Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ҚОЗОҚЛАРИ ЭТНОГРАФИЗМЛАРИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАҲЛИЛИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адилова Гулшат Ағытаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УӮК:494.3:413.1
Yaratilgan vaqti:
2018-10-10 15:12:05
Жаҳон филологиясида сӯнгги йилларда миллий тилларни халқ маданияти, маънавий қадриятлари, ӯзига хос тафаккур тарзи ва тарихий анъаналари билан боғлаб тадқиқ этиш

Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жарёнлар кинетикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшчанов Баходир Худайберганович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
535.012; 535.58; 537.9; 539.22; 539.63
Yaratilgan vaqti:
2018-10-10 12:04:34
Метил ва галоид бирикмалар киритилган ароматик углеводородларда структуравий ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишнинг оптик усулларини ривожлантириш ҳамда молекулалараро таъсирлашувнинг нурланиш спектрида намоён бўладиган релаксацион жараёнларининг физикавий механизмларини аниқлаш.

Илк ўспиринлар иродавий сифатларининг психодиагностикаси ва психокоррекцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саттарова Гулнора Икромовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
371:15(09)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-10-09 17:19:58
Илк ўспиринларнинг иродавий сифатларини психодиагностика қилиш ва психокоррекциялаш жараёнини такомиллаштириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш.

Турли тизимдаги тилларда «муболаға» концептуал семантикаси вербализаторлари типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қорабоев Жасур Баҳодирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111.512.410
Yaratilgan vaqti:
2018-10-09 11:29:18
Турли тизимдаги тилларда, жумладан, инглиз, ўзбек, рус ва бошқа тилларда «гипербола концептуал семантикаси» (ГКС) вербализаторларининг когнитив типологиясини ишлаб чиқиш.

2,3-Три, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларнинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насруллаев Азизбек Озодович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.735’854.218.07:542
Yaratilgan vaqti:
2018-10-08 16:39:50
2,3-три-, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлаш.

Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aмпeрoмeтрик aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрининг қўллaнилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Яхшиeвa Зухрa Зиятoвнa
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
543.251:541.25:541.13:541.8
Yaratilgan vaqti:
2018-10-08 16:35:10
Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрини қўллaш ҳaмдa улaр acocидa aмпeрoмeтрик aниқлaшнинг рaциoнaл уcлубини ишлaб чиқиш.

Глобаллашув шароитида ахборот – психологик хавфсизлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дусимбетова Наргиза
Yaratilgan vaqti:
2018-10-08 15:48:29
Мақолада глоболлашув шароитида ёшларнинг медиакомпотентлигини шакллантириш масаласи кўриб чиқилган, шунингдек ёшларни оммавий ахборот воситаларининг хавфли, манипульятив таъсиридан мухофаза қилиш энг долзарб масала эканлиги асосланган.

Sm-153 радиоизотопи ва унинг доривор шаклини олиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишонов Шерзоджон Жуманазарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
542.543.61.615.616
Yaratilgan vaqti:
2018-10-08 11:49:09
ВВР-СМ русумли тадқиқот ядро реакторида 153Sm радиоизотопини юқори радиокимёвий тозаликда олиш ва унинг асосида радиофармпрепарат олиш технологиясини ишлаб чиқиш.

Физик усулда олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг самарадорли таркиби ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қодирбекова Қутпиниса Каримовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.793.7:669.28
Yaratilgan vaqti:
2018-10-08 09:13:35
Физик усулда ион-плазма жараёни ёрдамида олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг физик-механик, физик-кимёвий хоссаларини яхшилайдиган самарадор таркибини ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон арид худудларининг тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Медетов Махсетбай Жапакович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
595.7:632/799.1
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 16:00:46
Ўзбекистон арид худудлари тўғриқанотли ҳашаротлари фаунасини аниқлаш, экологиясини асослаш ва зарарли турларига қарши экологик безарар кураш усулларини ишлаб чиқиш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit