Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Умумлаштирилган ечимли ностационар жараёнларни сонли моделлаштириш учун айирмали схемалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Утебаев Даулетбай
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
519.6
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 15:02:54
Тадқиқотнинг мақсади – ностационар тенгламалар учун юқори тартибли аниқликдаги айирмали схемалар қуриш ва уларнинг аниқлигини баҳолашдан иборат.

Дори этиологияли аллергиянинг клиник-фармакологик ва иммуногенетик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлянов Зафар Искандарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616-056.6:615]- 615.03+575
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 14:59:55
Тадқиқотнинг мақсади: дори аллергияси, унинг гендер хусусиятлари, клиник вариантлари билан дори гуруҳлари орасидаги боғлиқлик, юзага келишидаги даврийлик ва баъзи генлар мутацияларини инобатга олган ҳолда, учраши ва ривожланиш хавфини прогнозлаштириш усулларини ишлаб чиқиш.

Уйқу артерияларининг икки томонлама атеросклеротик зарарланишида жарроҳлик тактикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муминов Рустам Тулкинбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.133:616.13-004.6-001]-089
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 11:37:17
Тадқиқотнинг мақсади уйқу артериялари икки томонлама атеросклеротик зарарланган беморларда каротид реконструкцияни бажариш босқичлари ва муддатларини аниқлаш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Бухоро-хива регионидаги нефтгазконденсат конларини сўнгги даврларида разведка қилиш ва ишлаш методологик асосларини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмудов Назирила Насимханович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 622.276.1/4
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 11:20:40
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива регионидаги конларда нефть қазиб олиш суръатини ва нефть чиқариб олиш коэффициентини ошириш бўйича тизимли лойиҳавий-технологик ва техник-иқтисодий ечимларни ишлаб чиқишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
625.033.38
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 10:02:36
Тaдқиқoт мaқсaди бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Ўзбекистон шароитида юқори тезлик темир йўл магистраллари учун дисперс–арматураланган темирбетон оралиқ қурилмаси тавсифларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Яхшиев Элбек Толипович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
624.21.014.2
Yaratilgan vaqti:
2019-06-17 09:31:16
Тадқиқотнинг мақсади темирбетон дисперс-арматураланган оралиқ қурилмаларини Ўзбекистоннинг қуруқ иқлим шароитидаги юқори тезлик темир йўл магистраллари тармоғида қўллаш имкониятларини асослашдан иборат.

Тупроқшуносликда замонавий геоахборот технологияларини (ГАТ) қўллаш самарадорлигининг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобомуродов Шухрат Мехрибонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.48; 631.452
Yaratilgan vaqti:
2019-06-16 23:27:34
Тадқиқотнинг мақсади республикамиз шароитида тупроқшуносликда замонавий геоахборот технологияларини қўллашнинг мажмуавий тизимини ишлаб чиқиш, уни қўллашни илмий ва амалий асослаш ҳамда тупроқ ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган ечимлар белгилашдан иборат.

Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизов Кобулжан Кахраманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 631.5+633.174+633.62+636.086.174
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 20:25:20
Тадқиқотнинг мақсади қанд жўхорининг маҳаллий, хорижий нав, намуна ва дурагайларини таққослаш, республика шароитига мос, анъанавий селекциянинг қимматли кўрсаткичларига эга бўлган энг яхши нав, дурагайларни танлаб олиш, селекция жараёнларига жалб этиш ва янги нав, дурагайлар яратиш ҳамда уларнинг бирламчи уруғчилигини ташкил этишдан иборат.

Логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорти хизматлари сифатини баҳолаш услуби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саматов Рустам Гаффарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
656.131 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 17:47:21
Тадқиқотнинг мақсади логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорт корхоналари хизматлари сифатини баҳолашнинг услубларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шахриддинова Лайло Нурхоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796.034.2:07
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 17:43:14
Тадқиқотнинг мақсади ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit