Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон Республикасида пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Курбонбекова Моҳичехра Туробжоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
336.71(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-01-05 14:10:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Самарқанд вилояти ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг иқтисодий географик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Намозов Жўрабек Абдуазизович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
911.3:33:330.15 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-01-05 13:34:35
Тадқиқот мақсади Самарқанд вилояти ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори малакали боксчиларнинг мусобақа олди тайёргарлиги самарадорлигини ошириш услубиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Анашов Валихан Джумахонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.015.3:83
Yaratilgan vaqti:
2021-01-05 13:31:49
Тадқиқотнинг мақсади юқори малакали боксчиларнинг мусобақа олди тайёргарлиги самарадорлигини ошириш услубиётини такомиллаштиришдан иборат.

Жиззах сув омбори таъсири доирасидаги геотизимларнинг ландшафт – экологик ҳолатини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Илҳом Эсонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
911: 502.65
Yaratilgan vaqti:
2021-01-05 10:35:03
Тадқиқотнинг мақсади Жиззах сув омбори таъсири доирасидаги геотизимларнинг ландшафт-экологик ҳолатининг шаклланишини ва ўзгаришини баҳолаш, прогнозлаш, улардан оқилона фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Нокоммутатив атомик симметрик фазоларнинг изометрияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аминов Беҳзод Расул ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2021-01-05 10:09:09
Тадқиқотнинг мақсади комплекс симметрик кетма-кетликлар фазосида, Банах симметрик идеалларида ва нокоммутатив атомик симметрик фазоларда таъсир қиляётган барча эрмит ва сюръектив изометрияларни тавсиф қилишдан иборат.

Глицирризин кислотасининг нафтил сирка кислотаси билан супрамолекуляр комплексини синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳ.Бекпўлатов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2021-01-04 12:13:05
Glitsirrizin kislotasining naftil sirka kislotasi bilan supramolekulyar kompleksini olish

Sof moddalar va aralshmalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Safarov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
42
Yaratilgan vaqti:
2021-01-04 12:11:53
Tadqiqotni amalga oshirish uchun quyidagicha maqsad qo’yildi, dastlab “Sof moddalar va aralshmalar” mavzusini o’qitishda innovatsion texnologiyalarni yaratish haqida chuqur ma’lumot to’plash va uni o’qitishda intrefaol usullar tanlash

Murakkab efirlar mavzusini o’qitishda innovatsion texnologiyalar o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Ergasheva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2021-01-04 12:10:08
Bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligi: Ana`naviy o`qitish metodikasida o`quv materiallari asosan matn va formulalar ko`rinishida berilib, o`quv materiallarini namoyish qilish imkoniyati deyarli mavjud emas

Цитрус меваларини сақлаш ва консервалар тайёрлаш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.М.Шерметов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2021-01-04 12:08:06
Mamlakat miqyosida ham Sitrus ekinlarini yetishtirish hajmini tubdan оshirish va Sitrus mevalariga bo’lgan ahоli talabini ichki ishlab chiqarish hisоbiga qоndirishga alоhida e`tibоr berilmоqda. Binоbarin, 2009 yil 24 dekabrda davlatimiz rahbariyati tоmоnidan “O’zbekistоnda subtrоpik ekinlarni yetishtirishni rivоjlantirish chоra-tadbirlari to’g’risida” 03-30-68-sоnli qarоr qabul qilindi. Unga ko’ra mamlakatimizda subtrоpikekinlar, xususan Sitrus mevalar maydоnini yanada kengaytirish, mavjud maydоnlar hоlatini tubdan yaxshilash, ularni ko’paytirish va yetishtirish tartiblarini ilmiy asоsda tashkil etish vazifalari belgilandi

Ekologiyaning kelib chiqishi va dastlabki rivojlanish tarixini o’rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Latipova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
28
Yaratilgan vaqti:
2021-01-04 12:06:26
Tabiat bilan inson orasida o’zaro bog’liqlik kishilik jamiyatining ilk bosqichlaridan ma’lum. Chunki, tabiat insonni oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va boshqa zaruriy moddiy ne’matlar bilan ta’minlaydi. Moddiy ne’matlardan foydalanish jarayonida odamlar avvaliga istaganicha va undan ortiq foydalangan bo’lib, albatta isrofgarchilikka yo’l qo’ygan. Lekin vaqt o’tishi va ishlab chiqarish qurollarining takomillashuvi, eng muhimi odamlarning fikrlash qobiliyati, ongining o’sishi bilan noz-ne’matlardan foydalanishda ehtiyotkorlik belgilari ham shakllanib borgan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit