Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда марказий гемодинамика ва буйрак қон айланишининг адаптацион механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Фарҳод Қаҳрамонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
618+616.1+616-092.
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 09:02:51
Ҳомиладорлик даврида марказий гемодинамика ва буйрак қон оқимининг мослашув механизмлари мониторинги асосида юзага келиши мумкин бўлган асоратларни ўз вақтида башоратлаш ва ҳомиладорлик ҳамда туғруқларни олиб бориш тактикасини танлаш учун преэклампсияни эрта ташхислаш имкониятларини аниқлаш.

Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae ва Solanaceae оилаларига мансуб доривор ўсимликлар вакилларининг липидлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Асилбекова Дания Толимбековна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.915+665.3
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 08:39:28
Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae ва Solanaceae оилаларига мансуб доривор ўсимликларнинг липидлари таркиби ва тузилишини ҳамда липидли концентратлар учун маҳаллий ўсимлик хом ашё манбаларини аниқлаш.

Lamiaceae оиласига мансуб доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва биологик фаоллиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамадалиева Нилуфар Зокиржоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.913: 543.062: 543.421/.422: 543.544: 543.51: 57.085.2
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 08:33:30
Lamiaceae оиласига мансуб ўсимликлардан табиий бирикмаларни ажратиб олиш, уларнинг кимёвий тузилиши, миқдори ва биологик фаолликларини аниқлаш.

Ёқилғи-энергетика комплекси корхоналари фаолиятини самарали ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аллаева Гульчехра Жалгасовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 20:32:18
Ўзбекистоннинг ёқилғи-энергетика комплекси корхоналари фаолиятини самарали ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Технологик маҳсулотлар ва ўта соф моддаларнинг нейтрон-активацион таҳлили.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садиков Илхам Исмаилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 543.544; 543.062: 621.039
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 17:29:45
Тадқиқотнинг мақсади ўта тоза Si, Ga, Zr, In, Te, Pd, Pt, U нинг нейтрон активациявий таҳлил услублари мажмуаси хамда техноген маҳсулотлар таркибидаги нодир ва тарқоқ металлар миқдорини аниқлаш ва уларни ажратиб олиш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Оч тусли бўз тупроқлар унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда ўғитлар меъёрларининг таъсири (Андижон вилояти шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хатамов Салимжон Рахимжон ўғли
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
361.445.56/879.4/816
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 12:47:18
Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:1, кузги буғдой+такрорий экин - соя: ғўза тизимида тупроқнинг унумдорлиги, экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда маъдан ўғитлар меъёрларининг таъсирини аниқлаш.

Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш агротадбирларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозоров Холмурод Махмудович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.11:631.816.1/.674(575.11:252.5)
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 12:37:44
Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг мақбул экиш муддати ва суғориш тартибини ҳамда азотли ўғитнинг йиллик меъёрини кузги буғдойнинг ривожланиш даврларида турли меъёрларга бўлиб қўллашнинг самарадорлигини аниқлаш.

Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларини металл-барий ва металл-кислород-барий системаларининг эмиссион хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тургунбоев Фарход Юсупжанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
537.333.7.8
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 11:13:16
Термокатодлардан кўп сонли электрон нурини олишга имкон берувчи антиэмиссион материалларни яратиш, уларнинг юпқақатламли пардаларининг эмиссион хусусиятлари ва термобарқарорлигини аниқлаш.

Кучсиз ромбоэдрик FeBo3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Шахобиддин Шавкатович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
538.1:548
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 08:31:49
Ҳарорат ва оптик ёритилганликнинг FeBO3:Mg кристалли модуляцияланган магнит тузилмалари параметрлари, ҳосил бўлиш шартларига таъсирини ўрганиш, ҳамда модуляцияланган магнит ҳолатини ва кузатиладиган фазавий ўтишнинг турини аниқлаш.

Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амонов Бахтиёр Умрзокович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
538.212
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 08:29:32
Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратлари [GdFe3(BO3)4, ErFe3(BO3)4, DyFe3(BO3)4, YFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 NdAl3(BO3)4, Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, ErAl3(BO3)4 ва HoAl3(BO3)4] магнит қабул қилувчанлигининг ҳароратга боғланишини уй ҳароратидан юқори ҳароратларда аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit