Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пахтани қайта ишлаш машиналарининг аррали дискларини тайёрлашда ишлатиладиган техник воситаларни қайта тиклаш ва такомиллаштиришнинг технологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мадрахимов Дилшодбек Усупжонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
677.051.152.6/.8.001.76
Yaratilgan vaqti:
2019-08-06 15:04:28
Тадқиқотнинг мақсади пахтани қайта ишлаш машиналарининг аррали дискларини тайёрлашда ишлатиладиган техник воситаларни қайта тиклаш ва такомиллаштиришнинг технологик асосларини яратишдир.

Спортчи-футболчиларда сомато-психологик ҳолатларнинг ўзига хослиги ва функционал боғлиқлигини аниқлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлчиев Суннатулла Туйчибаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796.92.015.367
Yaratilgan vaqti:
2019-08-06 09:48:53
Тадқиқотнинг мақсади футболчиларнинг баъзи тана пропорциялари каби морфофенотип кўрсатгичлари, ҳамда уларнинг темперамент тури, мотивацион ҳулқ-атвор даражалари каби психофенотип кўрсатгичлари орасидаги боғликликнинг футболчи ўйин амплуаси ва мушак қисқарувчанлик гени генотип вариантлари кесимида таҳлил этишдан иборат.

Профессионал спортчиларда нафас йўли ва соматотип кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлигини тизимли ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмудов Дилшодбек Эргашбекович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
61.796.799
Yaratilgan vaqti:
2019-08-06 09:41:55
Тадқиқотнинг мақсади футболчилaрдa ўйин амплуасига боғлиқ ҳолда ташқи нафас кўрсаткичлари, соматотип ва спорт генлари генотиплари орасидаги ўзаро боғлиқлик хусусиятларини тизимли таҳлилидан иборат.

Айлананинг критик акслантиришлари учун термодинамик формализм ва тушиш вақтларининг лимит теоремалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пошаходжаева Гулнора Джабборхановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.9
Yaratilgan vaqti:
2019-08-05 16:01:06
Тадқиқотнинг мақсади айлананинг критик акслантиришлари учун инвариант ўлчовнинг сингулярлигини ва тушиш вақтларини таснифлашдан иборат.

Учинчи тартибли аралаш типдаги юкланган чизиқли дифференциал ва интегро-дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Балтаева Умида Исмоиловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.95
Yaratilgan vaqti:
2019-08-05 15:57:47
Тадқиқотнинг мақсади учинчи тартибли юкланган интегродифференциал тенгламаларнинг умумий ечим ифодасини қуриш ва изланаѐтган функциянинг изи ѐки изининг каср тартибли операторли комбинацияси қатнашган юкланган тенгламалар учун янги турдаги чегаравий масалаларни бир қийматли ечишдан иборат.

Австралия ғўза намуналарининг янги селекцион ашё яратишдаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тураева Дилфуза Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 633.511.631:52:632
Yaratilgan vaqti:
2019-08-03 12:15:15
Тадқиқотнинг мақсади ғўзанинг келиб чиқиш марказларидан бири бўлган Австралиядан келтирилган намуналарни ўзаро ва маҳаллий навлар билан чатиштиришдан олинган дурагай популяциялари асосида янги тезпишар, тола ҳосилдорлиги юқори ҳамда вилтга бардошли бўлган селекцион ашёлар яратишдан иборат.

Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг сўрувчи зараркунандаларига қарши уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ешмуратов Эльбрус Ғайбуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
635.6+632+632.937+632.934
Yaratilgan vaqti:
2019-08-03 12:09:32
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон шароитида экиб ўстирилаѐтган полиз экинларига зарар етказаётган сўрувчи зараркунандалар ва уларнинг табиий кушандаларининг тур таркибини аниқлаб, ўзаро муносабатларига баҳо беришдан ҳамда уларга қарши кураш олиб бориш учун самарали усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Болаларда бруцеллёз клиник иммунологик ҳолатининг ўзига хослиги ва унинг коррекцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атаходжаева Дилора Рахимджановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.98:579.841.93:612.017.1
Yaratilgan vaqti:
2019-08-02 11:11:47
Тадқиқотнинг мақсади: болаларда бруцеллёз кечишининг клиник-иммунологик ҳолати ўзгаришларини аниқлаш ва коррекциялашдан иборат.

Барг ташхиси асосида кузги буғдойни азотли ўғитлаш меъёрларини асослаш (Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хаитбаева Жамила Умаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 633.1:631.84/.675 (575.171)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-01 12:10:41
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида кузги буғдойда минерал ўғитлар меъёрларининг самарадорлигини аниқлаш ва моделлаштириш ҳамда барг ташхиси асосида кузги буғдойда азот ўғитини мақбул қўллаш меъёрларини ишлаб чиқишдан иборат.

Лалми типик бўз тупроқларнинг ҳозирги ҳолати ва улардан самарали фойдаланиш йўллари (Ғаллаорол тумани тупроқлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мураткасимов Алишер Саттарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 631.43:631.432:631.559
Yaratilgan vaqti:
2019-08-01 12:04:05
Тадқиқотнинг мақсади Ғаллаорол тумани лалми типик бўз тупроқларининг ҳозирги ҳолатига эрозиянинг таъсири ҳамда абсорбентлар, органик ва минерал ўғитлар, биопрепаратларни қўллаш орқали тупроқда табиий намликдан самарали фойдаланиш агротехнологияларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit