Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жаҳон ва туркий халқлар адабиёти


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.Ўраева
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
124
Яратилган вақти:
2017-11-21 15:21:17
Мазкур маъруза матни олий ўқув юртлари ўзбек филологияси таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланган. Шу билан бирга маъруза матнидан ўқитувчилар, илмий ходимлар, аспирант ва тадқиқотчилар, республикамизда олиб борилаётган маънавий ислоҳотлар жараёнига қизиқувчилар фойдаланишлари мумкин.

Adabiyot o'qitish usuliyoti


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Bekova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
82
Яратилган вақти:
2017-11-21 15:14:38
Мазкур маъруза матни олий ўқув юртлари ўзбек филологияси таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланган. Шу билан бирга маъруза матнидан ўқитувчилар, илмий ходимлар, аспирант ва тадқиқотчилар, республикамизда олиб борилаётган маънавий ислоҳотлар жараёнига қизиқувчилар фойдаланишлари мумкин.

Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Истамова Шоҳида Махсудовна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
891.709
Яратилган вақти:
2017-11-20 13:19:54
Ўзбек адабиётида тушнинг бадиий тақинини ўрганиш асосида унинг композицион ҳамда услубий вазифаларини, поэтик санъат сифатидаги моҳиятини аниқлашдан иборат.

Сафар барноевнинг бадиий маҳорати


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нусратова Ҳамида Чўлибоевна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
891.709
Яратилган вақти:
2017-11-20 13:12:44
Болалар адабиётининг назарий ва амалий масалаларини ёритиш, унинг тадрижий такомилини асослаш орқали Сафар Барноевнинг шеърий, насрий ва публицистик асарларида намоён бўлувчи бадиий маҳорати қирраларини тадқиқ этишдан иборат.

ХХ аср ўзбек адабиётининг Америкада ўрганилиши


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирзаева Зулхумор Иномовна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
821.512.133.001|19|(73) (043.3)
Яратилган вақти:
2017-11-17 10:31:40
АҚШ олимларининг ХХ аср ўзбек адабиётига оид тадқиқотларида акс этган ижтимоий-эстетик таҳлил бирлигидаги яхлитлашув жараёнларини муайян манбалар асосида кузатиш, илмий мактаблардаги айрим концептуал муштарак ва ўзига хос жиҳатларни аниқлаш.

Танқид. Талқин. Баҳолаш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х.Болтобоев
Нашр кўриниши:
Кўптомли нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
"ФАН"
Саҳифалар сони:
232
УДК рақами:
5-648-03471-7
Яратилган вақти:
2017-10-26 09:59:58
Китобда бадиий асарни ӱқиш, англаш, ҳис қилишдан тортиб биографик, тарихий-функционал, онтологик ёндашувлар; ижтимоий, эстетик, услубий, структурали, семиотик, микроанализ сингари таҳлил йӱллари ӱрганилган. Китоб адабиётшунос, филолог-аспирант, магистрант, бакалаврлар, журналистлар, адабий танқид муаммолари билан шуғулланувчиларга мӱлжалланган.

Ғайритабиий образларнинг мифологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-10-23 15:36:58
Тақдим этилаётган қӱлланма қадимги туркий адабиётда, туркий халқлар фольклорида ва қадимги тасвирий ва амалий санъатда мифологиянинг ӱзига хослиги ва ёзма, оғзаки ва санъатда ӱзаро уйғунлиги масалалари тадқиқига бағишланган. Шунингдек бадиий тафаккурнинг тадрижий такомили, мифологик фикрлашнинг манбалари таҳлил қилинади.

«Ona tili va adabiyoti» fanining «Adabiyot» qismidan amaliy mashg'ulotlar ishlanmasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-10-23 15:33:21
Қӱлланма миллатимиз руҳи бӱлган она тилимининг мақсади ва вазифалари тӱғрисида сӱз юртилиши билан бирга машғулотлар ишланмаси ҳам берилган.

Ўзбек халқ эртакларида синов мотивларининг генезиси ва поэтикаси


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Назарова Шаҳноза Ибадуллаевна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
80:398.21 (=512.133)
Яратилган вақти:
2017-09-19 09:18:23
Cинов мотивларининг ўзига хос табиати, табиат кучлари, фетишизм, тотемизм, анимизмга оид мифологик тасаввурлар, шунингдек, маросим фольклори билан алоқадорликдаги генезиси, халқ эртаклари сюжетида тақиқ, шарт, шартлашишдан иборат муҳим ҳалқа сифатидаги композицион ва бадиий-эстетик вазифалари, поэтик хоссалари, маъно қирралари моҳиятини очиб бериш ҳамда илмий таснифини яратиш.

Ҳозирги ўзбек насрида киноя (ижтимоий-психологик омиллари, поэтик тизимдаги ўрни)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шералиева Машҳура Икромжоновна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
821.512.133-193
Яратилган вақти:
2017-09-18 17:01:10
Ҳозирги ўзбек насридаги киноянинг ўзига хос бадиий-эстетик ҳодиса эканлигини асослаш, киноявий модусдаги асар рецепциясининг давр контексти билан алоқасини ҳамда киноянинг диалогизм билан ўзаро муносабатини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит