Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ҳудудларда саноатни ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўналишлари (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маҳмудов Мираббос Фазлиддинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
330.115:338 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 14:24:32
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилояти саноатини ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Фото- ва инжекция-вольтаик эффектлар қўлланилиши асосида радиотехник элементлар, тугунлар ва қурилмаларнинг тузилиш тамойиллари ва усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимова Нодира Батирджановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621.362
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 12:28:07
Тадқиқот мақсади фото- ва инжекция-вольтаик эффектларни қўллашга асосланган радиотехник элементлар, тугунлар ва қурилмаларнинг тузилиш тамойиллари ва тадқиқот усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунёқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шарипова Сурайё Бурхановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
378.091.12:81'243:008
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 11:48:46
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунёқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сув омбори гидрологик режимининг ўзан жараёнларига таъсири (туямўйин гидроузели мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжиев Алишер Кулдашевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК 626/627.4.8
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 11:41:23
Тадқиқотнинг мақсади текислик дарёларидаги сув омбори гидрологик режимининг юқори бъеф ўзан жараёнларига таъсирини инобатга олиб, сув омборларининг иш режимини янги информацион технологияларни қўллаган ҳолда такомиллаштириш.

Ғарбий Тянь-шань вертикал зоналликда тарқалган тупроқларининг ҳозирги экологик-генетик жиҳатлари ва унумдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раупова Нодира Бахромовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.4+631.46+631.4:551.3+631.411.6
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 11:29:26
Тадқиқот мақсади тоғ ва тоғ ён бағирларида шаклланган, эрозияга учраган асосий тупроқлар тип ва типчаларида гумус ҳосил бўлишида табиий ва антропоген омилларнинг таъсирини тавсифлаш ҳамда ушбу тупроқларнинг гумусли ҳолатидаги миқдор ва сифат ўзгаришларининг йўналиши ҳамда интенсивлигини аниқлаш, уни баҳолашнинг илмий асосланган мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогик фасилитация воситасида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бектурсынова Л.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 37.013.77
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 09:28:23
Педагогик фасилитация воситасида педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган арзиқли тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш (Фарғона вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рўзиева Инобат Жўраевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.481:452; 821
Yaratilgan vaqti:
2019-12-08 00:09:36
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Фарғона ҳудудларида тарқалган арзиқли ва гипслашган тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва унумдорлик даражасини аниқлаш, баҳолаш, маҳсулдорлигини оширишга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг экологик-биологик ҳолатини диагностикасида замонавий ёндашувлар (Амударё ва Чимбой туманлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидова Муниса Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.67:631.4+631.95+631.46
Yaratilgan vaqti:
2019-12-08 00:07:06
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва биологик фаоллигининг шўрланиш таъсирида ўзгаришини замонавий усуллар орқали таҳлил қилиш асосида тупроқларнинг экологик-биологик ҳолатини баҳолашдан иборат.

Бухоро воҳаси тупроқларининг эволюцияси, экологик ҳолати ва унумдорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Артикова Ҳафиза Туймуродовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 631.4; 631.452; (575.16)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-08 00:04:33
Тадқиқотнинг мақсади саҳро минтақасида воҳа тупроқлари шаклланишининг илмий асосларини ишлаб чиқиш, тупроқ элементар жараёнларининг тупроқ унумдорлиги ва экологик ҳолатини белгилашдаги ролини аниқлаш ҳамда ҳозирги шароитда тупроқлардан самарали фойдаланиш ва муҳофазалашга доир тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодий процессда тарафларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Авезов Косим Сафарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
347.9 (043.5)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-07 22:14:17
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий процесс иштирокчиси сифатида тарафларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашга доир қонунчиликни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиѐти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit