Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Яратилган вақти:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Қорақолпоғистоннинг шўр грунтларида бино ва иншоотлар қуришнинг мухандислик-геологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аимбетов Иззет Каллиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
624.131 (575)
Яратилган вақти:
2020-01-07 09:54:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон грунтларининг шўрланиш ва физик-механик хоссаларининг хусисиятларини баҳолаш ва бу грунтларда бино ва иншоотларни лойихалаш, қуриш ва хавсиз эксплуатация қилишнинг мухандис-геологик илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қуйи зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Расулов Анвар Баходирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
915.0 (575. 1):371.03
Яратилган вақти:
2020-01-07 09:03:59
Тадқиқотнинг мақсади Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторларини аниқлаш ҳамда уларнинг илмий ва амалий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Анизотроп грунтли тўғонларида нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Байматов Шахриддин Хушвақтович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
627.82:628.16.067
Яратилган вақти:
2020-01-06 17:36:37
Тадқиқотнинг мақсади. Грунтли тўғон танаси ва заминида грунтларни анизатроплилигини ҳисобга олиб нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулини такомиллаштириш ва уларни тўғон қияликлари турғунлигига таъсирини аниқлаш.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сафарова Зилола Сафаровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
94 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-06 16:49:09
Тадқиқотнинг мақсади Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистоннинг маданияти тарихини очиб беришдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ниязимбетов Марат Қудиярович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
111.1:1.510.67:327 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-06 16:27:25
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини асослашдан иборат.

Оилавий холдинг – бола ижтимоийлашувининг психологик механизми


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шамсиев Ўктам Бахриддинович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
159.9:316.6:159.922.7(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-06 15:58:23
Ҳомиланинг 3-ойидан бошлаб гўдакнинг 5-6, 8-9 ойлик ривожланиш даврида она холдинг тажрибаси сифати ва хусусиятларининг ўзаро алоқаси ҳамда ушбу жараённинг бола ижтимоийлашув даражасига таъсирини ўрганиш ҳисобланади.

Талаба-ёшларларда этномаданий компетентликни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саломова Гули Шодимуродовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
316.6:159.9.072
Яратилган вақти:
2020-01-06 15:55:38
Тадқиқотнинг мақсади талаба-ёшларнинг этномаданий компетентлиги ижтимоий-психологик хусусиятларининг психодиагностикаси ва психологик коррекцияси орқали уни шакллантириш самарадорлигини ўрганишдан иборат.

Компьютерга тобеликнинг шахс характерологик хусусиятларига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нигматулина Лилия Алиевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
681.142.37:794.1
Яратилган вақти:
2020-01-06 15:55:34
Компьютерга тобе шахснинг характерологик хусусиятларини аниқлаш, ўрганиш ва коррекция қилишдан иборат.

Бўлажак педагогларда креатив ўз-ўзини бошқаришни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мусинова Рухшона Юнусовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.6:378:37.013.77
Яратилган вақти:
2020-01-06 15:51:34
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак педагогларни креатив ўз-ўзини бошқаришнинг ижтимоий-психологик воситалари асосида шакллантириш ва ривожлантиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит