Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Наманган шахри "Навоий" мавзейсининг газ таъминоти тизимларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махмудов Ҳ
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
106
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:19:46
Ушбу диплом лойиха ишида Наманган шахри "Навоий" мавзейсининг газ таъминоти тизимларини такомиллаштириш бўйича ёзилган.

"Web Builder дастури имкониятларини ўрганиш бўйича мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:16:28
Ўқув машғулотларини ўтказишда таълим олувчини мустақил фикрлаш ва изланишига ундовчи-йўналтирувчи усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бундай усуллардан фойдаланилганда ўқувчилар мустақил ишлаш имконига эга бўладилар. Бу усулларнинг моҳияти шундан иборатки,бутун ўқув жараёнида ўқувчилар эркин фикрлашга ва мустақил ишлашгайўналтирилади.

"ISpring QuizMaker dasturida Web dasturlash fanidan tеstlar komplеksini ishlab chiqish"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xolmirzaev O'
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:14:07
Bitiruvmalakaviy ishi mavzusida kеltirilgan muammoni hal qilishda asosiy maqsad sifatida o`quvmashg`ulotlarini o`tish samaradorligini oshirish hamda o`quvchilarni ko`roq bilim olishlari va yetukmutaxassis bo`lib yetishlari uchun ularning o`zlashtirgan bilimlarini tеkshirish hamda yetarlisamaraga erishishdan iborat.

"Web дастурлаш фанининг «Web саҳифаларни яратиш ва таҳрирлаш дастурлари» мавзуси бўйича электрон тренажер маҳсулот яратиш"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова М
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:11:40
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Web дастурлаш фанининг «Web саҳифаларни яратиш ва таҳрирлаш дастурлари» мавзуси бўйича электрон тренажер маҳсулот яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда дарс машғулотларини бажаришжараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

"Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш тизимини яратиш"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Д
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:08:40
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш бўйича янги манба яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бирини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

"Prezi дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нўмонхонова М
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
41
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:05:47
"БМИнинг мақсади ва вазифалари (самарадорлигини ошириш, сифатини яхшилаш). Юқорида келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Prezi дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали қўлланма яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларини билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бири модулли ўқитиш технологиясини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади."

"Dasturlash fanining “Algoritmlar nazariyasi guruh mavzularini o’qitishni yangi pedagogik texnologiya asosida loyihalash”"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muysinov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:02:21
Ushbu bitiruv malakaviy ishi mavzusi Dasturlash fanining “Algoritmlar nazariyasi guruh mavzularini o’qitishni yangi pedagogik texnologiya asosida loyihalash” deb nomlanib, unda amalga oshirilgan ishlar natijasidan kasb-hunar kollejlarida hamda oliy ta’lim muassasalarining Informatika ta’lim yo’nalishlarida mustaqil ta’lim o’rganishni xohlovchi talabalar uchun tavsiya etiladi. Ishda ishlanmalar, taqdimotlar hamda o’z-o’zini tekshirish uchun test savollari keltirib o’tiladi.

«Поршенли насослар» мавзусини ўқитишда янги педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Б
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 10:59:11
Ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усуллари бобида ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усулларини танлаш, ўқувчиларни янги билимларни идрок этишга тайёрлаш. ўқитувчининг ўқув материалини оғзаки баён этиш методикаси, ўқитувчи нутқининг техникаси масаалари келтирилган. Таълимда ўзлаштириш ва фаоллаштиришни амалга ошириш технологияси бобида билимларни ўзлаштириш даражалари (репродуктив ва продуктив), продуктив ўзлаштиришнинг даражаси, ўқув жараёнининг қисмлари ва уларни бошқариш, намунавий дарс унсурлари, талабага йўналтирилган таълим, замонавий дарснинг асосий компонентлари, таълимнинг фаол услублари самараси натижалари ўрганилган.

"Kxk larda “kultivator va uning ishchi qismlari ” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitish uslubini ishlab chiqish "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F Ortiqov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
31
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 10:40:55
Xozirgi paytda KXK lari talabalarini malakali mutaxassis etib tayyorlash va ularni kasb – xunarga yo’naltirishda zamonaviy o’qitish metodining axamiyati benixoya kattadir. «Qishloq xo’jaligi mashinalari» fanidan “Kultivator va uning ishchi qismlari” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitishni amalga oshirish xozirgacha ishlab chiqilmagan. Ushbu mavzuni interfaol metodlardan foydalanib o’qitishni dolzarbligi shundan iboratki, xozirgi kunda kollej o’quvchilari uchun mutaxassislik fanlari bo’yicha etarli darajada ilg’or pedagogik texnologiya usullari mavzuda keng yoritilmaganligidir. Bundan tashqari O’zbekistonda ishlab chiqilgan va chet ellardan kirib kelayotgan yangi, zamonaviy qishloq xo’jaligi mashinalarining tuzilishi, turlari, vazifalari bo’yicha adabiyotlar mavjud ammo ushbu adabiyotlar xamma kollejlarda xam etarli emas.

Modernization and globalization as historical stages of human integration


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Farxodjonova N
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 10:35:56
In this article highlights historical stages of modernization and globalization, forms of expression in various fields and it’s effect to the human integration.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit