Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Акрамова Шаҳноза Ганишеровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
330.1.001.76(575.1)
Яратилган вақти:
2019-10-17 09:34:07
Республикада инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Модификацияланган бетонларнинг структураси ва хоссаларини структурали-имитацияли моделлаштириш услублари билан тадқиқот қилишнинг назарий ва методологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Махаматалиев Иркин Муминович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
624.012.4
Яратилган вақти:
2019-10-16 13:30:26
Тадқиқотнинг мақсади минерал микротўлдиргич ва пластификацияловчи кимёвий қўшимчадан иборат органоминерал қўшимчали комплекс модификцияланган бетонлар таркиби ва структурасини микро - ва макродаражаларда математик ва структурали - имитацияли моделлаштиришнинг замонавий услубларидан фойдаланиб оптимал лойиҳалаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат чиқиндилари асосидаги тўлғазувчи қоришмаларнинг оптимал таркибини ишлаб чиқиш, физик-техник хусусиятлари, узоқ муддатга чидамлилиги ва самарадорлигини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимов Шавкат Турдимуротович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
622.273.217.4
Яратилган вақти:
2019-10-16 13:23:25
Тадқиқотнинг мақсади саноат чиқиндилари, портландцемент ва суперпластификатордан фойдаланиб олинган тўлғазувчи қоришмаларнинг таркибини оптималлаштириш, структурасининг шаклланишини, хусусиятларини ва самарадорлигини тадқиқ этишдан иборат.

Соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нарметова Юлдузхан Каримовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
159.9:685.38(575.1)
Яратилган вақти:
2019-10-16 13:01:11
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ҳамда сурункали соматик касалликлар нозологиясига мос тиббий-психологик ёрдам тузилмасини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Йўлдошев Салимжон Валиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 394.3(575.12) (043.3)
Яратилган вақти:
2019-10-15 14:52:52
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида халқ ўйинларининг шаклланиш тарихи, уларнинг этник, табиий-географик, хўжалик-маданий омиллари ҳамда у билан боғлиқ этник-маданий анъаналар, урф-одатлар, халқ ўйинларининг бугунги кундаги трансформацияси ва тарбиявий аҳамиятини очиб беришдан иборат

Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларни тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Байхонов Баҳодиржон Турсунбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
330.115(575.1)
Яратилган вақти:
2019-10-15 11:08:07
Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларнинг тармоқлараро тақсимланишини эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш бўйича назарий-услубий ҳамда амалий йўналишдаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Акциядорлик корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ашуров Зуфар Абдуллоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
334.723:658.115 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-10-15 10:24:02
Корпоратив бошқарувнинг назарий ва услубий асосларини ривожлантириш, акциядорлик корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини замонавий халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳужайра қариш жараёнида қалқонсимон без ҳужайраларидаги хроматин тузилиши ва вазифаси бузилишлари ва ДНК репарациясининг аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдугафурова Дилноза Гулямовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК 577.218: 577.2: 576.385.5
Яратилган вақти:
2019-10-15 10:19:08
Тадқиқотнинг мақсади қариш жараёнида қалқонсимон без ҳужайралари ядро хроматинининг ДНК репликацияси ва транскрипцияси жараёнлари бузилишининг молекуляр механизмларини аниқлашдан иборат.

Хитозан таъсирининг экспериментал термик куйишдаги молекуляр механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Байкулов Азим Кенжаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
577.15
Яратилган вақти:
2019-10-15 10:08:24
Тадқиқотнинг мақсади экспериментал термик куйиш жароҳатида тери ҳужайралари репаратив регенерациясига хитозан ҳосилалари билан коррекциясининг молекуляр механизмларини аниқлашдан иборат.

Корпоратив ахборот-кутубхона тармоқлари ахборот хавфсизлигини баҳолашнинг усуллари, алгоритмлари ва дастурий комплекси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Норматов Шербек Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
004.056
Яратилган вақти:
2019-10-14 17:16:34
Тадқиқотнинг мақсади корпоратив ахборот-кутубхона тармоқларида илмий-техник ва таълимга оид ресурслар хавфсизлигини баҳолашнинг усуллари, алгоритмлари ва дастурий комплексини яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит