Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек ва инглиз кумулятив эртакларининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холмуродова Олима Абдивалиевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 398.2:82.0 (043.3)
Яратилган вақти:
2021-01-07 12:43:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз кумулятив эртакларини қиёсий-типологик жиҳатдан таҳлил қилиш орқали икки халқ эртакчилик анъаналарининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини аниқлаш, кумулятив эртакларнинг ўзига хос хусусиятлари, сюжет тизимининг шаклланиш тарихи, мотивлар таркиби ва образлар системасининг эпик трансформациясини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Абдушукур Шукурийнинг адабий мероси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраева Собира Эшқурбановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2020-12-28 17:52:29
Тадқиқотнинг мақсади. Зуллисонайн шоир Шукурий ҳаёти ва фаолиятини турли манбалар ҳамда “Девон”идаги янги маълумотлар асосида ёритиш, унинг ўзбек ва тожик тилидаги адабий мероси кўламини жанрлар таркибини аниқлаштириш, XIX аср ўзбек мумтоз адабиётидаги ўрнини белгилаш, ижодий ўзига хослигини анъанавийлик ва бадиий маҳорат нуқтаи назаридан илмий асослашдан иборатдир.

“Давлатёрбек” достонининг тарихий асослари, типологияси ва поэтикаси”


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахимова Шоира Атабековна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 398.2 (=512.1):801(043.3)
Яратилган вақти:
2020-12-07 12:49:02
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи минтақасида истиқомат қилувчи туркий халқлар орасида кенг оммалашган “Давлатёрбек” достонининг шаклланиш тарихи, сюжет тузилиши ва етакчи мотивлар тизимининг генезисини ойдинлаштириш, унинг қиссахонлар репертуаридан жой олиш тамойилларини аниқлаш, ўзбек, қорақалпоқ ва туркман версияларининг ўзига хос хусусиятларини ёритиш, достон бадиияти ва лингвопоэтик табиатини очиб беришдан иборатдир.

Хоразм “Гўрўғли” туркуми Авазхон ҳақидаги достонларнинг оғзаки ва ёзма вариантлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Матязова Нилуфар Сабировна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 398.2 (575.171):801.81/.82(043.3)
Яратилган вақти:
2020-12-07 12:42:35
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм “Гўрўғли” эпоси таркибидаги қўлёзма ва оғзаки тарқалган достонларда кўмакчи қаҳрамон Авазхон образининг ўрнини белгилаш, эпик мотивлар силсиласида унинг сиймосини ёритиб бериш асосида ушбу тип образларнинг генетик илдизларини очиб беришдан иборатдир.

Ўзбек халқ эртакчилиги ва эртак нашрларининг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Асқарова Жамилахон Баходировна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 398.2(=512.133)(043.3)
Яратилган вақти:
2020-12-07 12:29:51
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек эртаклари, эртакчилик, эртак айтиш тартиби, профессионал эртакчилар, эртакчилик мактаблари, эртак ижросида бадиҳагўйлик, ижрочи ва тингловчилар муносабатининг эртакчилик анъаналари жараёнидаги ўрни, эртак ёзиб олиниши ҳамда эртак нашрлари билан боғлиқ масалаларни илмий асослашдан иборатдир.

Ҳозирги ўзбек насрида бадиий шартлилик


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кучкарова Мархабо Худайбергановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133-3:82.0 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-12-07 12:14:57
Тадқиқотнинг мақсади бадиий шартлиликнинг янгича хил ва кўринишларини аниқлаштириш, киноявий, неомифологик, абсурд адабиётга хос шартли воситаларни ўрганиш ҳозирги ўзбек насрининг муҳим бадиий хусусияти эканлигини тадқиқ этишдан иборат.

Some Scientific Observations About Unnatural Symbols in the Folklore


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allambergenov H.
Яратилган вақти:
2020-11-09 09:50:41
The article deals with the genesis of abnormal symbols in primitive and antiquity artifacts, their mythological content. Under the mythological content it is revealed that abnormal views and concepts are traditionally a phenomenon of art.

Matnshunoslik fanidan ma’ruza mashg’ulotlarini tashkil etish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-11-03 11:43:02
Ushbu qo’llanmada-muayyan malakaga ega mutaxassislar tayyorlash, “Matnshunoslik” fani bo’yicha ma’ruzazalarni dars jarayoniga tatbiq etish, xususan, talabalarda etarli bilim, malaka va ko’nikma hosil qilish, ularni qadimiy merosimizga hurmat va muxabbat ruhida tarbiyalash hamda kelajakda ilimiy faoliyat bilan shug’illanishlari uchun zamin hozirlash asosiy maqsad qilib belgilangan.

XII–XV асрлар ўзбек мумтоз адабиётида муршид ва мурид образлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раҳмонова Зулайҳо Жамоловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2020-09-23 12:25:19
Тадқиқотнинг мақсади, аввало, халқ оғзаки ижодида пир, руҳий раҳнамоларнинг қаҳрамон тақдири ҳамда асар сюжетидаги ролини аниқлаш, мумтоз адабиётимиздаги муршид образи билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини белгилаш; муршид ва мурид истилоҳларига назарий манбалар ва бадиий асарлар уйғунлигида изоҳ бериш; мумтоз адабиётимизда муршид образининг пайдо бўлиш асослари ҳамда рамзий-мажозий тимсол даражасига кўтарилиш босқичларини замонавий қарашлар муштараклигида таҳлил ва талқин этишдан иборатдир.

80-йиллар ўзбек шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиши ва Шавкат Раҳмон ижоди


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муллахўжаева Раъно Тошхўжаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК:821.512.133(092)(043.3)
Яратилган вақти:
2020-09-23 12:01:22
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг 80-йиллари ўзбек шеъриятида поэтик тафаккур янгиланишини шоир Шавкат Раҳмон ижоди мисолида аниқлаш, шоир шеърларининг шакли, мазмуни ҳамда ғоявий-бадиий хусусиятларини атрофлича ўрганишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит