Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Учинчи ва бешинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жураев Абдулла Хатамович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.953.5
Яратилган вақти:
2020-08-12 17:41:37
Тадқиқотнинг мақсади чекли ва чексиз соҳаларда вақт бўйича иккинчи тартибли ҳосилага эга бўлган каррали характеристикали учинчи ва бешинчи тартибли тенгламаларга чегаравий масалалар қўйиш ва уларни текшириш ҳамда бешинчи тартибли тенгламага қўйилган масалани Фурье усулида ечиш алгоритмини ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат олий таълим муассасаларининг тадбиркорлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хомидов Элдор Олимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.091:34
Яратилган вақти:
2020-08-12 17:23:01
Тадқиқотнинг мақсади давлат олий таълим муассасаларининг тадбир-корлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аскаров Носиржон Ибрагимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338.46:368:347
Яратилган вақти:
2020-08-12 17:18:11
Тадқиқотнинг мақсади номланмаган шартномаларни такомиллаштириш ва фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ғўзанинг G.BARBADENSE ва G.HIRSUTUM турига мансуб навларни гармселга бардошлигини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга тавсия этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Марданов Ҳусниддин Холбазарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎТ: 633.41+631.5
Яратилган вақти:
2020-08-12 10:43:19
Тадқиқотнинг мақсади G.hirsutum L. ва G.barbadense L. турларига мансуб районлашган, истиқболли ва янги ғўза навларининг табиий гармселга бардошлилиги ҳамда қимматли-хўжалик белгилари ва морфологик кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш, гармселга бардошли селекцион ашёларни яратиш ва ишлаб чиқаришга тавсия этишдан иборат.

Форс тилида қўшма сўз ва сўз бирикмаларининг дистинктив белгилари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нуриддинов Нодир Нурмат ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 811.222.1
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:40:59
Тадқиқотнинг мақсади форс тилида копулятив қўшма сўз ва эркин копулятив сўз бирикмаларининг дистинктив белгиларини тадқиқ этишдан иборат.

Турли тизимли тилларда гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситалар тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эгамназарова Дурдона Шуҳратиллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 811.111’362 811.512.133’362
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:30:56
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситаларни чоғиштирма тадқиқ этишдан иборат.

Сўзларнинг метафорик маъноларини изоҳли луғатларда кодификациялаш тамойиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эгамбердиев Жасурбек Жаҳонгирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
8 Э – 14
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:23:37
Тадқиқотнинг мақсади метафоранинг лексик-семантик, лингвомаданий хусусиятларини очиш билан бирга уларни луғатларда кодификациялаш усулларини таҳлил қилишдир.

Ҳозирги хитой тилида редупликация, аффиксация ва конверсия


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хашимова Сабохат Абдуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.581
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:13:26
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги хитой тили сўз туркумларида аффиксация, редупликация ва конверсия ҳодисаси, уларнинг ясалиш моделлари, мазкур сўз ясалиши воситасида ҳосил бўлган сўзларнинг морфологик, функционал-стилистик хусусиятларини таҳлил қилиш ва ўрганиш, сўз ясалишидаги имкониятлар, имкониятдаги чекланишларни аниқ белгилашдан иборат.

Совершенствование методики педагогической диагностики в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях развития цифровых технологий


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султанова Гузалхон Саидаббасовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.681.3 Ю20
Яратилган вақти:
2020-08-10 22:44:26
Целью исследования является совершенствование методики педагогической диагностики в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях развития цифровых технологий.

Бўлажак биология ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик диагностика методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдраимова Барно Бахтияровнa
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
372.2:691.123
Яратилган вақти:
2020-08-10 22:39:09
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак биология ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик диагностика методикасини такомиллаштиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит