Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Zardo‘zlik va uni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
DILFUZA JABBOROVA
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
121
УДК рақами:
746.346 (075.32)
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:55:06
Ushbu o‘quv qo‘llanmada zardo‘zlik texnologiyasining zarur bosqichi — zardo‘zlik naqshlarini tayyorlash va joylashtirish, ularning turlari, shuningdek, zardo‘zlik naqsh kompozitsiyalari va tuzilishi haqida bayon qilingan. Qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining xalq amaliy san’ati va milliy hunarmandchilik yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan o‘quvchilar hamda o‘qituvchilar uchun mo‘jallangan.

Yuz-jag‘ protezlarini tayyorlash


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:53:11
Ushbu o‘quv qo‘llanma «Ortopedik stomatologiya» yo‘nalishida ta’lim olayotgan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan, unda yuz-jag‘ tizimidagi jarohatlar turlari va ularni ortopedik davolashning turli usullari yoritilgan bo‘lib, malakali tish texnigi tayyorlashda qo‘l keladi.

Xususiy avtotransport vositalarida yo‘lovchilar tashishni tashkil etish


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
J.R. QULMUHAMEDOV, S.Z. ASOMIDDINOV, K.M. NAZAROV
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
125
УДК рақами:
629.34 (075)
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:51:29
Q o‘llanm ada bozor iqtisodiyotining (shu jum ladan, transport xizm ati bozorining) asosiy tushunchalari, uni hayotga tatbiq etishda «o‘zbek modeli»ning o ‘ziga xos xususiyatlari, avtotransportni m onopoliyadan chiqarish va boshqaruvni yanada takom illashtirish, xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini litsenziyalash asoslari, ochiq tenderlarni tashkil etish va ularda tadbirkorlarning huquqlarini him oya qilish bo‘yicha qabul qilingan O ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farm onlari, Qarorlari va Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar va yo‘riqnomalarning ahamiyati, iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli kabi masalalar yoritilgan.

Xotin -qizlarga yo ‘naltirilgan tibbiy-ijtimoiy yordam


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
U.U. QODIROVA, R.T. TURSUNOVA, N.M. ODILOVA
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
96
УДК рақами:
61:396 (075)
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:46:37
Ushbu o‘quv qo‘llanma 7 bo‘limdan iborat bo‘lib, unda xotin-qizlarga yo‘- naltirilgan tibbiy-ijtimoiy yordam tushunchasi, maqsadi, vazifalari, ayollar salomatligining fiziologik va patologik xususiyatlari, reproduktiv salomatlik, oila va salomatlik, ayolning jamiyatda va oilada tutgan o‘rni, mahallada xotin-qizlar salomatligini saqlash chora-tadbirlari, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyati kabi mavzular o‘z aksini topgan.

Xorijiy musiqa adabiyoti


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
A.X. TRIGULOVA
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
327
УДК рақами:
78 (1-87):82-293 (075.32)
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:45:46
O‘quv qo‘llanma pedagogika kollejlari talabalari uchun «Musiqa adabiyoti» dasturi asosida tayyorlangan. Unda G ‘arbiy Yevropa musiqa adabiyoti opera janrining vujudga kelgan davridan to E. Grig ijodigacha yoritiladi. G ‘arbiy Yevropaning yirik kompozitorlari (Bax, Gaydn, Motsart, Betxoven, Shubert, Shopen, List, Verdi, Bize, Grig)ga bag‘ishlangan barcha mavzular ularning tarjimayi holi (bu yerda, kompozitorlarning muayyan tarixiy sharoitdagi hayotiy va ijodiy yo‘li ko‘rib chiqiladi), ijodining umumiy tavsifi va ayrim musiqa asarlarining tahlilidan tashkil topgan.

Konstitutsiya olamiga sayohat


  
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
KOSTETSKIY V.A., TANSIQBOYEVA G.M., RAHIMOV R.I.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
yangiyo‘l poligraf servis
Саҳифалар сони:
48
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:33:29
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7- sinfi uchun o‘quv qo‘llanma 1-qism

Konstitutsiya olamiga sayohat


  
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
KOSTETSKIY V.A., TANSIQBOYEVA G.M., RAHIMOV R.I.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
yangiyo‘l poligraf servis
Саҳифалар сони:
48
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:31:01
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6- sinfi uchun o‘quv qo‘llanma 1-qism

Konstitutsiya olamiga sayohat


  
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
KOSTETSKIY V.A., TANSIQBOYEVA G.M., RAHIMOV R.I.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
yangiyo‘l poligraf servis
Саҳифалар сони:
48
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:26:31
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5- sinfi uchun o‘quv qo‘llanma 1-qism

Ишлаб чикариш чангига карши курашиш усуллари ва химояланиш воситалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hamrayev Doston
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-03-17 12:18:32
Ҳаводаги чангни улчаш усуллари Енгил саноати корхоналарида кимёвий зарарли газлар ажралиб чикади. Бу зарарли моддалар ишчилар физиологиясига таъсир килиб, организмни захарланишига олиб келиши мумкин Енгил саноатида, айникса, унинг бошлангич жараёнларида энг куп таркалган зарарли модда - чангдир. У хамма ишлаб чикариш цехларида хамда корхона худудида атмосферада узок вакт кунмай, учиб юриши мумкин.

Avtotransport va uning shahar ekologiyasiga ta'siri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xolturaev G
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-03-17 12:17:32
Хавони ифлослаштиришда автомобиль транспортининг хиссаси жуда хам юкори. Ички ёниш двигателлари ташкарига чикариб ташлаган чикиндилари таркибида углерод оксиди, азот куш оксиди, углеводородлар, алъдегидлар, куя, бен(а) прея ва бошка кимёвий ашёлар мавжуд булади. Олимларнинг таъкидлашича, чикиндилар таркибида карийб 200 номдаги компонентлар борлиги аникланган. Хозирги вактда дунёда 500 млн.дан зиёд автомобиллар мавжуд булиб, уларнинг 80 млн.таси юк, тахминан 1 млн.таси автобуслардан иборат. Янги аср бошларида автомобиллар сони 700-800 млн.га радар ортиши тахмин килинмокда.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит