Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

ALISHER NAVOIYNING ”SITTAI ZARURIYA” QASIDALAR TURKUMINING O’RGANILISHI VA TALQINLARI


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
116
Яратилган вақти:
2017-11-22 12:12:59
Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Alisher Navoiyning "Sittai zaruriya" qasidalar turkumini ilohiy-islomiy va adabiy manbalar bilan qiyosan o’rganish, vahdat ul-vujud ta’limotining asosiy masalasi Zot-sifat, Alloh-olam, Alloh - inson munosabatlari aks etgan talqinlarni keng g’oyaviy-badiiy tahlil qilish, teran ilmiy yoritish tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida tanlandi.

«MUSTAQILLIK DAVRI HIKOYALARIDA ANTROPONIMLAR»


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
HAMROYEVA M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
82
Яратилган вақти:
2017-11-22 12:10:18
Mavzuning maqsad va vazifalari. Mustaqillik davri hikoyalari matnidagi antroponimlarni aniqlash, ularni klassifikatsiya qilish va semantik-stilistik xususiyatlarini bayon qilish.

“MUSTAQILLIK DAVRI SHERIYATIDA TASAVVUFIY OHANGLAR”


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
BERDIYEVA Z
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2017-11-22 12:07:40
Mustaqillik davri she’riyati va uning namoyandalari yaratgan asarlarning o‘zbek milliy she’riyatda tutgan o‘rni, badiiy salmog‘i, davr muammolarini ifodalashda o‘ziga xosligi, asar markazida turgan qahramonning ma’naviy–estetik olami kabi tomonlariga ilmiy baho berish va tasavvufiy qarashlar masalasi fonida Abdulla Oripov, Jamol Kamol, Sirojiddin Sayyid, Farida Afro‘z kabi ijodkorlar lirikasini tahlil etish ishning asosiy maqsadidir.

“KECHA VA KUNDUZ” ROMANINING MATNIY-STRUKTURAL TAHLILI


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
NOROVA N
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2017-11-22 12:04:50
Dissertatsiyaning maqsadi va vazifalari – o`zbek adabiyotida ilk bor nasriy asar misolida struktur tahlilni amalga oshirish.Buni “Kecha va kunduz” romani misolida olib borish.

“Alpomish” – o’zbek xalqining qomusiy eposi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
AMANOVA L
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2017-11-22 12:01:56
Tadqiqotda “Alpomish” dostonida marosimlar o’rni va tasviri, unda arxaik marosimlar ifodasi misolida epos va marosim masalasini maxsus tadqiq qilish bosh maqsad qilib belgilandi.

Cўроқ гапларнинг прагматик хусусиятлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ибадуллаева М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2017-11-22 11:55:05
Mazkur bitiruv-malakaviy ishning bosh maqsadi o`zbek tilidagi so`roq gaplarning pragmatik xususiyatlarini o`rganishdan iborat.

Zur Vermittlung der kommunikativen Kompetenz im DaF-Unterricht


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ashurova F.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2017-11-22 11:41:28
Ушбу БМИда Немис тили дарсларида коммуникатив компетенциянинг берилиши хусусида сўз боради

Uyg`onish davri adiblari ijodida tush motivi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Furqatova M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2017-11-22 11:38:27
Ishda uyg`onish davri adiblari ijodida tush motivining qo’llanilishi, badiiy-kompozistion vazifalari, tipologiyasi, muayyan poetik san’at sifatidagi ahamiyatini yaxlit holda maxsus tadqiq qilish bosh maqsad qilib belgilandi.

Problématique de la fonction expressive du discours


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Raxmatova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2017-11-22 11:34:34
Ushbu BMI Nutqning ekspressiv vazifaviy muammosiga bag'ishlangan

Polisemantik fe’llarning matndagi ifodasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2017-11-22 11:31:34
Fе'l lеksеmalarining ma'no imkoniyatlari nihoyatda boy. Buning birlamchi sababi shundaki, fе'llarning aksariyati umumturkiy so’zlar hisoblanadi. Umumturkiy so’zlarda, odatda, ma'no imkoniyat kеng taraqqiy topgan bo’lishi tabiiy. Chunki ular qadimiy tadrijiy rivojlanish bosqichi davomida turli semalar ifoda etishga ixtisoslashib borgan. Ikkinchidan, nutqimizda boshqa turkum so’zlariga nisbatan fе'llardan ko’proq foydalanamiz. Mana bu holat ham fе'l ma'no imkoniyatlarining kеngayishiga zarurat tug`dirgan dеsak, yanglishmaymiz.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит