Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Arrali jinlarni va ularning detallarini ta`mirlash, montaj qilish va sozlashni tashkil qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkinov Mansurjon To’lqinjon o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 11:10:16
Paxta tozalash korxonalarida ishlatilayotgan arrali jinlardan foydalanish, nuqsonlarini aniqlash va ularni ta`mirlashni tashkil qilish texnologiyalarini ishlab chiqish, ushbu jarayonlarni amalga oshirishda mehnatni to`g`ri tashkil qilish, nuqsonli detallarini optimal ravishda qayta tiklash.

Шафтолини қайта ишлаш технологик тизимни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Халилов Мансур
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Самарыанд
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:57:12
Қайта ишлаш саноати халқ хўжалигининг тармоғи сифатида муҳим вазифани бажаради. Маълумки кўпчилик озиқ-овқат маҳсулотлари қишлоқ хўжалигида етиштириладиган маҳсулотлар сифатида йилнинг муайян бир мавсумида етиштирилади. Шу сабабли уларни қайта ишлашни йўлга қўймасдан аҳолини йил бўйи турли маҳсулотлар билан таъминлаш масаласини ҳал этиб бўлмайди

Jahon san'ati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:49:29
Jahon tarixi fanini o'rganishda Jahon mamlakatlari xalqlarining san‘ati tarixiga bevosita murojat etamiz. Insoniyat tarixi madaniyati va san’atining rang-barangli,bir necha ming yillik o’tmishi bilan kishini o’ziga jalb etadi. Uzoq o'tmishdanoq turli diniy qarashlarga turlicha ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda yashagan turli xalqlar o'ziga xos madaniyat va san’at durdonalarini yaratib bizgacha yetkazib qoldirishgan.Jahon san’ati tarixini o’rganar ekanmiz buning yaqqol dalillariga guvoh bo'lamiz. Jahon madaniyati va san’ati taraqqiyotiga o’zbek xalqi ham munosib hissa qo'shgan. Mamlakatimizda mavjud san’at durdonalari jahon olimlari tomonidan nihoyatda yuqori baholangan.

Paxtani yirik va mayda iflosliklardan tozalash mashinalarining nuqsonlarini aniqlash va ularni bartaraf qilish texnologiyalarini ishlab chiqish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ahmadjonov O
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:36:54
Paxta tozalash korxonalarida paxtani yirik va mayda iflosliklardan tozalash mashinalaridan foydalanish, nuqsonlarini aniqlash va ularni ta`mirlashni tashkil qilish texnologiyalarini ishlab chiqish, ushbu jarayonlarni amalga oshirishda mehnatni to`g`ri tashkil qilish, nuqsonli detallarini optimal ravishda qayta tiklash.Paxta tozalash korxonalari ta`mirlash bo`limi hamda ishlab chiqarish xodimlari uchun bitiruv malakaviy ishda paxtani yirik va mayda iflosliklardan tozalash mashinalaridan foydalanish, sozlash va ularni ta`mirlashni tashkil qilish, uning nuqsonli valini qayta tiklash texnologiyasi va iqtisodiy ko`rsatkichini hisoblash bo`yicha amaliy ko`rsatmalar tayyorlangan.

Ҳозирги адабий жараён


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Фарғона Давлат Университети
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Фарғона давлат университети
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:29:01
“Ҳозирги адабий жараён” фани тўла маънода мустақиллик меваси ҳисобланади. Ўз номидан ҳам кўриниб турибдики, бу фан Ўзбекистон республикаси мустақиллиги эълон қилинган 1991 йилдан то ҳозиргача бўлган давр ҳақида маълумот беради. Шунинг учун уни дастлаб “Мустақиллик даври адабиёти”, “Истиқлол даври адабиёти”, “Энг янги ўзбек адабиёти” деган номлар билан ҳам аталди. Икки асрни туташтирган, ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллиги билан шиддатли ХХ1 асрнинг илк декадасини ўзига хос олтин кўприк билан боғлаган бу адабий жараён ғоятда мураккаб даврни босиб ўтди.

Radiobiologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Насирова Р
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Nukus Davlat Pedagogika Universiteti
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:13:57
Radiobiologiya - ionlovchi nurlarning biologik mavjudotlarga ta'sir mexanizmlari va qonuniyatlarini o'rganuvchi fandir. Bu fan yadro nurlarini tibbiyotda, qishloq xo'jaligida va biosanoatda qo'llashning poydevori hisoblanadi. Radiobiologiyada ionlovchi nurlardan foydalanish, zararli ta'sirdan saqlanish nazariyasini ishlab chiqishda alohida o'rin tutadi. ,

Quyosh energiyasi yordamida chigitli paxtani quritish qurilmasini takоmillashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G'afurov R.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:02:48
O’zbekistоndagi quyosh energiyasining yillik pоtentsiali 50 milliard 953 milliоn tоnna neftga barоbar. Buni energiyaga aylantirsak, 2,346*1021 Jоulga teng bo`ladi. Bu juda katta energiya zaxirasidir. Agar biz ushbu energiyaning atigi bir fоizidan fоydalansak ham respublikamiz ehtiyojlarini qоplaydigan elektr energiyadan qariyb 120 marta ko`prоq energiyaga egalik qilamiz, albatta. Ushbu tabiat ne`matidan unumli fоydalanayotganimiz yo`q. qоlaversa biоgaz оlish uchun ham ichki imkоniyatlarimiz nihоyatda yuqоri. Buning uchun chоrva mоllari, parranda chiqindilari, o`simlik qоldiqlari, barg-xazоnlar, suv o`tlari, оziq оvqat qоldiqlari xоm ashyo vazifasini o`taydi.

Қишлоқларда турар-жойларни баҳолаш амалиётини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориев Зафаржон Байрамкулович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 09:37:13
Қишлoқдa уй-жой қуриш вa ижтимoий инфрaтузилмaни ривoжлaнтиришни жaдaллaштириш дaстурининг 2010 йилдаги муҳим устувoр йўнaлишлaр қaтoригa киритилди.

Болаларда пневмококкли инфекциянинг ташхиси, даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Таджиева Н.У.
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.94-022.7-07-085-084]053.2
Yaratilgan vaqti:
2018-02-26 12:49:30
Пневмококкли инфекция кўплаб давлатлар соғлиқни сақлаш тизимининг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйича 5 ёшгача бўлган болалар орасида пневмококкли инфекциянинг умумий сони 14,5 млн. (11,1-18 млн.) ташкил қилиб, касалликнинг инвазив шаклларидан йилига 1,6 млн. бола нобуд бўлиши қайд қилинмоқда.

Махтумқули шеърлари ўзбекча таржималарининг қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cапаева Феруза Давлатовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
894.375.093
Yaratilgan vaqti:
2018-02-26 12:47:11
Махтумқули шеърларининг ўзбекча таржима-лари мисолида қардош тиллардан таржиманинг илмий-назарий қонуниятлари ва энг муҳим тамойилларини очиб бериш
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit