Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’zbek tilida tinish belgilarning ishlatilishi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hamza Allamgergenov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NDPI TIPOGRAFIYASI
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-18 15:44:58
Tinish belgilarining ishlatilishini tartibga solishga mo’ljallangan ushbu qo’llanma o’zbek tilida yozma nutq va savodxonlikni oshirish hamda ish hujjatlarining to’g’ri va tartibli tuzishga yordam beradi. Kitob hozirgi o’zbek adabiy tilida mavjud tinish belgilari (nuqta, tire, qavs, qo’shtirnoq)ning qaysi o’rinlarida ishlatilishi yuzasidan ma’lumot berishga qaratilgan.

O’zbek tilida tinish belgilarning ishlatilishi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hamza Allamgergenov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NDPI TIPOGRAFIYASI
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-18 15:44:50
Tinish belgilarining ishlatilishini tartibga solishga mo’ljallangan ushbu qo’llanma o’zbek tilida yozma nutq va savodxonlikni oshirish hamda ish hujjatlarining to’g’ri va tartibli tuzishga yordam beradi. Kitob hozirgi o’zbek adabiy tilida mavjud tinish belgilari (nuqta, tire, qavs, qo’shtirnoq)ning qaysi o’rinlarida ishlatilishi yuzasidan ma’lumot berishga qaratilgan.

Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рамазонов Нодир Нормуродович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2019-10-09 17:03:11
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодида фақр маслаги ва фақир образи масалаларини миллий истиқлол мафкураси ва бугунги адабиётшуносликдаги янгича қарашлар нуқтаи назаридан яхлит монографик аспектда тадқиқ этиш ва унинг аҳамиятини кўрсатиб беришдан иборат.

Тариқат, Маърифат ва Шеърият Муштараклиги (Шайх Нажмиддин Кубро ҳаёти ва ижоди мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекташева Азиза Рахматуллаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК:821.512.133:28-335(043.3)
Яратилган вақти:
2019-10-07 18:18:47
Тадқиқотнинг мақсади. Тасаввуф адабиётининг йирик намояндаси шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёти ва фаолиятини ёритиш, шунингдек, аксарияти хорижий ўлкаларда таржима этилиб нашр этилган ва маълум бир қисми ҳануз қўлёзма ҳолича қолаётган илмий-адабий ва шеърий меросини махсус ўрганиш ва илмий истеъмолга киритишдир.

Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тўлаганова Санобар Панжиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК 821.512.133-(092) (043.3)
Яратилган вақти:
2019-09-06 16:47:14
Тадқиқотнинг мақсади ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммосини адабиётшунослик категорияси сифатида асослаш, Абдулла Қодирий ҳаёти ва ижодини бир бутунликда шахс концепцияси доирасида очиб бериш, адиб шахсияти ва роман қаҳрамонлари орасидаги руҳий, ижтимоий-биографик, маънавий-маърифий жиҳатдан боғлиқлик, эстетикидеал ва қаҳрамон параллелизми масаласининг ўзбек адабиётидаги илмий- назарий асосларини исботлашдан иборат.

Таълим босқичларида Эркин Воҳидов ижоди ва ҳаётини ўргатиш усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хужамбердиева Ш
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
494.3:371-9
Яратилган вақти:
2019-08-26 14:52:23
Тадқиқотнинг мақсади таълим босқичларида Ўзбекистон халқ шоири Эркин Воҳидов ижоди ва ҳаѐтини ўргатиш мазмунини ѐритиш; бу жараён самарадорлигини таъминлашга йўналтирилган илғор усуллардан, таълим технологиялардан амалиѐтда фойдаланиш бўйича тавсиялар тизимини ишлаб чиқиш; шоир ижоди намуналари – ѐшлар маънавиятини юксалтириш воситаси эканлигини илмий-методик жиҳатдан асослашдан иборат.

XX аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Болтабоева Озодахон Юлдашалиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133 “19”:008(575.123)
Яратилган вақти:
2019-07-08 15:31:11
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари, хусусан, Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий, Суҳайлий адабий меросига оид манбаларни ўрганиш, уларнинг ўзбек адабиёти тарихида тутган ўрнини белгилаш, ижодидаги анъана ва янгиланиш тамойилларини аниқлашдан иборат.

70 - 90-йиллар ўзбек лирикасида тўртлик, саккизлик ва шеърий туркум табиати


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алдашева Ширин Жалгасовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133-1(043.3)
Яратилган вақти:
2019-07-01 09:59:59
Тадкикотнинг мақсади: истиқлолдан олдинги йиллар ўзбек лирикаси табиатига хос ички сифат ва структура ўзгаришларини ўрганиш, поэтик шаклларнинг бадиий ўзига хосликларини аниклаш, уларнинг яхлит бадиий-эстетик тизим сифатидаги хоссаларини белгилашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ботирова Шахло Исамиддиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.133.09 (043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-28 18:17:26
Тадқиқотнинг мақсади Улуғбек Ҳамдам насрида бадиий психологизмнинг намоѐн бўлиш принциплари, восита ва усулларини аниқлаш, ѐзувчининг адабий анъанага ижодий ѐндашув йўсини ва услубий индивидуаллигини умумлаштиришдан иборат.

Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Gaffarova Z
Яратилган вақти:
2019-06-21 13:59:43
Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит