Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

YARÍMÓTKIZGISHLI ÁSBAPLÍ STRUKTURALARDÍŃ ELEKTROFIZIKALÍQ XARAKTERISTIKALARÍNA SÍRTQÍ AKTIV TÁSIRLERDI IZERTLEW


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
KOSBERGENOV ERNAZAR
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 15:02:04
Yarımótkizgishli áspablardıń isenimliligin hám sapalılıǵın arttırıw texnologlar aldında turǵan eń baslı wazıypalardıń biri bolıp tabıladı. Yarımótkizgishli ásbaplar hám ásbaplı strukturalarǵa sırtqı aktiv tásirler arqalı olardıń parametrlerin ózgeritiw múmkin. Bul ózgerislerdi izertlew birinshiden usı ásbaplardıń sırtqı tásir nátiyjesinde parametrleriniń ózgeriw mexanizmin úyreniw, ekinshiden olardıń elektrofizikalıq parametrlerin jaqsılaw imkanin beredi.

FAZALÍQ AYLANÍSLARDAǴÍ HÁM DOMENLERDIŃ TRANSFORMACIYALARÍNDAǴÍ DEFEKTLERDIŃ STRUKTURANÍ TÚRLENDIRIWSHI ELEMENTLERI SÍPATÍNDA


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madaminov Baxtiyar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 14:59:37
Kristallıq denelerdegi strukturalıq defektler haqqındaǵı maǵlıwmatlar menen bul mashqala boyınsha orınlanǵan eksperimentallıq hám teoriyalıq jumıslardıń nátiyjeleri kondensaciyalanǵan ortalıqlar fizikası hám onıń menen tikkeley baylanıslı bolǵan fizika menen texnikanıń tarawlarında islewshi qánigeler ushın oǵada áhmiyetli. Kristallardaǵı strukturalıq defektler haqqındaǵı tálimat qattı deneler fizikasınıń keń bóliminiń birine aylandı.

Жаңа суўда ериўши полимердиң базыбир коллоид-химиялық қәсийетлери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Айдаров Оразбай
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 14:49:40
Өзбекистан Республикасында химия санаатын раўажландырыў, химия санааты кәрханалары қурылысын буннан былайда жеделлестириў ҳәм жаңа түрдеги өнимлерди ислеп шығарыў бойынша жумыслар даўам етип атыр. Буған айқын мысал ретинде Қоңырат сода заводы, сондай-ақ үстиртте жаңадан полиэтилен заводының қурылысы режелестирилмекте. Ғәрезсизлике ерискеннен кейинги жыллардың ишинде Өзбекистан Республикасында аўыл хожалығы, санаат, машинасазлық, қурылыс ҳәм техника тараўлары жоқары пәт пенен раўажланбақта, алдыңға илгерилеўшилик ҳәм жетискенликлерге ерисиўшилик айқын көзге тасланады.

Qaraqalpaqstanda ósiwshi boyan ósimligi tamırınan glicirrizin kislotasın ajıratıp alıw hám onıń qásiyetlerin úyreniw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Atajanova Zuleyxa
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 11:56:38
Aymaqlardı kompleks rawajlandırıw, sanaat tarmaqların modernizatsiyalaw ha`m diversifikatsiyalaw, shet el investitsiyaların tartıw ma`selelerinin` 6punktinde ko`rsetilgen «Boyan o`simliginin` plantatsiyaların ko`beytiriw, tamırdı teren` qayta islew ha`m tayar o`nim sıpatında shetke eksport qılıwdı sistemalı tu`rde jolg`a qoyıw» maqsetinde Respublikamız aymag`ında o`setug`ın da`rilik o`simlik bolg`an boyan tamırınan glicirrizin kislotanı ajıratıw ha`m qa`siyetlerin u`yreniw ilimiy-teoriyalıq ja`ne a`meliy a`hmiyetke iye.

Жоқары молекулалы флокулянтларды синтезлеў ҳәм олар тийкарында адсорбентлерди таярлаў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
ПАЛУАНИЯЗОВА Ф
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 11:53:12
Республикамызда ири санаатлардың раœажланыœы суўдың ең тийкарғы пайдаланыўшы, соның менен қатар патаслаœшы болып, булар тийкарынан реңли, қара металлургия,машинасазлық, нефти кайта ислеў, целлюлоза, тоқымашылық, терини, гөшти қайта ислеў ҳ.т.б. өндирислери болады.

АРСЕНИД ГАЛЛИЙ ЯРЫМӨТКИЗГИШЛИ ӘСБАПЛАРДЫҢ ЭЛЕКТРОФИЗИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРИНЕ ИМПУЛЬСЛИ ЛАЗЕРИНИҢ ТӘСИРИН ҮЙРЕНИЎ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Утемуратова Х
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 11:49:49
Арсенид галий ярымөткизгишли материалы өзиниң қолланылыў областлары бойынша кремнийден кейинги ярымөткизгишли материаллар болып, оның тийкарында ҳәр қыйлы квантлы өлшемлердеги жуқа пленкаларды өсиреди, соның менен бирге арсенид галийден таярланған ярымөткизгишли әсбаплық үскенелер дерлик барлық тараўларда пайдаланылады.

QURILISH JARAYONLARI TEXNOLOSIYASI


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J.Turgaev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 11:46:49
Ушбу ўқув-услубий мажмуа “Қурилиш жараёнлари технологияси” фани асосида яратилган бўлиб, унда маърузаларни ўрганиш ҳамда амалий машғулотларни ташкил қилиш бўйича қурилиш йўналиши учун ўқув дастури, ишчи-ўқув дастури, таълим технологиялари, маъруза ва амалий машғулотлар учун технологик хариталар, саволлар, тест саволлари, жорий, оралиқ ва якуний назорат топшириқлари жамланган.

АРХИТЕКТУРАЛЫҚ МАТЕРИАЛТАНЫЎ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қ.Дәўлетов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
133
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 11:38:05
Бул лекция текстлеринде имаратлар ҳәм сооружениелер қурылысында ҳәм ремонтында ислетилетуғын материалларға тийисли норматив ҳүжжетлер ҳәм оның қурылыстағы ҳәм архитектурадағы әҳмийети, қурылыс материалларының дүзилиси ҳәм қәсийетлери, органикалық байланыстырыўшы затлар, пардозбап пластмасса қурылыс материаллары ҳаққында толық мағлыўматлар берилген.

Трап-сепараторларда ажралган газ холатидаги фракцияларни конденсациялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атаджанов И
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2018-09-04 16:00:51
Ўзбекистон ўз истиқлолини қўлга киритган дастлабки кезларданоқ мамлакат нефт ва газ мустақиллигини, янада тўлиқрок айтганда, ёқилғи – энергетика ресурслари мустақиллигини таъминлаш биринчи навбатда хал этилиши зарур нарсалардан бири сифатида кун тартибига қўйилди. Чунки юртимиздаги конлардан қазиб чиқарилаётган ва қайта ишланаётган табиий газ ўз талаб эхтиёжимизни қондиришга етиб ортсада, лекин нефт маҳсулотларининг асосий қисми четдан олиб келинарди.

Жылына 350000 т аммиак ислеп шығаратуғын мыс аммиаклы абсорбердиң мукаммал есабы менен синтез газин СО дан тазалаў бөлиминиң проекти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ержанова Ж
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2018-09-04 15:41:44
Химия санааты ҳәм ислеп шығарылған химиялық өнимлер ғәрезсизлигимиздиң техника-экономикалық базасын жаратыўда әҳимийетли орын тутады. Буннан тысқары химия санаатының тез пәт пенен раўажланыўындағы тийкарғы шараятлардан бири, санаатты шийки зат пенен жетерли дәрежеде тәминлеў, оннан толық ҳәм туўры пайдаланыўдан ибарат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit