Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Voleybolchilarni tarbiyalashda harakat uyg‘unligini texnik tayyorgarlik bilan bog‘liqligini asoslash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Azimova G
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:37:55
Ushbu dissertatsiya ishida voleybolchilarni tarbiyalashda harakat uyg‘unligini texnik tayyorgarlik bilan bog‘liqligini asoslash mashg‘ulot jarayonini uzluksiz tizim sifatida olib borish, hamda volebolchilarni bo‘lajak musobaqa va o‘yin jarayoniga tayyorlash usullari va vositalari ko‘rsatib o‘tilgan. Voleybolchilarnitarbiyalashda harakat uyg‘unligini texnik tayyorgarligini oshirishda ularning jismoniy va taktik tayyorgarligi bilan birgalikda rivojlantirish va mashg‘ulot davomida psixologik treninglar va harakatli o‘yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishi ko’rsatilgan.

Мактабгача ва бошланғич таълим узвийлиги ва узлуксизлиги муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саттаров Б
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:35:21
Ушбу мақолада мактабгача ва бошланғич таълим узвийлиги ва узлуксизлиги мухум муаммо сифатида ёритилган шунингдек мактабгача таълим бошланғич таэлимга енг катта таянч даргох еканлиги ёритиб ўтилган.

Илк ёшдан то 7 ёшгача бўлган болалар ривожланишининг ёш хусусиятлари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хожимирзаев А
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:33:52
Ушбу мақолада илк ёшдан то етти ёшгача бўлган болалар ривожланишининг ёш ҳусусиятлар, жисмоний, анатомо-физиологик, асаб тизимлари атрофлича ўрганилган. Организм асосий системасининг морфологик ва функсионал ривожланиш даражаси, болалар иш қобилиятининг ўсиши тадқиқ этилган.

Олимпизм-ғоя ва амалиётини назарий ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бойбобоев Б
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:32:28
Ушбу мақолада олимпизм таълими, назарияси, мазмун-моҳиятини тушуниш ва уни ўқувчи-ёшларга етказишда восита ва усулларни ўрганишга қаратилган бўлиб, тадқиқотлар давомида олимпия таълимининг назарий асослари, олимпия талимининг тарғибот шакли ва воситалари тадқиқ этилган.

1-синф ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлик холати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмоилов Т
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:31:08
Бу мақолада республикамизни турли худудларида жойлашган умумтаълим мактабларини 1-синф ўғил ва қиз болаларининг жисмоний тайёргарлик холати ёритиб берилган.

Атеросклероз


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Болтобаев С.А
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Наманган
Sahifalar soni:
238
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:29:36
Монография хозирги куннинг глобал ёндашув талаб қиладиган муаммоларидан бири бўлмиш, XI-аср вабоси - атеросклерозни олдини олиш ва даволаш-реабилитацияси жараёнига бағишланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларни мувофиқлаштириш қўмитасининг фундаментал тадқиқотлар дастурлари доирасидаги ОТ-Ф3-109-сонли лойихасини бажариш асосида тайёрланган.

Sport tibbiyoti. Massaj


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltobayev S, G'oziyev N
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
208
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:23:47
Mazkur o`quv qo`llanma bakalavriat 5610500-Sport faoliyati (faoliyat turlari bo’yicha) yo`nalishlari talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib, ularga «Sport tibbiyoti-Massaj» fanidan tizimli bilimlar berish: jumladan jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari tufayli paydo bo’lgan kasalliklarni davolash va tibbiy tiklash yo’llarini hamda mashg’ulotlar davomida birinchi tibbiy yordam ko’rsatishni, hamda organizmning tashqi muhit omillariga nisbatan chidamliligini oshirish va sog’lom bo’lishni ta’minlasgga erishish yo’llarini bilish va boshqalarda o’z ifodasini topadi.

Болалар адабиёти фанини ўқитишда бадиий образ таҳлилига ўргатиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:20:34
Бадиий адабиётни мазмун-моҳиятига кўра рамзий маънода гулзорга, уммонга қиёслашади. Гулзор турфа гуллардан, уммон эса дарё ва ирмоқлардан ташкил топгани каби бадиий адабиёт ҳам турли жанрларга мансуб асарлардан юзага келади. Жумладан, бадиий адабиётнинг муҳим қисмини болалар адабиёти ташкил этади.

Boshlang’ich sinflarda Po’lat Mo’min hayoti va ijodini o’rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:19:23
Bolalarning sevimli shoiriPo’lat Mo’minning “Sayrang qushlar”, “Haykal”, “Bir yarim Karim”, “Endi adashmaydi”, “Chanoyvoy bilan Qovoqvoy”, “ Bahodirning botirligi”, “Oy fil yo’qoldi”, “Suqatoy-konfetvoy”, “Ona bolam deydi” kabi she`riy to’plamlari va ertaklari, pyesalarini mutolaa qilgan yosh kitobxon o’ziga xos shavqu zavq olmay qolmaydi. Darhaqiqat, Po’lat Mo’min serqirra ijodkor. Uning asarlarini o’qiganda har bir kitobxonning dili ravshan tortadi. “Boshlang’ich sinflarda Po’lat Mo’min hayoti va ijodini o’rganish” nomli uslubiy qo’llanmada ushbu ta`kidlab o’tilgan fikrlar keng va atroflicha yoritib berilgan. Monografiya talabalar, magistrant va tadqiqotchilar, umumiy o’rta ta`lim maktabi o’qituvchilari hamda Po’lat Mo’min ijodiga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo’ljallangan.

Практикум по методике преподавания родного языка


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 14:18:17
В пособии рассматриваются общие вопросы становления и развития методики родного языка. Оно имеет единообразную структуру: план практического занятия, технологию обучения и технологическую карту занятия, понятийно-категориальный аппарат, вопросы и задания для самопроверки, методические задачи, а также список литературы по каждой теме.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit