Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Strategik menejment


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
"Ismatov R. Axmedov O."
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
182
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-08-08 11:32:04
"Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash, istemolchilarning talablarini qondirish va qo’yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir. Aniq strategiyani tanlash – rivojlanishning mumkin bo’lgan turli yo’llari va usullari ichidan eng maqbo’lini tanlab olish demakdir. O’zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va moderinazatsiyalash sharoitida strategiyani to’g’ri tanlash xar bir korxona, firma, kompaniya uchun dolzarb masaladir."

Innovatsion menejment


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
"Ismatov R. Axmedov O."
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
254
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-08-08 11:29:54
"“Innovatsion menejment” fanini o’rganish o’quv rejasida ko’rsatilgan ko’pgina fanlar bilan uzluksiz bog’likdir. Bu fan “Menejment”, “Ishlab chiqarish menejmenti”, “Strategik menejment”, “Personalni boshqarish” va boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorlikda o’rganiladi."

Ривожланган мамлакатларда солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Н.Юлдашев, П.Азимова,
Яратилган вақти:
2018-05-07 11:47:15
Мақолада бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларининг бюджет-солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш борасидаги тажрибалари ўрганлган.

Замонавий менежмент ёндашувлари асосида халқ таълими тизимини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сафаров Отабек Амриллоевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 338.24:371 (575.1)
Яратилган вақти:
2018-05-02 15:20:14
Жаҳонда таълим тизими ривожланишининг ҳозирги босқичида АҚШ, Япония, Жанубий Корея, Хитой Халқ Республикаси, Европанинг иқтисодиёти ривожланган давлатларида таълимнинг ташкилий ва бошқарув тузилмалари, унинг мақсадли ривожланиш йўналишлари ва мазмунига муҳим аҳамият бериб келинмоқда.

Ходимлар фаолиятини фаол харакатга келтириш (мотивация) ва назорат қилиш


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нашр этилган йили:
2013
Яратилган вақти:
2018-02-22 17:16:57
Меҳнат фаолиятини асослаш меҳнат қадриятларининг мавқеини ошириш, меҳнат танглигига барҳам бериш, янгича меҳнат онги ва этикасини шакллантириш имконини беради. Ушбу масалаларнинг ҳал қилишнинг стратегияси ва тактикаси тақдимотда мисол сифатида берилган.

Финансовый менеджмент I часть (1-13 лекции)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мухамедова Н.Р.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2002
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
94
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-22 14:35:25
Понятие «финансы» зачастую отождествляют с деньгами. Однако если финансы и деньги - одно и то же, то для чего существуют два разных термина одной категории? Что же такое финансы? Рассмотрим этот термин через призму истории развития данной категории.

Менежмент асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-02-19 15:52:58
Мазкур амалий машғулотлар учун қўлланмасидан олий ўқув юртлари бакалавр йўналишларида “Менежмент асослари” фанидан амалий машғулотларда кенг фойдаланиш мумкин. Мазкур қўлланма берилган саволлар, топшириқлар ва тестлар талабаларнинг “Менежмент асослари” фанидан олган назарий билимларини мустаҳкамлашда катта ёрдам беради.

Marketing va menejment fanlaridan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'llanma


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O.Karimova, N.Mamatqulova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
19
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-16 11:09:34
Ushbu uslubiy qo‘llаnmа “Mеnеjmеnt vа mаrkеting” fаnlаrini tаlаbаlаr tоmоnidаn chuqurrоq o‘rgаnishlаri uchun аmаliyot ishlаri sifаtidа tuzilgаn.

Marketing va menejment asoslari


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
H.Aybeshov, А.Ergashev
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Ilm-Ziyo
Саҳифалар сони:
144
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-30 13:18:37
Iqtisodiyotni bozor mexanizmlari yordamida tartibga solishning asosiy maqsadlaridan biri jahon andozalari talablariga mos keladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jamiyat ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi. Qo‘llanmada asosiy e’tibor marketing borasidagi nazariy bilimlarning hayotiy misollar yordamida amaliyotga tatbiqi o‘z aksini topgan bo‘lib, u talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatini orttirishga xizmat qiladi. Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari talabalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchilarga mo‘ljallangan.

Menejment fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-11-24 11:13:44
"Ushbu uslubiy ko’rsatma “Menejment” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda talabalar tomonidan III-semestrda “Menejment” fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha ko’rsatmalar berilgan. Uslubiy ko’satmada kurs ishining bajarish va ximoya qilish uslubi, kurs ishi mavzusini tanlash, mavzuni yoritish jarayonida adabiyotlar bilan ishlash, korxonalardan ma’lumotlarni to’plash, ular bilan ishlash, kurs ishini tarkibi, hajmi va uni tartibga keltirish hamda himoya qilish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. "
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит