Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ulug‘bek Hamdam ijodida an’ana va novatorlik


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
To‘ychieva Ravshanoy
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-02-19 10:31:39
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida asr hikoyalaria an’ana va o‘ziga xosliklar masalasini Ulug‘bek Hamdam hikoyalari asosidagi novatorliklar misolida yoritib berilgan. Ulug‘bek Hamdamning “Muvozanat” romanini tahlil qilish mobaynida asar muallifi ijodinig o‘ziga xos jihatlarini, yondashuv uslublarini, asarlardagi epik rivoya va unda roviy mavqei, badiiy asar tilidagi o‘ziga xoslik masalalari keng tahlil qilingan.

Adabiy qahramon nutqida milliylik va ruhiy kechinmani tasvirlash usullari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mo‘minova Tabassum
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2019-02-19 10:24:23
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida yozuvchi Xurshid Do‘stmuhammad ijodiga mansub bo‘lgan qissalar asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi, Xurshid Do‘stmuhammad qissalari personajlari nutqining milliylik va ruhiy kechinma bilan bog‘liq jihatlari tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tipologik, psixologik, sotsiologik, badiiy-tahliliy, tavsiflash usullaridan foydalanilgan.

Узбек мумтоз ва миллий уйгониш даври адабиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Сабирдинов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
128
Яратилган вақти:
2019-02-19 10:19:58
Мазкур маъруза матни ХХ аср ўзбек адабиётининг шаклланишида миллий уйғониш даврининг мақсади, вазифалари, ўрнини кўрсатиб бериш, бу давр адабиётнинг ўзига хосликлари, даврлаштириш муаммолари, мунозаралар ҳақида маълумот бериш, мустақиллик даври ўзбек адабиётида «Миллий уйғониш даври” адабиётини ўрганилиши масаласаларини ўз ичига олади. “Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти” курси аввало мустақиллигимизнинг меваси сифатида майдонга келган.

Tamsil san’atidan foydalanishdagi shoirning badiiy mahorati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sadullayeva Sh
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:24:18
Ushbu BMIdan ko`zlangan maqsad Alisher Navoiy ijodi misolida tamsil san'atining yangi qirralari, imkoniyatlarini ochib berishdan iborat.

Ogahiy forsiy lirikasining mavzu va g`oyalar olami


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ubaydullayeva S
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:21:08
Ishning maqsadi. Ogahiyning forsiy merosi filologik aspektda alohida o‘rganilgan emas. Shoir lirikasining o‘ziga xos jihatlarini belgilashda zullisonaynlik mahorati muhim o‘rin tutadi.

O’zbek dostonchiligida Bobur siymosi talqini


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ikromova M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:19:46
Malakaviy bitiruv ishining maqsad va vazifalari. O’zbek dostonchiligida yaratilgan Boburga bag`ishlangan dostonlarni syujeti, kompozistiyasi, obrazlar olami, badiiy til xususiyatlarini o’rganish ishning maqsadini tashkil etadi.

Devoni Foniyda qur’oniy g`oyalarning badiiy talqini


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mulloqulova Sh.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:17:06
Tadqiqotning maqsadi. Alisher Navoiyning forsiy she’riyatida Qur’on oyatlarining tutgan o`rni hamda islomiy g`oyalarning Navoiy ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashidagi darajasini aniqlashdan iborat.

Boburnomada xotin – qizlarga munosabat


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Barotova X.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:16:01
Mirzo Bobur ko'ngliga juda yaqin bo'lgan tuyg'ular, ayolning go'zalligi va fazilatlari "Boburnoma" sahifalarida yorqin aks etgan. Boburning ayol qahramonlari, chuqur tafakkur egalari, tashqi chiroy ruhiy dunyosining go'zal husniga mutanosib bo'lgan siymolardir. "Boburnoma" dagi Istiqlol davri farzandlariga ibrat bo'ladigan ayni jihatlarini o'rganishni kichik tadqiqotimizning asosiy maqsadi qilib oldik.

Mustaqillik davri o`zbek she`riyatida irfoniy g`oyalar talqini


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jamolova Z
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:07:25
Magistrlik dissertatsiyasining asosiy umumlashmalari va xulosalari ma`nan yetuk barkamol kadrlarni tarbiyalashda katta ta`sirga ega. Yosh avlodni tarbiyalashdagi ta`sirini qiyosiy –tahliliy, qiyosiy–tipologik aspektda mukammal o`rganishda o`ziga xos nazariy va amaliy ahamiyatga ega .Chiqarilgan ilmiy xulosalar mustaqillik davri o`zbek she`riyatida irfoniy mavzulardagi she`rlarining badiiy talqini yuzasidan ilmiy tadqiqotlar yaratishda nazariy manbaa bo`lib xizmat qiladi.

Навоий “Хамса” cининг Насрий Баёнлари: Принциплари, Мезонлари, Усуллари.


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ТОЖИБОЕВА ОЗОДА ТОҲИРОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.133-3(092)
Яратилган вақти:
2019-02-11 18:12:07
Тадқиқотнинг мақсади “Хамса” достонларини насрийлаштириш қонуниятларига таянган ҳолда ўзбек адабиётидаги илк насрий баён “Насри Хамсаи беназир”нинг насрий баёнчилик тарихида тутган ўрнини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит