Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кремний ва кремний бирикмаларининг наноўлчамли тузилмаларининг ион-плазмали шаклланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ашуров Рустам Хатамович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
621.315.592:612.014.46:539.216.2
Яратилган вақти:
2019-11-21 15:56:57
Тадқиқотнинг мақсади моносилан парчаланиш механизмлари ва нанозарралар ўсиш кинетикасини ўрганган ҳолда моносиландан кремний нанозарраларини ион-плазма олиш усулини яратиш ва шунингдек жараённинг оптимал параметрларини аниқлашдан иборат.

Атомлар ва кластерларнинг кумуш, мис ва графен сирти билан ўзаро таъсирини моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ядгаров Ишмумин Джаббарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
539.4; 539.87; 541.68; 544.18
Яратилган вақти:
2019-11-21 15:54:12
Тадқиқот мақсади. Мазкур диссертация ишининг мақсади атом ва кластерларнинг (Ag, Co ва AgCo) кумуш ва мис кристаллари, шунингдек водород атоми ва углерод кластерларининг графен билан ўзаро таъсири жараёнларини аниқлашдан иборат.

Диэлектрикларга электроэрозия ёрдамида ишлов беришдаги жараёнлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Зарипов Абдужаппар Абдуразакович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
627.9.047
Яратилган вақти:
2019-11-21 15:51:05
Тадқиқотнинг мақсади ток ўтказмайдиган материалларга электроэрозиявий ишлов беришнинг физик табиати ва шакллантирилган юқори частотали импульсли электр разрядларининг диэлектрик сирти билан таъсирлашув механизмларини аниқлашдан иборат.

Бошланғич синфларда мусиқий идрокни ўстиришда мусиқа тинглашнинг педагогик аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Иноятов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухоро давлат университети
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:23:22
Мусиқий тарбия хақидаги Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳужжатлари, Республикамиз Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг билдирган фикрлари, Олий кенгаш ва Олий таълим вазирлиги томонидан чиқарилган буйруқ ва қарорлар, буюк алломаларнинг мусиқий тарбия хақидаги фикрлари.

Aksonometrik proyektsiyalar nazariyasiga kreativ yondashish asosida talabalar bilim va ko‘nikmalarini oshirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Saydullayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:22:11
Asosiy maqsad va vazifa milliy dasturda nazarda tutilgan masalalar, ya`ni grafik fanlarni aktual muammolari: jumladan, chizmachilikda tasvir va uni chizishni takomillashtirish hamda aksonometrik proyeksiya yasashda kreativ yondashuv asosida o’quvchilarda fazoviy tasavvurini oshirishdan iborat.

Musiqa darslarida interaktiv usullarini qo’llash yo’llari (Mardonova Shahnoza)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш. Муродова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:20:56
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish asosida o’qitish samaradorligini oshirish davr talabi sifatida barcha pedagog o’qituvchilar qatorida musiqa o’qituvchisining ham zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.Har qanday fanni, shu jumladan musiqa madaniyati darslarini o’qitish jarayonida ham faollashtirilgan, o’quvchilarni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi, mushohada qiluvchi,o’z fikrlarini bildira oluvchi shaxs sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi-bu o’qituvchidir.

Lakli miniatyurada ijodiy kompozitsiya bajarish texnika va texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Агамуратова К
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:19:48
"Miniatyura Sharq rangtasviri fenomenini o’rganish. Lakli miniatyura san’atini amalda dekorativ moxiyatiga olib chiqich. Miniatyura san’atining ildizlari uzoq asrlar qatoriga borib taqaladi. Sharq xalqlarining o’ziga xos rang tasviri bo’lgan miniatyura san’ati badiiy –estetik ma’naviy ma’rifiy tarixida o’zining munosib o’rniga egaligi bilan ajralib turadi. Asrimizning 80 yillari boshlaridan boshlab Respublikamizda bu san’at turiga e’tibor berila boshlandi. Ayniqsa mustaqillik, istiqlol sharofati bilan ushbu san’at turiga va bu san’at turini o’rganishga keng yo’l ochipdi.

Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аскарова Г
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:18:43
Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash muammolarining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish.

5-7 sinflarda qo‘shiq kuylash malakalarini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Авезова Н
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:17:40
Respublikamizga yuz berayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarning ko‘lami kun sayin keng quloch yozayotgan bir davrda yurtimizning kelajak dаvоmchilаri bo‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk madaniyatli inson qilib tarbiyalash o‘z dolzarbligi bilan alohida o‘rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafaqat tarbiyaning asosiy va murakkab qurollaridan biri bo‘lib, atroflicha go‘zal narsalarni to‘g‘ri idrok etishga va qadrlashga o‘rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma’naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa bilan inson hissiyotiga kuchli e’tibor ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy - g‘oyaviy tarbiyasining muhim vositasidir.

Қўшиқнинг даромад қисми устида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Атоева Н
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухоро давлат университети
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:15:34
Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва меросга эга. Унинг мазмунида халқимизнинг миллий руҳияти, олий инсоний фазилатлари, истиқлол ва мустақиллик учун кураши тасвирланади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит