Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Oziq-ovqat sanoati korxonalarini rivojlantirishda faol marketingdan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Islomov Zoxidjon Zoirovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:49:37
Bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligi. Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti shakllanishi, iste’mol talabiga oid yangi muammolarni kelib chiqishiga sabab bo’ladi. Bozor munosabatlariga o’tish bozor ishtirokchilariga yangi talablarni qo’ymoqda – ularni ma’lum iste’mol talabi uchun foydalanilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishga majbur qilmoqda.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarini rivojlantirishda markеting stratеgiyasidan foydalanish (Oziq-ovqat sanoat korxonalari uyushmasi misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sadillaеv Bеgzot Ikmatilla o'g'li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:38:38
Bitiruv mаlаkаviy ishi mаvzusining dоlzаrbligi. Mаmlаkаtimizning ijtimоy yo’nаltirilgаn bоzоr iqtisоdiyotigа bоsqichmа-bоsqich o’tishgа аsоslаngаn hоzirgi siyosаti, kоrхоnаlаr vа tаshkilоtlаr fаоliyatini sаmаrаli tаshkil qilish vа kоrхоnаlаrdаgi iqtisоdiy munоsаbаtlаrni bоzоr iqtisоdiyoti tаlаblаrigа mоslаshtirish zаruriyatini kеltirib chiqаrаdi.

Организационно-экономические механизмы повышения эффективности маркетинговой службы в коммерческих банках (на примере Яккасарайского филиала Акционерного коммерческого инновационного банка «Ipak yo'li»)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзажанова Тахмина Аброровна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ташкентский Государственный экономический университет
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:35:30
Организационно-экономические механизмы повышения эффективности маркетинговой службы в коммерческих банках (на примере Яккасарайского филиала Акционерного коммерческого инновационного банка «Ipak yo'li»)

Маркетинговые коммуникации


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мазилкина ЕМ.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Sahifalar soni:
129
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:25:55
На современном этапе развития экономики страны успешное функционирование предприятий стало практи­чески невозможным без хорошо организованной комплекс­ной маркетинговой деятельности. Продвижение товаров, включающее в себя рекламу, стимулирование сбыта, персо­нальную продажу и связи с общественностью, является со­ ставной частью комплекса маркетинговых мероприятий, обеспечивающей информационную связь с покупателями.

Тармоқлар ва соҳалар маркетинги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исаков М.Ю
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Sahifalar soni:
326
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:22:44
Ушбу ўқув қўлланмада саноат маркетинги, агросаноат маркетинги, банк маркетинги, капитал қурилиш маркетинги, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳалари маркетинги, туризм ва меҳмонхона хўжалиги маркетинги, кичик корхоналар маркетинги, хорижий корхоналар маркетинги, нотижорат корхоналари маркетинги ва ташқи иқтисодий фаолият маркетингининг ўзига хос хусусиятлари батафсил баён этилган. Шунингдек, ўқув қўлланмада мазкур тармоқ ва соҳаларда маркетинг фаолиятини ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш ва ривожлантириш масалалари кенг ёритилган.

Маркетинг


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.B. Berkinov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Sahifalar soni:
331
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:09:38
Ушбу дарсликда маркетингнинг назарий асослари, маркетингни стратегик ва тактик режалаштириш жараёнлари, бозорни комплекс ўрганиш масалалари, маркетинг тадқиқотлари ўтказиш усуллари батафсил ёритилган.

Кичик бизнес ва тадбиркорлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Р. Болтабоев, М.С. Қосимова, Ш.Ж. Эргашходжаева, Б. К. Ғойибназаров, А.Н. Самадов, Р. Ходжаев
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Sahifalar soni:
275
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:07:37
Ушбу ўқув қўлланмада кичик бизнес ва тадбиркорликнинг моҳияти, иқтисодиётда тутган ўрни, тадбиркорликнинг тур ва шакллари, хорижий мамлакатларда ҳамда Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиши, кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш, режалаштириш, таҳлил этиш, бошқариш, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатувчи бозор инфратузилмалари, кичик бизнес ва тадбикорлик субъектларининг молиявий фаолияти, кредит билан таъминлаш шакллари, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини баҳолаш усуллари, шунингдек Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш истиқболлари баён этилган.

Маркетинг фаолиятини таҳлил қилиш ва истиқболлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Б.Ахмеджанов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Sahifalar soni:
409
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 16:00:45
Ушбу маърузаларда маркетинг фаолиятини таҳлил қилиш ва истиқболлаш оид мавзулар ёритилган.

Маркетинг


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш. Д. Эргашходжаева, И.Б.Шарипов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Sahifalar soni:
269
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 15:58:58
Ушбу маърузаларда маркетинг тушунчаси ва моҳияти vа уларни тузиш тартиби ёритилган.

Исползование интерактивных методов обучения на предмете высшая математика в оброзавательном процессе технического вуза


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Уразметова Ш.
Yaratilgan vaqti:
2021-04-21 14:31:20
В статье представлены использование, методы применения и преимущества интерактивных методов в обучении высшей математике.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit