Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kasb-hunar kolleji va akdemik litseylarda ta'limning uslubiy printsiplari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Munirov N.A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:29:49
Ushbu magistrlik dissertatsiyasida Kasb-hunar kolleji va akdemik litseylarda ta'limning uslubiy printsiplari keng yoritilgan.

Marketing


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.Bazarova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
424
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:27:26
Mazkur nashrda marketing fani boshqaruvning bozor konsepsiyasi sifatida talqin qilingan. Marketingni boshqarish jarayonidagi asosiy tadbirlar, xususan, marketing tadqiqotlari, segmentlash, maqsadli segmentlarni tanlash, marketing komplekslari va boshqa jihatlar ketma-ketlik asosida izchil yoritib berilgan.

O'zbekistonda suzishni rivojlanishi va Barkamol avlod sport musobaqalari dasturiga kiritilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allarov D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:26:04
Ushbu magistrlik dissertatsiyasida O'zbekistonda suzishni rivojlanishi va Barkamol avlod sport musobaqalari dasturiga kiritilishi haqida keng yoritilgan

Dzyudochilarni maxsus kuch tayyorgarligini yoshga xos va uslubiy jihatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xadjaev B.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:23:06
Mazkur magistplik dissertatsiyasida Dzyudochilarni maxsus kuch tayyorgarligini yoshga xos va uslubiy jixatlari tadqiq qilingan.

Молиявий менежмент фанидан ўқув-услубий қўлланма


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:22:05
Мазкур услубий қўлланма бакалавриат таълим йўналишларида таълим олаётган талабалар учун мўлжалланган. Услубий қўлланмада молиявий менежментнинг назарий-иқтисодий асослари, корпоратив тузилмаларда ташкил этиш хусусиятлари, молиявий рискларни бошқариш, капиталнинг қийматини аниқлаш, инқирозга қарши молиявий бошқарувни ташкил этиш механизми ва шу каби мавзуларга доир саволномалар, топшириқлар, амалий масалалар, тест топшириқлари келтирилган.

O'zbekistonda futbol tarixi va istiqbllari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Davronov N.I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
106
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:21:02
Ushbu magistrlik dissertatsiyasida O'zbekistonda futbol tarixi va istiqbllari tadqiq qilingan.

Современное корпоративное управление


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:18:00
В данном методическом пособии рассматриваются все компоненты современных корпоративных структур, большое внимание уделено построению корпоративных отношений, в том числе раскрытию таких понятий, как корпоративный климат и корпоративная культура с учетом поведения участников корпоративных отношений и социальных отношений междуними.

Деньги и банки в схемах, таблицах и графиках


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:16:20
Деньги и банки в схемах, таблицах и графиках рекомендации для студентов предоставляются подробно

“Биржа иши” фанидан маърузалар матни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Хамидова, Ф.Мухамедов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
133
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:14:05
«Биржа иши» фанининг ўқув услубий мажмуасининг асосий мақсадлари товар хом-ашё ва фонд бойликлари биржалари фаолияти ҳамда биржа савдосининг ҳуқуқий асосларини ҳар томонлама ва чуқур ўрганиш, биржа савдоси қатнашчиларини аниқлаш, биржа фаолияти ҳақида тўлиқ ахборот олиш, биржа савдосини юритиш фаолияти дастурлари ва усулларини ўзлаштириш, бозор иқтисодиётида биржаларнинг ўрни ва ролини аниқлаш, биржа операцияларини амалга ошириш, биржада фонд бойликлари ва товарлар нархини котировкалаш усулларини ҳамда мазкур биржаларда савдо юритиш тартибини ўрганиш, буюртманинг харидордан сотувчи томон биржа халқаси орқали ҳаракатланиш технологик занжирини шакллантириш ҳисобланади.

Birja va yarmarka faoliyatini boshqarish fanidan oʻquv-uslubiy majmua


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.Ermatov, S.Mamurov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
245
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 16:11:06
Ushbu o‘quv-uslubiy majmuada ―Birja va yarmarka faoliyatini boshqarish‖ fanida birja va yarmarkalar va uni rivojlanishining asosiy bosqichlari, birja va yarmarkalarning vazifalari, funktsiyalari va turlari, tovar birjalari-zamonaviy bozor ishlashining muhim omili, birjalar va yarmarkalar faoliyatining boshqaruv organlari va huquqiy asoslari, birja savdosini tashkil etish, birja bitimlari va brokerlik faoliyati, Fyuchers birjalarining roli va ahamiyati, Fond birjalari faoliyati,Valyuta birjalari, FOREKS birjasi, bozor tizimida savdo uylari, birja va yarmarkalarning moddiy-texnik bazasi, yarmarka faoliyatini tashkil etish, yarmarka faoliyatini tashkil etish tarixi va rivojlanishi tamoyillari, yarmarka va xalqaro savdoni tashkil etish kabi mavzularni qamrab olgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit