Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиз ва ўзбек тилларида гастрономик фразеологизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидакбарова Саодат Пархаджановна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.111 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-09 14:18:29
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги гастрономик компонентли фразеологизмларни лингвомаданий жиҳатдан таҳлил қилиш, уларнинг семантикасида халқ маданияти, урф-одат ва анъаналари, ижтимоий муносабатларнинг акс этишини очиб беришдан иборат.

Навоий девонлари қўлёзмаларининг таркибий-қиёсий тадқиқи (ЎзР ФА Шарқшунослик институти фонди қўлёзмалари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мадалиева Ойсара Рустамовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
801.8
Яратилган вақти:
2021-09-09 11:31:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоийнинг ЎзР ФА ШИ фондида сақланаётган қўлёзма девонлари таркиби, тузилиши, текстологик жиҳатларини асослаш, уларни чет эл фондларидаги нусхалар билан қиёслаб, ўзига хос ютуқларини белгилаш ва муаллиф вариантига йўл излаш, уни тиклаш борасидаги назарий фикрларни ўртага қўйиш, шу тариқа девонларини илмий ўрганиш, уларнинг янги илмий нашрларини яратишга йўл очишдан иборат.

Нормурод Норқобилов насрида инсон ва табиат муаммосининг поэтик талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзуллаев Холмўмин Намазович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
894.375:89-3(021)
Яратилган вақти:
2021-09-07 22:20:09
Тадқиқотнинг мақсади Н. Норқобилов ҳикоя, қисса ва романларида ўзбек адабиѐтида инсон ва табиат муаммосининг тадрижий талқин этилиш усулларидан иборат.

Абдулла Орипов шеъриятида оламни идрок этиш ва бадиий воқелантириш тадрижи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Райхонова Мухайё Мухаммадиевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
894.375:8-19(021)
Яратилган вақти:
2021-09-07 22:16:30
Тадқиқотнинг мақсади Абдулла Ориповнинг оламни фалсафий идрок этиш ва уни бадиий қайта гавдалантириш концепциясини тадрижий ўрганиш, ижтимоий муҳит ва ижодкор шахс муносабатлари диалектикасини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили лисоний структурасининг реликтолингвистик аспекти (фонетик, лексик, морфологик сатҳ)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунали Джумаев
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
410=943.75
Яратилган вақти:
2021-08-31 17:38:02
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек адабий тили сатҳларида сақланиб қолган тарихий-лисоний қолдиқларни бинар аспектда очиб беришдан иборат.

Нормурод Норқобилов асарларининг поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базаров Собиржон Бекташович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
821.512.133.09-31
Яратилган вақти:
2021-08-31 16:42:55
Тадқиқотнинг мақсади истеъдодли адиб Нормурод Норқобилов асарлари поэтикаси, хусусан, бадиий образлар олами, уларнинг табиати, характер ва руҳият бирлиги, адабий макон ва замон, бадиий услублари, ёзувчининг поэтик маҳоратини очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида тақлид сўзларнинг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алибоева Нилуфар Махаматали қизи
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
81’1:398.2(043
Яратилган вақти:
2021-08-27 17:43:33
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон инглиз ва ўзбек тиллари тақлидий сўзларининг типологик хусусиятларини, доимий қўлланиш меъёрини кўрсатувчи семантик ва контекстуал тавсифини, таржима муаммоларини очиб беришдан иборат.

Паралингвистик воситаларнинг гендерологик ва прагматик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Ботиржон Равшанович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
81’276.3 811.512.133
Яратилган вақти:
2021-08-27 17:39:56
Тадқиқотнинг мақсади ўзбеклар нутқий мулоқотида ишлатилувчи жинсий хосланган новербал воситаларнинг прагматик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ҳозирги «аёллар насри» нинг бадиий ўзига хослиги (Виктория Токарева ва Зулфия Қуролбой қизи асарлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муртазаева Феруза Рашитовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
821.161.1
Яратилган вақти:
2021-08-26 21:00:32
Тадқиқотнинг мақсади XX-XXI асрлар оралиғи рус ва ўзбек адабиётида яратилган хозирги «аёллар насри»нинг бадиий хусусиятларини Виктория Токарева ва Зулфия Қуролбой қизи ижоди мисолида ёритишдан иборат

Матнда ахборот тақсимотида реманинг роли (инглиз тили материали мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Гафарова Зумрад Зохиржоновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.111-116
Яратилган вақти:
2021-08-26 20:56:45
Тадқиқотнинг мақсади рема ҳодисасининг моҳиятини белгилаш ва рема–тема тузилмаларининг структур турларини фарқлаган ҳолда уларнинг матнда бажарадиган вазифалари ҳамда ахборот ифодасидаги ролини аниқлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит