Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фират шеърларида гул образининг талқинларихусусида


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Рустамова
Яратилган вақти:
2018-05-16 22:31:47
Мазкур мақолада Фитрат лирикасидаги ўзига хосхусусиятлар, хусусан гуллар билан боғлиқ қарашлар уларнинг шеърий асарларда акс этиш ва маънолари тадрижий тарзда ўрганилган

Ўзбек фолклорида дарахтлар образи


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Рустамова, Д.Ўраева
Яратилган вақти:
2018-05-16 22:30:10
Мазкур рисолада ўзбек фолклоридаги дарахтлар билан боғлиқ тотемистик қарашларнинг халқ маросимларида аксэтиши ва маросимлар орқали халқ қўшиқларига сингишжараёнлари, дарахтлар билан боғлиқ эътиқодий қарашлар мисоллар ёрдамида акс эттирилган

Abdulla Oripov she'rlarida komil inson xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.N.Jamolova
Яратилган вақти:
2018-05-16 11:16:25
Maqolada Abdulla Oripov she'rlarida komil inson xususiyatlarining talqini to'g'risida yoritilgan

Asqar Mahkam she'rlarida tasavvufiy tuyg'ular talqini


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.N.Jamolova
Яратилган вақти:
2018-05-15 21:56:44
Maqolada Asqar Mahkam ijodi to'g'risida va undagi tasavvufiy tuyg'ular talqinihaqidagi mulohazalar bayon etilgan

Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида Чўлпон ижоди талқинлари (шеърияти ва насрий асарлари мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жабборова Дилафрўз Эргашовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 891.709
Яратилган вақти:
2018-03-16 09:22:38
Жаҳон адабиётшунослигида муайян давр адабиётида ўчмас из қолдириб, ўзига хос бадиий-эстетик анъанани бошлаб берган, йирик адибларнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш, уларнинг дунё халқлари бадиий тафаккури тарихида тутган ўрнини белгилашнинг методологик асослари яратилган. Ғарбдаги таниқли адабиётшунослардан Ш.Сент-Бёвнинг адабиётни изчил тадрижий жараён сифатида талқин этган биографик методи ҳамда адабиётга маданият ва тарихнинг ажралмас бўлаги сифатида қараган Ипполит Тэннинг маданий-тарихий методи Европа мамлакатларида адабиётшуносликнинг ривожланиши ва такомиллашиб боришига замин яратди.

Hozirgi o‘zbek tili


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O’.M.Xoliyorov
Йўналиши:
Маданий-маърифий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDu
Саҳифалар сони:
149
Яратилган вақти:
2018-03-07 12:10:04
Ушбу маърузалар матни барчатаълим йўналиши талабалари учун тузилган бўлиб, талабаларга Миллий ғоя асосий тушунча ва тамойиллар фани ҳақида умумий маълумотлар ва билимлар бериш учун мўлжалланган.

«Саботул ожизин» асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Зоҳидов Рашид Фозилович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
494.375:-894.375
Яратилган вақти:
2018-03-01 13:16:26
Сўфи Оллоёр таржимаи ҳолига оид манбалар, адабий мероси, хусусан, «Саботул ожизин» асарининг илмий-бадиий қиймати ва герменевтикасини комплекс таҳлил этиш орқали унинг ишончли илмий-танқидий матнини яратиш.

Ҳозирги адабий жараён


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Фарғона Давлат Университети
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
Фарғона давлат университети
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2018-02-27 10:29:01
“Ҳозирги адабий жараён” фани тўла маънода мустақиллик меваси ҳисобланади. Ўз номидан ҳам кўриниб турибдики, бу фан Ўзбекистон республикаси мустақиллиги эълон қилинган 1991 йилдан то ҳозиргача бўлган давр ҳақида маълумот беради. Шунинг учун уни дастлаб “Мустақиллик даври адабиёти”, “Истиқлол даври адабиёти”, “Энг янги ўзбек адабиёти” деган номлар билан ҳам аталди. Икки асрни туташтирган, ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллиги билан шиддатли ХХ1 асрнинг илк декадасини ўзига хос олтин кўприк билан боғлаган бу адабий жараён ғоятда мураккаб даврни босиб ўтди.

Хalq og`zaki ijodi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Boboev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2005
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2018-02-15 10:32:37
Ma’ruza matni «O`zbek xalq ijodi» fanidan tuzilgan bo`lib, unda xalq og`zaki ijodining mazmun va mohiyati, taraqqiyot bosqichlari, xalq baxshilari haqida ma’lumotlar berilgan. Ma’ruza matnlari bakalavr yo'nalishida ta’lim oluvchi talabalarga mo`ljallangan.

Ўзбек халқ романик достонлари поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Салима Мирзаева
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2004
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
246
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-14 17:19:08
Ўзбек халқ эпоси таркибида катта ўрин эгаллаган романик достонлар поэтикаси таҳлил этилган ушбу моногрфияда романик достонларнинг ўзига хос хусусиятлари,сюжети, эпик макон ва замон табиати, образлар тизими ва барқарор сталистик формулалари, уларнинг эпик тасвирда тутган ўрни ҳамда ғоявий-бадиий вазифалари ёритилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит