Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O‘qituvchi nutqi mutolaa san’ati kursining maqsad va vazifalari. Nutq madaniyati tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Jalilov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
115
Яратилган вақти:
2020-06-29 18:23:19
Nutq madaniyati fani o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasidir. U tilshunoslikning nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to‘g‘ri va chiroyli nutq tuzish yo‘llarini o‘rgatadi. U til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati fan sifatida o‘z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti nutqning til qurilishi, adabiy til normalari va nutqning kommunikativ (aloqa uchun kerakli) fazilatlaridir. Nutq madaniyati nazariyasida til normasi markaziy tushunchadir.

Ўзбек тили антропонимларининг имловий, луғавий, ва лаҳжавий вариантлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Собирова Саодатжон
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2020-04-27 13:21:14
Ўзбек тилшунослигининг ономастика соҳаси унинг бошқа соҳаларига нисбатан кейинроқ шаклланиб бошлаган. Умуман, ономастика тилдаги атоқли отларни ўрганувчи тилшуносликнинг бир бўлимидир. Ўзбек тилидаги атоқли отларнинг луғавий тизими ниҳоятда бой ва серқирра бўлиб, унинг айрим типлари монографик планда қониқарли даражада ўрганилган

ЎТИЛда ифодаланган омонимларнинг бошқа тармоқ луғатлари билан қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рўзметова Нилуфар
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2020-04-27 13:19:15
Маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омиллардан бири - бу таълим тарбия тизимидир. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касбҳунар ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила

Ислом Каримов асарларининг тили ва услуби


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рўзметова Меҳриё
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2020-04-27 13:08:51
Ислом Каримов мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, замонавий ўзбек нотиқлик санъатининг ёрқин намояндаси, атоқли давлат арбоби, моҳир сўз санъаткори, етук олим еди.

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.

Ona tili”dan mashq va topshiriqlarni takomillashtirish texnologiyalari (7-sinf darsligi misolida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Urazbayeva D.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NDPI Tipografiya
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2020-03-26 16:00:09
“Ona tili” darsliklaridagi mashq va topshiriqlarni tahlil qilish, darsliklar yaratishning huquqiy,konseptual asoslari, umumta‘lim maktablari uchun yangi avlod darsliklarining mazmunini o rganish, mavjud mashq va topshiriqlarni tahlil qilish, ularni to‗ldirish, yangilash, elektron dasturlar uchun elektron daftarlar yaratish texnologiyalarini o‗rganib chiqqan holda elektron mashq va topshiriqlar yaratish, mavzuga doir ilmiy-metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

O’zbek tili fonetikasini o’rgatishning zamonaviy usullari (Qoraqalpog’istondagi Turkman maktablari misolida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kilicheva M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NDPI Tipografiya
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2020-03-26 15:57:03
O’quvchilarning dars va darsdan tashqari mashg’ulotlar jarayonida og’zaki nutq ko’nikma va malakalarini rivojlantirish usullarini aniqlash, pedagogika, psixologiya fanlari yutuqlariga tayangan holda o’zbek tili fonetikasini o’rgatishning o’ziga xos tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Qoraqalpog’istondagi o‘zbek shevalarida ko’makchilar». Ilmiy rahbar Yu.Ibragimov


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ibodullayeva Inobat
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NDPI Tipografiya
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2020-03-26 15:51:21
Til birliklarining nutqiy vaziyat bilan bo’liq holda reallashuvchi pragmatik vazifalarini aniqlash muammosi yuzaga keldi. Dissertatsiyada mana shu muammo o’zbek xalq chevalaridagi ko‘makchilar va ularga vazifadosh kelishiklar misolida ilk bor tadqiq etilishi mavzuninng dolzarbligini belgilaydi.

Ўзбек тилида вариантдош бирликларнинг нутқий қўлланиши ва услубий хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базарова Дилдор Бахроновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
943.75(042)
Яратилган вақти:
2020-03-13 18:56:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида вариантдош бирликларнинг меъѐрий чегарасини белгилаш, уларнинг нутқий қўлланиши ва услубий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

O‘quvchilarni badiiy asar mazmunini qayta hikoyalashga o’rgatishda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Salimova Shahnoza
Нашр этилган йили:
2019
Яратилган вақти:
2020-03-11 11:18:52
Mamlakatimizning har tomonlama ham iqtisodiy-ijtimoiy, ham madaniy-ma’rifiy jihatdan yuksalishida yoshlarning o‘rni benihoya kattadir. Shuning uchun ham prezidentimiz bugungi kunda ta’lim, fan va adabiyot sohasida ko’plab o’zgarishlar va yangilanishlarni olib bormoqda
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит