Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Интенсив таълим технологиялари асосида нофилологик таълим йўналиши талабаларини коммуникатив компетенцияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пулатова Дурдона Равшановна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.183.0
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 13:29:11
Тадқиқотнинг мақсади интенсив таълим технологиялари асосида олий таълим муассасаларининг нофилологик таълим йўналиши талабаларида коммуникатив компетенцияларини такомиллаштириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Болаларда аутизмнинг клиник-неврологик параллеллари ва прогностик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дониёрова Фарангисбону Алишер қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616-831-616.127-005.8
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 10:26:47
Тадқиқотнинг мақсади аутистик спектрнинг бузилиши бўлган болаларда прогностик мезонларни ишлаб чиқиш ва улар ривожланишининг хавф омилларини клиник-нейрофизиологик, цитогенетик ва молекуляр-генетик тадқиқотлар асосида баҳолашни оптималлаштиршдан иборат.

Andijon shahridagi avtomobil yo’llari atrofini ko’kalamzorlashtirishda manzarali o’simliklar turlarini tanlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Asqarov Ixtiyor Bahtiyorjon o'g'li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:14:34
So’ngi yillarda mamlakatimizda shahar va qishloqlarimizni qiyofasini o’zgartirish, zamonaviylashtirish, namunaviy loyihalar asosida uy-joylar qurish, xududning landshaft dizaynini yangilash kabi kompleks ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Ushbu ishlar Prezidentimiz SH.M.Mirziyoevning bir qator qaror va ko’rsatmalari asosida amalga oshirilayotganligi, bajariladigan ishlar sifatini yuqori darajada tashkil etish zarurligini ko’rsatmoqda. Ushbu ishlarni bajarish uchun esa yetuk mutaxassis kadrlar zarur bo’ladi.

Andijon viloyati xududlarida etishtirilayotgan tut o’simligiga ekologik omillarning ta’siri va muhofazasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Arslonbekov Nursulton Avazbek o`g`li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:12:43
Mavzuning dolzarbligi. 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasining maqsadi, olib borilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama rivojlanishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirishdan iborat.

Танлов нав синов кўчатзорида ғўза тизмаларини қиматли хўжалик белгиларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаумаров Мирзабахром Мирзатурсун ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:10:22
Мавзунинг долзарблиги. Мамлкатимиз раҳбарияти тамонидан қишлоқ хўжалигини янада ривожлатиришга катта эътибор қаратилмоқда. Сохани ривожлантириш бўйича бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда.

Ғўзанинг янги ва истиқболли дурагайларини танлаб станция нав синаш кўчатзорларида ўрганиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қўчқаров Хамидулло Тожидин ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:08:19
Мавзунинг долзарблиги. Мамлкатимиз раҳбарияти тамонидан қишлоқ хўжалигини янада ривожлатиришга катта эътибор қаратилмоқда. Сохани ривожлантириш бўйича бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда. Жумладан, Республикада селекция ва уруғчилик ишларини ривожлантириш мақсадида 2017 йил 28 ноябрдаги ПК-3408-сон. Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисидаги қарорини қабул қилиниши бу соханинг хуқуқий асосларини яратиб берди.

Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назарова Фарида Абдурахимовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
372.035
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 22:37:37
Тадқиқотнинг мақсади академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.133.6
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш назарияси ва амалиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халматов Лочин Нурбобоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.011.3-052:796:613
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:39:59
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умаров Фарход Умирович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.016:355.23
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:38:14
Тадқиқотнинг мақсади комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit