Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

ХХ аср бошлари адабий жараёни муаммолари (1906 – 1917 йиллар ўзбек вақтли матбуоти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эгамкулова Нодирахон Бахтияр қизи
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
821.512.133
Яратилган вақти:
2021-04-08 16:59:02
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошлари ўзбеквақтли матбуот адабий материалларини аниқлаш, улар орқали давр адабий жараёнига баҳо бериш, ижтимоий фикр тараққиёти тадрижини очиб беришдан иборат.

Кўп тиллилик вазиятида нутқий варваризмларни қўллашнинг лингвокультурологик тадқиқи (инглиз ва ўзбек тиллари материалида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғофурова Мавлудахон Ботиржон қизи
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.512.133’1:008
Яратилган вақти:
2021-04-03 12:35:17
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида варваризмларнинг семантик, функционал, лингвокулътурологик хусусиятларини тавсифлаш ва қиёслаш ҳамда уларнинг тил меъёрларига муносабатини аниқлашдан иборат.

Француз, ўзбек ва рус тилларида мезуратив фразеологизмларнинг лисоний хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Отақулов Нодиржон Бахромалиевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.133.1:811.512.133:811.161.1
Яратилган вақти:
2021-04-02 14:22:10
Тадқиқотнинг мақсади француз, ўзбек ва рус тилларидаги мезуратив фразеологизмларининг лисоний-маданий ҳамда дифференциал хусусиятларини комплекс очиб беришдан иборат.

Сўз товуш қобиғи синтези жараёнидаги морфонологик ҳодисалар (от сўз туркуми мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Им Светлана Борисовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
81’373.611
Яратилган вақти:
2021-03-26 14:54:29
Тадқиқотнинг мақсади рус тилининг nomina abstracta сўз ясалиши ҳамда диминутивларида сўзнинг товуш қобиғи синтези жараёнида морфонологик ҳодисаларни тизимли тадқиқ қилишдан иборат.

Афзалийнинг «Мажмаъ ул-масоил» асари қўлёзма нусхаларининг қиёсий-текстологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғуломова Хилола Азизовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
930.1
Яратилган вақти:
2021-03-25 15:01:49
Тадқиқотнинг мақсади Афзалийнинг «Мажмаъ ул-масоил» асари қўлёзма нусхаларининг қиёсий-текстологик тадқиқини амалга ошириш орқали уни фиқҳга оид илмий-адабий манба сифатида асослаб беришдан иборат.

Қадимги туркий битигларда кечган стереотип бирликлар: семантика ва стилистика масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тўлагонова Шаҳноза Абдумажидовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.512.1
Яратилган вақти:
2021-03-25 14:57:57
Тадқиқотнинг мақсади қадимги туркий битиглардаги стереотип бирликларнинг семантик-стилистик хусусиятлари, уларнинг ёзма адабий тилдаги трансформацияси масалаларини ёритиб беришдан иборат.

Хитойда аёллар адабиёти: шаклланиш омиллари ва такомил босқичлари (XX-XXI асрлар)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Назирова Шукрия Миадовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
821.581
Яратилган вақти:
2021-03-25 14:54:32
Тадқиқотнинг мақсади замонавий хитой «аёллар адабиёти»нинг юзага келиши, тараққиёт босқичлари, жанр ва услуб хусусиятларини ёритиб беришдан иборат.

Илк ўрта асрлар араб хитобалари поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джураева Феруза Шукуровна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811. 411. 21
Яратилган вақти:
2021-03-25 14:29:41
Тадқиқотнинг мақсади илк ўрта аср араб хитобаларининг пайдо бўлиши, унинг араб халқи ҳаётидаги ўрни ва араб нотиқлигининг поэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Қорақалпоқ поэзиясида лирик туркумларнинг поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Оразимбетова Маржангул Келимбетовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
82-1/-9
Яратилган вақти:
2021-03-09 14:27:43
Тадқиқотнинг мақсади лирик туркум истилоҳи назарий сатҳи, унинг композицион яхлитликда тутган ўрни, лирик қаҳрамон бадиий тадрижи, ифода тимсолий тафовути ва жанрий таснифини ѐритишдан иборат.

Қорақалпоқ шеъриятида бадиий шакл ва жанрий изланишлар (1930 йиллар қорақалпоқ шеърияти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамбетов Икрам Камалович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
82-1/-9
Яратилган вақти:
2021-03-09 14:25:12
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 30-йилларидаги қорақалпоқ шеър тузилиши ва бадиий шаклларнинг ўзига хослигини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит