Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупова Шахзода Тохиржон қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81’1:28
Яратилган вақти:
2021-01-06 17:21:41
Тадқиқотнинг мақсади диний матнларнинг лингвопрагматик хусусиятларини тадқиқ этиш ва диний матнларни тавсифлашдан иборат.

Таржимада ижодкор услубини қайта яратиш маҳорати (Ж. Ҳ. Чейз асарлари таржимаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холикова Нозима Нематиллоевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81'255.2/.4=512.133:821.111
Яратилган вақти:
2020-12-29 17:41:16
Тадқиқотнинг мақсади замонавий инглиз детектив ёзувчиси Жеймс Ҳедли Чейз асарларининг ўзбек тилига таржимасида ижодкор услубини қайта яратиш тамойилларини аниқлашдан иборат.

Хусусий дискурслар лингвомаданий талқинининг назарияси ва амалиёти (глюттоник дискурс мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Одилова Гулноза Комилжоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133:811.111
Яратилган вақти:
2020-12-25 12:45:29
Тадқиқотнинг мақсади. Диссертациянинг асосий мақсади хусусий дискурсларнинг лингвокультурологик тавсифи муаммоларини ўрганиш ва ҳал этишга доир тавсияларни ишлаб чиқишдандан иборат. Бу мақсад глюттоник дискурс мисолида амалга оширилади.

Қадимги хоразм ёзма ёдгорликларининг график ва фонетик хусусиятлари (X–XV аср манбалари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Матниязов Анвар Рустамович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.221.1’34/’35:801.82 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-12-24 17:18:41
Тадқиқотнинг мақсади X–XV аср қадимги хоразм ёзма ёдгорликлари тилининг ёзув ва товуш хусусиятларини, алифбо, унли ва ундошлар тизимини тадқиқ қилишдан иборат.

Ҳиндий ва ўзбек тилларида сон ва келишик грамматик категорияларининг чоғиштирма-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахматжонова Камола Абдумутал қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.214.21+811.512.133
Яратилган вақти:
2020-12-24 14:26:03
Тадқиқотнинг мақсади ҳиндий ва ўзбек тилларидаги от туркумига хос сон ва келишик категорияларини чоғиштирма-типологик асосда таҳлил қилишдан иборат.

Провербиал тузилмаларда инсонни баҳолашнинг прагматик ва лисоний- маданий хусусиятлари (инглиз, ўзбек ва қорақалпоқ тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жалғасов Нуржан Маратович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.12.25 Ж-24
Яратилган вақти:
2020-12-23 13:01:38
Тадқиқотнинг мақсади турли тизимга мансуб ва қардош тиллар (инглиз, ўзбек ва қорақалпоқ тиллари) материали мисолида провербиал тузилмалар таркибида инсонга берилган баҳо воқеланишининг прагматик ва лингвомаданий хусусиятларини белгилаш, қиёсланаётган тилларда мавжуд бўлган мақоллар таҳлили орқали инсонни тавсифлашдаги ўхшашликлар ва тафовутларни аниқлашдан иборат.

Абдулла Орипов шеърияти лексикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тўраева Умида Эгамбердиевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
416.31:894.375-1
Яратилган вақти:
2020-12-22 15:35:19
Тадқиқотнинг мақсади шоир Абдулла Орипов шеърияти лексикасини лингвистик таҳлил этиш ва тавсифлашдан иборат.

Янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маънавий маданиятини такомиллаштириш омиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Парпиев Муҳаммаджон Толибович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
17.022.1:008(575.1)
Яратилган вақти:
2020-12-22 14:51:53
Тадқиқотнинг мақсади янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маънавий маданиятини такомиллаштириш омилларининг аҳамиятини илмий-фалсафий нуқтаи-назардан очиб беришдан иборат.

Неъмат Аминов ижодида ижтимоий ва адабий-ҳажвий типларнинг бадиий талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ризаев Бахтиёр Холлиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
894.375-22
Яратилган вақти:
2020-12-22 10:26:17
Тадқиқотнинг мақсади. Неъмат Аминов ижодида ҳажвий типлар яратишнинг ўзига хос жиҳатларини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ижодида соқий образи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Авазназаров Одилжон Раҳматуллоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
894.375:8-31
Яратилган вақти:
2020-12-21 18:09:31
Тадқиқотнинг мақсади соқий образининг генезиси, бадиий такомил тадрижи, Алишер Навоий ижодидаги мавқеи, талқинлари, ижтимоий-фалсафий концепцияси ҳамда ботиний ва зоҳирий хоссаларини аниқлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит