Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Изучение колониальной политики Российской империи в Туркестане (на основе материалов сенаторской ревизии К.К.Палена)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 22:56:40
В данном методическом пособии изучение колониального периода предложено рассмотреть и проанализировать, опираясь на материалы ревизии сенатора К.К.Палена, проведённой в колониальном Туркестане в 1908-1909гг., и раскрыть с позиций исторической объективности их прикладное значение в оценке системы управления Туркестанским краем, социально-экономических и культурных процессов в начале XX века.

Korxona iqtisodiyoti


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tairova M.M., Giyazova N.B., Hamidov M.E.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Buxoro Durdona
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 22:54:26
Uslubiy qo`llanma amal qilayotgan o`quv dasturiga muvofiq tayyorlangan. Unda o`quv dasturida nazarda tutilgan ishchi xodimlar sonini mustaqil belgilash, ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasi, tejamkorlik rejimiga rioya qilish masalalari bilan shug`ullanish, zamonaviy marketing va menejmentni yo’lga qo’yish hamda joriy ishlab chiqarishni rejalashtirish va rivojlanishning zaruriy prognozlarini amalga oshirish. tartiblari yoritilgan. U qisqa nazariy ma`lumot, ko`plab ko`rgazmali va boshqa didaktik materiallar-chizmalar,krossvordlar, jadvallar, nazorat va muhokama uchun savollar, testlarni o`z ichiga qamrab olgan

Jahon ta'lim tizimi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Toxirov J.R.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Buxoro-Durona
Sahifalar soni:
48
UDK raqami:
UDK 338.45(075.8)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 22:51:49
Uslubiy ko’rsatma amaliy mashg’ulotlarni o’tish bo’yicha 18 ta mavzulardan savol-javob tarzida qiziqarli tashkil etish, ilg’or pеdagogik tеxnologiyalardan va multimеdia vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o’ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo’yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, testlar, topshiriqlar va ilmiy izlanishga jalb qiluvchi ta’lim texnologiyalardan iborat.

Таълим менежменти ва иқтисодиёти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраева З.Т.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Buxoro-Durona
Sahifalar soni:
28
UDK raqami:
UDK 338.45(075.8)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 22:47:59
“Таълим менежменти ва иқтисодиёти” фанидан амалий машғулотлар лаборатория машғулотлари сифатида ташкиллаштирилиши режалаштирилган бўлиб, унда талабалар маъруза машғулотларида олинган билимларни қўшимча адабиётлар ва амалий маълумотлар асосида кенгайтирадилар, тадқиқотлар олиб борадилар ва уларни мустаҳкамлайдилар.

Ер солиғи тушумларини прогноз қилиш масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Ширинов
Yaratilgan vaqti:
2017-03-25 15:33:36
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Табиий ресурслардан фойдаланганлик учун солиқлар ва тўловларнинг назарий тамойиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғ.Сафаров
Yaratilgan vaqti:
2017-03-25 15:30:10
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Аудит доходов и расходов от финансовой деятельности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Якубов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2017-03-25 15:27:50
Аудит доходов и расходов от финансовой деятельности посвишенные задачи выпускная квалификационная работы

"Investitsiyalar hisobini buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida tashkil qilish"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U.Ibadullaev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-03-25 15:26:30
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Investitsiyalar hisobini buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida tashkil qilish va rivojlantirish yo’llari tahlil etilgan. Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Порядок составления аудиторского отчета и аудиторского заключения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
У.Кахарова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2017-03-25 15:24:39
Порядок составления аудиторского отчета и аудиторского заключения посвишенные задачи выпускная квалификационная работы

"Акционерлик жамиятларини корпоратив бошқариш самарадорлигини таъминлашда молиявий ҳолатини баҳолашнинг рейтинг тизими ва уни аниқлаш йўллари"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Бердиев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2017-03-25 15:23:22
Малакавий иш кириш, уч боб, хулоса ва таклифлардан иборат. БМИда Акционерлик жамиятларини корпоратив бошқариш самарадорлигини таъминлашда молиявий ҳолатини баҳолашнинг рейтинг тизими ва уни аниқлаш йўллари тахлил этилган. Мавжуд муаммолар ечими юзасидан хулосалар шакллантирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit