Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Доломит қўшимчали термик барқарор аммиакли селитра олиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Набиев Абдурахим Абдухамидович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 631.875
Yaratilgan vaqti:
2019-06-29 14:18:33
Аммоний нитрати суюқланмасига маҳаллий доломит минералларини қўшиш асосида термик барқарор аммиакли селитра (АС) олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Маъданларни флотацион бойитишда қўлланилувчи сирт-фаол модда олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кадиров Нодир Абдусамикович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 541.182.02
Yaratilgan vaqti:
2019-06-29 14:02:48
Ёғ-мой ва кимё саноати иккиламчи маҳсулолари асосида маъданларни флотацион бойитиш жараёнида қўлланиладиган кўпикланувчи сирт фаол моддани олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Тез-тез касалланадиган болаларда сурункали синусит ривожланишининг иммунологик механизмлари ва иммунокоррекцияни асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шоазизов Нодир Нигматиллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.611-002:612.017.1
Yaratilgan vaqti:
2019-06-29 10:12:37
Тадқиқотнинг мақсади тез-тез касалланадиган болаларда сурункали синусит ривожланишининг иммунологик механизмларини аниқлаш ва иммунокоррекция усулини асослашдан иборат.

Намуналашнинг ишончлилиги ва аниқлиги ўзбекистон олтин маъданли конлари мисолида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамов Акмал Асрорович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК 550.85.012:553.3:553.411(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-29 10:05:17
Тадқиқотнинг мақсади захираларни хисоблашнинг аниқлигини ошириш учун олтин маъданли конларда намуналашни ишончлилиги ва аниқлилигини миқдорий баҳолашдан иборат.

Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шаропова Раъно Жахоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
943.75+413(038)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 18:25:04
Тадқиқот мақсади ўзбек тили ижтимоий-сиѐсий терминларининг структур, семантик, ясалиш, лексикографик хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини белгилашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ботирова Шахло Исамиддиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.133.09 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 18:17:26
Тадқиқотнинг мақсади Улуғбек Ҳамдам насрида бадиий психологизмнинг намоѐн бўлиш принциплари, восита ва усулларини аниқлаш, ѐзувчининг адабий анъанага ижодий ѐндашув йўсини ва услубий индивидуаллигини умумлаштиришдан иборат.

Меъда саратони рецидиви, прогноз омиллари таъсири, эрта ташхислаш ва даволашни яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худайбердиева М.Ш.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.3+616-089+617.5+616-006
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 11:24:10
Тадқиқотнинг мақсади дистал субтотал резекциядан кейин меъда чўлтоғида саратон рецидиви ривожланишининг асосий прогностик омиллари ўрнини аниқлаш ва уни эрта ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Қария ва кекса ёшдаги беморларда сут бези саратонининг комбинирлашган ва комплекс давосига янгича ёндошувни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Д.Б.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.19+616-006-08
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 11:11:39
Тадқиқотнинг мақсади кекса ёшдаги ва қари беморларда сут бези саратонини даволаш натижаларини комбинирлашган хамда комплекс усулларни яхшилаш орқали такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек тили фразеологик бирликларининг трансформацияси (семантик-прагматик таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Болтаева Барно Исакуловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 494.3.413:413.19
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 09:49:13
Тадқиқотнинг мақсади фразеологик бирликлар трансформациясининг восита ва усулларини ўрганиш, янгиланган (модернизация) фразеологик бирликларни семантик-прагматик, лингвокультурологик ўрганиш, луғатларга киритиш ва уларнинг лексикографик аҳамиятини тадқиқ этишдан иборат.

БУХОРО-ХИВА РЕГИОНИ ШИМОЛИ-ҒАРБИЙ ҚИСМИ ЮРА ДАВРИ ЁТҚИЗИҚЛАРИДА МУРАККАБ ШАКЛЛАНГАН УГЛЕВОДОРОДЛИ ТУТҚИЧЛАР ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
АББАСОВА САИДАХОН АКМАЛ ҚИЗИ
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 553.98.061.4(575.16/.192)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-27 18:25:37
Ўзбекистон Республикасининг углеводород хомашё базаси кенгайтириш учун Бухоро-Хива региони шимоли-ғарбий қисмидаги доирасида юра даври чўкинди жинсларида углеводородларнинг мураккаб тузилишли тутқичларини геологик моделлаштириш
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit