Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Bino va inshootlar konstruksiyasi bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
M.I. RazIkbeRdIyev, O.S. QOSIMOv
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«Faylasuflar» nashriyoti
Саҳифалар сони:
110
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-16 16:35:32
Mazkur «bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash» nomli o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining «bino va inshootlar arxitektu rasi» mutaxassisligi uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda binoning konstruktiv tizimlari va arxitekturaviy shakllari hamda arxitekturaviy chizma haqida tu shuncha, arxitekturaviy loyihalashning boshlang‘ich o‘quv mavzulari, interyer tarixi, interyer va undagi uslublar, arxitekturaviy grafika usullari haqida tu shunchalarni asosiy maqsad qilib oladi

Bino va inshootlar konstruksiyasi


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
M.M. VOHIDOV
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
182
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-16 16:28:52
Respublikamiz mustaqillikka erishgach, pirovard maqsad qilib inson, uning erkin va farovon yashashi belgilandi. Ma’lumki, insonning erkin va farovon yashashini ta’minlashda iqtisodiyotni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Bu muammoning yechimi qator omillarga, õususan, mahalliy õomashyodan sanoat hamda iste’mol mollarini ishlab chiqarish, ularni õorijga eksport qilish va shu asnoda chet el valutasi tushumini ko‘paytirishga bog‘liqdir.

Bibliografiya


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Z. Berdiyeva, H. Mamatraimova, Ò. Zokirova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
„O‘QIÒUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
Саҳифалар сони:
204
УДК рақами:
UO‘K: 011/019 KBK 78.5ya 721 B 56
Яратилган вақти:
2018-01-16 16:20:51
O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng jamiyat taraqqiyotining barcha o‘g‘inlarida — siyosatda, iqtisodda, shuningdek, ma’naviyatda va madaniyatda ham tub o‘zgarishlar yuz berdi. Mustaqillik yillarida to‘plangan tajribalar, dunyo jamoatchiligi tomonidan o‘zbek modeli deb tan olingan o‘zimizga xos va o‘zimizga mos bo‘lgan taraqqiyot yo‘li — kelajagi buyuk davlatni barpo etish yo‘lidagi amalga oshirilayotgan barcha tarixiy o‘zgarish va yangilanishlar yurtdoshlarimizning qalbi va ongiga hamda shuuriga ulkan ta’sir ko‘rsatmoqda.

Bastakorlar ijodi


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
SOIBJON BEGMATOV
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«NISO POLIGRAF»
Саҳифалар сони:
141
УДК рақами:
UO‘K 85.313 KBK 85.313ya721 B 45
Яратилган вақти:
2018-01-16 16:01:01
O‘zbek xalq mumtoz musiqa ijodiyoti xalqimiz ma’naviy merosining negizlaridan hisoblanadi. Moddiy-ma’naviy boyliklar asosida yuzaga kelgan ulkan merosning zaminida xalqimizning milliy an’analari, qadriyatlari mujassam topgan.

Avtotransportda qonunchilik asoslari


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
K.J. MATKARIMОV
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«DAVR NASHRIYOTI»
Саҳифалар сони:
328
УДК рақами:
UO‘K: 656:34(075) KBK 67.404.2 M39
Яратилган вақти:
2018-01-16 15:37:57
O‘zbekistоn Respublikasi chuqur ijtimоiy-siyosiy islоhоtlar avrini bоshdan kechirmоqda: mamlakat iqtisоdiyoti bоzоr munоsabatlariga o‘tmоqda; jamiyatda umuminsоniy qadriyatlar bоrgan sari ko‘prоq qarоr tоpmоqda; shaxs huquqlari va erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini himоya qilish davlatning burchiga aylanmоqda.

Ashyoda kompozitsiya


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
AHMADJON ORINOV
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«NISO POLIGRAF»
Саҳифалар сони:
148
УДК рақами:
UO‘K 78.071.1(575.1) KBK 85.143(5O‘) O 80
Яратилган вақти:
2018-01-16 15:23:15
Teatr va televideniye san’atining yangi turlari paydo bo‘lib, an’anaviy san’at turlariga notanish bo‘lgan, voqelikni umumlashtiruvchi va uyg‘unlashtiruvchi yangi badiiy vosita va imkoniyatlar olib keldi.

Anorganik kimyo


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
I. A. Òashev, R. R. Ro‘ziyev, I. I. Ismoilov
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
„O‘QIÒUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
Саҳифалар сони:
295
УДК рақами:
UO‘K 547 (075) KBK 24.1ya722
Яратилган вақти:
2018-01-16 15:16:45
Ushbu o‘quv qo‘llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining 160 va 80 soatlik dastur bo‘yicha chuqurlashtirilmagan ta’lim olayotgan o‘quvchilariga mo‘ljallangan.

Akusherlik va ginekologiya


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Ya. N. Allayorov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
Саҳифалар сони:
423
УДК рақами:
UO‘T: 681.2(075) KBT 57.16ya722
Яратилган вақти:
2018-01-16 15:11:12
O‘zbekiston Respublikasida “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda “Soliqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi”ning hayotga tadbiq etilishi jahon andozalariga mos, raqobatbardosh, davlat ta’lim standartlari talablariga javob bera oladigan mutaxassis larni tayyorlash ehtiyojini keltirib chiqardi.

Аbonent kirish tarmoqlari


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
A.M. ESHMURADOV, D.T. NORMATOVA
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«NISO POLIGRAF»
Саҳифалар сони:
102
УДК рақами:
UO‘K: 004.722.2
Яратилган вақти:
2018-01-16 15:05:12
Zamonaviy axborot-kommutatsiya olami juda tez rivojlanmoqda. Sayyoramizning har bir odamiga internet, ma’lumotlarni uzatish tarmog‘i odatiy bo‘lib qolgan. Odam qayerda bo‘lmasin, yuqori texnologiyalar uning ajralmas qismi hisoblanadi.

Молгузар тизмаси флораси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азимова Дилноз Эргашевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
581.9.527.4
Яратилган вақти:
2018-01-16 14:41:06
Тадқиқотнинг мақсади Молгузар тизмаси флорасини тўлиқ инвентаризация қилиш ва унинг Тоғлиўртаосиё провинцияси Кўҳистон округи флораси таркибида мустақил ботаник-географик ўрнини асослашдан иборат. Тадқиқотнинг объекти Молгузар тизмасининг юксак ўсимликлар флораси ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети Молгузар тизмаси флораси конспекти, таксономияси, географияси ва флоранинг қиёсий таҳлили ҳисобланади. Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда флористиканинг маршрутли, ярим стационар, систематик, ареологик, биоморфологик усуллар ва ГАТ асосида турларни тарқалиш хариталарини тузишнинг замонавий усулларидан фойдаланилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит