Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бадиий таржимада лингвокультуремаларнинг ифодаланиши (Инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тухтаходжаева Наргиза Акмаловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811.512.133’25
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 16:32:54
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги универсал ва миллий-маданий лингвокультуремаларнинг бадиий асарлар таржималарида ифодаланишини тадқиқ қилишдан иборат.

«Кодекс куманикус» – туркий халқлар ёзма обидаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жафаров Ботир Саттарович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
801.82:811.512.1(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 16:29:04
“Кодекс куманикус”ни туркий халқларнинг муштарак ёзма обидаси сифатида яхлит ҳолдаги тарихий-филологик баҳосини бериш ва унинг матний таҳлилини амалга оширишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги генетик боғланмаган лексик омонимларнинг самарадорлиги ва уларнинг лексикографик талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худжаева Раъно Муталибжоновна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811. 111, 811. 512. 133
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 16:26:26
Тадқиқот Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетининг “Хорижий филология магистрлари учун назарий ва амалий асосий чет (инглиз) тили бўйича ўқув-услубий мажмуа ва унинг электрон ифодасини яратиш” мавзусида олиб борилаётган истиқболли илмий тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган. Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида генетик боғланмаган лексик омонимлар самарадорлигини, уларга таъсир этувчи лингвистик ва экстралингвистик омилларни ҳамда уларнинг лексикографик талқинини илмий асослашдан иборат.

Инглиз ва ўзбек нутқ маданияти риторик аспектининг чоғиштирма тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Самигова Хушнуда Ботировна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811. 111, 811. 512. 133
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 16:18:31
Инглиз ва ўзбек тилларидаги диалогик нутқнинг риторик аспектда миллий ва умумий жиҳатларини очиб беришдан иборат.

Бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмудов Абдулхалим Хамидович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
37; 378; 378.20
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 15:14:48
Диccертaция тaдқиқoтининг диccертaция бaжaрилгaн илмий-тадқиқот институти илмий-тaдқиқoт ишлaри режaлaри билaн бoғлиқлиги. Тадқиқот Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институтининг илмий-техникавий дастурлари бўйича қуйидаги илмий-амалий лойиҳаларида акс этган: ХТ-ИД-1-002-33147 «Ўқитувчиларни касбий маҳорат ва компетентлигини ривожлантириш механизми», А1-ХТ-1-33147 «Узлуксиз таълим тизимида педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқариш, сифат ва самарадорлигини ошириш технологиялари». Тадқиқотнинг мақсади бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминот тизимини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Нейрон тармоқлари орқали двигателни автомобиль мехатрон тизими билан интеграция қилиш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иноятходжаев Жамшид Шухратуллаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
625.238; 621.443
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 15:12:47
Нейрон тармоқлари орқали двигателни автомобиль мехатрон тизими билан интеграция қилиш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Темир йўл кўприклари оралиқ қурилмалари ресурсини ҳисоблаш усулларини техник диагностика натижалари асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамажанов Рустам Рахимжанович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
624.21.014.2
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 15:09:11
Эксплуатация қилинаётган темир йўл кўприкларидаги металл оралиқ қурилмалар ресурсини техник диагностика натижалари асосида ҳисоблаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Халқ таълими ходимлари малакасини масофадан ошириш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аскаров Аброр Давлатмирзаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
371.127; 371.10
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 15:08:12
Диccертaция тaдқиқoтининг диccертaция бaжaрилгaн илмий-тадқиқот институти илмий-тaдқиқoт ишлaри режaлaри билaн бoғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти иш режасининг «Ўқитувчилар малакасини оширишнинг инновацион қадриятли йўналишларини жорий этиш» (2012-2013 йй.) мавзусидаги инновация, А.Авлоний номидаги халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш марказий институтининг «Педагог кадрлар малакасини узлуксиз ошириш механизмини такомиллаштиришга йўналтирилган тадқиқотлар илмий натижалари асосида ўқув-методик қўлланма тайёрлаш ва амалиётга жорий этиш» (2014) мавзусидаги лойиҳалари доирасида бажарилган. Тaдқиқoтнинг мaқcaди халқ таълими ходимлари малакасини масофадан ошириш тизимини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мустакиллигимизнинг буюк меъмори


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Ma`lumotnoma turi:
Chiqarilgan yil:
2016
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 14:54:09
Мазкур хотира китоби миллий мустақиллигимиз асосчиси, озод ва обод юрт меъмори, буюк давлат ва сиёсат арбоби, беназир инсон, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг ёрқин хотирасига бағишланган

Умумтаълим мактаби физика ўқитувчилари масофавий малака оширишларининг илмий-методик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибраймов Асқар Есбосынович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УДК 374.6;374.124:53;6Ф7
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 14:46:20
Тадқиқотнинг диссертaция бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертaция тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг А-1-141 “Олий таълим муассасалари педагогларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими учун модулли web технология асосида электрон-ахборот таълим ресурсларини яратиш ва амалиётга жорий этиш” мавзусидаги амалий тадқиқот лойиҳасига боғлиқ ҳолда бажарилган. Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаби физика ўқитувчилари- нинг масофавий малакасини ошириш мазмуни ва ўқитиш технологияларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit