Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нарметова Юлдузхан Каримовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
159.9:685.38(575.1)
Яратилган вақти:
2019-10-16 13:01:11
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ҳамда сурункали соматик касалликлар нозологиясига мос тиббий-психологик ёрдам тузилмасини ишлаб чиқишдан иборат.

Umumiy psixologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:29:46
Bugungi kunda umumiy psixologiya barcha fan sohalariga, barcha tashkilotlarga kirib borgan, chunki shaxs masalasi , uning tashkilotdagi o’rni muhim hisoblanadi .

Sotsial psixologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:26:46
Bugungi kunda sotsial psixologiya barcha fan sohalariga, barcha tashkilotlarga kirib borgan, chunki guruhlar masalasi, uning tashkilotdagi o’rni muhim hisoblanadi .

Qizlar tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlari


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:56:26
Sharq xalqlarida tarbiya borasida ulkan ma'naviy meros yaratilgan. Bu meros asrlar davomida ajdodlardan avlodlarga o'tib sayqallanib yosh avlodni barkamolligini ta'minlash uchun xizmat qilmoqda. Ana shunday an'analarimizdan biri ayollar, onalar, xotinqizlar tarbiyasidagi boy pedagogik tajribadir.

Замонавий ҳарбий хизматчи имижининг психологик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Равшанов Лочинбек Уринович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
355.1:151:17.022.01.(575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-17 11:34:26
Тадқиқотнинг мақсади замонавий ҳарбий хизматчи имижининг психологик жабҳаларини аниқлаш ва уларни тадқиқ этишнинг услубий жиҳатларини такомиллаштиришдан иборат.

Ta’lim texnologiyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.F.Sharopova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Navro‘z
Саҳифалар сони:
342
УДК рақами:
UO‘K: 61.11.24
Яратилган вақти:
2019-06-28 20:44:29
Ushbu darslik ta’lim tizimida zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, o‘quv jarayonida treninglar, yakka tartibda, juftlikda, kichik guruhlar va jamoada ishlashni tashkil qilgan holda ilg‘or ta’lim metodlarini amaliyotga joriy qilish hamda pedagogik jarayonga yangicha yondashuv masalalariga bag‘ishlangan. Darslik materiallarida o‘qituvchilarda global tafakkur, kompetentlik, professionallikni shakllantirish, nazariy va amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil ta’lim turlari bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish, ulardan o‘z pedagogik faoliyatlarida samarali foydalanishlarini ta’minlash ko‘zda tutilgan. Darslik Qishloq xo‘jaligi oliy ta’lim muassasalarining kasb ta’lim yo‘nalishlari, Oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat talabalari, stajyor tadqiqotchilari, izlanuvchilar, mustaqil ilmiy-tadqiqotchilar, shuningdek, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarga mo‘ljallangan.

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Н. Нурматов
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:52:21
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Н. Нурматов
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:52:07
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining mehnat faoliyatiga tayyorligi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nurmatov A
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:50:51
Bugungi kunda ko’pchilik yoshlarimizdan qaysi kasb egasi bo’lmoqchisan deb so’rasangiz albbatta ichki ishlar idorasi xodimi bo’laman deb javob beradi. Yoshlarimiz qiziqqan bu kasb egasini kasbiy yo'nalganligini, faoliyatining turli jihatlariga psixologik yo'nalganlikni,kasbiy jihatdan muhim bo'lgan bilish xislatlarini, turli toifadagi fuqarolar bilan psixologik aloqa o'rnatish o’quv mahorati hamda ko'nikmalarini, turli vaziyatlarida rolga kirishish ko'nikmalarini, nizoli vaziyatlarda ta'sir etishning psixologik-pedagogik usullarini qo'llash mahoratini, faoliyatining og'ir vaziyatlarida o'zini tuta olish va psixologik barqarorlikni ta'minlash, shaxsning ijobiy hissiy-irodaviy xislatlarini, xodimlarga o'zini tutish va boshqarish usullarini o'rgatish, irodaviy faollik va irodaviy harakat ko'nikmalarini, ishdagi ruhiy zo'riqishlarga tayyorliklarini shakllantirish va rivojlantirish orqali yetuk malakali kadrlarni tayyorlashimiz mumkin.

Шахслараро низолар ва уни енгиб ўтишнинг психологик ўзига хослиги


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Гулмира Бердиева
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:49:38
Шахслараро низолар муаммосини муҳокама қилишда юзага келадиган кўпчилик саволлар ичида низони юзага келтиришда аҳамиятга эга бўлган ва низо динамикаси хусусиятларини аниқлаб берувчи омиллар ҳақидаги саволлар аниқ ёритилмаганлигини қайд этиш мумкин.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит