Филтрлар

Оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидов Азамат Исмоилович
Нашр этилган йили:
2022
УДК рақами:
304.3:159.922.4:17(575.1)
Яратилган вақти:
2022-01-13 13:12:31
Тадқиқотнинг мақсади оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Оилада эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жабборов Исмоил Азимович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
314.146:316.273(575.1)
Яратилган вақти:
2021-12-22 16:34:27
Тадқиқотнинг мақсади оилада эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ижтимоий-психологик механизмларини эмпирик жиҳатдан асослаш ҳамда уларни ривожлантириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Shaxslarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning o`ziga xos psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmatova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2021-12-20 10:48:09
Ma’naviyat va Mafkuraviy immunitetni rivojlantirish muhim ijtimoiy masala sifatida e’tirof etilayotgan bugungi kunda, ayniqsa, milliy istiqlol g‘oyasini o‘rganish orqali yosh avlod qalbiga milliy g‘urur, milliy o‘z-o‘zini anglash, milliy ong singari yuksak insoniy fazilatlarni singdirish uchun g‘oyaviy chiniqtirishning ayrim ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini maxsus tadqiqot predmeti sifatida o‘rganish va tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Shaxs psixodiagnostikasida proyektiv metodikalardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rustamov Sh.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2021-12-20 10:40:06
Har tomonlama yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi hozirda hayotimizda mavjud bo’lgan barcha fan yo’nalishlarining muhim o’rganish ob’ektiga aylanib bormoqda. O’zbekistonda ham fundamental, ham ijtimoiy fanlarning rivojlanishiga e’tibor beradigan bo’lsak, ularning hayotiyligi va umrboqiyligi xalq turmush farovonligini oshirishga nechog’li ulush qo’sha olish orqali baholanishini bilish qiyin emas.

Спортчиларда психологик муҳофаза механизмларини ривожлантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Назаров Акмал Мардонович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
796.9:151.9 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-12-17 22:16:21
Тадқиқотнинг мақсади спортчиларда психологик муҳофаза механизмларини ривожлантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

T.Liri testi asosida shaxslararo munosabatni taxlil qilish usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Salimov A.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2021-12-17 15:20:19
O‘smirlik davri muayyan ijtimoiy turmush sharoitida keyingi kamol topishi uchun zarur ta’lim-tarbiya ta’sirida barqaror mustahkam bo‘lib qoluvchi xislatlar namoyon bo‘ladi. O‘smir kamolotiga erishgan sayin uning psixik dunyosida yangi fazilatlar va sifatlar paydo bo‘la boshlaydi, aslida keskin qayta qurish sodir bo‘ladi. Bu davrda mustaqil tafakkur, dunyoqarash, e’tiqod, o‘zlikni anglash, baholash shakllanadi.

Мустақиллик психологияси ва унинг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Файзиева Гузал
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Бухоро давлат университети
Саҳифалар сони:
150
Яратилган вақти:
2021-12-16 10:06:49
Жаҳон ҳамжамиятидаги ҳозирги даврдаги ижтимоий-сиёсий ҳаёт, шунингдек, кишилик жамияти тараққиётининг айни шу босқичи бетакрор ўзига хос хусусиятга эгаки, бунда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идрок, тафаккур, янги техника ва технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ekstremal vaziyatlarda shaxsga tasir qilishning psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mansurova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2021-12-16 10:00:56
Psixologik ta’sir qilish hamda himoyalash muammosi hamisha insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bo’lib kelgan. Zero, insonning har jihatdan ijtimoiy taraqqiyoti, shaxs sifatidagi faolligi va o’zini o’zi rivojlantira borishi ko’p jihatdan ushbu jarayonga bog'liqdir.

Maxsus psixologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Muminova L Amirsaidova Sh Z.Djalolova M.Hamidova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
106
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-12-15 16:28:55
O’quv qo’llanmada rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning bilish jarayonlari, ruxiy rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlarini ilmiy - nazariy asoslari bеrilgan.

Бўлажак умумий амалиёт шифокорлари касбий стресси профилактикасининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамадиярова Дилфуза Умирзақовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
159.9.072.53
Яратилган вақти:
2021-12-12 12:03:48
Тадқиқотнинг мақсади умумий амалиёт шифокорларида касбий стресс ривожланиши ижтимоий-психологик хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит