Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сирдарё эркин иқтисодий зонасини ривожлантиришнинг стратегик аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Ғайбуллаев
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:28:49
Битирув малакавий иш мавзусининг долзарблиги. Глобаллашув жараёнларини кучайиши, тараққий этган ва ривожланаётган мамлакатлар ўртасида инвестицияларга бўлган талабни ўсиши натижасида қатор муаммоларнинг илмий ечими юзасидан мақсадли илмий изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар учун халқаро андозаларга мос ҳуқуқий меъёрларни шакллантириш, мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни кўпроқ жалб этиш, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни, янги технологиялар, маҳсулот ва хизматлар соҳаларини яратиш, инновацион иқтисодиётни жадал ривожлантириш орқали иқтисодий ўсиш сифатига йўналтирилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган

Саноат тармоқларини юқори технологиялар асосида ривожлантиришда хорижий инвестицияларни ўрни ва уларни жалб этиш йўналишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Э.Шаимов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:27:08
Мавзунинг долзарблиги. Мамлакатда иқтисодий ўсишга, аҳоли турмуш даражасини яхшилашга ҳамда иқтисодиѐтнинг барча тармоқларида рақобатдошлик кўрсаткичини оширишга эришиш, биринчи навбатда саноат тармоқларини юқори технологиялар асосида ривожлантиришга хорижий инвестицияларни жалб этиш, ишлаб чиқариш соҳасини модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлашга боғлиқ. Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш ўз-ўзидан мамлакатда товарлар ишлаб чиқариш жараѐнида фойдаланиладиган барча турдаги иқтисодий ресурсларни оқилона ишлатишда асос бўлади. Кенг маънода инвестиция (сармоя) – даромад ѐки фойда олиш мақсадида маблағни муайян муддатга тадбиркорлик ва бошқа фаолият турлари (объектлари)га йўналти-ришни англатади. Шуни айтиш лозимки, дунѐ ҳамжамиятининг ҳозирги тараққиѐт босқичида бирор мамлакат инвестицияларсиз ижтимоий-иқтисодий ривожланишга эриша олмайди.

Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналар фаолиятини йўлга қўйишнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж.Сарибоев
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:24:40
БМИ мавзусининг асосланиши ва долзарблиги. Глобаллашув жараёнларини кучайиши, тараққий этган ва ривожланаётган мамлакатлар ўртасида инвестицияларга бўлган талабни ўсиши натижасида қатор муаммоларнинг илмий ечими юзасидан мақсадли илмий изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар учун халқаро андозаларга мос ҳуқуқий меъёрларни шакллантириш, мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни кўпроқ жалб этиш, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни, янги технологиялар, маҳсулот ва хизматлар соҳаларини яратиш, инновацион иқтисодиётни жадал ривожлантириш орқали иқтисодий ўсиш сифатига йўналтирилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган

Реал секторда ишлаб чиқаришни бошқаришни ташкил этишнинг замонавий усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Каримов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
99
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:22:04
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон иқтисодиётини либераллаш-тириш ва модернизациялаш, ишлаб чиқариш самарадорлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш ҳамда иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини жадал янгилаш масалаларига эътибор долзарб масалага айланиб бормоқда. Мамлакатда иқтисодий ўсишга, аҳоли турмуш даражасини яхшилашга ҳамда иқтисодиётнинг барча тармоқларида рақобатдошлик кўрсаткичини оширишга эришиш, биринчи навбатда ишлаб чиқариш соҳасини модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлашга боғлиқ. Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш ўз-ўзидан мамлакатда товарлар ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланиладиган барча турдаги иқтисодий ресурсларни оқилона ишлатишда асос бўлади.

Ахборот соҳасида миллий хавфсизлик масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Султонмуродов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:19:24
Ўзбекистоннинг барқарорлиги ва ҳавфсизлигига рахна солувчи таҳдидлар, уларнинг турлари, зарарли ахборот оқимлари ва унга қарши ўқувчи ёшлар мисолида мафкуравий иммунитетни шакллантириш ва хавфсиз миллий ахборот тизимини шакиллантириш йўлларини таҳлил қилиш.

Ғарбий европада XIX-XX асрлар маданият консепциялари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
У.Жўраев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:15:55
Битирув-малакавий ишимизнинг мақсади маданият назариясининг умумий жиҳатлари фонида ХIХ-ХХ асрларда Ғарб мамлакатларида илгари сурилган маданият консепсияларини ўрганиш ва тегишли хулосалар ҳақида фикр юритилади

Маънавиятда миллийлик, минтақавийлик ва умуминсонийлик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Қураматов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:11:46
Бугунги глобаллашув жараёнларида маънавиятнинг миллий, минтақавий, умуминсоний жиҳатларини, жамият ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат. Халқлар маънавияти ривожланишининг ижтимоий-тарихий асослари ва унинг ривожланиш хусусиятлари тадқиқотнинг объйектини, халқлар маънавияти тараққиётига таъсир қилувчи ижтимоий-тарихий омиллар ва бу борадаги илмий фикр-қарашлар ҳақида фикр юритиш. Шунингдек, ўзбек халқи маънавияти ривожланишининг ижтимоий-тарихий асосларини илмий тадқиқ қилиш ва тегишли хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш кабилар ушбу БМИ мавзусининг асосий мақсади бўлиб ҳисобланади

Counrystudy


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Кулиди
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:08:14
The contents of the first key question. Lying off the north-west cost of Europe, there are two large islands and several much smaller ones. Collectively, they are known as The British Isles. The largest island is called Great Britain

Тилшунослик назарияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.Шарипов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
145
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:04:54
Маърузалар замонавий педтехнология талабларига мос равишда тайёрланиб, унда ўқув мақсадлари, мавзуда кўриб чиқиладиган муаммолар, назорат саволлари ва мустақил иш топшириқлари келтирилган

Инглиз тилини ўқитишда кластерли ёндашув


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Кушиева
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
128
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-09-16 10:01:51
Монография Жаҳон банкининг Академик Инновацион фонди, Олий таълим тизимини модернизация қилиш бўйича ажратилган грант бўйича “Олий таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантиришда кластерли ёндашув: Гулистон давлат университети ва ишлаб чиқариш интеграцияси тизимида “Ўқув-илмий комплекс” ташкил этиш” мавзусидаги лойиҳа асосида тайёрланди
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит