Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Nеft gаz mахsulоtlаrini tехnik tаdqiq qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Azizov T.A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
TKTI
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 17:21:28
Ushbu mа`ruzаlаr mаtni “Nеft vа gаzni qаytа ishlаsh kimyoviy tехnоlоgiyаsi” yo`nаlishidа tа`lim оlаyotgаn tаlаbаlаrgа o`qilаyotgаn “Nеft vа gаz mахsulоtlаrini tехnik tахlil qilish” fаnidаn bo`lib mа`ruzаlаr mаtnini yozishdа, аsоsiy mаqsаd qilib, mаtn mаzmunini tаlаbаlаr tоmоnidаn еngil dаrslik yаrаtishni mаqsаd qilgаn.

Milliy g‘oyani inson ongi va qalbiga yetkazishda jamoat tashkilotlari va siyosiy partiyalarning ro`li


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xadjimov Diyorbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:47:43
Istiqlol sharofati bilan O‘zbekistonda jamoat tashkilotlari va siyosiy partiyalarning davlat va jamiyat qurilishi tizimidagi roli va ahamiyatini tubdan kuchaytirish bo‘yicha izchil, bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirildi.

O’zbekiston respublikasining mehnat kodeksi mehnat huquqining asosiy manbai


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo`stonov Alimardon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:38:23
Mamlakatimiz o’z davlat mustaqilligini qo’lga kiritganiga yigirma besh yil bo’lmoqda. O’tgan davr mobaynida erishilgan eng ulkan yutuqlarimizdan biri - bozor munosabatlarining qaror topayotganligi, inson huquqlarini cheklashga qaratilgan, odamzod tabiatiga zid bo’lgan mahmuriy-buyruqbozlik

Жаҳон ҳуқуқий тизимлари, уларнинг ўзаро алоқадорлиги, фарқи ва самарадорлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ашурова Зуҳра
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:33:24
Ҳуқуқий тизим сиёсий фаолиятнинг барқарорлиги ва самарали амалга ошишини таъминлар экан, сиёсий тизимнинг демократик характерини белгилаб беради.

Avestoda ta’limiy - axloqiy, davlatchilik g‘oyalarining aks etishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ahmadaliev Mahamadjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:27:21
Mamlakatimizda mustaqillik sharofati tufayli ajdodlarimizning qadim madaniy merosini, ma’naviy qadriyatlarini tadqiq va targ‘ib qilishga keng imkoniyat tug‘ildi. Shunday qadriyat namunalaridan biri "Avesto"dir

O’qitishning fiziologik asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bakirova Feruza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:24:49
Yosh avlodni o’qitish va tarbiyalash muammolari bilan bir qatorda ularni individual rivojlanish qonuniyatlariga ham ahamiyat berish kerak.

Boshlang'ich sinfda o'qiyotgan qiz bolalarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Alixodjaeva Maftuna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:22:29
Mamlakatimizda mustaqillik yillarida yoshlarga doir qabul qilingan huquqiy hujjatlarning barchasi ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishga, ijtimoiy muhofazaga, sog'lom barkamol avlodni tarbiyalashga va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan.

"Sportchilarning umumiy sport tayyorgarliklari jarayonlarida umumiy va maxsus tayyorgarliklarining shakllari "


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaxyoyev Oyatillo
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:18:28
Bitiruv malakaviy ishda ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan o‘quvchi va talabalarni sport turlari bo‘yicha mashg‘ulotlarga jalb etish, ular bilan sport mashg‘ulotlari tashkil etish hamda sport tayyorgarliklarini olib borish jarayonlari o‘rganilgan

Ta’lim muassalarida jismoniy tarbiya va sport sog‘lomlashtirish tadbirlarini tashkil etishning metodik asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tojimatov Bobirmirzo
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:09:26
Bitiruv malakaviy ishda ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan o‘quvchi va talabalarni jismoniy tarbiya va sport sog‘lomlashtirish tadbirlarining asosiy shakllari va ularni samarali tashkil etishda uslubiy tamoyillarining va metodlarning ahamiyati tahlil etildi

Совершенства физических качеств спортсменов в этапе подготовке высококвалифицированных спортсменов


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р. Ш. Нуритдинов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:58:50
на основании анализа литературы обосновать актуальность совершенствования силовой подготовки тяжелоатлетов средствами атлетической гимнастики.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit