Филтрлар

Ўзбек ва Қирғиз фольклорида тақинчоқлар образлантирилишининг спецификаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сулайманова Мехринса Ибрахимовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УДК: 398.2(575.1:575.2) (043.3)
Яратилган вақти:
2022-01-11 21:13:43
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг келиб чиқиш илдизлари ҳамда поэтикасига хос типологик, специфик хусусиятларни аниқлашдан иборат.

Хоразм бахшичилик ва халфачилик анъаналари (генезис, локаллик, репертуар, ижро усули)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Cабирова Насиба Эргашевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК 398.8(575.171)
Яратилган вақти:
2021-12-22 10:30:33
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм бахши ва халфачилик санъатининг илк манбалари ва тараққиёт босқичлари, ўзига хос хусусиятлари, достончилик мактаблари, қиссахонлик ва унинг оғзаки ижрога таъсири, бахшилар ва халфаларнинг устоз-шогирдлик анъаналари, ҳудудга хос эпик анъаналар, машҳур бахшилар ва халфалар ижодининг эволюциясини аниқлаш ҳамда локал хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ достонларида от образи билан боғлиқ эпик формулалар ва уларнинг бадиияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джуракулова Гулноза Шавкатовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 398.5(=512.133)
Яратилган вақти:
2021-12-22 10:17:15
Тадқиқотнинг мақсади халқ эпосида от образи билан боғлиқ эпик формулаларнинг тутган ўрни, бадиий вазифалари, барқарор эпик шаклларнинг етакчи кўринишларини аниқлаш ва уларнинг достон композициясида тутган ўрни ҳамда семантик аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва Немис халқ мақолларининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бафоев Фарруҳ Садриддинович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 398.91(=512.133) 398.91(=112.2)
Яратилган вақти:
2021-12-22 10:10:33
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва немис мақолларининг ўзига хос хусусиятлари, тематикаси, тузилиши, бадиияти ва образлар тизимини типологик нуқтаи назардан аниқлаш ва шу орқали келажакда тузиладиган ўзбек ва немис мақоллари, фразеологик луғатларига назарий асос тайёрлаш, электрон таржима дастурлари учун манба яратишдан иборат.

Қашқадарё-Сурхондарё достончилигининг умумўзбек эпоси тараққиётидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эргашев Абдиолим
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 398.2(575.1)
Яратилган вақти:
2021-12-17 09:41:45
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида достончилик қадимдан мавжуд бўлгани, у бир неча поэтик мактабларга умумлашган ҳолда ҳозиргача сифат ўзгаришларига учраб, жонли жараёнда яшаётгани, поэтик мактабларнинг ўзаро ўхшаш ва ўзига хос жиҳатлари мавжудлиги, шу ҳудуд бахши-шоирларининг эпик анъанада ўзига хос жиҳатлари, репертуар бойлиги билан умумўзбек достончилиги ривожига қўшган ҳиссаси, анъананинг давом этиши ва сўниш жараёнининг кучайишини ойдинлаштиришдан иборат.

Огаҳийнинг бадиий маҳорати


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғайипов Дилшод Қадамбаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК 821.512.133-1
Яратилган вақти:
2021-11-29 16:59:17
Тадқиқотнинг мақсади. Огаҳий бадиий маҳоратини лирик жанрлар поэтикаси, шоир шеъриятининг образлар олами, бадеъ, қофия илмларининг ижодкор асарларидаги поэтик ифодасини кўрсатишдан иборат.

Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини ўргатиш жараёнида фанлараро интеграциядан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Комилжон Абдуллаев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Nodirabegim
Саҳифалар сони:
113
УДК рақами:
821.512.133.091
Яратилган вақти:
2021-11-18 16:54:28
Монография адабиётшунос ва методист олимлар, мазкур соҳа бўйича изланишлар олиб бораётган тадқиқотчилар, олий ўқув юртлари филология йўналиши талабалари, академик лицей, умумий ўрта таълим ва касб-ҳунар мактаби ўқитувчилари, маънавий-маърифий ишлар ташкилотчилари ҳамда шоир ҳаёти ва ижоди билан қизиқувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Қорақалпоқ халқ достони «Шаҳриёр» (Генезиси. Жанрий хусусиятлари. Сюжет қатлами ва образлар таркиби)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кенесбаева Шахсанем Кенесбай қизи
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК:82/820
Яратилган вақти:
2021-11-10 19:49:22
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоқ халқ достони «Шаҳриёр»нинг генезиси, жанрий хусусиятлари, сюжет қатлами, қорақалпоқ версияси ва образлар тизими асосида достоннинг қорақалпоқ версияси вариантларининг ўзига хослиги, Марказий Осиё туркий халқлари эпик анъаналарида тутган ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек адабиётшунослигида рецепция муаммоси (Немис адабиётидан таржималар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қосимов Абдулазиз Ғайбуллаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133.09
Яратилган вақти:
2021-11-01 09:56:13
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек адабиётшунослигида рецепциянинг илмий-назарий усуллари, методологик принциплари ва йўналишларини немис адабиётидан қилинган таржималар мисолида очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва инглиз романларида аёл руҳияти тасвири (Абдулҳамид Чўлпон ва Самуэль Ричардсон ижоди мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманова Севара Султановна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
82.09:159.922-055.26(043.3)
Яратилган вақти:
2021-09-16 13:05:46
Тадқиқотнинг мақсади А.Чўлпон ва С.Ричардсон романлари мисолида ўзбек ва инглиз маърифатчилик адабиётида аёл руҳиятининг бадиий тасвирини илмий тадқиқ қилишдан иборатдир.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит