Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Гапнинг номинатив аспекти ва синтактик муносабатлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сулейманова Наргиза Мардоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133.93'367
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:40:35
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жaҳoн тилшунocлигидa ҳoзиpги пaйтдa инcoннинг нутқий фaoлияти вa oлaмнинг лиcoний мaнзapacини тacвиpлaш имкoниятлapини тaдқиқ қилишгa aлoҳидa эътибop қapaтилмoқдa.

Антропоцентрик метафоранинг лисоний, когнитив ва лингвомаданий аспекти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насруллаева Гулшан Самадовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133’373.612.2
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:36:37
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослиги ХХI асрда ўзининг янги сифат босқичига кўтарилди ва лисоний имкониятларнинг нутқий воқеланишида инсон омили масаласига ўз диққатини қаратмоқда.

Гиббс ўлчовлари назариясидаги ночизиқли алгебраик ва интеграл тенгламаларнинг ечилувчанлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳайдаров Фарҳод Ҳалимжонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:29:48
Тадқиқотнинг мақсади Ихтиёрий тартибли Кэли дарахтида спин қийматлари континуум бўлган моделлар учун Гиббс ўлчовлари тўпламини тавсифлаш, ҳамда Кэли дарахтининг группавий тасвирининг нормал қисм группаларини таҳлил қилишдан иборат.

Жуфт тартибли тенгламалар учун чегаравий масалаларнинг ечилиши ва спектрал хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аманов Джумаклич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.956.6
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:20:52
Тадқиқотнинг мақсади: юқори жуфт тартибли вақт бўйича хусусий ва каср тартибли тенгламалар учун коррект қўйилган чегаравий масалаларни топиш ва уларнинг ечилишини тахлил қилишдан иборат.

Операциядан кейинги вентрал чуррали беморларни хирургик даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Давлатов Салим Сулаймонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.89-02-089.-616-089.168.1-06+.34-007.43
Yaratilgan vaqti:
2019-06-13 16:00:41
Тадқиқотнинг мақсади герниопластика усулининг тактик-техник жиҳатларини такомиллаштириш ва усулни танлашни оптималлаштириш йўли билан амалиётдан кейинги вентрал чурраларни даволаш самарадорлигини яхшилашдан иборат.

Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асослари (хiх аср иккинчи ярми – хх аср бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джураев Дусмурод Уралович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 37; 370; 371.20
Yaratilgan vaqti:
2019-06-13 12:18:34
Тадқиқотнинг мақсади ХIХ аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асосларини ўрганишдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Янгибаева Назира Гулмановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шопулатов Абдималик Нуруллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796:002:77.03.09
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 15:37:18
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда сайлов комиссиялари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насриддинов Фарход Анварович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
342.8(043.5)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 15:25:50
Тадқиқотнинг мақсади сайлов комиссиялари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Латипов Бегзод Испандиёрович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
340 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 15:23:03
Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit