Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Qurilishda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Razzaqov S. Karimov P."
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
208
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 14:46:52
«Qurilishda axborot tеxnologiyalari» o‘quv fanidan ma’ruzalar matnida Arxitеktura va qurilishda zamonaviy kompyutеr tеxnologiyalaridan foydalanishning asosiy yo’nalishlari, Qurilishda axborot tеxnologiyalarining tasnifi, Axborot kompyutеr tеxnologiyalarini tadbiq qilishning tеxnik vositalari, Zamonaviy kompyutеrlarning dasturiy ta’minoti, Statistik ma’lumotlarni qayta ishlash bo’yicha maxsus dasturlar majmuasi, Kompyutеr tarmoqlari va tarmoq tеxnologiyalari, Masofaviy ta’lim tеxnologiyalari, Zamonaviy gipеrmatn tеxnologiyasi, Arxitеktura va qurilishda wеb dasturlash tеxnologiyasini qo’llash asoslari, Axborot xavfsizligi va axborotlarni himoyalash usullari kabi masalalari ko‘rilgan. Arxitеktura va qurilishda zamonaviy kompyutеr tеxnologiyalaridan foydalanishning asosiy yo’nalishlariga alohida e’tibor berilgan.

Enеrgеtikaning matеmatik masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"N. Mallaboyеv, M.Dadamirzayev"
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 14:39:24
Ushbu ma`ruzalar matni 5310200 - Elеktr enеrgеtikasi yo’nalishi bo’yicha ta`lim olayotgan talabalar uchun mo’ljallangan bo’lib, «Enеrgеtikaning matеmatik masalalari» fanidan ma`ruza mashg’ulotlarini o’z ichiga olgan. Ma`ruza matnidan, «Enеrgеtikaning matеmatik masalalari» fanini o’rganuvchi talabalar va fan o’qituvchilari foydalanishlari mumkin.

Произведения исторического жанра изобразительного искусства в культуре Узбекистана


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматов Улугбек
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Национальный институт художеств и дизайна
Sahifalar soni:
246
UDK raqami:
575.113; 575.116.4; 577.13
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 14:05:42
В монографии исследуются произведения исторического жанра изобразительного искусства в культуре Узбекистана (вторая половина ХХ - начало ХХI вв). Этим произведениям даётся междисциплинарное исследование с точки зрения культурологии, истории, философии и искусствоведения. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся изобразительным искусством.

РНК интерференция технологияси асосида янги биотехнологик ғўза навлари яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузибоев Хайдарали Собиржонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
575.113; 575.116.4; 577.13
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 13:49:20
Тадқиқотнинг мақсади RNAi технологияси ёрдамида Кокер-312 линиясининг PHYA1 RNAi генотипли шаклларини олиш ва маҳаллий ғўза нави билан дурагайлаш орқали янги, тола сифати яхшиланган биотехнологик нав яратишдан иборат.

Марказий Осиёнинг суғориладиган шароитида ресурстежамкор қишлоқ хўжалигига асосланиб қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нурбеков Азиз Исраилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.5:361.67:633.1
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 08:53:58
Марказий Осиёда суғориладиган деҳқончилик тизимларида қишлоқ хўжалигида тупроқни ҳимояловчи ва ресурстежовчи технологиялар асосида ресурстежовчи қишлоқ хўжалиги амалиётининг қишлоқ хўжалиги экинлари ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигига ва тупроқ унумдорлигига таъсирини қиёслаш ва ишлаб чиқариш.

Ўзбекистонда совет давлати бошқарув тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941йй)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳайдаров Муродилла Маҳмуталиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
94:008 (575.1) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 08:49:15
1917–1941 йилларда Ўзбекистонда совет давлати бошқарув тизимининг шаклланиши, даврий босқичлари ва тоталитар моҳиятини очиб бериш.

Посттравматик церебрал арахноидитларнинг замонавий диагностикаси ва комплекс даволаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алиев Мансур Абдухоликович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.8.001:577.17.049
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 08:46:08
Посттравматик церебрал арахноидитларда замонавий лаборатор ва нейровизуализация усулларининг (МСКТ, МРТ, МРС) диагностик аҳамиятини аниқлаш ва нейрохирургик комплекс даволаш усулларини такомиллаштириш.

Ўзбекистон аҳолисининг кундалик ҳаётида маиший хизмат тизимининг ўрни (1925-1991 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насиров Бунёд Уралович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
658:64.(575.1) “1925/1991”
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 17:43:58
1925-1991 йилларда Ўзбекистонда маиший хизмат кўрсатиш тизимининг аҳоли кундалик турмушидаги ўрнини тизимли равишда очиб бериш.

Detallarni o'lchamlarini nazorat qilish moslamasini takomillashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov Utkir
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 16:37:46
Hozirgi kunda texnologik mashina va jihozlarni tahmirlash va o`rnatish qo`yidagi yo`nalishlar bo`yicha takomillashib va rivojlanib bormoqda: -mashina va jihozlarning sifatini, ishonchliligi va xizmat muddatini oshirish; - texnologik mashina va jihozlarni qulay mehnat sharoiti va texnik estetika talablari asosida ishlatish; - texnologik mashina va jihozlardan samarali foydalanish; - texnologik mashinalar va jihozlarga texnik xizmat ko`rsatish va tahmirlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va qo`llash; - texnologik mashina va jihozlarn tiklash va o`rnatish ishlarida zamonaviy jihozlardan foydalanish. Ma`lumki texnologik mashina va jihozlarni ishlab chikarish va tahmirlashda jihozlardan to`g`ri va oqilona foydalanish, mashina va mexanizmlarning samarali ishlashini tahminlash darajasiga erishishni talab etadi.

Уриверсал созланадиган мосламаларни конструкциясиини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исматов Зухриддин
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 16:35:41
Texnologik mashinalar va jihozlar - tahlim yo`nalishi bo`yicha bitirgan texnik bakalavrlar mashinasozlikda texnologik mashina va jihozlarni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirishni tashkil etish, texnologik mashina va jihozlarni to`g`ri tanlash hamda ulardan okilona foydalanishning zamonaviy ilmiy usullarini q`o`llay bilishlari, mashinalar va jihozlarning istiq`bolli konstruktsiyalari va komplekslarini o`rganib chiq`ib, ishlab chiq`arishga tadbiq` eta olish va oliy goxda olgan nazariy va amaliy bilim, kunimalar asosida yaratildi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit