Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Mashinasozlik soxasida intellektual o`lchash vositalarini ishlab chiqarishga joriy qilish muammolari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shertoyloqova G
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:21:28
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida Mashinasozlik soxasida intellektual o`lchash vositalarini ishlab chiqarishga joriy qilish muammolari o`rganilib taxlil qilingan. Taxlillar natijasiga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi korxonalarda metrologik ta'minot va xizmatni tashkillashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov D
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:19:16
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida Avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi korxonalarda metrologik ta'minot va xizmatni tashkillashtirishga doir ma'lumotlar keltirilgan.

“GM - Uzbekistan” АJ ning ishlab chiqarish qatorlarini samaradorligini oshirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uraimov B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
133
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:16:39
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida “GM - Uzbekistan” АJ ning ishlab chiqarish qatorlarini samaradorligini oshirishga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Сув ҳавзаларидаги кўп фазали стратификацияланган оқимлар ривожланиши динамикасини моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Яхшибаев
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
627.81:532.5:004.9
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:14:00
Сув ҳавзаларидаги оқимлар стратификацияси назариясини ўзаро киришувчан ва таъсирлашувчан кўп фазали муҳитлар ҳаракати модели асосида қайта қуриш ва натижалар ишончлилигини мавжуд полуэмпирик маълумотлар ва янги тажриба натижалари ёрдамида асослаш.

Қонун ижодкорлигида экспертиза ўтказишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайитов Хушвақт Сапарбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
342 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:12:29
Тадқиқотнинг мақсади қонун ижодкорлиги босқичларида турли экспертизалар ўтказишнинг илмий-назарий ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш бўйича асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

GM-Uzbekistan” AJ avtomobillarida suv gazidan yonilg‘i sifatida foydalanishni tadqiq qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘ofurjonov D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:11:28
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida ichki yonuv dvigatelining ta’minlash tizimi, predmeti sifatida - energetik va ekologik ko‘rsatkichlarini orttirish uchun, havo- yonilg‘i aralashmasini suv gazi bilan boyitish uchun xizmat qiladigan ko’p seksiyali elektrolizyor taxlil qilinganva takliflar berilgan.

Даврий режимда ишлаётган ўзаро боғлиқ магистрал газ қувурларини математик моделлаштириш ва тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Болтибаев Шухратжон Комилжанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
681.5:622.691.4.053
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:08:42
даврий режимда чегаравий шартларнинг турли берилишида магистраль газ қувурининг гидравлик параметрларини ҳисоблаш учун математик моделлар, сонли-аналитик усуллар ва дастурий воситалар ишлаб чиқиш.

Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Якубов Шухрат Умматалиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
34:061.1/2(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:08:07
Тадқиқотнинг мақсади давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Исследование составляющих баланса энергии высокоскоростном соударении сферической частицы с плоской преградой


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
K.Atabayev, T.Djalilova, A.Djabborov
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:04:22
Ushbu maqolada Sferik zarralarning yuqori tezlikda to'qnashuvining tekis to'siqli energiya balansi komponentlarini o'rganish xaqida ma'lumotlar keltirilgan.

Исследование составляющих баланса энергии высокоскоростном соударении сферической частицы с плоской преградой


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
K.Atabayev, T.Djalilova, A.Djabborov
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 14:03:56
Ushbu maqolada Sferik zarralarning yuqori tezlikda to'qnashuvining tekis to'siqli energiya balansi komponentlarini o'rganish xaqida ma'lumotlar keltirilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit