Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O‘qituvchi qobiliyati va uning psixologiyada o‘rganilishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
K.Qudratova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
79
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:05:30
O`zbеkiston Rеspublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki kundanoq ta'lim muassasalarining oldiga muhim yangi va ustuvor vazifalarni qo`ydi. Har tomonlama rivojlanishda oldinda borayotgan jamiyatimiz bugungi kunda ta'lim sohasida milliy modеlimizga javob bеra oladigan malakali kadrlar tayyorlashni yanada yaxshilash muammosini ko`ndalang qo`ymoqda. Bu esa bugungi kunda ta'lim sohasida davr talabiga javob bеradigan mutaxassislarni faqat nazariy bilimlarni chuqur o`rgangan holda emas, balki har tomonlama rivojlangan barkamol inson, muomala madaniyatiga ega bo`lgan, o`z ishining mohir ustasi etib tayyorlashga katta e'tibor bеrishni talab etadi. Ayniqsa, hozirgi davrning bu talabi bo`lajak o`qituvchilarni yuksak pеdagogik mahorat va qobiliyat bilan qurollangan, o`z fanini sеvadigan madaniyatli shaxs sifatida tayyorlash kеrakligini yana bir bor ta'kidlab bеrmoqda.

Maqsud Shayxzoda dramalarining lingvopoetik xususiyatlari.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ikramova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:03:10
Namangan davlatuniversiteti 5A120102 – Lingvistika (o‘zbektili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti Ikromova Muhtaram Botirjon qizining “Maqsud Shayxzoda dramalarining lingvopoetik xususiyatlari” mavzusidagi magistirlik dissertatsiyasida shoirning “Mirzo Ulug‘bek”, “Jaloliddin Manguberdi” tarixiy dramalariga xos okkаzionalizmlar, ma'noviy ko‘chimlar, murojaat shakllari, paremalar, forsiy, arabiy kiritmalar va fonologik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari yoritilgan

Ta’limda til kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Eraliyeva D.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
97
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:01:24
“Ta’limda til kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til ta’limi orqali tayanch lingvistik va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish muammolari yoritiladi. Nutqiy kompetensiyalar: tinglab tushunish, o’qish, gapirish, yozish, lingvistik kompetensiyalar: fonetik, leksik, grammatik kompetentsiyalarning o’ziga xosligi tahlil qilinadi.

O‘zbek mumtoz she'riyatiga xos yorni ifodalovchi birliklarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bohodirova N.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
102
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:59:54
Namangan davlat universiteti 5A120102 – Lingvistika (o‘zbektili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti Bahodirova Namuna Sherzod qizining “O‘zbek mumtoz she'riyatiga xos yorni ifodalovchi birliklarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari” mavzusidagi magistirlik dissertatsiyasida“yor” tushunchasini ifodalovchi leksema va birikma shaklidagi birliklarning nominatsion-motivatsion xususiyatlari, shakl va ma'no munosabatiga ko‘ra turlari, tarixiy-etimologik manbalari va uslubiy xususiyatlari Alisher Navoiy, Lutfiy, Ogahiy, Uvaysiy asarlaridan to‘plangan 500 dan ziyod birliklar asosida yoritilgan

Наманган қипчоқ шевалари ареалида ундошларининг кучли ва кучсиз позициялари.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Дарвишов И.
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:56:28
Наманган вилояти жануби-ғарбий шевалар ареали ўзига хос бетакрор этномулоқот ҳудуд эканлигининг тарихий сабаблари, туркий тиллар материаллари асосида фонологик сатҳ масалалари, туркий тиллар ундош фонемаларининг тариxий манбалар асосида фонологик белги-хусусиятлари ёритилган.

Ўхшатишлар – лингвомаданий восита сифатида.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ашуров Д.
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:55:16
Ушбу мақолада “Алпомиш” достонида қўлланган анъанавий ўхшатишлар ҳақида сўз боради. Муаллиф достонда қўлланган ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан таҳлил қилган

Talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirishga yo`naltirilgan mashqlar tizimi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mansurova K.
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:53:50
Zamonaviy chet til ta'limi bilim berish bilan bir vaqtda madaniyatlararo muloqotga o’rgatishni nazarda tutadi. Madaniyatlararo muloqot ta'limi - bu milliy madaniyat va boshqa madaniyatlarni ongli o’rganish/o’rgatish usulidir. Bo’lajak chet til o'qituvchilarini tayorlashda madaniyatlararo muloqot ta'limi metodidan foydalanish tavsiya etiladi.

Француз эртакшунослиги тарихига бир назар.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Дадабоев С
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:51:54
Мазкур илмий мақолада француз эртакшунослиги тарихи хақида фикр юритилган бўлиб унда ўрта асрларда яшаб ижод қилган Шарль Пьерро эртаклари хақида маълумот бериб ўтилган. Унинг француз эртакшунослик соҳасидаги хизматлари фольклоршунослар томонидан алохида эътироф этилиб, ижодий фаолияти бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган. Ушбу илмий мақоладан Француз адабиёти тарихи фани дарсларида фойдаланиш мумкиндир

Chet tillarni egallashning umumevropa kompetentsiyasi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:49:47
Qo`llanmada chet tillarni egallashning umumevropa kompetensiyalari haqida ma`lumot va ular asosida ishlashga oid o`quv amallari berilgan.

Чингиз Айтматов в Намангане.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-12-05 09:47:33
Настоящая книга явилась результатом состоявшегося 12-13 декабря 2018 года регионального молодёжного анджумана “Чингиз Айтматов в Намангане” в честь 90-летия великого писателя. В неё вошли статьи ряда педагогов и студентов вузов, направленные на воссоздание в представлении молодёжи творческого портрета всемирно известного писателя. Значительную часть сборника составили сочинения студентов и учащихся школ, лицеев и колледжей, в конкурсном порядке отобранные по заранее объявленной тематике: “Любовь и жизнь” и “Мир глазами детей”.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит