Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Уголовно-процессуальные пути устранения судебных ошибок


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тухташева Умида Абдиловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
347.72.02 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-08 12:48:19
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование институтов и уголовно-процессуальных путей устранения судебных ошибок и повышение эффективности правоприменительной практики.

Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида жиноий таъқиб функциясининг шаклланиши ва уни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекматова Дилнавоз Шахабидиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.1(043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-08 11:23:25
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида жиноий таъқиб функциясининг шаклланиши ва уни янада такомиллаштиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокини такомиллаштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бабаджанов Атабек Давронбекович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
342.5 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-08 10:51:00
Ўзбекистон Республикасида маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бухоро вилоятида овланадиган ҳайвон турлари: фаунаси, экологияси ва барқарор фойдаланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахмонов Рашит Рахимович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
591.5:597/599:639.1(575.146)(043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:45:05
Тадқиқотнинг мақсади овланадиган турларнинг фаунистик таркибини, сонини ва экологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда барқарор фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Технологик газларни конденционлаш учун адсорбентлари ишлаб чиқиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайидов Улуғбек Хусанович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.183:661.183.2
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:17:49
Тадқиқотнинг мақсади: Технологик газларни конденционлаш учун адсорбентлар ишлаб чиқиш технологиясини яратишдан иборат.

Минерал хомашёлар асосида табиий газларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализатор олиш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғуломов Шухратқодир Ташматович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.183:661.183.2
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:15:22
Тадқиқотнинг мақсади минерал хомашёлар асосида углеводородларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализаторлар олиш технологияси ишлаб чиқишдан иборат.

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Дониёров Салим Мусурмонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
070.41:004(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Марифджон Шакирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.32(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.

Ахборот-коммуникация ва педагогик технологиялар интеграциясида органик кимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шерназаров Искандар Эргашович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
376.1:371.66:542(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:23:41
Тaдқиқoтнинг мaқсaди «Oргaник кимё» фaнини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда ахбoрoт-кoммуникaция вa педaгoгик технoлoгиялaр интегрaцияси орқали таълим самарадорлиги ошириш ҳамда ишлаб чиқилган методик тавсияларни амалиётга татбиқ этишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит