Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қишлоқ хўжалигида боғдорчилик тармоғи махсулот етиштиришни ривожлантиришнинг ташкилий - иқтисодий асосларини такомиллаштириш (Косонсой тумани мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдулбоситов Мирзоҳид Абдулходи ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMPI
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2017-01-20 18:15:10
Мева-сабзавотчилик қуйи тармоғи Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Бу тармоқ мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати тармоқларининг эса хомашёга бўлган талабини қондиради. Мева-сабзавотчилик Ўзбекистон учун жаҳон аграр ва озиқ-овқат бозорларига интеграциялашувни ва валюта тушумини таъминлаб берувчи тармоқлардан бири ҳисобланади. Кейинги йилларда республикамизда мева-сабзавотчиликни кенг кўламда ривожлантиришга давлат томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, ташиш ва сотиш тизимини ривожлантириш (Янгиқўрғон тумани мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ахмаджанов Мирзаолим Муроджон ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMPI
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2017-01-20 18:14:32
Бугунги жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви жараёнида ҳар бир мамлакат ташқи иқтисодий сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири бу – мамлакатнинг экспорт салоҳиятини янада ошириш ҳамда унинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлашдан иборатдир. Чунки экспорт салоҳиятини юксалтириш нафақат муайян бир мамлакатнинг, балки ҳар бир ташқи иқтисодий фаолият субъектининг ҳам туб манфаатларини кўзда тутади. Маълумки, юртимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг туб замирида мамлакат ободлиги, халқимиз турмуш шароитининг янада яхшиланиши ва инсон манфаатлари мужассамдир. Республикамиз иқтисодиётида эса қишлоқ хўжалиги соҳаси муҳим ўрин тутади.

Қишлоқ аҳолисини иш билан бандлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари (Янгиқўрғон тумани мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бекмурадова Гулсанам Ихтиёр қизи
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMPI
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2017-01-20 18:05:42
Ҳозирги мураккаб ўтиш даврида олдимизда турган долзарб вазифалардан бири-аҳолининг иш билан бандлик кўрсаткичларини яна ҳам оширишдан иборатдир, мамлакатимизда вужудга келган демографик ва ижтимоий вазият, энг аввало аҳоли сонининг ҳамда ишга жойлашишга муҳтож бўлган фуқаролар сонининг мунтазам кўпайиб бораётгани, ишга яроқли аҳолининг қишлоқ ва шахарда, мамлакат регионларида номутаносиб тақсимланганлиги, аҳоли таркибида ёшлар ҳиссасининг салмоқли эканлиги ва бошқа ижтимоий-иқтисодий омиллар бу вазифанинг долзарблигини белгилайди.

Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишнинг ташкилий механизмини такомиллаштириш (“Ҳақулобод савдо ишлаб чиқариш МЧЖ” мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ахмадалиев Дилмурод Дилшод ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMPI
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2017-01-20 18:02:35
Мамлакатни модернизациялаш, иқтисодий муносабатларни либераллаштириш, рақобатбардош хўжалик алоқаларини қарор топтириш шароитида аҳоли фаравонлиги ошириш, турмуш шароитини юксалтириш, ижтимоий ишлаб чиқаришнинг реал сектори тармоқлари фаолиятини барқарор ва самарали ташкил этиш кўп жиҳатдан хизмат кўрсатиш соҳаларининг шаклланганлиги, такомиллашганлиги билан узвий боғлиқ саналанади. Ижтимоий ҳаёт ва моддий ишлаб чиқаришнинг хизматлар соҳаси билан таъминланиш даражасини ифода этувчи кўрсаткичлар қанчалик юқори бўлса, меҳнат ресурслари ижтимоий бандлиги таркибини сифат даражасининг ошишига, пировардда аҳоли турмуш даражасининг юксалишига, ижтимоий муносабатлар барқарорлигига, реал секторда эса яратилаётган маҳсулот сифати ва маҳсулот рақобатбардошлиги нархсиз омилларининг юқори бўлишига олиб келади.

Фермер хўжаликларининг ер майдонларини мақбул ўлчамларини аниқлаш ва такомиллаштириш (Тўрақўрғон тумани мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Исмоилов Санжарбек Мансуржон ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMPI
Саҳифалар сони:
40
Яратилган вақти:
2017-01-20 17:57:57
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мақсадларидан бири, энг аввало, қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг иқтисодий мустақиллигини таъминлаш, улар фаолиятининг рентабеллигини ошириш, фермер хўжаликларининг ҳуқуқий ҳимоясини ишончли таъминлаш механизмини шакллантириш орқали муттасил ўсиб бораётган аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдир. Президентмиз И.А.Каримов таъкидлаганларидек: “...қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 2016 йил ва яқин истиқболга мўлжалланган иқтисодий дастуримизнинг принципиал муҳим йўналишидир.

Ижтимоий менежмент фанидан маърузалар матни


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Х.Маъмуров
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
Toshkent - 2015
Нашриёт:
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Саҳифалар сони:
154
Яратилган вақти:
2017-01-20 11:14:05
Ушбу маърузалар матнида Ижтимоий менежмент фанининг предмети, объекти ва методи, ижтимоий менежмент назариясининг шаклланиши ва ривожланиши, Ижтимоий менежментнинг қонунлари ва тамойиллари, Ижтимоий менежмент услублари, Ижтимоий менежмент тизими, Ижтимоий менежментда ташкилий муносабатлар, Ижтимоий ресурслар уларни амалга ошириш йўллари, Ижтимоий менежментнинг мотивацион ресурси, Ижтимоий ўз-ўзини бошқариш, Муниципал менежментнинг кризисга қарши стратегиясига оид масалалар батафсил ёритилган.

Менежментнинг Японияга хос модели


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Одилжон Йўлдашев
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-01-18 11:28:25
Курс ишида Япон менежментининг назарий шаклланиши, Япон менежментининг асосий тамойиллари, Япон корхоналарида назорат тизимини шаклланганлик даражаси, Япон корхоналарида бошқарувни амалий ташкил этилиши, Мехнат ресурсларини бошқариш, Кайдзен – япон менежментининг марказий концепцияси ёритиб берилган. m

Менежмент назарияси


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ойбек Арипов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
NamMPI
Саҳифалар сони:
436
Яратилган вақти:
2017-01-16 16:38:18
Маърузалар матнида менежментнинг назарий жиҳатлари, бошқарув муносабатлари ва ташкилотларни ривожланишидаги янги тенденциялар замонавий нуқтаи назардан кўриб чиқилади. Бошқарув жараёнининг асосий фигураси – касб эгаси бўлган бошқарувчи менежерга, унинг шахси, ишни ташкил қилиш, ўзини ўзи бошқариш ва меҳнат жамоасини ташкил қилишга муҳим ўрин ажратилади

Logistika tijorat korxonasi raqobatbardoshligini oshirishning omili sifatida


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shukurlayeva Sh
Нашр этилган йили:
Toshkent 2016
Яратилган вақти:
2016-12-26 16:35:01
Ma’lumki, logistika iqtisodiy oqimlardagi yig‘ma xarajatlarni pasayishi, ishlab chiqarishni resursini ta’minlashining sifatini oshishiga yordam beradi. Logistikaning firma raqobat bardoshligiga ijobiy ta’siri haqidagi o‘zimizning tasavvurimizda biz bir xil emasmiz. “Logistika, - deb yozadi B.K. Plotkin, - firma uchun sherikli raqobat birdamlikga yetishtishning asosiy qurolidir, chunki ratsional xarid qilishlar ham ishlab chiqarishda va savdoda eng kam xarajatlarni ta’minlaydilar.” U bilan S.A.Uvarov hamfikrlik qiladi, uning fikriga ko‘ra raqobatli avzalliklar ko‘proq darajada firma logistik tuzilmani qanchalik samarliroq yaratishi bilan belgilanadi.

Logistika tizimlari va ularning elementlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O’ktamova D
Нашр этилган йили:
Toshkent 2016
Яратилган вақти:
2016-12-26 16:31:38
Logistika - ma’lum maqsadlarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan mablag‘ va xizmatlarni maqsadga muvofiq tayyorlash, foydalanishni tashkil qilish va boshqarish. Logistikaning maqsadi - ma’lum tovarni ma’lum vaqtda eng kam (minimal) harajatlar bilan oldindan tayyorlash. Logistikani iqtisodiyotning ishlab chiqarish infratuzilmasi, desa ham bo‘ladi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит