Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Texnologiya fanini o’qitish va psixologik xizmatni tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Sh.S.Sharipov, O.A.Qo‘ysinov, Sh.T.Ergashev
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Respublika ta’lim markazi
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 13:26:47
Metodik qo‘llanma О‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 aprelda “Umumiy о‘rta va о‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash tо‘g‘risida”gi 187-sonli Qarori va Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Texnologiya” fani o‘quv dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, qo‘llanmada тexnologiya fanidan o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan davlat ta’lim standartini amaliyotga joriy etish yo‘llari, fanni o‘qitishda pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish orqali ta’lim samaradorligini oshirish, amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanish, yangi avlod darsliklaridan foydalanish metodikasi, o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish asoslari, dars intizomiga salbiy munosabatga ta’sir etuvchi omillarning tahlili hamda dars intizomiga salbiy munosabatda bo‘lgan bolalarga ta’sir etish usullari to‘g‘risidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Amaliy fanlarni o‘qitishga Zamonaviy yondashuv – ta’lim-tarbiya Samaradorligi garovi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Munojot Abralova, Ozodbek Saipov
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 13:15:14
Umummiy o‘rta ta’lim maktabi o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma

Бадиий таълим тизимини ва мазмунини модернизациялаш асосида бўлажак кадрларни сифат ва самарадорлигини ошириш механизмлари


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 13:09:39
Бадиий таълим тизимини ва мазмунини модернизациялаш асосида бўлажак кадрларни сифат ва самарадорлигини ошириш механизмлари Самарқанд. Шердор мадрасаси пештоқидаги безаклар. (Одобнома) Улуғбек, Шердор ва Тиллакори мадрасаларидаги битиклар куфий, сулс, настаълиқ усулида Қуръони карим оятлари ва хадислардан иборат. Бу дунёда чиройли иш қилганлар учун чиройли мукофот бўлур. (Қуръони Карим Нахл сураси 30 оят). “Олим бўл ёки ўрганувчи бўл, тингловчи бўл ёки (илм аҳлини) яхши кўрувчи бўл” (Ҳадис)

Бадиий таълим тизимини ва мазмунини модернизациялаш асосида бўлажак кадрларни сифат ва самарадорлигини ошириш механизмлари


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 13:09:26
Бадиий таълим тизимини ва мазмунини модернизациялаш асосида бўлажак кадрларни сифат ва самарадорлигини ошириш механизмлари Самарқанд. Шердор мадрасаси пештоқидаги безаклар. (Одобнома) Улуғбек, Шердор ва Тиллакори мадрасаларидаги битиклар куфий, сулс, настаълиқ усулида Қуръони карим оятлари ва хадислардан иборат. Бу дунёда чиройли иш қилганлар учун чиройли мукофот бўлур. (Қуръони Карим Нахл сураси 30 оят). “Олим бўл ёки ўрганувчи бўл, тингловчи бўл ёки (илм аҳлини) яхши кўрувчи бўл” (Ҳадис)

Пахта тозалаш корхоналарида ёнғин хавфсизлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:13:12
Маколада пахта тозалаш корхоналарида ёнгинлар ва уларттг ўзига хослиги келтирилган. Шунингдек, корхоналарда ёнғиларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш усуллари бўйича режалар келтирилган.

Пахтани ишлаб чикаришга узатиш курилмаси чамбарагини пастдан юкорига айланиш холатини назарий ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:10:51
Ушбу маколада ғарамланган пахтадан катламни бузиб қайта ишлаш жараёнида узатишда ғарам бузгич чамбарагининг пастдан юқорига ажратиш холати назарий ўрганилган

Paxta xom ashyosini quritishda issiqlik ishlab chiqish generatorini avtomatik rostlash tizimini tadqiq etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Majidov Sarvar
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:08:48
Barabanli quritkichlarni issiqlik bilan ta’minlash maxsus issiqlik ishlab chiqaruvchi qurilmalar yordamida amalga oshiriladi.

30 текс трикотаж ипи ишлаб чиқариш учун, «Truetzschler» фирмаси ускуналари билан жиҳозланган қуввати 620 кг/соат ип бўлган йигириш корхонасининг технологик кўрсаткичлар лойиҳалансин


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодиров Р.Ф.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:06:36
Танланган толали аралашмадан Uster Statistics 2013 меъзонларига мос йигирилган ип ишлаб чиқариш учун технологик ускуналарни танлаш, йигириш режаси параметрларини ҳисоблаш ва асослаш.

Chizmachilik, 8-sinflar uchun


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:06:05
Chizmachilik, 8-sinf o’qituvchilari uchun animatsiyalar, metodik tavsiya. Unda mavzular, grafika ishlari, testlar va boshqalar bilan tanishadilar

Разработка приспособлений для сервисного обслуживания текстильных машин


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Пак А.В.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:04:20
Получив тему «Разработка приспособлений для сервисного обслуживания текстильных машин», мы выделили приоритетные машины и направления сервисного обслуживания их.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit