Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

So’x hududida tarqalgan yirtqich qushlar va ularning ozuqa zanjirida tutgan o’rni


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Husenov Oybek
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-02-05 14:53:12
So`x tumani sharoitida regionga xos bo‟lgan yirtqich qushlarni tur tarkibini, asosiy turlarning tarqalishi, biologiyasi va ekologik xususiyatlarini o‟rganish va ularning ozuqa zanjirida tutgan o‟rnini aniqlash asosida: So‟x tumani hudidining geografik o„rni, iqlim sharoiti va tabiatini tadqiq etish; Qushlarning umumiy tuzilishi va bioekologik hususiyatlarini tadqiq etish; So‟x tumani hudidida uchrovchi yirtqich qushlarning tur tarkibi hamda ekologik hususiyatlarini tadqiq etish; So‟x tumanida tarqalgan yirtqich qushlarning umumiy tavsifini tayyorlash va muhofaza chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat.

Biologiya darslarida “Hujayraning qo’sh membranali organoidlari” mavzusini o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Asqarova Shaxnoza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-12-24 13:23:57
: Biologiya fanlari tizimida Hujayra haqidagi mavzularning alohida o‘rni bo‘lib, uni o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Hujayra bilan bog‘liq qonuniyatlarni chuqur o‘rganish o’quvchilar ongida ilmiy dunyoqarashni chuqur shakllantirish uchun asos bo‘ladi,

Андижон вилоятида кенг тарқалган келиб кетувчи қушлар ва уларнинг экологияси


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Отахонова Шахноза
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2018-12-24 13:22:54
Ўзбекистоннинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси хилма – хилдир. У республикамиз табиий бойлигининг муҳим қисмини ташкил этади. Ёввойи ҳолда ҳаёт кечирадиган умуртқали ҳайвонлардан халқ ҳўжалиги учун қимматбаҳо маҳсулотлар – гўшт, балиқ маҳсулотлари, қимматбаҳо мўйна, тери ва бошқалар олинади.

Атроф-муҳитда содир бўладиган биотехнологик жараёнларни ўрганиш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бадалова Дилдора
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2018-12-24 13:21:52
Мавжуд рeсурслар ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар хажми ортиб бораётганлиги аҳолининг бу нeъматларга бўлган талабини кондиришга хизмат қилмоқда.

O’qitishning fiziologik asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бакирова Ф.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:26:05
"Yosh avlodni o’qitish va tarbiyalash muammolari bilan bir qatorda ularni individual rivojlanish qonuniyatlariga ham ahamiyat berish kerak. Ayniqsa, bolaning jismoniy va psixik xususiyatlarini rivojlanishida sharoit va irsiyatning roli katta"

Uchinchi va to'rtinchi sinfda o'qiyotgan qizlarning morfo-funksional ko'rsatkichlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бувашева З.О.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:15:45
Bolalarni jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari orqali ularni qanchalik darajada sog‘lom o‘sib rivojlanayotganligi haqida ma'lumotlar olinadi va ularda yuzaga kelayotgan salbiy ko‘rsatkichlar o‘z vaqtida aniqlanib tegishli davolovchi tadbirlar amalga oshiriladi.

Gistologiya


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Badalxo’jayev I.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-12-10 15:36:57
Qo’llanma yangi namunaviy dastur va reja (2017) asosida yozilib, unda to’qimalarning tuzilishi va xillari haqidagi hozirgi zamon dalillari kеltirildi. Epitеliy, biriktiruvchi, muskul va nеrv to’qimalarining tuzilishi yorug’lik va elеktron mikroskopik dalillar asosida bеrildi. Har bir mavzuning ohirida mustahkamlash uchun savollar, tayanch iboralar va adabiyotlar kеltirildi.

Ўсимликларда нафас олиш физилогияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bo`riboyeva Shoxsanam Arobidin qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2018-12-10 15:03:30
фотосинтез жараёнида ъосил бо’лган шакарлар ва бошыа органик моддалар о’симлик ъужайраларининг асосий озиыа моддалари ъисобланади.

Одам ва ҳайвонларда касаллик тарқатувчи паразитлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Юнусов Мухаммадаброр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2018-12-10 15:02:24
Одамни пашша (слепни) ча?гандан маълум муддат ўтгач (инкубацион давр) бирданига безовталик, аллергик ?ичишиш ?олатлари кузатилади. Баъзан "адашган личинка" деб аталувчи синдром кузатилади. Личинкалар бир жойдан иккинчи жойга кўчиб юради. Одам терисида личинка ?аракатланаётган жойларда кучли ?ичишиш, ялли?ланиш кузатилади

Мархамат Туманида Тарқалган Судралиб Юрувчилар


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Артиқова (Асқарова) Хабиба Нурмухаммадовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2018-12-10 15:01:10
Судралиб юрувчилар, қушлар ва сут эмизувчилар юқори умуртқали ҳайвонларнинг эр юзида хаёт кечирувчи гурухидир. Юқори умуртқалилар айрим вакилларининг сувда яшаши қайд қилинган бўлса ҳам, бу сув шароитига иккиламчи мосланишдир.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит