Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда тафаккурнинг ривожланиши ва ўсишнинг психологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
К.Рисқулов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2019-05-20 12:49:54
Кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда тафаккур турларини ўстириш мустақил фикрлаш ва ижодий тафаккур турларини шакллантириш ва тарбиялаш бўйича методик усуллар ҳамда ривожлантириш сифати ва самарадорлигини оширишда, бугунги маданий дунёга миллий қиёфали ижтимоий фаол, улуғвор мақсадларга интилувчи, воқйеликни умумлаштириб, билвосита ва бевосита акс еттирадиган, ахборотларни таҳли ва тақриб қила оладиган ўқувчиларни тарбиялашда муҳим рўл ўйнайди.

Оғишган хулқ психодиагностикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳ.Усмонова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2019-05-20 12:42:49
Ушбу БМИ ҳозирги кундан Хулқи оғишган болаларда оғишган хулқи ўта мураккаб ва кўп образли категория сифатида бошқа махсус психология бўлимларидан ажралиб туради ҳақидаги ишларни юритишнинг педагогик ва психология жиҳатлари ҳақида фикрлар таҳлили баён этилган.

Ижтимоий Психология


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Камалова С.Р.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-05-07 11:22:52
Бу маъруза матнида Ижтимоий психология фанининг вужудга келиши, предмети, вазифаси, методларини ўрганиш, Ижтимоий психология, социология, шахс ижтимоийлашуви, ижтимоий тасаввурлар, муомала, бошқарув, оила, катта ва кичик гуруҳлар психологияси ҳақида келтириб ўтилган.

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
1
Яратилган вақти:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

Педагог профессионал компетентлилигини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Шоира Хамидовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.6:378.14
Яратилган вақти:
2019-04-11 11:27:49
Педагог профессионал компетентлигини шакллантирувчи ижтимоий-психологик механизмларининг компонентларини аниқлаш ҳамда педагогларда профессионал компетентликнинг шакллантиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Қорақалпоқ оилаларининг ижтимоий ва этнопсихологик муаммолари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Утепберганов Марат Алланазарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
155.22
Яратилган вақти:
2019-04-11 11:20:37
Қоракалпоқ ёшларининг оила-никоҳ муносабатлари тўғрисидаги тасаввурларини, оилавий ҳаётга тайёрлаш ҳолатини аниқлаш асосида оила қуришга тайёрлик мезонларини ишлаб чиқиш ва оила-никоҳ барқарорлигини таъминлаш имкониятларини ошириш.

Yosh davrlar psixologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Пармонов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-04-09 12:36:53
Ушбу маъруза матн вилоятдаги олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларидаги психолог-инспектор фаолиятини тўғри ташкил этиб, ички имкониятлардан келиб чиққан ҳолда бир тизимга келтириш ҳамда таълим муассасаси ўқувчилари, ўқитувчиларининг фаолияти самарадорлигини ошириш, шунингдек, жамоанинг психологик муҳитини яхшилаш мақсадида тайёрланди.

Дарс шароитида ӱқитиш сифатини оширишда интерактив усуллар


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Утебаев Тажибай Тилеумуратович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NDPI
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2019-04-03 11:28:37
Бугунги кунда жаҳонда таълим тизимининг ривожлантиришнинг методологик асосо сифатини бошқариш тараққиёти масаласи, таълим – тарбия соҳосида кӱлга киритилган ютуқлар ва ӱз ечимини кутаётган муаммоларни тадқиқ этиш устувор аҳамият касб этмоқда.

Umumiy Psixologiya


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-24 12:48:28
Ta'lim muassasalari oldida turgan vazifalarning muvaffaqiyatini hal qilishi ko`p jihatdan o`qituvchilarning o`z fani bo`yicha chuqur va mustahkam bilimga ega bo`lishiga hamda pеdagogik mahoratiga bog`liq. Shuning uchun ham bugungi kunda o`qituvchi va tarbiyachilarning, xalq ta'limi xodimlarining psixologiyaga oid bilimlarini kеngaytirish va chuqurlashtirish masalasiga alohida e'tibor bеrish zarurati tug`ilmoqda.

Umumiy psixalogiya


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.М.Йўлдошева
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-03-24 12:00:58
Ушбу фаннинг асосий мақсади талабаларда ҳозирги даврда муҳим аҳамият касб этаётган ва тез ривожланаётган психология фанининг тармоқларидан бўлган “Ёш ва педагогик психология” фани ҳақида билим беришдан иборат. Ушбу фаннинг илмий асослари буюк мутафаккирлар Форобий, Ибн Сино ҳамда рус психологлари Б.М.Теплов, В.Д.Небилицинларнинг тадқиқотларидан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит