Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Строение и соединение костей нижних конечностей


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нишонова Д.
Нашр этилган йили:
2014
Яратилган вақти:
2014-12-02 11:38:12
В скелете нижней конечности выделяют пояс нижней конечности (тазовые кости) и свободную часть нижней конечности (парные бедренная кость, надколенник, кости голени — большеберцовая и малоберцовая — и кости стопы).

Строение и функции костной системы


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абидова .М
Нашр этилган йили:
2014
Яратилган вақти:
2014-12-02 11:37:30
В данной работы преведеа строение и функции костной системы.

Odam va uning salomatligi kursida qon bo’limini o’rganishda sinfdan tashqari ishlarni amalga oshirish uslubiyoti


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Husanova Gulhayo
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Фарғона - 2012
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2014-10-30 12:29:27
O’zbekiston Respublikasi demokratik huquqiy davlat va fuqarolik faoliyatini qurishi yo’lini tanlagan va uni bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Respublikamizda amalgam oshirilayotgan qayta qurishdan asosiy maqsad va uni harakatlantiruvchi kuchi inson shaxsini har tomonlama rivojlantirishi va farovonligi hisoblanadi.

Эволюцион таълимот


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Т. Ғофуров, С.С. Файзуллаев, И.Азимов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2009
Нашриёт:
Тошкент-2009
Саҳифалар сони:
246
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2014-08-14 10:07:48
Биринчи бўлимда эволюцион ғояларнинг пайдо бўлиш тарихи, иккинчи бўлим Ч.Дарвиннинг эволюцион таълимоти ва унинг ривожлантирилишига бағишланган. Эволюцион таълимотнинг долзарб масалалар – ҳаёт, унинг пайдо бўлиши, ривожланиши, эволюцион жараённи генетик ва экологик асослари, эволюциянинг ҳаракатлантирувчи омиллари, микро ва макроэволюция дарсликнинг учинчи бўлимидан ўрин олган.

Human anatomy


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Husanova E.S., Ahmedov A.G., Nabiyeva J.R.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2009
Нашриёт:
Тошкент педиатрия тиббиёт институти
Саҳифалар сони:
131
Яратилган вақти:
2014-08-07 15:09:21
For many ages the knowledge of the human organism have been gathering but the interest to the subject of anatomy has not been attenuated. The knowledge of anatomy more and more affects the progress in medicine, mainly in clinical thinking. “Doctor who is not anatomist is not only useless, but even harmful”- the greatest Russian scientist, physician Muhin said.

Qon va limfa tizimi fiziologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirzayeva N. (Ilmiy rahbar: Hayitov D.)
Нашр этилган йили:
2012
Яратилган вақти:
2014-08-07 13:46:55
Ushbu kurs ishida qon va limfa tizimi fiziologiyasi haqida so'z yuritilgan

Yo’ldosh shakllanishida dastlabki a’zolarning ro’li. Xomiladorlik davrida ona organizmida yuz beradigan fiziologik jarayonlar.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Djumaniyazova Muyassar
Нашр этилган йили:
2012
Яратилган вақти:
2014-07-30 09:54:44
Тalabalarni embrion rivojlanishni qay tariqa borishi dastlabki a’zolarning paydo bo’lishi va bir biriga bog’liqligi yo’ldoshning tuzulishi va turlari bilan tanishtirish.

Спортчиларнинг чарчаш сабаблари ва уларни йўқотиш усуллари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Султонов Атабек
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
38
Яратилган вақти:
2014-07-14 16:17:38
Спортчиларнинг чарчаш сабаблари ва уларни йўқотиш усуллари, жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва уни харакатли ўйинлар орқали машғулотлар ёрдамида шакллантириш имкониятларини ӯрганиш.

Spоrt o`yinlari bilan shug`ullanadigan spоrtchilarda nafas mехanizmining fiziоlоgik asоslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mеyliеv Хursandbеk
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
38
Яратилган вақти:
2014-07-14 16:07:47
Sоg`lоm avlоd eng avvalо bоlalar salоmatligi, ularning jismоniy jihatdan barkamоl bo`lib o`sishi bilan bеvоsita bоg`liqdir. Jismоniy va ma’naviy barkamоllikni tarbiyalash хоzirgi davr muammоlaridan biridir. Bu o`z navbatida aхоlining barcha qatlamlariga ta’lim tarbiya, kasb-hunar, mеhnatga munоsabat va Vatanga sadоqat хis tuyg`ulari targ'ib tоptirish, ularni takоmillashtirish asоsiy maqsad hamda vazifa bo`lib хisоblanadi.

Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
X.Norbo`tayеv
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
TermDu
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2014-07-07 15:29:18
Bolalar anotomiyasi va fiziologiyasi fani bo`lg`usi bog`cha bolalari tarbiyachilarini bolalar organizmining tuzilishi va organlar tuzilishi bir butunligi, haqidagi bilim, malaka va ko`nikmalari bilan qurollantirishni ko`zda tutadi. Bu fanni o`zlashtirish jarayonida bo`lg`usi tarbiyachilar bola organizmini o`ziga xos xususiyatlari va organizmni tashqi muhit bilan bog`liqligini bilib oladilar.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит