Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O‘tkir Hoshimov asarlarida qo‘llanilgan somatik frazeologizmlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Imbatova Mo‘tabar
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:26:59
Ushbu matnda frazeologizmlarning badiiy matnda qo‘llanilishi, xususan, yozuvchi O‘tkir Hoshimov asarlarida somatik frazeologizmlarning qo‘llanishi, uning o‘ziga xos xususiyatlari, nutqni shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan.

Oskar Uaydning “Dorian Greyning portreti” va Omon Muxtorning “Ko`zgu oldidagi odam” asarlarida oyna va surat motivlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sheralieva Nozima
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:22:52
Mazkur ishdajahon va o‘zbek adabiyotidagi modernizm yo‘nalishiga oid bo‘lgan asarlardagi ramziy detal masalasini ilmiy manbaalarga tayangan holda tahlil etishni maqsad qilib olingan. Ishda Oskar Uayldning “Dorian Greyning portreti ” romani, Omon Muxtorning “Ko‘zguoldidagi odam” asarlari ishimizning asosiy ob’ektini tashkil etadi. Surat va ko‘zgu ramzining badiiy-estetik vazifasini ochish uchun Mirtemirning “Surat”, SH.Hamroevning “Suratdagi ayol”, U.Nazarovning “Oyna” asarlari ham manba bo‘lib xizmat qilgan.

Maqollar va ularning badiiy matnda qo‘llanishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mo‘minova Muhtaramoy
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:19:47
Bitiruv malakaviy ishida xalq maqollari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Ishda, shuningdek, maqol va matallarning semantik, sintaktik xususiyatlari, ularda qo‘llangan asosiy leksik birliklar aniqlanib, maqollarning mavzuiy guruhlari she’riy va nasriy matnlarga tayangan holda, lisoniy dalillar asosida tahlilga tortilgan.

Farg‘ona vodiysi xalq qo‘shiqlarining leksik-semantik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mashrabova Vasilaxon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2019-02-19 09:15:45
Mazkur bitiruv-malakaviy ishida Farg‘ona vodiysi xalq qo‘shiqlarining leksik-semantik xususiyatlarining leksik-semantik xususiyatlari hamda ulardagi so‘zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra turlari, tarixiy va arxaik so‘zlar va ularning bugunga qadar holati, o‘zbek tili leksikasidagi ko‘chma ma’noli so‘zlarning qo‘llanilishi va xalq qo‘shiqlarida metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi ko‘chim turlarining uchrashi, ular xalqning ichki kechinmalari, his-tuyg‘ulari va boshqa masalalarni ifodalash kabi masalalar yoritilgan.

Содда гап ва унинг турлари мавзусини ўқитишда янгича ёндашув


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абузалова М
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:09:51
Мақолада “Содда гап ва унинг қолипи” мавзусини ўтишда таълим олувчида мантиқий фикрлаш, мавжуд ғояларни синтезлаш, таҳлил қилиш учун кенг имкон берувчи интерфаол методлардан ўринли фойдаланиш тавсия қилинган

Прагмангвистика ўқув луғати


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тоирова Г.
Луғат тили:
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2019-02-06 12:37:43
Ушбу луғат прагмалингвистикага оид терминлар ва уларнинг изоҳларини ўзида жамлаган.

Hozirgi o`zbek adabiy tili (Morfologiya)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abuzalova M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
130
Яратилган вақти:
2019-02-06 12:05:18
Ushbu o‘quv-metodik majmua “Morfologiya” fani bo‘yicha yaratilgan bo‘lib, unda fan bo‘yicha 5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbektili) ta’lim yo‘nalishi va 5A120101 – adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyotshunosligi) mutaxassisligi uchun o‘quv dasturi, o‘quv qo‘llanma, ta’lim texnologiyasi, ko‘rgazmali taqdimot slaydlari, savol-javoblar, test savollari, ma’ruzalarda keltirilgan atamalarning glossariysi, bitiruv malakaviy ishlar va magistrlik dissertatsiyalari mavzulari ro‘yxati jamlangan.

O‘quvchilar so‘z boyligining ortib borishida muloqot muhitining o‘rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Boltaboyeva Inobat Ikromovna Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Y.Ibragimov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2018-12-04 17:39:19
Bitiruv malakaviy ishining obyekti bolalar so‘z boyligining oshib borishida muloqot muhitining o‘rni, bolalar so‘z zahirasiga ular yashab turgan muhit, oilaning bevosita va bilvosita ta’siri masalalari tadqiq qilingan.

O‘zbek tilida laqablarning tuzilishi va leksik-semantik tavsifi (badiiy asarlar misolida)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullayev Og‘Abek Erkinboy O‘Gli Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Y.Ibragimov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2018-12-04 17:37:11
Bu bitiruv malakaviy ishda,O‘zbek tilida laqablarning tuzilishi va leksik-semantik tavsifi (badiiy asarlar misolida) haqida soz boradi

Sh. Xolmirzayev asarlarida inson ruhiyatini aks ettiruvchi leksemalarning ma’noviy-uslubiy xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shukurlayeva Surayyo Yakubboyevna Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2018-12-04 17:34:54
Sh.Xolmirzayev asarlarida inson ruhiy holatini ifodalovchi va harakat ma’nosini ifodalovchi fe’l leksemalar, shuningdek inson ruhiyatini ifodalovchi sifat leksemalarning uslubiy xususiyatlarini o‘rganish orqali yozuvchining ifoda imkoniyatlarini tahlil qilish.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит