Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tarmoq texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Begbo’tayev A.E., Yusupov R.M.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
342
UDK raqami:
004:37(075.8)
Yaratilgan vaqti:
2021-01-12 10:03:00
Qo'llanmada kompyuter tarmoqlarini yaratishning asosiy tushunchalari, modellari va usullari, TCP/IP protokollar stekini tashkil qilish (IPv4 va IPv6), OSI etalon modeli, asosiy marshrutlash va kommutatsiya protokollari, yangi simsiz texnologiyalar, IoT (Internet of things) – buyumlar interneti, 802.12 va 802.16 standartlar, Internet, Smart Campus, multimediyali tarmoq texnologiyalari hamda tarmoq xavfsizligi haqida asosiy ma'lumotlar keltirilgan. Qo'llanmaning oxirida glossariy - tarmoq atamalarining lug'ati mavjud.

“Tarmoq texnologiyalari” fanini o’qitishni takomillashtirishning ilmiy - pedagogik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.E. Begbo‘tayev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
126
UDK raqami:
378:621.39
Yaratilgan vaqti:
2021-01-12 09:56:12
Ushbu monografiya respublika oliy ta’lim muassasalarida “Tarmoq texnologiyalari” fanining mazmunini zamonaviy komponentlar bilan boyitish, o’qitish metodikasini takomillashtirish va xorij tajribalaridan samarali foydalanish masalalariga bag’ishlangan.

Академик лицейларда алгебрани самарали ўқитиш орқали иқтидорли ўқувчиларни тайёрлаш методикасини такомиллаштириш (“Математика” таълими йўналиши мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джакаева Кенжагул Давлетбоевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
377.091.3:51
Yaratilgan vaqti:
2021-01-12 09:39:17
Тадқиқотнинг мақсади академик лицейларда алгебрани самарали ўқитиш орқали иқтидорли ўқувчиларни тайѐрлаш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Нефть шламларидан қурилиш битуми олиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Надира Кайпбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
665.6/.7
Yaratilgan vaqti:
2021-01-12 09:30:38
Тадқиқотнинг мақсади республикамиздаги нефтни қайта ишлаш корхоналаридан ажралиб чиқаётган нефть шламларини утилизация қилиш ва улардан қурилиш битуми олишнинг янги чиқиндисиз технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Соус-паста шаклидаги мева яримфабрикати тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акрамбоев Расулжон Адашович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
664.8.022.6
Yaratilgan vaqti:
2021-01-12 09:26:44
Тадқиқотнинг мақсади функционал вазифани бажарувчи янги турдаги мевали соус-паста яримфабрикатлари рецептураси ва тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

ВВР-К реактори фаол зонасининг кам бойитилган уран ёқилғиси билан ишлаганда фойдаланиш тартибини ҳисоблаш ва тажрибавий изоҳлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шаймерденов Асет Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
621.039
Yaratilgan vaqti:
2021-01-11 10:04:53
Тадқиқотнинг мақсади ВВР-К реакторининг янги турдаги ВВР-КН иссиқлик ажратувчи йиғилмалар янги дизайни билан хавфсиз ишлаши учун тажрибавий ҳисоб-китобни асослаш ва реакторнинг эксплуатация ва тажрибавий хусусиятларини тахминий яхшиланишини тасдиқлашдан иборат.

Матрицавий соҳаларда Карлеман формулалари ва голоморф давом эттириш мезонлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозоров Жўрабек Тоғаймуротович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.55
Yaratilgan vaqti:
2021-01-09 09:37:44
Тадқиқотнинг мақсади матрицавий поликругда ва классик соҳалар декарт кўпайтмасида голоморф функциялар учун Карлеман формуласини олиш, махсус аналитик матрицавий полиэдрда Вейл формуласи ва Руше теоремасининг вариантларидан бирини олиш, остовда ёки остовнинг қисмида берилган функцияни поликругга ва матрицавий поликругга голоморф давом эттириш масалаларини ўрганишдан иборат.

Марказий Қизилқум фосфоритлари ва хлорид кислотаси асосида ўғитли преципитат олиш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамуратова Махинбану Раметуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УӮТ. 661.662:661.56
Yaratilgan vaqti:
2021-01-08 22:18:19
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Қизилқум турли хил фосфоритларини хлорид кислотаси билан қайта ишлаб юқори сифатли самарали бирламчи фосфорли ўғит – ўғитли преципитат олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Тўқимачилик толалари ва толали чиқиндилардан самарали фойдаланишнинг технологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Одилхонова Нафиса Олимжоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
677.21.022.08
Yaratilgan vaqti:
2021-01-08 16:07:03
Тадқиқотнинг мақсади пахта толаси ва ишлаб чиқариш технологик жараёнларида ҳосил бўладиган толали чиқиндилардан ип йигиришда самарали фойдаланишнинг технологик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Инвестиция фондларининг соф активларидан самарали фойдаланишни эконометрик моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамраев Қувват Искандарович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-01-08 12:09:25
Тадқиқот мақсади такомиллаштирилган эконометрик моделлаштириш усулларини қўллаган ҳолда Ўзбекистон Республикаси инвестиция фондларининг соф активларидан самарали фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit