Филтрлар

Болаларда ўткир аппендицит ва унинг асоратларининг комплекс ультратовуш ташхисоти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абзалова Муниса Якупджановна
Нашр этилган йили:
2022
УДК рақами:
616.346.2-002-036.11-073.43-8
Яратилган вақти:
2022-01-20 10:50:07
Тадқиқотнинг мақсади болаларда ўткир аппендицит ва унинг асоратлари ташхисотини замонавий ультратовуш текширувларидан фойдаланган ҳолда такомиллаштиришдан иборат

Болаларда зотилжам асоратларининг нур ташхисотига мультимодал ёндашув


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Элъер Аллаярович
Нашр этилган йили:
2022
УДК рақами:
616.24-002:616-073.4-8:616-053.2
Яратилган вақти:
2022-01-20 10:40:13
Тадқиқотнинг мақсади беморларни комплекс текширув тизимида замонавий нур текширув усулларини қўллаган ҳолда болаларда зотилжам асоратлари ташхисотини яхшилашдан иборат.

Коронар артериялар ва миокарднинг патологик ўзгаришлари ташхисида МСКТ ва МРТ замонавий усулларининг қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Максудов М.Ф.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.132.2:616.127-073.756.8:681.31
Яратилган вақти:
2021-12-15 09:52:57
Коронар артериялари ва миокард патологиялари бўлган беморларни мультиспирал компютер томография ва магнит резонанас томографияси ёрдамида комплекс ташхислаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

Методы томографической визуализации в диагностике кистозных образований шеи


- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юнусова Л.Р.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
617.553.006.07.089
Яратилган вақти:
2021-10-19 16:00:46
бўйин сохаси кистоз хосиллалар структурасини ва қўлланиладиган нур текишируви усулларининг ҳолатини баҳолаш; МРТ маълумотлари билан солиштириш асосида бўйин соҳаси кистоз хосиллалар булган беморларни текширишнинг базавий методи сифатида сонографиянинг ташхислаш самарадорлигини баҳолаш; кистоз хосиллаларни рецидив холатларда самарадорлиги баҳолашда МРТ ва сонографиянинг ўрнини баҳолаш; турли локализацияга эга буйин сохаси кистоз хосиллалар нур текширув усулларини қўллаш алгоритмини такомиллаштиришдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида 2017-2019 йилларда Тошкент давлат стоматология институтининг клиникасининг юз-жағ жаррохлик бўлимида буйин соҳаси кистоз хосиллага гумон бўлган 121 нафар бемор ташкил қилган.

Тизза бўғими ички структураси жароҳатлари ва асоратларнинг ультратовуш диагностикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хамидов О.А.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616-079.1[616-001]- 616-001.513(616.728.3+616-089-06)
Яратилган вақти:
2021-09-16 12:29:57
Тизза бўғими ички структураси шикастланишининг мультимодал нурли ташҳисотини такомиллаштиришда ультратовуш текширувининг аҳамиятини баҳолашдан иборат

Сут бези саратони нур ташхисида магнит-резонанс томографиянинг ахамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нишанова Ю.Х.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
618.19-006.6-073.756.8-073.8
Яратилган вақти:
2021-07-24 12:18:38
МР-маммографияни қўллаш билан сут бези саратони мультимодал нур ташхисотини такомиллаштиришдан иборат

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ПЕРИФЕРИК АРТЕРИЯ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ УЛЬТРАТОВУШ СКРИНИНГ ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
АЙТИМОВА Г.Ю.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 616.137.83-002-073
Яратилган вақти:
2021-07-02 11:52:04
Оёқ артериялари облитерацияловчи касалликларининг тарқалиши дунёда касалланишнинг асосий сабабчиси ҳисобланиб, соғлиқни сақлаш тизимидан ортиқча молиявий сарф-ҳаражат талаб қилади. Бугунги кунда жаҳон бўйича тахминан 237 миллион киши периферик артерия касаллигидан азият чекмокда ва унинг тарқалиши аҳолини қариши ва қандли диабетли беморларнинг сонини ўсиб бораётгани туфайли тобора ортиб бормоқда. Периферик артерия касаллигини тадқиқотига бағишланган йирик тадқиқотлар маълумотларига асосан «...оёқлардаги атеросклероз билан жароҳатланиш клиник белгилари мавжуд бўлган беморларда ўлим ҳолати 5 йил ичида тахминан 30%гача ташкил қилади. Касаллик симптомсиз кечадиган беморлар орасида бу кўрсаткич янада юқори ва 1000 беморга 41,1 %ни ташкил қилади, улар орасида ўлим хавфи 2,2 баробарга ошади...» . Шу сабабли оёқ артериялари облитерацияловчи касалликларининг эпидемиологияси, аҳоли орасида периферик артерия касалликлари учун махсус скрининг билан солиштиришма рандомизацияланган текширувлар ўтказиш, умумий популяцияда асимптоматик периферик артерия касалликларининг тарқалиши фақат инвазив бўлмаган, арзон ва қулай тадқиқот усуллари билан баҳоланиши мумкинлиги бугунги кундаги долзарб муаммолардан биридир.

ҚЎШМА НУР ТЕРАПИЯСИДАН КЕЙИН БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИ ҚАЙТАЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
МАНСУРОВА Г.Б.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
618.146-006.6:615.849.114]-036.87
Яратилган вақти:
2021-05-07 11:11:20
Жаҳонда қўшма нур терапиясидан кейин бачадон бўйни саратонини қайталанишига таъсир этувчи омилларини такомиллаштиришга қаратилган қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада бачадон бўйни саратони билан хасталанган беморларнинг даволашдан олдинги клиник хусусиятларини, қўшма нур терапиясидан сўнг қайталаниш мавжудлиги ёки йўқлиги, беморларни дистанцион ва бўшлиқ ичи нурлантириш стратегияси ишлаб чиқиш билан биргаликда саратон ривожланиши ва қайталаниш қўшимча нур терапиясидан сўнг башорат қилиш алгоритми асосида даволаш тартибини илмий асослаш алоҳида ахамият касб этади.

Панкреатодуоденал соҳа ўсма касалликларининг диагностикасида нур ташхиси усулларнинг ахамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахмонова Г.Э.
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616-073-006.04+616.37
Яратилган вақти:
2020-10-10 11:46:56
Илк бор панкреатодуоденал соҳа хавфли ўсмаларини ташхислашда эндоскопик УТТ, МСКТ ангиография, МРТ холангиография ҳамда ПЭТ/КТни тизимлаштирилган комплекс қўлланилгандаги ахбороти афзаллиги асосланган; панкреатодуоденал соҳа хавфли ўсмаларни турли босқичларини визуализация усулида самардорлигини патоморфологик белгилар билан солиштирма таҳлил натижаларини инобатга олган ҳолда ташхислаш ва даволаш тактикаси асосланган; томир деворига ўсманинг инвазияси даражасини операциягача бўлган ташхислашда ангиография орқали касалликни тўғри асоратларсиз ташхислаш тартибини афзаллиги исботланган;

Чакка- пастки жағ бўғими остеоартрозининг нур ташхиси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайдарова Г.Б.
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616-073.4-8(083.742)
Яратилган вақти:
2020-10-10 11:41:36
Чакка-пастки жағ бўғими остеоартрозини ташхислашда касалликнинг эрта белгиларини баҳолашда магнит-резонанс томографиянинг, кечки белгиларини ташхислаш учун рентген ва компьютер томографиянинг ижобий хусусиятлари очиб берилган; Магнит-резонанс томографиянинг чакка-пастки жағ бўғими остеоартрозидаги суякдаги ўзгаришларни баҳолаш самарадорлиги исботланган; бўғим элементлари визуализация белгилари ўзгаришлари ҳамда уларни миқдорий баҳолаш билан чакка-пастки жағ бўғими остеартрозини босқичини аниқлаш имконияти очиб берилган; чакка-пастки жағ бўғими остеоартрози ташхисотида рентгенографиядан кейин касалликнинг клиник белгилари сақланиб қолганда магнит-резонанс томографиядан, пастки жағ гипоплазияси билан бирга келганида компьютер томографиядан фойдаланиш мувофиқлиги исботланган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит