Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Termodinamikaning asoslari va qonunlari. Perpetuum mobile va ularning termodinamika qonunlaridagi tahlili.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raxmatov Abdurasul
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 11:28:44
Termodinamika turli issiqlik, mexanik, elektr va hokazo jarayonlarda molekulalaming issiqlik (tartibsiz) harakati tufayli energiyaning o'zgarishi va bir turdan ikkinchi turga aylanish qonuniyatlarini o'rganadi.

Жисмнинг импулси ва унинг сақланиш қонуни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахматов Абдурасул
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 11:27:43
Жисм таъсир вақтида ўз шаклини ўзгартирса унинг ҳар хил нуқталари турлича тезланишга эга бўлади.

Муҳандис-педагог кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М. Муродова
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 11:21:29
Таълим ва кадрларни касбий тайёрлаш таълим сифатининг асосий якуний сифатидир.

Разработка системы автоматического регулирования дробилки руды


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Илекова Р.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:59:39
Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, находит выражение в применении саморегулирующих технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Автоматизация процесса купажирование в ликероводочном производстве


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
112
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:58:05
Процесс купажа является одним из важнейших в ликероводочном производстве и заключается в получении однородной водно-спиртовой смеси с заданной крепостью - сортировки, а также – её последующей фильтрации (с целью удаления нежелательных примесей – альдегидов и т.п.) и подмешивании к этой смеси дополнительных ингредиентов. Физика процесса достаточно примитивна

Tomat soki ishlab chiqarish texnologik jarayonini avtomatlashtirish tizimiga loyiha taklif qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nomozov B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TKTI
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:49:16
Sabzavotchilik, xususan pomidor ekinlaridan mo’l hosil yetishtirish va ularni qayta ishlab turli maxsulotlar tayyorlash mamlakatimiz oziq–ovqat sanaotida muhim strategik ahamiyatga ega bo’lgan sohalardan biri hisoblanadi

Разработка системы автоматизации процесса ректификации нефтепродуктов


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мустафин Андрей
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:48:11
Современные химические производства характеризуются все возрастающей сложностью и многообразием операций и оборудования. Управление такими технологическими процессами возможно лишь при широком использовании методов и средств управления и автоматизации.

Оқ вино ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодиров Т
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:45:09
Шароб озиқ-овқат ва там берадиган махсулот бўлибгина қолмай, балки норкологик модда хам хисобланади. Шаробни нотўғри истеъмол қилиш инсон соғлиғига катта таъсир қилади. Машхур қомусий олим Абу Али ибн Сино “ ал-кухл” инсон мияси фаолятига салбий тасир этади деган фикрни айтади.

Mis buyumlarini ishqalanishga chidamli nikel-xrom qoplamasi bilan qoplash jarayoninig material balansi va elektroliz sexining loyihasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Farxodov Bobur
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TKTI
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:43:50
Metall va uning qotishmalaridan tayyorlangan asbob-uskunalar, quvurlar, rezervuarlar va boshqa konstruksion materiallar ishlashlari davomida korroziyalanib (zanglab, yemirilib, parchalanib) xalq xo’jaligiga katta zarar keltiradi. Masalan , AQSH ning neft- gaz sanoati korroziya natijasida; 2014- yil 75 milliard dollar; 2015-yil esa 150 milliard dollar ziyon ko’rgan. Bunday misollarni ko’plab keltish mumkin. Respublikamiz mustaqilligidan keyingi sanoat tarmoqlarining keng miqyosida rivojlanishi natijasida zamonaviy texnologiyalar usullari jihozlar va uskunalar ishlab chiqarishda foydalanilmoqda.

Автомобил йўлларини таъмирлаш учун сурғуч тайёрлаш реакторини ростлаш тизимини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бозоров З
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2017-04-21 18:42:19
Автоматлаштириш – технологик жараёнларни одам иштирокисиз бошқарадиган техник воситаларни жорий этиш демакдир. Автоматлаштириш – ишлаб чиқариш жараёнидаги одам иштирок этмаган саноатнинг янги босқичи бўлиб, бунда, технологик ва ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш функциясини автоматик қурилмалар бажаради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit