Филтрлар

to'qimachilik dizayпida murakkab fraktal tuzilishdagi tasvirlardaп foydalaпi.s


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sh. A. Aпаrоva
Яратилган вақти:
2021-07-30 12:28:02
Maskur tпaqola to'qimachilik dizayпida t'raktal tasvirlardaп foy,dalaпi.shпitlg asosiy tushunchalariпi o'rgaпishga bag'ishlaпgatl.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:42:18
Ушбу ўқув қўлланмада фан тарихи, ривожи ва истиқболи ҳамда Республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, ишлаб чиқариш ва худудий хавфсизлик муаммоларининг инсон ҳаёти хавфсизлигига таъсири масалалари келтирилган. Ўқув қўлланмани яратилишидан мақсад - бўлажак мутахассисларга ҳаётий фаолиятларида юзага келадиган хавфларнинг келиб чиқиш сабабларини, хусусиятларини, оқибатларини ва уларни йўқотиш қоидаларини, хавфсиз иш шароитларини яратиш, табиий, техноген, экологик ва бошқа тусдаги фавқулодда вазиятлардан аҳолини ҳимоя қилиш, уларни назарий ва амалий жиҳатдан ҳимояланишга ҳамда жароҳат олганларга бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш қоидалари келтириб ўтилган.

Ishlab chiqrishda baxtsizlik hodisalari va mehnatni muhofaza qilish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmatillo Qosimjonov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
AndMI
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2020-02-17 09:11:36
Ishlab chiqrishda baxtsizlik hodisalari va mehnatni muhofaza qilish‖ mаvzusi bo`yichа mаvjud bo`lgаn mаnbаlаr tаhlil qilinib, ulаr kirish vа аdаbiy tаhlil bo`limidа kеltirilgan.Аsоsiy bo`limdа muаmmоni еchishning tехnik yo`llаri kеltirildi. Tехnоlоgik hisоblаrni аks ettirgаn bo`limdа, muhim bo`lgаn mехаnik, gidrаvlik, kоnstruktiv, mоddiy vа issiqlik bаlаns bo`yicha hisоblаr kеltirilgan.

Ishlab chiqarishda shovqin va xodimlarni undan himoyalash yo’llari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Zafarbek Sotvoldiyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
AndMI
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2020-02-17 09:01:07
Shovqinning oqibatlari ma’lum. U birinchi navbatda ishlab-chiqarishda meqnat qilayotgan kishilarni ma’naviy toliqtiradi, shovqin chiqaruvchi mashinalarni ishlatayotgan ishchilar va ishlab chiqarish jarayonini boshqarayotgan operatorlar ishiga halal berib, ularni qar xil xatoliklarga yo’l qo’yishlariga olib keladi. Bu esa o’z navbatida ishlab chiqarish jarohatlanishlari kelib chiqishining asosiy manbai hisoblanadi.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning ustuvor yo’nalishlarini (UZ DONG JU CO qo’shma korxonalari misolida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abduraximov Murodjon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
AndMI
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2020-02-17 08:55:32
Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning ustuvor yo’nalishlarini (UZ DONG JU CO qo’shma korxonalari misolida o'rganilgan

Titrab ishlovchi mashinalarni inson sog`ligiga ta`sirini kamaytirish chora-tadbirlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Zulayho Ikromova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
AndMI
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2020-02-17 08:52:22
5860100 “Hayot faoliyati xavfsizligi” tа`lim yo`nаlishi bo`yichа bаkаlаvr аkаdеmik dаrаjаsini оlish uchun diplom loyihasi

Ёнғинга қарши сув таъминоти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Н.Гадоев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
70
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-21 17:18:40
Ушбу услубий қўлланмада курс ва битирув малакавий ишларининг ҳисоблаш-тушунтириш ва график-чизма ишлари бажарилиши бўйича услубий кўрсатмалар, иш мавзусига тегишли қисқача назарий қисм, ишнинг бажарилиш тартиби, иш натижаларини расмийлаштириш ва ҳимоя қилиш тартиби ва тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати келтирилган.

Gaz ta’minoti tizimi jihozlaridan foydalanish va ularni ta’mirlash


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
M.M. ATABAYEVA
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
"lm-Ziyo"
Саҳифалар сони:
80
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-29 12:29:02
O‘quv qo‘llanmada gaz ta’minoti tizimi jihozlarini qurish, foydalanish va ularni ta’mirlash asosi izohlangan. Gaz quvurlari, GÒP, ichki xonadon jihozlari, suyultirilgan gazni saqlovchi guruh jihozlaridan foydalanuvchi ishlab chiqarish binolari, shaharlarda, ishchi posyolkalarida hamda qishloq joylarida qurish va montaj qilish ishlarida texnik tekshiruv usullariga e’tibor berilgan.

Tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-10-10 08:48:10
Ma'lumki, favqulodda vaziyat (FV) – bu muayyan xududda o’zidan so’ng odamlarning qurbon bo’lishi, odamlar sog’ligi yoki atrof-muhitga ziyon yеtkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kеlishi mumkin bo’lgan yoki olib kеlgan halokat, stixiyali falokat, epidеmiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kеlgan holatdir.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta`minlash asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-09 09:12:41
Hayot faoliyat – bu insonning kunlik faoliyati, dam olishi va yashash tarzidir.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит