Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инвестиция бозорини баҳолаш ва башоратлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғ.Абдураҳмонов
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:15:38
Инвестицион бозорни баҳолаш орқали мамлакатимиз енгил саноат тармоғига инвестицияларни жалб этишни прогнозлашнинг ўзига ҳос йўналишларини тадқиқ этиш ушбу битирув малакавий ишнинг бош мақсади ҳисобланади.

Замонавий ўзбек автомобиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маҳмудов Х.Х.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
38
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:13:16
Ушбу маърузалар матни Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган намунавий дастур асосида, Давлат таълим стандартларига мувофиқ маъруза матнларига қўйилган талабларни эътиборга олиб тўлиқ ҳажмда ёзилган. Ушбу маърузалар матнидан замонавий ўзбек автомобиллари тўғрисидаги маълумотлар билан танишишингиз мумкин.

«Paxta chigitini pnevmatik saralash mashinalari samaradorligini asoslash va loyihalash»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo'rayev X
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:11:41
Mazkur bitiruv malakaviy ishida chigit tоzalash texnika va texnоlоgiyasini takоmillashtirish, saralashda aerodinamik usulda saralashni joriy qilish, chigitni unumli hamda sifatli chiqishini ta`minlash bоrasida ilmiy izlanishlar hamda jindan chiqqan paxta chigitlarini tоzalash va saralash texnоlоgiyasini takоmillashtirish asоsida ko’p fraktsiyali saralashni amalga оshirish, bu оrqali jinlangan chigitni iflоsliklardan to’liq tоzalash, chigit shikastlanishini оldini оlish va to’qimachilik sanоatida yigirishga yarоqli bo’lgan tоla chiqishini оshirish imkоniyatlari yoritilgan va tavsiyalar keltirilgan.

Tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallashtirish asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:09:02
Metodik qo'llanma “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish” bakalavr yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, u namunaviy va ishchi dasturlarga mos qilib tayyorlangan

Informatika va axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I.N. Bozorov, U. R. Shodiyev, A. A. Omonov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
237
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:07:22
Ushbu ma'ruza matni Samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti «Matematik modellashtirish» kafedrasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unda «Informatika va axborot texnologiyalari» fani asosida materiallar tayyorlangan

«Пайка металлов» и «Сварка пластмасс и склеивание»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абралов М.А., Дуняшин Н.С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2002
Nashriyot:
Sahifalar soni:
127
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 15:53:34
Курс «Пайка металлов» по учебному плану читается на 1 семестре магистратуры. В этом конспекте изложены основные вопросы теории и элементов технологии современных процессов пайки в объеме, необходимом для изучения студентами высшего специального заведения по специальности магистратуры 5А 522701 «Машины и технология сварочного производства» Курс «Сварка пластмасс и склеивание» по учебному плану читается на 3 семестре магистратуры. В данной работе освещены основные вопросы теории и элементов технологии современных процессов сварки пластмасс и склеивания в объеме не-обходимом для изучения студентами высшего специального за-ведения по специальности магистратуры 5А 522701 «Машины и технология сварочного производства».

"UZ SEMYUNG CO" YOAJ qo’shma korxonasi asosiy kapitaliga investitsiya kiritish imkoniyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdurahmonov Sarvarbek Baxtiyor o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 15:52:40
Bitiruv malakaviy ishda Investitsiyalar iqtisodiyotning o’sishini va ishlab chiqarishning rivojlanishini ta’minlovchi muhim omili sifatida qaralgan

Ўсимликшунослик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х. Атабоева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Sahifalar soni:
221
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 15:46:30
Ўсимликшунослик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлиб, аҳоли учун озиқ-овқат маҳсулотлари, чорвачилик учун ем-хашак ва енгил саноатнинг кўпгина тармоқлари учун хомашё етиштириш мақсадида экиб ўстириш ва табиатда ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликлардан фойдаланиш масалалари билан шуғулланувчи фандир. Ушбу китобдан ўсимликшунослик қишлоқ хўжалиги хақидаги маълумотлар билан танишишингиз мумкин.

Табиатдан фойдаланиш иқтисодиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳакимов Н.Ҳ. ,Ҳамдамов Ш.Р., Ражабов Н.Р
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
181
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 15:41:05
Ушбу қўлланмада табиатдан фойдаланиш иқтисодиёти фани, табиатга зарарли таъсирнинг олдини олиш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, экологик-иқтисодий барқарор ривожланиш ва экологик-иқтисодий саводхонликни ошириш ҳақида маълумотлар берилган.

Ishlab chiqarish va iste’mol


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sultonova Madina
Nashr etilgan yili:
2014
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 15:31:46
Kurs ishida hozirgi kunda butun jahon iqtisodchilarining oldida turgan yirik masalalardan biri, bu shak shubhasiz, odamlarning bitmas tuganmas ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirlgan ishlar tadqiq qilingan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit