Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O`zbek tilida non, osh, tuz konseptlarini ifodalovchi frazeologik va paremiologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdurzzoqova G
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:15:40
“O`zbek tilida non, osh, tuz konseptlarini ifodalovchi frazeologik va paremiologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida o‘zbek tili bararor birliklari sirasida shaklan va ma’noviy jihatdan alohida o’rin tutuvchi non, osh, tuz konseptlarini ifodalovchi frazeologizm va paremalar to‘plandi va lingvokulturologik aspektda tadqiq etilgan.

Istiqlol davri siyosiy publitsistikasining leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mutalov S
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:14:09
Namangan davlat universiteti 5A120102-Lingvistika (o‘zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistratura talabasi Mutalov Saidakbar Xamidullo o‘g‘lining “Istiqlol davri siyosiy publitsistikasining leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida istqilol davri siyosiy publitsistikasi, xususan “Yoshlar ovozi” gazetalaridagi siyosiy xarakterga ega bo‘lgan publitsistik materiallarni leksik-semantik tahlil etish, ulardagi so‘z qo‘llash va matn tahlili bilan bog‘liq xususiyatlarini o‘rganish hamda uslubiy va format jihatdan o‘ziga xosliklarini aniqlash borasida ish olib borilgan.

Отсизлик мақоми


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қурбонов А
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:05:50
Мазкур мақолада Аллоҳнинг зот ва сифоти ҳамда сўфиёна комиллик тушунчаси ҳақида фалсафий фикрлар баён қилинган. Ҳар бир инсон Ҳақ исмини ёдда тутиши, уни тилу дил билан тинимсиз такрорлаши лозимлиги таъкидланган. Шунингдек, шоирнинг мақсад-муддаоси баён қилиниб, Навоий мени от истамакдан қутқарсанг, дер экан, худпарастлик, ном кибри каби иллатдан халос бўлишни исташи мисоллар орқали далилланган. Мақолада шоирнинг мақсади шугина эмас, у ном кибридан қутулмоқ билан қаноатланадиган инсон ҳам эмаслиги хусусида сўз борган

Сингармонизм ва умлаут (Жануби-ғарбий Наманган шевалари мисолида).


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Дарвишов И
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:04:18
Мақолада умлаут ва жануби-ғарбий Наманган шеваларидаги сингармонизм қонунияти ҳақида фикр юритилади. Унда тилшуносликдаги сингармонизм қонунияти, умлаут, лабланиш, фонетик кучсизланиш, танглай ва лаб гармонияси, назализация каби қонуниятлар жануби-ғарбий Наманган шевалари мисолида очиб берилган.

Gap bo'laklari modulini o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-09 08:53:04
Mazkur uslubiy ko`rsatmada oliy ta’lim muassasalarida “Gap bo’laklari” modulini o’qitishning nazariy asoslari, dars jarayonida qo’llanadigan interfaol ta’lim texnologiyalari, dars samaradorligini oshiruvchi omillar, ona tili ta’limida ilg’or xorijiy tajribalardan foydalanish kabi masalalar atroflicha tahlil qilinadi. Uslubiy ko`rsatma materiallaridan sintaksis o’qitishda, interfaol ta’lim texnologiyalarini o’rganishda foydalanish mumkin.

Hozirgi o‘zbek tili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O’.M.Xoliyorov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
149
Яратилган вақти:
2019-03-06 14:10:50
O‘quv fani o‘zbek adabiy til me’yorlarini yaratish, ona tili ta’limi uchun lingvistik material va tavsiyalarni ishlab chiqish bo‘lgan o‘zbek formal tilshunosligi ta’siri ostida shakllangan bo‘lib, an’ana sifatida o‘quv rejasidan o‘quv rejasiga ko‘chib kelayotgan edi.

Микроматнларнинг системавий табиати


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Халилова
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:51:27
Ушбу мақолада матнга яхлит бир бутун система сифатида қараш хусусидаги янгича назарий фикрлар билдирилган бўлиб, унинг таркибидаги микроматн ўз ичидаги мавжуд кичик бирликлар учун система саналиши билан бир қаторда, ўзи мансуб микроматн учун эса шакллантирувчи элемент вазифасида қўлланиши ишончли далиллар асосида тадқиқ этилган.

Мазмуний структура ва сўзловчи шахс масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Искандарова
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:47:22
Ушбу мақолада юқори сатҳ бирликларини мазмуний майдонларга бўлиб ўрганиш, белги билан сўзловчи шахс ўртасидаги муносабат ва унинг тадқиқи ҳақида сўз юритилади.

Shaytanat asarining lisoniy xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdujabborova Diyora
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:30:32
Mazkur bitiruv malakaviy ishida Tohir Malikning “SHaytanat” asari leksik-grammatik jihatdan tahlil etilgan holda, badiiy nutq va til vositalarining ijtimoiy guruhlardagi badiiy ifodasi o‘rganilgan hamda lisoniy vositalarning sotsial xoslanishi tahlil etilgan, qahramonlar nutqining emotsional-ekspressiv xususiyatlari ochib berilgan.

Qit’а jаnri tаkоmilidа Аlishеr Nаvоiyning o’rni


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hamroqulova (Qodirova) Vasila
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:29:03
Mazkur bitiruv malakaviy ishida qit’a janri taraqqiyotida munosib hissa qo‘shgan ulug‘ shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning adabiy merosi asosiy o‘rin egallagan. Ishda “Xazoyin-ul maoniy”dan o‘rin olgan qit’alarning badiiyati, mavzular ko‘lami, g‘oyalar qamrovi, obrazlar tarkibi jihatidan o‘ziga xosliklari masalasi talqin etilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит