Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Navoiy ijodida Xuroson va Hirot tasviri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.Sayliyeva
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:46:37
Maqolada Navoiy ijodida Xuroson va Hirot tasvirining rangba-rangligi ko'rsatilgan

"G'aroyib us-sig'ar"dagi 2-g'azalning fonetik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.Sayliyeva
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:43:58
Maqolada Alisher Navoiyning "G'aroyib us-sig'ar" asaridagi 2-g'azalning fonetik xususiyatlari ochib berilgan.

Bir g'azal asosida eski o'zbek tilining leksik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.Sayliyeva
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:40:42
Maqolada Alisher Navoiyning g'azallari asosida eski o'zbek tilining leksik xususiyatlari bayon etilgan

Zoomorf metaforalarining lingvokulturologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Saidova
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:33:55
Maqolada Shvkat Rahmon ijodi asosida zoomorf metaforalarining lingvokulturologik xususiyatlari ochib berilgan

"Boshlang'ich sinf ona tili darslarida mustaqil ishlar vositasida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. Ismatov
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:07:34
"Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili darslarida mustaqil ishlarni tashkil qilish va ular vositasida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish usullari to'g'risida so'z yuritilgan "

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ БУХАРЫ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Ismatov, A.Hamroyev
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 18:41:26
B данной статье дан обзор письменных источников по истории Бухары с древнейших времен до наших дней.

"BOSHLANG’ICH SINF O‘QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA MA’NAVIY-AXLOO‘IY TARBIYANING AHAMIYATI "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. Ismatov
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 18:33:54
"Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirishda ma'naviy - axloqiy tarbiyaning o'rni va ahamiyati va inson ruhiyati to'g'risida yoritilgan. "

Ўзбекистонда хотин-қизлар спортининг оммавийлашиш ва ривожланиш муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Джураева
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 18:25:33
Маqoladа talaba qizlarning jismoniy madaniyatini tashkil qilish masalalari xususida fikrlar bayon etilgan

Семиз аёлларда туғруқни ҳал этишда оптимал анестезиологик ёндашувни клиник-функционал асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матлубов Мансур Муратович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616-071.089.5.056.52:618.5
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 14:42:47
Тадқиқотнинг мақсади семизлиги бор ҳомиладор аёллар абдоминал туғруғида оптимал анестезиологик ҳимояни патогенетик асослашдан иборат

Умуртқа поғонасининг кўкрак ва бел соҳалари деформацияси ва ностабиллигига олиб келувчи касалликларни жарроҳлик йўли билан даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Равшан Муслимович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.711.5:616.711.6:616.721.5:616.721.6]-089
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 14:10:39
Умуртқа поғонасининг кўкрак ва бел соҳалари деформациялари ва ностабилликлари бўлган беморларни жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини комплекс клиник-радиологик ташхис усулларини такомиллаштириш ва дифференциал жарроҳлик даволаш тактикасини ишлаб чиқиш асосида яхшилаш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit