Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Qurilish mexanikasi fanidan topshiriqlar to'plami


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jo'lanov Isoq Odilovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
JizPI
Саҳифалар сони:
184
Яратилган вақти:
2021-01-15 17:00:20
Qo'llanma qurilish mexanikasining sterjenli sistemalarini umumiy kursini o'rganuvchi qurilish mutaxassisliklari talabalariga mo'ljallangan. Qo'llanmada hisob-kitob va grafik ishlarni bajarish bo'yicha misollar va topshiriqlar mavjud. Qo'llanma qurilishning barcha mutaxassisliklari talabalari uchun mo'ljallangan.

Методические пособие к лабораторным работам по физике(магнетизм, оптика и атомная физика)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ахмаджонова У.Т
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЖизПИ
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2021-01-15 16:48:04
Комплекс лабораторных работ по физике соответствует требованиям государственных стандартов инженерно-технических специальностей вузов. Методические указания состоят из вводной части, введения к каждому разделу и описания 14 лабораторной работы. В данном издании выделены основные части полного лабораторного практикума и важнейшие типы лабораторных работ по электромагнетизму и оптике.

Deutsch kreativ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Широва
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
QarDU
Саҳифалар сони:
185
Яратилган вақти:
2021-01-15 16:33:59
Mazkur uslubiy qo‘llanma chet tillarini o‘rganishning CEFR tizimi prinsplariga mos holda tayyorlangan. Unda interaktiv metodlar asosida nemis tilini o‘rgatish maqsad qilib olingan. Har bir bo‘lim o‘qib tushunish, tinglab tushunish, gapirish va yozish kompetensiyalariga mos holda tuzilgan. Ushbu uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlari talabalari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari hamda nemis tilini o‘rganishni istagan barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan. Uni yozishda respublikamiz va xorijiy mamlakatlar olimlarining tajribalaridan foydalanilgan.

Ўзбекистонда макроиқтисодий сиёсатни мувофиқлаштиришнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳакимов Ҳакимжон Абдулло ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
336:338.2 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-01-15 16:15:09
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда макроиқтисодий сиёсатни мувофиқлаштиришнинг молиявий механизмларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқаришнинг ташкилий- иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраева Нодирахон Қурбоновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
338.24:64(575:1)
Яратилган вақти:
2021-01-15 16:05:32
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақа иқтисодиётини таркибий жиҳатдан такомиллаштириш йўллари (Бухоро вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Низамов Акмал Аслитдинович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
91:338(575.16)
Яратилган вақти:
2021-01-15 15:59:08
Тадқиқотнинг мақсади минтақа иқтисодиётини таркибий жиҳатдан такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақа иқтисодиётини эркин иқтисодий зоналар фаоллигини таъминлаш асосида ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рашидов Мэлс Каримович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
330.836:336.581
Яратилган вақти:
2021-01-15 15:54:51
Тадқиқотнинг мақсади. Минтақа иқтисодиётини эркин иқтисодий зоналар фаоллиги асосида ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Biznes rejalashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2021-01-15 15:50:36
Fanni o’qitishdan maqsad –talabalarda biznes-rejani, biznes yuritish strategiyasi va taktikasini belgilovchi hujjat sifatida ishlab chiqish va amalga oshirish bo’yicha bilimlar majmuini shakllantirish bo’yicha yo’nalish ixtisosligiga mos bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishdir.

Глицирризин ва унинг ҳосилаларининг ҳужайра ҳажм бошқарилиши ва анион транспортига таъсирини ўрганиш.


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзиев Диёр Давронович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
577.353.4
Яратилган вақти:
2021-01-15 10:31:40
Тадқиқотнинг мақсади глицирризин ва унинг ҳосилаларининг ҳужайра ҳажм бошқарилиши ва ҳажмга боғлиқ анион каналларининг фаоллигига таъсирини аниқлашдан иборат.

O‘zbek tili


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xolmurodova J. I
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Toshkent arxitektura qurilish instituti
Саҳифалар сони:
340
Яратилган вақти:
2021-01-14 17:28:52
Toshkent arxitektura-kurilish instituti professori v/b. J.I.Xolmuradova tomonidan ishlab chikilgan "Uzbek tili" fani buyicha ishlab chikilgan ukuv-uslubiy majmua nofilologik yunalishdagi oliy ukuv yurtlarining rusiyzabon guruxlari talabalari uchun muljallangan bulib, unda xar bir dars mashgulotiga yunaltirilgan nazariy va amaliy tushunchalar, testlar, ON VA YaN uchun belgilangan topshiriklar, mashklar, baxo mezonlari va xokazolar xakidagi tushunchalar uz ifodasini topgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит