Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Информатика ва ахборот технологиялари соҳаси педагогларининг умумкасбий фанлар интеграциясида касбий компетентлигини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўраев Ботир Зокирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
681.142.371.3 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-13 12:09:13
Тадқиқотнинг мақсади информатика ва ахборот технологиялари соҳаси педагогларининг умумкасбий фанлар интеграциясида касбий компетентлигини шакллантиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Нав–тупроқ–ўғит тизимида кузги буғдой навларини ўғитлаш технологияси самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атоев Бахтиёр Қўлдошевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.1.11:631.4.82
Yaratilgan vaqti:
2018-04-13 11:23:51
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи ва суғориладиган типик бўз тупроқларнинг агрокимёвий, сув–физик хоссалари ва механик таркибини аниқлаш, кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосили ва дон сифатига ўғитларнинг таъсирини аниқлаш, ўғитлар самарадорлигини кўтариш, ҳар бир кузги буғдой нави учун мақбул ўғит меъёрларини ва уларни қўллаш муддатларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ishlab chiqrish amaliyotini o'tkazish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-04-13 11:16:20
Ushbu uslubiy qo'llanmada “Buхgаlteriya hisоbi vа аudit” tа’lim yo’nаlishi tаlаbаlаri uchun ishlаb chiqаrish аmаliyotining mаqsаdi, ungа qo’yilgаn tаlаb vа vаzifаlаr, hаmdа ulаrni bаjаrilishining tаrtibi, hisоbоt uchun zаrur mа’lumоtlаrni yig’ish vа bоshqа zаruriy ko’rsаtkichlаrni to’plаsh, ulаrni qаytа ishlаsh, tаhlil qilish vа hisоblаsh teхnikаlаridаn fоydаlаnish, shunindek, ishlаb chiqаrish аmаliyoti bo’yichа hisоbоtni himоya qilishgа tаyyorgаrlik ko’rish kаbi mаsаlаlаr bo’yichа ko’rsаtmаlаr berilgаn.

Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўрақулов Шерзод Ниятқобулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.945:57.085.23:531.145.
Yaratilgan vaqti:
2018-04-13 10:52:54
Янги физиологик фаол моно- ва бис- 1-арил-тетрагидроизохинолин қатори ҳосилаларини синтез қилиш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини тавсифлаш ва улар орасидан истиқболли биологик фаол бирикмаларни аниқлаш.

«Саёд ва Ҳамро» достонининг туркий версия ва вариантлари (Ўрта Осиё, Турк ва Озарбайжон версиялари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бабаджанова Умида Баҳодировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
398.22(5)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-12 16:52:13
Хоразм достончилик анъанасида муҳим ўрин тутган «Саёд ва Ҳамро» достонининг турли версия ва вариантлари, оғзаки, тошбосма ва нашрларини қиёсий тадқиқ этиш асосида мазкур вариант ва версияларнинг муштарак ҳамда ўзига хос ва фарқли хусусиятларини аниқлаш, достоннинг тарихий асосларини ёритиб бериш, достон сюжет тизимида образлар ўрнини таҳлил этиш, бир достон мисолида халқ оғзаки ижод намуналарининг юзага келиш ва тараққий этиш, жонли ижро жараёнида яшаш қонуниятларини очиш ҳамда эпик ижод бадииятини кўрсатиш.

Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджапова Феруза Абдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-12 16:47:29
Бугунги давр қиссаларига хос бадиий-эстетик таҳлиллар орқали ўзбек қиссачилигига хос услубий йўналишлар, ижодий индивидуаллик ва поэтик тил муаммосини ўрганиш ҳамда уларнинг жанр такомили ва ғоявий-бадиий мундарижасидаги аҳамиятини тадқиқ этиш асосида муайян илмий-назарий қарашларни умумлаштириш.

ХХ аср бошларида ўзбек фольклорининг ўрганилиши тарихи (абдурауф фитрат, ғози олим юнусов ва элбек фаолияти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амонов Улуғмурод Султонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
398.61.001.32 (575.1) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-12 14:37:00
ХХ аср бошларида ўзбек фольклорининг ўрганилиши тарихини Абдурауф Фитрат, Ғози Олим Юнусов ва Элбек фаолияти мисолида ёритиш, уларнинг ўзбек фольклоршунослиги шаклланиши ва назарий тараққиётидаги улушини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистонда давлат хизмати соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимининг такомиллаштирилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсубов Жамшид Қадамович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 323:331.7:378 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-11 14:54:48
Бугун дунёда кадрлар жамият тараққиётининг асосий ҳал қилувчи кучига айланиб, улар фаолиятининг самарадорлигини ошириш муҳим вазифа ҳисобланади. Ҳар бир давлатда ислоҳотларнинг изчил ва самарали амалга оширилиши, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан ривожланишини таъминлайдиган кадрларини тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш устувор вазифа ҳисобланади. Айниқса, сиёсий жараёнлардаги ўзгаришлар давлат хизматига муносиб кадрларни тайёрлаш масаласини янада долзарблаштирмоқда.

Паст навли Қизилкум фосфоритларини нитроза газлари билан қайта ишлаш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Ирода Нематовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 661. 635. 213:622. 364.1
Yaratilgan vaqti:
2018-04-11 14:40:35
Бугунги кунда дунё кимё саноати соҳаларида, жумладан минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда ҳар бир мамлакатнинг ўз хомашё ресурслари (имкониятлари)дан ҳар томонлама тўлиқ фойдаланишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб бориш ва янги технология-ларни яратишга алоҳида эътибор берилмоқда. Ҳозирги пайтда жуда муҳим бўлган бу илмий-техникавий муаммолар ечимини топишга соҳага дахлдор олим ва мутахассисларнинг саъйи ҳаракатлари йўналтирилган.

Artemisia туркумининг Seriphidium тури ўсимликларининг иккиламчи метаболитлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухаматханова Римма Фаильевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 547.314+547.972.3+547.587.51
Yaratilgan vaqti:
2018-04-11 12:50:43
Ҳозирги кунда фитокимёнинг асосий йўналишларидан бири иккиламчи метаболитларнинг икки асосий синфи – терпеноидлар ва фенолли бирикмалар ҳосил қилувчи ўсимликларнинг кимёвий таркибини тадқиқ этишдир ва ушбу йўналиш жаҳоннинг турли (Европа, Осиё, Америка) илмий марказлари томонидан ривожлантирилмоқда. Биологик фаол ўсимлик терпеноидлари ва фенол бирикмалари инсон, ҳайвон, микроорганизмлар ҳамда ўсимликларга турлича таъсир қилиши уларни тиббиёт, ветеринария, парфюмерия, кос-метология ва қишлоқ ҳўжалигида кенг қўллашга асос бўлган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit