Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Учебная программа по родному языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:19:40
Учебная программа по родному языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы)

Imkoniyati cheklangan o’quvchilar uchun mo'ljallangan musiqa darslari


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:17:53
Imkoniyati cheklangan o’quvchilarni estetik ruhda tarbiyalashda musiqaning o’rni

Для школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения (2-9 классы) Родному языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы) Литературе для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:13:50
Цель государственного образовательного стандарта — в свете социально-экономических реформ, проводимых в стране, воспитать в системе общего среднего образования духовно совершенную и интеллектуально развитую личность, учитывая передовой опыт развитых зарубежных стран, а также достижения науки и современные информационно-коммуникационные технологии.

Texnologiya Jismoniy tarbiya (1-9-sinf) Tasviriy san`at Musiqa madaniyati (1-7-sinf) Chizmachilik (8-9-sinf)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:07:10
Davlat ta’lim standartining maqsadi — umumiy o‘rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot5 kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Мусиқа маданияти дарсларида ахборот технологиялари орқали интерфаол усуллардан фойдаланиш


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:06:10
Технология - тушунчаси фанга 1872 йилда кириб келди ва юнонча “технос”- маҳорат, санъат “логос”- фан сўзларидан иборат. “Педагогик технология” атамаси эса ХХ – асрда пайдо бўлган ва 1940-1950 йилларда “таълим технологияси” тарзида қўлланилиб, мазмунан ўқув жараёнида аудио-визуал техника воситаларидан фойдаланиш мазмунини англатган. “Педагогик технология”- таълим жараёнида олдиндан режалаштирилган, муайян вақтга мўлжалланган, дарс мавзусига ва ўқувчиларнинг ёшига қараб танланган бўлса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Ўқитувчи “Педагогик технология”ларни қўллаганда мавзу қизиқарли, тушунарли ва эсда қоладиган дарс бўлади. Шу сабабли ўқитувчи олдига қўйган мақсадига эриша олади.

Имконияти чекланган болаларга ихтисослаштирилган таълим муассасалари


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Ma`lumotnoma turi:
Chiqarilgan yil:
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:00:20
Имконияти чекланган болаларга ихтисослаштирилган таълим муассасалари учун чоп этиладиган дарсликлар ва ўқув қўлланмаларга буюртмаларнинг шакллантирилиши ҳолати

Tarix (5-9-sinf) Davlat va huquq asoslari iqtisodiy bilim asoslari (8-9-sinf) Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar turkumiga kiruvchi “odobnoma”, “vatan tuygusi”, “milliy istiqlol g‘oyasi va ma`naviyat asoslari” (1-9-sinf)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:58:04
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (keyingi o‘rinlarda davlat ta’lim standarti deb ataladi) davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalarini, asosiy prinsiplarini, tarkibiy qismlarini, davlat ta’lim standartlarini joriy etish hamda davlat ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

2017-2021 йилларда Ҳаракат стратегияси


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Hujjat formati:
Tashkilot (Qaysi davlat tashkiloti tomonidan imzolangan):
Hujjat qabul qilingan sana:
Hujjat №:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:50:27
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони ижроси бўйича Халқ таълими тизими олдида турган вазифалар тўғрисида

Yozgi oromgohlarda to`garaklar tashkil etish metodikasi (Mohir qo`llar to`garagi misolida)


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yakkasaroy rumani 160- ixtisoslashtirilgan davlat umumta`lim maktabining mehnat ta`limi o`qituvchisi Bekmurodova Sojida O`ralaovna
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:49:21
Umumta`lim maktablarida tashkil etiladigan yozgi oromgohlarda o`tkaziladigan to`garak mashg`ulotlari o`quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini keng namoyon etish imkoniyatini yaratadi. Ushbu to`garaklar o`quvchilarda tashabbuskorlikni, mustaqil ishlay olishni va ijodkorlik qobiliyatini o`stirishga yordam beradi. O`quvchi to`garakda o`z qiziqishi va istagiga ko`ra biror bir narsani o`rganar ekan, to`garak rahbari uni rag`batlantirib turishi va to`g`ri ko`rsatma berib borishi lozim.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг2005 йил 21 декабрдаги “Халқ таълими ходимлари меҳнатига хақ тўлашнинг такомиллаштирилган тизимини тасдиқлаш тўғрисида”ги 275-сонли қарори ижросини таъминлаш тўғрисида


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Hujjat formati:
Tashkilot (Qaysi davlat tashkiloti tomonidan imzolangan):
Hujjat qabul qilingan sana:
Hujjat №:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:45:40
Қарорнинг ижросини таъминлаш учун умумтаълим мактаблари қошида махсус комиссиялар фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, комиссия “Умумтаълим муассасалари қошидаги махсус комиссиялар тўғрисидаги” НИЗОМга мувофиқ иш олиб боради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit