Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш (инглиз тили материаллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азизова Гулноза Ганижановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
378.046.7
Яратилган вақти:
2019-07-19 10:30:23
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида инглиз тили ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш тамойиллари, шакл, метод ва воситаларини аниқлаштириш асосида илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Садуллаев Баходир Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
37;37(077); 39
Яратилган вақти:
2019-07-18 17:11:55
Тадқиқотнинг мақсади ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг дидактик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур жараённи такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-07-18 10:04:35
Метан газини сезгир ва селектив кимёвий сенсорларини ишлаб чиқиш ва улар асосида табиий газни юқори самарали сигнализаторлари ва газ анализаторларини яратишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-07-17 14:22:23
Бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва ёпишқоқлигини ўлчаш натижаларининг метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джаббаров Рустам Равшанович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 621.787
Яратилган вақти:
2019-07-16 14:40:31
Тадқиқотнинг мақсади суюқликларнинг силжиш қовушқоқ-эластиклик хоссаларини ультратовушли импеданс усулда ўлчаш кузатувчанлиги ва ноаниқлигини баҳолашнинг илмий ва амалий асосларини халқаро метрологик амалиёт билан уйғунлаштириб яратиш ҳамда баҳолаш амалларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тебранишлардан ҳимояланувчи тақсимланган параметрли чизиқлимас системаларнинг устуворлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжабеков Мураджон Усарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
531:621-752:681
Яратилган вақти:
2019-07-16 14:16:05
Тадқиқотнинг мақсади гармоник, тасодифий ва оқ шовқинли тасодифий қўзғалишлар таъсиридаги гистерезис типидаги диссипатив характеристикали пластинка ва динамик сўндиргичнинг биргаликдаги чизиқлимас тебранишлари устуворлигини текшириш асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Матназарова Мехрибон Бахтияровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
37;378
Яратилган вақти:
2019-07-15 14:30:10
Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
658.114.4+338.24(575.1)
Яратилган вақти:
2019-07-15 11:48:30
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақада инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мырзанов Бердақ Жолдаcбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
31 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-07-15 11:46:23
Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавcиялар ишлаб чиқиш ҳиcобланади.

Қора ўралар атрофида астрофизик жараёнлар ва юқори энергияли космик нурлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунов Арман Алтаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
530.12:531.51
Яратилган вақти:
2019-07-15 09:56:52
Астрофизик қора ўралар ва улар атрофидаги моддаларнинг электромагнит ва энергетик характеристикаларини ўрганиш ҳамда натижаларни юқори энергияли космик нурлар физикасига, қора ўралардан релятивистик плазма ажралиши, қора ўралар соялари ва бошқа бир қатор кузатув ҳодисаларини тадқиқ қилишга қўллаш
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит