Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмлари.


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзиев Зоҳиддин Ҳасанбоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
796:151.3 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-18 09:58:07
Тадқиқотнинг мақсади казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Umumiy psixologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ivanov P.I., Zufarova M.E.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati
Саҳифалар сони:
242
УДК рақами:
883
Яратилган вақти:
2020-07-06 22:18:58
Mazkur darslikda fanining muommallari, bilish jarayonlari, hissiyot va iroda, shaxsining individual psixologik xususiyatlari, ularning nerv-fiziologik mexanizmlari va psixik rivojlanish qonuniyatlari bayon etilgan. Darslik Oliy ta'lim muassasalarining o’qituvchi va talabalariga mo’ljallangan.

Ўсмир ёшлардаги болаларнинг муамоларини ечишда психологик ёндашув


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахмонова Махлиё
Яратилган вақти:
2020-06-24 15:02:17
Ўсмир болаларда муомила маданиятини тўғри шакллантиришда психалогик жихатдан ёндашув.

Агрессив ҳулқ-атворнинг тарбиявий-психалогик талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Комилова Мадина
Яратилган вақти:
2020-06-24 15:01:09
“Агрессивлик” тушунчаси тур му шла жадлдорлик, тажовузкорлик, жиззакилик, урушкоклик, жанжалкашлвк каби сузлар билан ёнма-ён кулланади ва бундай инсонларга салбий назар билан карал ади.

Ўқувчиларнинг ҳуқуқий билимларини ўзлаштириш даражасини эмперик ўрганиш тахлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Комилова Мадина
Яратилган вақти:
2020-06-24 15:00:13
Маълумки, қомрн устуворлигж ва униаг моҳиятини англаш ҳамда унга итоаткорона муносабатда бўлиш ўта муҳим жараёндир, Вши ҳис қиҳнок учун еса ҳар бир шаминг ҳуқуқий савоиcоалиги етарли даражада бўлмоғи лозим,

Ёшларда миллий ғурур ва ифтихор туйғусини тарбиялашнинг ижтимоий психалогик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жўраев Дилшод
Яратилган вақти:
2020-06-24 14:58:51
Миллий ғурур – бу, ўз халқи, Ватанига нисбатан ҳурмат, ўзининг манфаатлар умумийлиги, тил, маданият, қадриятлар бирлаштириб турувчи маълум бир миллатга мансублигидан ифтихор ҳиссини туйишдир.

Спортчи темпераментининг фаолият натижасига таьсири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эркинов Муслимбек
Яратилган вақти:
2020-06-24 14:57:50
Ҳозирги кунда спортчи шахсига жисмонан мукаммаи бўлиш билан бир қаторда психологик йетуклик ҳам муҳим ҳисобланади. Физиологик томондан комилликка еришган шахс иродавий сифатларини такомиллаштирмаса, о‘з майлларига ортиқча эрк берса, ўзини-ўзи бошақара олиш тўғри йўлга қоcйилмаган бо'Иса, бундай вазиятларда спорт фаолиятидаги турли ҳолатларда асаббузарлик, стресс, депрессия, ўз позициясини ё'қотиб қўйиш ва ортиқча емоция-ларга берилиш (бошқаларга нисбатан жисмонив қополлик, ҳақорат қилиш, ва б.) каби ҳолатлар та'сирида колзланилган мақсадга (натижага) эришиш қийиниашади.

Талаба ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг психалогик жихатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эркинов Муслимбек
Яратилган вақти:
2020-06-24 14:56:58
Шахснн рнЕожланткриш. шахллангирип- гаркнб топтирнп. камолотга етхазнш мавжуд харама- харшнлихларнн. задднятлн вззихгларни енгиш. иродавни зур берно. зурихно. танглих асаддиилих холатларинн бошхарнш. узини хунта олипз орхалн ушбу фаолиятни амалта открнтнннг охилона. омилхор воситаларн гънн. хунихмалари. ухувлари. малахдлари. одатларн. саъи-харахатла ринн узлагпнрнш. билим эгаллаш натижасида вужудга келади

Ўқитувчи фаолиятини такомиллаштиришнинг муҳим жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бекмуродова Хафиза
Яратилган вақти:
2020-06-24 14:56:01
Ўқитувчи фаолияти ва касбий даражаси улар олдига турган педагогик масалалрни хал қилиш сифатидагина эмас, балки Ўқитувчи шахсини шаклланишига хам тасир кўрсатади.

Таьлим жараёнида боалалрни спортга бўлган қизиқишларини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Акбарова Мохинур
Яратилган вақти:
2020-06-24 14:53:35
Спорт болалар саломатлиги учун ахамияти ва унга бўлган қизиқишнинг орттириш юзасидан амалий тажрибалар ўтказилиб, амалиётга қўллаш хақида ёритилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит