Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Хalq og`zaki ijodi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Boboev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2005
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2018-02-15 10:32:37
Ma’ruza matni «O`zbek xalq ijodi» fanidan tuzilgan bo`lib, unda xalq og`zaki ijodining mazmun va mohiyati, taraqqiyot bosqichlari, xalq baxshilari haqida ma’lumotlar berilgan. Ma’ruza matnlari bakalavr yo'nalishida ta’lim oluvchi talabalarga mo`ljallangan.

Ўзбек халқ романик достонлари поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Салима Мирзаева
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2004
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
246
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-14 17:19:08
Ўзбек халқ эпоси таркибида катта ўрин эгаллаган романик достонлар поэтикаси таҳлил этилган ушбу моногрфияда романик достонларнинг ўзига хос хусусиятлари,сюжети, эпик макон ва замон табиати, образлар тизими ва барқарор сталистик формулалари, уларнинг эпик тасвирда тутган ўрни ҳамда ғоявий-бадиий вазифалари ёритилган.

Adabiy ta’limda xalq maqollarini o‘rgatish usullari”


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Erkinboyeva G Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. O.Duysenboyev, N.Allambergenova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2018-01-15 11:50:43
Mustaqillik kunlarida gullab yashnayotgan adabiyotimizning ildizlari qadim-qadimlarga borib taqaladi. Avloddan-avlodga o`tib kelayotgan boy adabiy merosimiz – xalq dostonlari, maqollar,topishmoqlar, afsonaviy rivoyatlar, qo`shiqlar, askiya va boshqa ko`plab janrlar xalq og`zaki ijodining asosini tashkil qiladi.

Umumta`lim maktablarida XX asr o‘zbek shoiralari ijodini o‘rgatish (Zulfiya va Saida Zunnunova ijodi misolida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qutlimurotova F Ilmiy rahbar: f.f.n.dots. F.Salaev S.Bekchanova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-01-15 11:47:38
Adabiyot: so‘z san’ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo‘lib keladi. Bunda xalqimiz uchun xizmat qilgan shoir va yozuvchilarning o‘rni beqiyosdir. Zamonamizning serqirra ijodkorlaridan, nasrda va nazmda tanho adibalarimiz Zulfiya va Saida Zunnunovalar ana shunday zabardast qalam sohiblaridan hisoblanadi..Shu o‘rinda Yurtboshimizning ayollar haqida aytgan quyidagi so‘zlarini tilga olib o‘tishni lozim topdik:

Umumna’lim maktablarida Abdulla Qahhor asarlarini o‘qitish usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
"Bobojonova O Ilmiy rahbarlar: f.f.n., dots. O.Duysenboyev katta o‘qituvchi Sh.Aldasheva "
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2018-01-15 11:44:14
XX asr o‘zbek adabiyotining peshqadam namoyandalaridan biri Abdulla Qahhor nafaqat hayotni kuzatish, voqelikda kechayotgan jarayonlarga munosabat bildirish, balki xalq tili va dilining tarjimoni bo‘lishga intilgan adib sifatida shuhrat qozongan.

Odil Yoqubov qissalarida zamondoshlar obrazi talqinidagi o’ziga xoslik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Насруллаева Н. Ilmiy rahbar: f.f.d. prof. K.Quramboyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2018-01-15 11:40:35
Jamiyatda katta tarixiy burilishlar, olamshumul o’zgarishlar ro’y bergan kunlar avlodlar xotirasida umrbod saqlanib qoladi, hatto har bir shaxs taqdirida o’z ” izi”ni qoldiradi, osoyishta o’tgan turmush taraqqiyotiga ta’sir ko’rsatsa-da odatdagi oddiy voqealarday o’tib ketaveradi.

Akademik litseylarda Erkin Vohidov ijodini mustaqil tálim mashgulotlarida órgatishning samarali usullari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Matyakupov S. Qudanova Z. 1-kurs Magistranti
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
6
Яратилган вақти:
2018-01-12 14:06:28
Badiy adabiot inson ruhiyatiga, ishki olamiga bevosita tasir qilishi hamda óquvchining ruhiy dunyosini boyitib, mánaviy komol toptirishi nuqtai nazaridan boshqa fan sohalaridan ajralib turadi.

Алишер Навоий ва қорақалпоқ адабиёти қорақалпоқ адабиётади


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
К. Қурамбоев
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
5
Яратилган вақти:
2018-01-12 13:55:29
Алишер Навоий ижодини тарғиб қилиш,ғазаллар, мухаммаслар, назиралар, рубоийлар ва бошқа мумтоз жанрларда асарлар ёзиб, ўз миллий адабиётини Шарқ адабиёти дастурлари билан туташтиришга астойдил ҳаракат қилган ва қилиб келаётган қорақалпоқ ижодкорлари ҳақида айтилади

Ўзбек тили маънавий-маърифий лексикасининг мустақиллик йилларидаги тараққиёти («миллий ғоя» атов бирликлари тизими)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тожиева Гулбаҳор Номозовна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-12-21 11:46:44
Миллий ғоя тушунчаларини ифодаловчи атов бирликларининг ўзбек тили лисоний тизимидаги ўрни ва системавий хусусиятлари ёритиб беришдан иборат.

Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достони сарлавҳалари бадиияти


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курбанов Абдулхамид Абдикаюмович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
821.512.133 (092) Навоий А. (043.3)
Яратилган вақти:
2017-12-18 14:18:58
Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достонидаги сарлавҳалар бадиияти, уларнинг асар умумматнида тутган ўрни, муаллиф бадиий нияти ва асар ғоявий мазмунини ифодалашдаги аҳамиятини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит