Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
371.1:894.3
Яратилган вақти:
2018-12-18 17:43:03
Тадқиқотнинг мақсади иншони ташкил этишнинг педагогик-психологик хусусиятлари, методик тамойилларини белгилаш, иншо турлари, уларнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш ҳамда иншоларни текшириш, баҳолаш бўйича илмий жиҳатдан асосланган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Фитоэкдистероидларни ўсаётган организм нутриент ассимиляциясига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кимсанова Гулнорахон Абдурашидовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.341-072.1-076,5:612.017.1:615.89
Яратилган вақти:
2018-12-18 16:07:35
Тадқиқотнинг мақсади фитоэкдистероидларни нутриент ассимиляциясига таъсирини меъёрда ва муддатидан олдин она сутидан ажратилган каламушларда аниқлашдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларига чет тил ўқитишда коммуникатив ёндашув


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тажибаев Г. Ш.
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК:373.3.016:81’243(072)
Яратилган вақти:
2018-12-18 16:06:49
Инглиз тилини А1 даражада коммуникатив ёндашув асосида ўқитиш методикаси лингвистиканинг «мутаносиблик» ва «тиллараро» назариялари ҳамда психологиянинг «когнитив конструктивизм» ва «ижтимоий конструктивизм» назариялари бўйича такомиллаштирилган; инглиз-ўзбек тилларида нутқ ривожланиши фило ва онтогенези бўйича ўхшаш хусусиятлари ҳамда лексик ва грамматик кўникмаларнинг ривожланиши бўйича фарқли хусусиятлари аниқлаштирилган;

Euphorbia ўсимликлари полифенолларининг митохондрия функционал параметрларига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Гайибов Улугбек Гаппаржанович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
547.554:577.352
Яратилган вақти:
2018-12-18 16:03:38
Тадқиқотнинг мақсади Euphorbia ўсимлигидан ажратиб олинган полифенол бирикмаларни митохондрия функционал параметрларига таъсирини ва улар асосида дори воситаларини яратиш имконини аниқлашдан иборат.

Олий таълим муассасалари талабаларига Инглиз тили фоазеологизмларини ўргатишнинг лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Азизова Ф. С.
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.512.133: 811.111
Яратилган вақти:
2018-12-18 15:49:14
Фразеологизмларни таржима қилишда матндан аниқлаш, экстралингвистик хусусиятлари бўйича лингвомаданий қийинчиликлари аниқлаштирилган; инглиз ва ўзбек тилларидаги фразеологизмларни мунозара ва ким чаққон дарси, топқир таржимон, такрорлаш, ким зўр, фразеологизмлар ҳаракатда каби методлар орқали таржима қилишни ўргатиш методикаси такомиллаштирилган.

Инглиз ва Ўзбек тилларида поссессивлик категориясининг когнитив хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ходиева Ш.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ЎзДЖТУ
Саҳифалар сони:
96
Яратилган вақти:
2018-12-18 15:35:05
Тилшуносликнинг грамматика бўлими, жумладан, морфологиядаги келишик категорияси доимо тилшунос олимларнинг диққат марказида турган масалалардан биридир. Айниқса, инглиз тилида бу муаммо узоқ йиллардан буён тилшунослар орасида мунозарали баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда. Чунки инглиз тилида ўзбек тилидан фарқли ўлароқ отларнинг келишик категориясини икки хил йўл билан, яъни шакл ёки маъно хусусиятига кўра ажратиш масаласи мавжуд. Хусусан, инглиз тили от сўз туркумида келишик категориясининг мавжуд эмаслиги масаласини биринчи бўлиб рус тилшунослари (Г.Воронцова, А.Мухин, Б.Ильиш) томонидан кўтарилганди.

Ўзбекистон флорасининг Lagochilus Bunge (Lamiaceae Lindl.) туркуми камёб ва эндем турларининг онтогенетик структураси ва ценопопуляциялари ҳолати


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Акбар Қиличбаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
581.522.5:582.949.2 (572.2)
Яратилган вақти:
2018-12-18 14:44:50
Ўзбекистонда тарқалган Lagochilus Bunge туркуми камёб ва эндем турлари ценопопуляцияларининг ҳозирги ҳолатини баҳолаш ҳамда муҳофаза чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Кучли тебранувчи интегралларнинг оптимал аппроксимацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Болтаев Нурали Давлятович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
519.644
Яратилган вақти:
2018-12-18 14:39:10
Тадқиқотнинг мақсади. ва комплекс қийматли Гильберт фазоларида Фурье коэффициентларини тақрибий ҳисоблаш учун оптимал квадратур формулалар қуриш ва уларнинг хатоликларини баҳолашдан иборат.

Сангзор дарёси альгофлораси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ismatova Zulayxo Asadovna
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК 582.232/275.574.5.633
Яратилган вақти:
2018-12-18 14:36:53
Сангзор дарёси альгофлораси турлар таркибини аниқлаш ва сувининг экология-санитария ҳолатини баҳолашда индикатор-сапроб турларнинг аҳамиятини асослашдан иборат.

Инглиз ва Ўзбек тилларида қўшма гаплар қиёсий типологиясива таржима масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нормуродова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ЎзДЖТУ
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2018-12-18 14:34:06
Сўнгги пайтларда қўшма гап таркибига кирувчи бирликларни уларнинг нутқий мулоқот жараёнида фаоллашуви, бажараётган комуникатив вазифаси нуқтаи назаридан ўрганиш ҳаракати кенг тарқалмокда. Натижада, синтактик таҳлил гап структурасидан ифода қилинаётган маъно ва мазмун доирасига кўчиши кузатилмоқда
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит