Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Устюртнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан Оролбўйининг инқирозга учраган ерларини яхшиланшда фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аймуратов Рапат Парахатович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
581.5
Яратилган вақти:
2020-08-14 08:22:18
Тадқиқотнинг мақсади Устюрт платоси Қорақалпоқ қисмининг ем-хашак ўсимликлари турлар таркибини комплекс аниқлаш ва Оролбўйи яйловларидаги инқирозга учраган ерларда фитомелиорация ишларини олиб бориш учун истиқболли турларни танлаб олишдан иборат.

Рус тилини ўргатишда нофилологик ОТМ талабаларини инфокоммуникацион технологияси лексикасига ўқитиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Симела Христофоровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.091:811.161.1’373.004
Яратилган вақти:
2020-08-14 08:17:56
Тадқиқотнинг мақсади нофилологик ОТМ талабаларига ахборот-коммуникация лексикасини ўргатиш методикасини илмий далиллаш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Болаларда кардиомиопатиялар: шаклланиш, эрта ташхислаш, башоратлаш мезонлари ва коррекция усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедова Нилуфар Расуловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.12-053.2-07-08
Яратилган вақти:
2020-08-14 07:14:16
Тадқиқот мақсади болаларда кардиомиопатияларни шаклланишини прогностик ва ташҳисот мезонларини, кечиши ва эрта ташҳислаш, унингдек, аниқланган бузилишларни коррекциясига индивидуал ёндашишларни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Бириктирувчи тўқима дисплазиясининг кардиал кўринишлари бўлган болаларда юрак-қон томир касалликлари шаклланишини клиник-патогенетик асослаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахрарова Феруза Махмуджановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.1+616-053.2
Яратилган вақти:
2020-08-14 07:08:35
Тадқиқот мақсади юракнинг кичик аномалиялари бўлган болаларда юрак-қон томир патологиясини шаклланишини клиник ва патогенетик механизмларини ўрганиш.

Шимолий – Ғарбий қизилқум шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Уримбетов Ахмет Абдиразакович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
636.32/38.088:591.5 (252)
Яратилган вақти:
2020-08-13 15:48:25
Тадқиқот мақсади. Шимолий – ғарбий қизилқум ҳудуди шароитида урчитилувчи қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари, этограмма кўрсаткичлари, ушбу хусусиятларнинг қўйларда ва уларнинг авлодларида маҳсулдорлик кўрсаткичларининг шаклланиши ҳамда намоён бўлишига таъсирини ўрганиш асосида улар маҳсулдорлигини ошириш йўлларини аниқлаш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Қорақалпоғистон шароитида қорамол гўшти ишлаб чиқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Наўризов Тохтамис Қидирбергенович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
636.22/28.083
Яратилган вақти:
2020-08-13 15:43:15
Тадқиқотларнинг мақсади соф ҳолда урчитилаётган қора-ола ва қизил чўл зотлари ҳамда голштин зоти билан чатиштириш натижасида олинган дурагай буқачаларни ўзининг иқлими, экологик ҳолати билан бошқа вилоятлардан кескин фарқ қиладиган Қорақалпоғистон ҳудуди шароитида гўшт маҳсулдорлиги ва ушбу кўрсаткичларга ҳар хил омилларнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Қизилқум завод типидаги сур қоракўл қўйлари маҳсулдорлигини оширишнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кличев Зафар Сафарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
636.933.2.032.2
Яратилган вақти:
2020-08-13 15:34:49
Тадқиқотнинг мақсади. Қизилқум регионида яратилган сур рангли қоракўл қўйларининг янги Қарнабчўл иқлим шароитида биологик, маҳсулдорлик ва ирсий хусусиятларини шу зонада азалдан урчитиладиган қора рангли қоракўл қўйлари кўрсаткичлари билан қиёслаб ўрганиш асосида, сур қўйлар салоҳиятидан фойдаланишнинг самарали йўлларини аниқлаш орқали уларнинг маҳсулдорлигини оширишнинг илмий - амалий асосларини такомиллаштириш тадқиқотнинг мақсади сифатида танланди.

Учинчи ва бешинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жураев Абдулла Хатамович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.953.5
Яратилган вақти:
2020-08-12 17:41:37
Тадқиқотнинг мақсади чекли ва чексиз соҳаларда вақт бўйича иккинчи тартибли ҳосилага эга бўлган каррали характеристикали учинчи ва бешинчи тартибли тенгламаларга чегаравий масалалар қўйиш ва уларни текшириш ҳамда бешинчи тартибли тенгламага қўйилган масалани Фурье усулида ечиш алгоритмини ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат олий таълим муассасаларининг тадбиркорлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хомидов Элдор Олимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.091:34
Яратилган вақти:
2020-08-12 17:23:01
Тадқиқотнинг мақсади давлат олий таълим муассасаларининг тадбир-корлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аскаров Носиржон Ибрагимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338.46:368:347
Яратилган вақти:
2020-08-12 17:18:11
Тадқиқотнинг мақсади номланмаган шартномаларни такомиллаштириш ва фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит