Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўсмир психологияси: диагностика, психокоррекция


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-19 10:49:08
Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримов “Тафаккур” журналининг мухбири билан суҳбат чоғида, жумладан, шундай дейди: “Ҳар қандай одам ҳам ўсмирлик чоғида, эндигина вояга етиб келаётган даврида жамиятда муносиб ўрнини топиши керак. Акс ҳолда бу нарса нохуш оқибатларга, баъзан эса оғир фожиаларга, ҳатто ижтимоий ларзаларга ҳам сабаб бўлади.

Oilada axloqiy munosabatlarni shakllantirish usul va vositalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharipova Hilola Norqobilovna
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:38:22
O’zbek xalqi azaldan o’zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandga mehr qo’yish, ularning qornini to’q, ustuni but qilish o’z yo’li bilan, lekin bolalarimizni go’daklik chog’idan boshlab odob-axloq, yuksak ma’naviyat va milliy g’oya ruhida tarbiyalab, voyaga yetkazish doimo dolzarb ahamiyat kasb etgan. Birinchi, Prezidentimiz I.A. Karimov ta’kidlaganlaridek, “Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta’minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo’lib yetishishiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan tarbiya o’chog’i ekanini tan olishimiz darkor” .

Shaxsni axborot olish madaniyati" tushunchasining pedagogik - psixologik talqini


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Saidova Dilafruz
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:34:16
O’quvchi, talabalar ongida axborot olish madaniyatini shakllantirish va yoshlarni turli xil axborot xurujlaridan himoyalash.

O‘smir va o‘spirinlardagi xavotirlanish darajasining ortishi suitsidal xulqni keltirib chiqaruvchi omil sifatida


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdurazzoqov SH.Z
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:33:17
O‘smirlarni tarbiyalashning o‘ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari xatti – harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizimlari mavjud. SHuning uchun ham o‘smirlarni tarbiyalashda ularning xususiyatlarini to‘la hisobga olgan holda ta’lim va tarbiyaviy tadbirlarni qo‘llash zarur.

Psixologik xizmat


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:06:24
Ushbu uslubiy qo’llanma viloyatdagi umumta’lim maktablari muassasalaridagi amalitchi psixolog faoliyatini to’g’ri tashkil etib, ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bir tizimga keltirish hamda ta’lim muassasasi o’quvchilari, o’qituvchilarining faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek, muassasada sog’lom psixologik muhitini yaxshilash maqsadida tayyorlandi.

Umumiy psixologiya


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O.Qodirova B.Parmonov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
97
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:05:10
Yosh davrlari psixologiyasi ham pedagogik psixologiya singari umumiy psixologik qonuniyatlarni yoritib beradigan, psixik jarayonlarni, holatlarni va shaxsning individual psixologik xususiyatlarini o’rganadigan umumiy psixologiyaga asoslanadi.

Имом Исо ат Термизийнинг психологик қарашлари.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тўрақулов Б.Н.
Яратилган вақти:
2019-03-16 09:26:42
Имом Исо ат Термизий одамзотлардаги меҳрибонлилик, виждонлилик, ростгўйлик, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик, камтарлилик фазилатларини улуғлаган бўлсалар, баъзан бир кишилар характеридаги хийлакорлик, такаббурлик, бетайинлик, қўполлик каби салбий сифатларни лаънатлаганлар. Шунингдек, буюк муҳаддис Имом Исо ат Термизий гуноҳни уддабуронлик, зўравонликни – фазилат, андишани – журъатсизлик, меҳрибонликни – гўзаллик, инсофни – нўноқлик деб билувчи нодонлардан жирканганлар.

Ўзбекистон таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар ва унинг истиқболлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Чориев Набижон
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2019-03-14 11:29:51
Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда жаҳон таълими майдонига киришга йўналтирилган янги таълим тизими қарор топди. Бу жараён билан бир вақтда педогагик ўқув тарбия жараёнининг назарияси ва амалиётида сезиларла ўзгаришлар содир бўлмоқда. Таълимдаги ёндашувлар таркиби ўзгармоқда. Ва бошқача муносабатлар, педагогик менталететлар ўрганилмоқда.

Umumiy psixologiya


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-13 12:46:52
Мазкур ўқув услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 28-августда тасдиқланган 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайѐрланди.

3амонавий психология муаммоларои


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-13 12:42:51
Мазкур ўқув услубий мажмуа 5 А 210201 Психология (умумий психодогия) мутахассислиги бўйича магистратура талабаларига «Замонавий психология муаммолари» билан танишиш, уларга фан бўйича чуқур билим ва кўникмаларни эгаллашда катта ѐрдам беради. Магистрлар ва ѐш ўқитувчилар учун мўлжалланган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит