Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жиззах вилояти топонимларининг семантик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аҳмедов Собир Назарқосимович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
B2019.2.PhD/Fil77
Яратилган вақти:
2019-12-29 21:40:24
Тадқиқот мақсади Жиззах вилояти топонимларини лексик-семантик жиҳатдан таснифлаш, шу асосда лексик бирликларнинг номлаш хусусиятини ёритиш, топонимлар семантикасини таҳлил қилиш, маданий семаларнинг ифодаланиш даражасини аниқлаш, Жиззах вилояти топонимиясининг муштарак ва ўзига хос хусусиятларини белгилашдан иборат.

Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраева Бибиш Муҳсиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
DSc.27.06.2017.Fil.02.03
Яратилган вақти:
2019-12-29 21:11:25
Тадқиқотнинг мақсади мақолнинг ёндош ҳодисаларга муносабатини аниқлаш, шу асосда унинг лисоний мавқеини белгилаш, мақол пайдо бўлишининг интралингвистик ва экстралингвистик омиллари ҳамда прагматик хусусиятларини тизимли ўрганишдан иборат.

Худойберди Тўхтабоев романларида бадиий психологизм


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тулабаева Рухсора Сайфуллаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК:821.512.133.09
Яратилган вақти:
2019-12-11 17:10:37
Тадқиқотнинг мақсади Худойберди Тўхтабоев асарлари мисолида бадиий психологизм, болалар образи психологияси, ижодкор руҳий олами ва қаҳрамон муносабати каби масалаларни ёритиб бериш.

Тоғай мурод насрида образлар поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Суванов Зовқиддин Норқулович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133.09
Яратилган вақти:
2019-12-11 17:04:52
Тадқиқотнинг мақсади. Тоғай Мурод насрида образлар поэтикасини ташкил қилган хусусиятлар тизимини илмий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Наманган болалар фольклорининг жанрлар таркиби ва локал хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турғунов Шерали Долихонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 398 (575.123)-053.2
Яратилган вақти:
2019-12-05 17:00:49
Тадқиқотнинг мақсади. Наманган болалар фольклорининг жанрлар тизими ва таркибини, генезисини, тарихий-тадрижий ривожи қонуниятларини белгилаш, бешик ва суйиш, мавсумий-маросимий, сатирик ва юмористик, ўйин қўшиқларининг бадииятини ўрганиш ҳамда ўзига хос локал хусусиятларини аниқлашдан иборат.

“Гўрўғли” туркуми достонларининг оғзаки ва қўлёзма нусхаларини қиёсий ўрганиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сариев Санъатжон Матчонбоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 398.224 (=512.1):801.81
Яратилган вақти:
2019-12-05 16:56:06
Тадқиқотнинг мақсади “Гўрўғли” эпосининг туркий халқлар орасида тарқалган қўлёзма ва тошбосма нусхаларининг жонли эпик анъанада сақланиб қолган оғзаки вариантлари билан қиёслаш орқали эпос қўлёзма ва тошбосма нусхаларининг шаклланиши тарихини ёритиш ҳамда эпик сюжетлар генезиси ва бадиий эволюцияси босқичларини аниқлашдан иборатдир.

XX асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиётида фольклор


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шарипова Лайло Фрунзеевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133-1’06:398(043.3)
Яратилган вақти:
2019-11-27 14:03:02
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиётида фольклорнинг ўрни, фольклор орқали мифологиянинг таъсири масаласини тадқиқ этишдан иборат.

O’zbek tilida tinish belgilarning ishlatilishi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hamza Allamgergenov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NDPI TIPOGRAFIYASI
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-18 15:44:58
Tinish belgilarining ishlatilishini tartibga solishga mo’ljallangan ushbu qo’llanma o’zbek tilida yozma nutq va savodxonlikni oshirish hamda ish hujjatlarining to’g’ri va tartibli tuzishga yordam beradi. Kitob hozirgi o’zbek adabiy tilida mavjud tinish belgilari (nuqta, tire, qavs, qo’shtirnoq)ning qaysi o’rinlarida ishlatilishi yuzasidan ma’lumot berishga qaratilgan.

O’zbek tilida tinish belgilarning ishlatilishi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hamza Allamgergenov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NDPI TIPOGRAFIYASI
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-18 15:44:50
Tinish belgilarining ishlatilishini tartibga solishga mo’ljallangan ushbu qo’llanma o’zbek tilida yozma nutq va savodxonlikni oshirish hamda ish hujjatlarining to’g’ri va tartibli tuzishga yordam beradi. Kitob hozirgi o’zbek adabiy tilida mavjud tinish belgilari (nuqta, tire, qavs, qo’shtirnoq)ning qaysi o’rinlarida ishlatilishi yuzasidan ma’lumot berishga qaratilgan.

Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рамазонов Нодир Нормуродович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2019-10-09 17:03:11
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодида фақр маслаги ва фақир образи масалаларини миллий истиқлол мафкураси ва бугунги адабиётшуносликдаги янгича қарашлар нуқтаи назаридан яхлит монографик аспектда тадқиқ этиш ва унинг аҳамиятини кўрсатиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит