Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Оч тусли бўз тупроқлар унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда ўғитлар меъёрларининг таъсири (Андижон вилояти шароитида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хатамов Салимжон Рахимжон ўғли
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
361.445.56/879.4/816
Яратилган вақти:
2018-10-15 12:47:18
Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:1, кузги буғдой+такрорий экин - соя: ғўза тизимида тупроқнинг унумдорлиги, экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда маъдан ўғитлар меъёрларининг таъсирини аниқлаш.

Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш агротадбирларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бозоров Холмурод Махмудович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.11:631.816.1/.674(575.11:252.5)
Яратилган вақти:
2018-10-15 12:37:44
Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг мақбул экиш муддати ва суғориш тартибини ҳамда азотли ўғитнинг йиллик меъёрини кузги буғдойнинг ривожланиш даврларида турли меъёрларга бўлиб қўллашнинг самарадорлигини аниқлаш.

Зирк (Berberis l.) ўсимлигини биоэкологияси ва кўпайтириш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Чоршанбиев Фарход Махматмуродович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
634.62
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:23:24
Ўзбекистон флорасида зирк (Berberis L.) туркумидаги маҳаллий турлар – қорақанд зирк (Berberis oblonga), қизил зирк, тангасимон зирк (Berberis nummularia)ининг истиқболли шаклларини танлаш ва баҳолаш, уруғидан ҳамда вегетатив кўпайтириш, кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш.

Қрим ва оддий қарағай кўчатларини ўстиришда органо-минерал ўғитларни қўллаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жураев Жавлон Мирзатиллаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
634.956
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:19:24
Қрим қарағайи (Pinus Pallasiana) ва оддий қарағай (Pinus Sylvestris) стандарт кўчатларини етиштиришда органо-минерал ўғитлар қўллашнинг мақбул муддати ва самарали меъёрларини ишлаб чиқиш.

Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида Хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшанкулов Бобомурод Инаятович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
634.574
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:16:03
Хандон пистанинг уруғларига экиш олди ишлов бериш, кўчатларини контейнерларда етиштириш ҳамда интенсив усулда саноатбоп писта плантациялари барпо этиш технологиясини такомиллаштириш.

Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой етиштириш агротехникасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азимова Муҳайё Эгамбердиевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.11; 631.445.56/5(575.192)
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:10:24
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги юмшоқ буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришни таъминлайдиган агротехнологик тадбирларни такомиллаштириш

Тақирсимон ва типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ҳосилдорлигини оширишда унинг қатор ораларига ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш (Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Негматова Сурайё Тешаевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.51+631.51.017/559
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:04:25
Қашқадарѐ вилоятининг ўтлоқилашиб бораѐтган, суғориладиган тақирсимон ҳамда Тошкент вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ғўза қатор ораларига чуқур ишлов беришнинг мақбул чуқурлигини аниқлаш, тупроқнинг агрокимѐвий, агрофизикавий, микробиологик хоссаларига, ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, вилт билан касалланиш даражаси, толанинг технологик сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш ва ишлаб чиқаришга тавсиялар бериш.

Кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига нам тўпловчи суғориш ва ўғитлар меъёрларининг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кодирова Шахноза Ишпулатовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.11+631.67+631.8 (575.144)
Яратилган вақти:
2018-09-18 15:57:36
Навоий вилоятининг кучсиз шўрланган ўтлоқ-бўз тупроқлари шароитида экиш олди нам тўпловчи суғоришни ўтказиш орқали қисқа муддатда тўлиқ ниҳоллар олиш ҳамда минерал ва маҳаллий ўғитлардан самарали фойдаланиб, кузги юмшоқ буғдой дон ҳосилдорлигини ошириш ва сифатини яхшилашни таъминлайдиган агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида юмшоқ буғдой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султанова Зульфия Султановна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.11.631.175.658
Яратилган вақти:
2018-09-18 15:48:01
Қорақалпоғистон Республикасининг турли тупроқ - иқлим шароитларига мос кузги юмшоқ буғдой навларини танлаш, мақбул экиш ва озиқлантириш, тупроқ шўрининг салбий таъсирини камайтириш, юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологияларини ишлаб чиқиш.

THIELAVIOPSIS BASICOLA ни ўрганиш асосида ғўзанинг қора илдиз чириш касаллигига чидамли селекцион ашёлар яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Джаббархан Джамалханович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.511:632.:575.127.2
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:30:30
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг жанубида T. basicola касаллиги билан зарарланган ўсимликлардан ажратиб олинган T. basicola замбуруғининг юқори патогенли штаммидан сунъий зарарлантирилган фонда турлараро ва навлараро дурагайлаш асосида янги селекцион қимматли бошланғич, дурагай ва селекцион ашёларни яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит