Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Абу-л-Муин Насафий илмий меросининг Мовароуннаҳр калом таълимоти ривожидаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Даминов Иргаш Иноятович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
297.9 Д-21
Yaratilgan vaqti:
2019-10-14 09:09:24
Абу-л-Муин Насафий меросининг ижтимоий заруратини, тарихий аҳамиятини илмий асослаш ҳамда шу йўналишда тадқиқот олиб борувчи мутасадди ташкилотлар учун амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Абу Бакр Жассос “Аҳком ал-Қуръон” тафсирининг ҳанафий мазҳаби ривожидаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Бурхон Абдурахмонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
А-88 С-297
Yaratilgan vaqti:
2019-10-14 09:04:38
Абу Бакр Жассос “Аҳком ал-Қуръон” тафсирининг ҳанафий мазҳаби ривожидаги аҳамиятини ёритишдан иборат.

Ҳозирги замон немис тилида функционал феъл бирикмаларининг аспектуал семантикаси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рисаева Оксана Маратовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
412.5:43
Yaratilgan vaqti:
2019-10-13 09:09:01
Немис тилидаги функционал феъл бирикмалари билан боғланган аспектуал (акционал, ҳаракат тарзи ва аспект) маъноларининг комплекс таҳлили орқали ва функционал феъл бирикмалар ёрдамида ифодаланаётган аспектуал вазиятлар турларини аниқлашдан иборат.

Премчанд асарлари ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаева Нилуфар Бекмуратовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.5:82.0
Yaratilgan vaqti:
2019-10-13 09:05:45
Премчанднинг «Ғабан» («Нажот») ва «Вардан» («Севги инъоми») романларининг Амир Файзулло томонидан амалга оширилган ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Гипсли, оҳакли ва оҳакли-белитли дисперс боғловчиларини олиниш ва гидратли структура ҳосил бўлиш жараёнларини минерал микротўлдирувчилар билан бошқаришнинг коллоид-кимёвий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тuremuratov Шарибай Науризбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК 666.9.04.05; 666.925
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 17:46:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон минераллари ва микротўлдирувчилари асосида олинган дисперсияли боғловчиларни гидратли структура ҳосил бўлиш жараёнларини бошқаришни коллоид–кимёвий усулларини такомиллаштиришдан иборат

Нефть дисперсион тизимларининг назарияси асосида маҳаллий хом ашёдан фойдаланиб сифати яхшиланган дизель ёнилғисининг ресурсларини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайдахмедов Ахрорбек Игамбердиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК 665.753
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 17:17:38
Тадқиқотнинг мақсади нефть дисперсион тизимларининг назарияси асосида маҳаллий хом ашёсидан фойдаланиб, дизель ёнилғиларни олиш манбаларини кенгайтириш ва уларнинг эксплуатацион ва экологик хоссаларини яхшилашдан иборат

Ирригация каналларида сувдан фойдаланишнинг самарадорлигини ва ишончлилигини ошириш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садиев Умиджон Абдусамадович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
626/627.4.8
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 16:02:14
Тадқиқотнинг мақсади суғорма деҳқончилик тизимидаги ирригация каналларида сувдан самарали ва ишончли фойдаланишнинг бошқариш усулларини такомиллаштириш, гидравлик ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш ва ГАТ технологияларини қўллаш асосида суғориш каналларида сувдан фойдаланишнинг ишончлилиги ва самарадорлигини оширишдан иборат.

Jordan matrisasi va uni topish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ummatova M. A., Asqaraliyeva M.A.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
34
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:18:08
Ushbu uslubiy qo`llanma «Algebra va sonlar nazariyasi» fani bo‘yicha 5110100 – matematika o`qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavr talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda shu fanning namunaviy o‘quv dasturida keltirilgan matrisalar algebrasining usullariga qo`shimcha ravishda Jordan matrisasi va uni topish usullariga oid qisqacha nazariy ma’lumotlar, bu usullarning taqbiqiga oid namunaviy misollar yechimlari, mustaqil ish topshiriqlari va boshqa materiallar keltirilgan.

Технология работы в corel draw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.В.Мамаджанова, А.К.Абдуллаев, И.И.Джураев
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
41
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:16:51
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов бакалавриата направления 5110700 - Методика преподавания информатикипо дисциплине «Компьютерная графика», содержит теоретические и практические рекомендации по выполнению лабораторных работ модулятехнологии работы в программе Corel Draw, представленных в типовойучебной программе предмета, а также задания для каждой лабораторной работы. Содержание пособия способствует интеллектуальному, творческому и эмоциональному развитию студентов. Предусматривает формирование практический умений и навыков в работы с программой Corel Draw

Kasb-hunar kollejlarida stereometriya masalalarini yechishda o’quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ziyayev Sherali
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:14:05
Bu ilmiy ishning yangiligi shundan iboratki, elektronlashtirilgan dars jadvali tizimini qo‘llagan holda oliy ta’lim muassasida amalga oshiriladigan o‘quv mashg‘ulot jadvali tuzish jarayoni avtomatlashtirildi
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit