Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Француз, ўзбек ва рус тилларида ундашни ифодаловчи тил бирликларининг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мўминова Азиза Арслоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
417; 412.08; 412.83; 44 (077)
Yaratilgan vaqti:
2018-01-04 16:23:16
Француз, ўзбек ва рус тилларидаги ундашни ифодаловчи тил бирликларининг лингвомаданий хусусиятларини тадқиқ қилиш ва ҳар бирига хос ўхшаш ва фарқли томонларини асослашдан иборат.

Замонавий қишлоқ хўжалиги машиналарига ҳудудий фирмавий техник сервис кўрсатиш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамов Рахматали Мурадович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
631.3.:658.3(075.8)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-29 15:44:24
Замонавий қишлоқ хўжалиги машиналарига ҳудудий фирмавий техник сервис кўрсатиш тизими тузилмаларини такомиллаштиришга доир илмий ечимларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишдан иборат.

Қурилиш материаллари структураси ва хоссалари тадқиқотининг нур-оптикавий методологияси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бахрамов Ойбек Бахтиярович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
624.016
Yaratilgan vaqti:
2017-12-29 10:56:13
Курилиш материалларининг физикавий хоссаларини тадқиқ этишда нур-оптикавий методологиясининг яратилиши ва янги кўп сегментли нур-оптик сенсорларини такомиллаштиришдан иборат.

Маҳаллий хомашё асосида юқори самарали барқарорлаштиргичларни ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Гаибназаров Сунатилла Баходиржанович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
622.244.43:622.24:-032.26
Yaratilgan vaqti:
2017-12-28 15:01:12
Тадқиқотнинг мақсади гидролизланган полиакрилонитрил, лигносульфонат ва крахмални Фридель-Крафтс реакцияси асосида фосфорлаб бурғилаш эритмалари, гипс, бентонит ва дисперс системалар учун органик барқарорлаштиргичларни олиш технологиясини такомиллаштиришдан иборат. Тадқиқотнинг объекти полисахаридлар, лигнин, лигнофосфонат, крахмал, целлюлоза ва унинг хосилалари, кўп атомли спиртлар, тўйинмаган карбон кислоталар, уларнинг тузлари ва эфирлари. Тадқиқотнинг предмети гидролизланган полиакрилонитрил, ортофосфор кислотаси, лигносульфонат, бентонит, гипс ва тупроқ. Тадқиқот усуллари. Барқарорлаштиргичларнинг физик-кимёвий, структуравий тузилиши ва хоссалари замонавий усуллар ИҚ-, ПМР- ва УБ- спектроскопия, дифференциал термик, рентгенофазали ва электрон микроскопик таҳлиллар асосида амалга оширилган.

Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупалиева Гулнора Акмаловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.36-002:616-073.4-8:053.2
Yaratilgan vaqti:
2017-12-28 14:54:03
Тадқиқотнинг мақсади: беморларни комплекс диагностика тизимида ултратовушли текширувларнинг замонавий технологияларини қўллаш орқали болаларда сурункали вирусли гепатитларни ташхислашни такомиллаштириш. Тадқиқотнинг объекти. Сурункали вирусли гепатит (СВГ) билан оғриган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 270 та бола текширув объекти бўлиб ҳисобландилар, улар орасида 207 бола СВГ (76,7%), 43 бола СГС (15,9%), 20 бола СГD (7,4%) билан оғриган. Сурункали вирусли гепатитнинг минимал фаоллик даражаси 68 (25%) болада, ўрта фаоллик даражаси 117 (43%) болада ва юқори фаоллик даражаси 85 (32%) болада аниқланган. Тадқиқотнинг предмети. СВГ билан касалланган болаларнинг клиник-лаборатор ва комплекс эхографик текширув натижалари, РИПИАТМ, ТошПТИ маълумотлар базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ статистик маълумотлари, РИПИАТМ, ТошПТИ моддий-техник базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ тиббий ҳужжатлари. Тадқиқотнинг усуллари. Текширувнинг умумклиник, биокимёвий, специфик лаборатор, инструментал, нур: юқори частотали кулранг эхография, ултратовуш допплерография, 3D/4D технологиялар, мултислайс кулранг шкалали эхогепатографияни қамраб олувчи комплекс эхографик текширувлар, шунингдек, кўп кесимли КТ, МРТ, СИ ва статистик усуллари қўлланилган.

Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиши соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джуманиязов Умрбек Илхамович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
658.114.4+338.24(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-28 12:39:24
Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиши соҳасида фаолият юритаётган корпоратив тузилмаларда бошқарув механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсия ҳамда таклифларни ишлаб чиқишдан иборат.

Тижорат банклари рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион маркетинг концепциясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бекмуродова Гўзал Адҳамовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
336.5+339.13(575.I)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-28 11:39:16
Тижорат банклари рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион маркетинг концепциясини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тошева Дилдора Абдумаликовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2017-12-27 14:35:14
Зооним компонентли мақолларни лингвокултурология нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, семантикасини ёритиш, халқ маданияти, қадриятлари, урф-одат, анъаналари, ижтимоий муносабатларига доир концептларни аниқлаш, тавсифлаш ва тасниф қилиш, шу асосда зооним компонентли матнларнинг лингвистик қийматини белгилашдан иборат.

Принципы военной работы США


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадаминовом Б.А.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Madaniy-ma'rifiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
72
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:50:32
Военная стратегия США основывается на учете таких геостратегических факторов, как усилившееся влияние на региональную безопасность и стабильность продолжающегося глобального распространения ядерного, химического и биологического оружия, а также средств их доставки; предполагаемое на будущее сотрудничество с союзниками по коалиции в сфере разрешения различного масштаба кризисов. Учтено в стратегии и то, что обстановка в Европе стала более безопасной. Это позволило отойти от установок, ориентированных на сдерживание коммунизма и предотвращение глобального конфликта, и принять более гибкую стратегию, адекватно и решительно реагирующую на региональные угрозы миру и стабильность.

BREM zirxli ta’mirlash-evakuatsiya mashinasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raimov B.Sh.
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:43:34
Xar bir zamonaviy armiyaga nafaqat jangovar texnikalar, balki yordamchi mashinalar kerakliligi barchamizga ma’lum. Qurolli kuchlarning jangovar vazifalarni muofaqiyatli bajarish uchun tashish ishlariga, qurilish ishlariga va boshqa ishlarni bajaradigan texnikalar bo’lishi shart. Shikastlangan zirxli tank qurol va texniklarni o’z vaqtida evakuasiya qilish va yuqori sifatda ta’mirlash bo’linmalar, qism va qo’shinlarni jangovar shayligining asosiy omili bo’ladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit