Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кибержиноятчилик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Анорбоев Амириддин Улуғбек ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
347.6 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-20 17:23:06
Тадқиқотнинг мақсади кибержиноятчилик, кибержиноятлар ва уларнинг турлари, кибержиноятларнинг келиб чиқиш тарихи ва бугунги ривожи, кибержиноятларни квалификация қилиш-юридик тавсифлаш, илмий-ҳуқуқий ҳамда имкон қадар техник жиҳатдан тадқиқ қилиш, кибержиноятларнинг олдини олиш ва хавфсиз кибермакогнин яратиш бўйича киберхавфсизликни таъминлашга оид назарий ва амалий хулосалар ишлаб чиқишдан иборат.

Корхонада инқирозга қарши бошқарув стратегиясини ишлаб чиқишнинг илмий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдужабборов Собир Баҳронович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-07-20 15:22:14
Корхонада молиявий-иқтисодий инқирозга қарши бошқариш стратегиясини ишлаб чиқишнинг илмий методологик асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги форсча-тожикча ўзлашмаларнинг фонетик, лексик-семантик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Зарифахон Вахобовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133’367.625’373’613
Яратилган вақти:
2020-07-19 13:32:42
Тaдқиқoтнинг мaқсaди ўзбек тилидaги форсча-тожикча ўзлaшмaлaрни лексик-семaнтик ҳамда фонетик-структур aсoсдa тaдқиқ қилишдaн ибoрaт.

“Бобурнома”даги изофий бирикмаларнинг лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Амонов Мухторжoн Умарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133-112
Яратилган вақти:
2020-07-19 13:27:01
Тaдқиқoтнинг мaқсaди “Бобурнома”да қўлланилган изофий бирикмаларни мазмуний, грамматик ва функционал жиҳатдан тaдқиқ этишдaн ибoрaт.

Казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмлари.


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзиев Зоҳиддин Ҳасанбоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
796:151.3 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-18 09:58:07
Тадқиқотнинг мақсади казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Инглиз тилидаги бадиий матнда илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джусупов Нурсултан Маханбет ули
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811:111’38
Яратилган вақти:
2020-07-18 09:53:37
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тилидаги бадиий матн материали асосида илгари суриш воситаларининг юзага келиши ва уларнинг матнда воқеланишининг ўзига хослигини белгиловчи турли аттрактив (жозибадор) хусусиятлар, когнитив жараёнлар, билим структуралари ҳамда функционал белгилар мажмуини аниқлаш орқали илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асосларини ўрганишдан иборатдир.

Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Бахтиёр Бахромбек ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
512.554.38, 517.98
Яратилган вақти:
2020-07-18 09:47:37
Тадқиқотнинг мақсади Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашларини ўрганишдан иборат.

Айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жумаев Иноят Зулфиқорович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
576.32.36(045)
Яратилган вақти:
2020-07-17 21:01:56
Тадқиқотнинг мақсади айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлашдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джабборова Матлуба Рустамовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
398.51(=512.133) 821.512.133’04.09
Яратилган вақти:
2020-07-17 13:50:32
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий ва тарихий асарлардаги талқинларини ёритиш, образнинг пайдо бўлиш омиллари, тарихий тараққиёт йўли, мумтоз лирикадаги муайян маънони англатишдаги поэтик вазифасини белгилаш ҳамда халқ китоби «Қиссаи Жамшид»даги бош қаҳрамон қиёфасини қиёсий-тарихий тадқиқ этиш ва қиссанинг ўзбек насри тараққиётидаги ўрнини асослаб беришдан иборат

Кўп тилли тақсимланган ахборот-кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ўхшаш матнларни қидириш усул ва алгоритмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Атаджанов Жасурбек Абдушарибович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
004.021
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:21
Тадқиқотнинг мақсади. Илмий-таълимий фаолиятда ахборот таъминотини такомиллаштириш учун, кўп тилли тўлиқ матнли кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ахборот қидириш усули, алгоритмлари ва дастурий таъминоти ишлаб чиқишдан иборат
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит