диплом ишининг асосий мақсади: турли ўрилишли ва таркибли костюмбоп матоларнинг ҳаво ўтказувчанлигига таъсир этувчи омилларни ўрганишдан иборат.

Пахта бамбук аралаш толали арт. 1095 кўйлакбоп тўқимасини ишлаб чиқариш кўйлакбоп тўқимасини ишлаб чиқариш корхонасини технологик жараёнларини лойиҳалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бекназарова Насиба Турдалиевна
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:30:51
Аралаш толали ҳомашёдан кўйлакбоп тўқимасини ишлаб чиқариш учун замонавий технологик жараёнларни лойиҳалаш.

Ҳарбий кийимлар учун мўлжалланган матоларнинг физик-меҳаник ҳоссаларини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сафаров Мамасоат Норқуватович
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:30:07
Диплом ишининг мақсади: ҳозирги пайтда республикамиздаги мавжуд тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқарилаётган толалар таркиби турлича бўлган турли ассортиментдаги ҳарбий кийимлар учун мўлжалланган матоларнинг физик-механик хоссаларини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга белгиланган вариантдаги матонинг оптимал вариантини тавсия этиш.

To’qimachilik materialshunosligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:26:46
Ushbu metodik qo’llanmada tola, ip, gazlamalarning tuzilishi, olinishi va xususiyatlarini aniqlashning uslub va vositalarini o`rgatadi. Shuningdek, tayyor mahsulotlarning olinishi, ularning assortimenti, tuzilishi va xususiyatlarini o`rganish, zamonaviy asbob-uskunalar yordamida fizik-mexanik xossalarini aniqlash, mahsulotni qayta ishlanish jarayonida sifatini o`zgarishi, olingan sinov natijalari qiymatlarini standart talablariga asosan baholash qoidalari keltirilgan.

Differensial tenglamalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:25:12
Metodik qo’llanmada differensial tenglamalar haqida tushuncha, ularga olib kelinadigan ba’zi masalalar, birinchi va yuqori tartibli differensial tenglamalar va ularning yechilish usullari keltirilgan.

Чарм ва мўйна материалшунослиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:24:02
Услубий қўлланмада лаборатория ишларини бажаришда атмосфера шароитини аниқлаш, тери (чарм) микроскопияси, топографияси, чарм ошланганлиги, унинг физик-механик хусусиятлари, нави ва нуқсонлари ҳамда табиий мўйна хоссалари, унинг навини аниқлаш каби лаборатория машғулотлари ва назорат саволлари келтирилган.

Texnik tizimlarni boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xаlmаtоv D.А. Mirzaaxmedova X.B. Xo’janazarov U.O.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
131
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:21:21
Leksiyalar kursida Avtomatik rostlash tizimlari (ART) haqida asosiy tushunchalar. ARTning sinflanishi, asosiy elementlari tavsiflari. Avtomatik tizimlarining asosiy elementlari ART ning asosiy elementlari va qurilmalari, signal kuchaytirgich elementlari, elektromexanik vositalari keltirilgan.

Avtomatlashtirishning texnik vositalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.A.Qaxxorov, S.X.Yuldashev
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
442
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:20:04
Leksiyalar kursida mikroprotsessorli tizimlarning eng asosiy negizlari, atamalari va sxemalarining belgilanishi hamda mikroprotsessorli tizimlarining tashkil etuvchi elementlarini ishlash tamoyillari bayon qilingan

Dizayn tariхi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.B.Kasimova
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:17:44
Leksiyalar kursida dizayn tariхining asоsiy bоsqichlari yoritilgan: qadimiy, o’rta asrlar, kеch o’rta asrlar, ХIХ-ХХ asr va zamоnaviy dizaynni rivоjlanishi ko’rsatilgan mavzularni qamrab olgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit