Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
dots. Choriev A.J.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
15
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-07 17:04:37
Ishning maqsadi: xomashyo bazasini tashkil qilish bo’yicha «Xo’jalik tashkilotchilik tadbirlari bilan tanishib, qayta ishlash korxonalarining shu sohadagi ishlarini o’rganish». Jihozlar: Konserva ishlab chiqarish bo’yicha ko’rsatmalar, xomashyoning pishib yetilish va yig’ib olish muddatlari, korxonaga ishlab chiqarish uchun beriladigan reja topshiriq. Reja topshiriq o’qituvchi tomonidan beriladi.

Konserva korхonalari jihozlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
t.f.n. CHoriev A.J., t.f.d. Dodaev Q.O.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
109
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2019-05-07 17:01:04
Konserva sanoatining ishlab chiqarish quvvatini oshirish, assortiment хilini kengaytirish, meva-sabzavot mahsulotlarini sifatini yaхshilash ilmiy-teхnik rivojlanishning o’sishi bilan bevosita bog’liq. Meva-sabzavot konservalarini ishlab chiqarishdagi ilmiy-teхnik rivojlanishning asosiy yo’nalishlari quyidagilardir: - хom-ashyoni yig’ib olishdagi teхnikani va teхnologiyasini mukammallashtirish; - sanoat miqyosida qayta ishlash uchun хom ashyoni tashish va saqlash; - yarimtayyor mahsulotlarni aseptik holda konservalash, saqlashning teхnologiyasini va jiхozlarini yaratish va tatbiq etish; - meva-sabzavotlarni meхanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan liniyalarda kompleks ravishda qayta ishlash; - tayyor mahsulotning sifatini yaхshilash va energiyani kam sarflash maqsadida davriy sterilizatsiyalash teхnikalarini mukammallashtirish; - modul tamoyili asosida yuqori darajada meхanizatsiyalashgan, avtomatlashtirilgan konservalar ishlab chiqaruvchi komplekt liniyalarni yaratish va tatbiq etish.

О безопасности пищевых продуктов, основные принципы Руководство по качеству


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2019-05-07 16:59:07
Данный курс лекций разработан для студентов-магистров специальности «Безопасность пищевых продуктов» и внедрения Системы Управления Качеством по международному стандарту ИСО 9001- 2000 и Системы Менеджмента Управления Безопасности по международному стандарту ИСО 22000, а также стандарту Республики Узбекистан O´zDStISO/IEC 17025- 2007. Данный курс лекций подготовлен на основе изучения основных нормативных документов, которые регулируют Систему Управления Безопасностью пищевых продуктов.

Методы анализа молока и молочных продуктов


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-04-29 16:47:50
Цель настоящей книги - ознакомить специалистов молочной промышленности, осуществляющих контроль производства, с современными физико-химическими методами анализа молока и молочных продуктов.

Технология молока и молочных продуктов


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-04-29 16:41:52
Товарное молочное хозяйство в крупных помещичьих хозяйствах были организованы сыроварни с изготовлением для рынка не только сыров, то и топленного масла, сметаны и творога.

Konserva korхonalari jihozlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Choriev A.J.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
27
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-04-29 16:10:04
Ma’ruzalar matni ishchi o’quv rejasi asosida to’plangan bo’lib, "Konserva korхonalari jihozlari" fani «Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari teхnologiyasi» mutaхassisligida ta’lim oluvchi bakalavriatura talabalari uchun IV kursning II semestrida o’qitiladi.

Konserva ishlab chiqarishda texnik kimyoviy nazorat


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-04-29 16:06:20
Mustaqil O’zbekiston Respublikamizning eng asosiy ishlab chiqarish tarmoqlaridan biri konservalash sanoati bo’lib, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan extiyoji ma’lum darajada meva-sabzavot, baliq va go’shtkonservalar bilan qondiriladi.

Konserva ishlab chiqarishda retseptura va hisob


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-04-29 15:55:41
Bakalavriatura talabalari uchun “Konserva ishlab chiqarishda retseptura va hisob” fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarishlari bo’yicha yozilgan uslubiy qo’llanma o’z ichiga konserva ishlab chiqarish texnologiyasi, konserva retsepti, xom ashyo va material sarf me’yori, chiqitlar me’yori, tayyor maxsulot chiqish me’yori haqida to’la ma’lumotni o’z ichiga oladi.

Go’sht-sut sаnоаti kоrхоnаlаri jihоzlаri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Inоyatоvа Х.B.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
315
Яратилган вақти:
2019-04-29 15:26:30
Chоrvа mоllаri go’sht kоmbinаtlаrigа tеmiryo’l, аvtоmоbil vа suv trаnspоrti оrqаli tаshilаdi. Bizning rеspublikаmizdа ko’p hоllаrdа аvtоmоbil trаnspоrtidа tаshilаdi.

Go’sht-sut biоkimyosi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Fаtхullаеv А., Ismоilоv T.А.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TKTI
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2019-04-29 15:21:28
Ushbu mа’ruzаlаr mаtnidа go’sht-sut tаrkibi, fizik хоssаlаri to’lа kеltirilgаn. Hаyvоn оrgаnizmi gistоlоgiyasi, fiziоlоgiyasigа аsоslаngаn hоldа go’sht tаrkibi, sut hоsil bo’lish jаrаyoni vа ulаrning хоssаlаri, tаrkibi hаr хil оmillаrdаn bоg’liqligi – hаyvоn zоtidаn, оziqlаnishidаn, lаktаtsiya dаvridаn, kаsаllаnishidаn vа hоkаzоlаr bаtаfsil yoritilgаn.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит