Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Zoomorf metaforalarining lingvokulturologik xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G.Saidova
Яратилган вақти:
2018-05-16 19:33:55
Maqolada Shvkat Rahmon ijodi asosida zoomorf metaforalarining lingvokulturologik xususiyatlari ochib berilgan

Матн устида ишлаш орқали талабаларни оғзаки нутқини ўстириш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Э.Кенжаев,
Яратилган вақти:
2018-03-29 22:45:17
Тезкор ва ниҳоятда кенг ахборотлар, инновацион жараёнлар даврининг авлоди бўлган бугунги кун ёшларига таълим-тарбия бериш анъанавий ёндашувни ўзгартиришни талаб этмоқда.

Savod o’rgatish davri yozuv darslarida imlo ustida ishlash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ergasheva Munisa
Нашр этилган йили:
2011
Яратилган вақти:
2018-02-23 10:29:09
Kurs ishi mavzusi ona tili fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy, mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun-qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga, ona yurtimizga, avlod-ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Gap bo‘laklarini o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahimboyeva Shahlo Yangibayevna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2018-01-31 11:46:05
Bitiruv ishida ona tili darslarida o‘tiladigan “Gap bo‘laklari” mavzusini innovasion pedagogik texnologiyalar yordamida o‘qitish orqali yo’llari batafsil yoritib berilgan.

O`zbek tili so`z birikmalarining XX asrdagi taraqqiyoti masalalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jabborov Ro`zmat
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
115
Яратилган вақти:
2018-01-31 11:27:46
Bitiruv ishida o`zbek tilida analitizm tendentsiyasining rivoji va uning sintetizm bilan raqobatlashishi jarayonlarini faktlar vositasida ochib berilgan va so`z birikmasi hosil bo`lishi analitik shakllarining sintetik shakllarga sinonim bo`la olishi holatlarini kuzatilgan.

O’zbek tilida tinish belgilarining ishlatilishi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
H. Allambergenov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Mumtoz so'z
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2018-01-15 09:15:59
Yozma nutq madaniyati va savodxonlikni taminlashning asosiy shartlaridan biri-yozuvda imlo doidalariga qatiy fmfl qilish, gap va matn tuzish me’yorlariga rioya qilish hisoblanadi. Ammo gap va matn qurilishi tizimiga ishoroviy belgilarsiz na mazmun-moqiyatni, na mantiq talablarini to’la yuzaga chiqarish ifodalash nihoyatda mushkul ish.

Ona tilidan sifatlarning semantik- funktsional xususiyatlarini o”rgatishda interfaol usullardan foydalanish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
YU.M.Ibragimov - filol. fan. doktori, professor Bitiruvchi: Saparbayeva Manzura
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НукусДПИ
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2018-01-13 10:01:03
O`zbek tili morfologiyasida, boshqa so`z turkumlari qatori sifat ham katta o`rinni egallaydi va o`zining leksik-grammatik va semantik xususiyatlariga ko`ra mustaqil so`z turkumi sifatida ajratilgan.

Ona tili darslarida o‘quvchilar nutqini so‘z ma’nodoshlari bilan boyitish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ilmiy rahbar: Sh.Bo‘ronova Bitiruvchi: L. Iskadarova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НукусДПИ
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2018-01-13 09:46:11
Оna tili ta’limining samaradоrligi mustaqil turmushga qadam qo‘yayotgan yoshlarning nutqiy taraqqiyot darajasi bilan bahоlanadi.

O‘zbek tili darslarida ko‘makchilarni o‘rgatishning zamonaviy usullari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ilmiy Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov Bitiruvchi: Z.Qo‘shnazarovIlmiy Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НукусДПИ
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2018-01-13 09:40:48
Til materiallarini o‘zlashtirishda ona tili metodikasining eng muhim talablaridan biri – til sathlarining alohida-alohida emas, balki o‘zaro uyg‘unlikda, yaxlitlikda o‘rganilishidir

Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номларининг структур-семантик тадқиқи


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Норбаева Шукуржон Хайитбаевна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
811.512.133’282.2 (575.171):81’373.2 (043.3)
Яратилган вақти:
2017-12-18 15:54:31
Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номлари¬нинг структур-семантик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит