Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик хусусияти (ўзбек тили материали асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахматуллаева Шаходат Зиётовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
4194375
Яратилган вақти:
2018-10-17 16:27:13
Ўзбек тилида ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик тавсифини бериш.

Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайруллаев Хуршиджон Зайниевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
800.61-56+494.351
Яратилган вақти:
2018-10-16 13:58:57
Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатини очиб бериш.

Турли тизимдаги тилларда «муболаға» концептуал семантикаси вербализаторлари типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қорабоев Жасур Баҳодирович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.111.512.410
Яратилган вақти:
2018-10-09 11:29:18
Турли тизимдаги тилларда, жумладан, инглиз, ўзбек, рус ва бошқа тилларда «гипербола концептуал семантикаси» (ГКС) вербализаторларининг когнитив типологиясини ишлаб чиқиш.

Ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молиявий-иқтисодий терминларнинг чоғиштирма тадқиқи (инглиз, ўзбек, рус тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Шохида Норқуловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.111’362’276.6:330
Яратилган вақти:
2018-10-05 15:54:45
Инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молия-иқтисод терминларининг лингвистик хусусиятлари (ўхшаш ва фарқли жиҳатлари)ни очиб бериш ҳамда терминларнинг ясалиш (ҳосил бўлиш) йўлларини аниқлаш.

XX-XXI АСР америка оммавий адабиётида сентиментал ишқий романлар (Нора Робертс ижоди материали асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Адилова Шахноза Рахимовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.111(73).09 “19/20”
Яратилган вақти:
2018-10-05 15:51:10
Нора Робертс ижодида сентиментал ишқий романчилик жанрининг ривожланиш динамикаси, ғоявий-эстетик хусусияти ва муаллифнинг бадиий маҳоратини очиб бериш.

ХIХ аср француз адабиётида тарихий роман жанри тадрижи (Виктор Гюго прозаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тоирова Дилфуза Файзуллаевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
(809)8И Т - 50
Яратилган вақти:
2018-10-05 15:46:57
XIX аср француз романтизм адабиётида тарихий роман жанрининг ўрни ва эволюцион тадрижини аниқлаш, унинг жанр ва услуб хусусиятларини тасниф этиш ҳамда тарихий романлар матни поэтикаси.

Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рустамий Салимахон Алийбег қизи
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
287.81 Р-94
Яратилган вақти:
2018-09-21 15:59:52
Ислом уйғониш даврида балоғат илми таркибидаги тилшуносликка оид қарашларни ёритиш негизида балоғат билан тил орасидаги муносабатларни асослаш.

Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холова Мафтуна Абдусаламовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
891.7-1:894-3
Яратилган вақти:
2018-09-11 15:59:11
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек модерн шеъриятининг генезисини ёритишга, хусусан, унинг спецификаси ва тараққиёт тенденцияларини, бадиий-эстетик тафаккур такомилидаги ўрни масалаларини замонавий шоирларимиз ижоди мисолида илмий-назарий асослашдан иборат.

Хоразм достонлари ономастикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.512
Яратилган вақти:
2018-09-11 15:55:43
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм достонлари тилида қўлланилган ономастик бирликларни тўплаш ва улардаги лисоний-таркибий, этнолингвис-тик, тарихий-этимологик, таркибий-семантик ҳамда функционал ўзгаришлар-нинг эволюциясини аниқлаш ҳамда тадқиқ қилишда тавсифий, ареал (лисоний-географик) тамойиллар асосида таҳлилларини амалга оширишдан иборат.

Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мажитова Сабоҳат Жамиловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
413:491.5
Яратилган вақти:
2018-09-11 15:53:19
Тадқиқотнинг мақсади Абдураҳмон Жомийнинг лирик асарлари конкорданс-луғати асосида шоир ғазалларидаги рамзий ифодаларнинг лексик, мажозий ҳамда ирфоний-тасаввуфий маънолар оламини шоир яшаган давр сиёсий-ижтимоий, маънавий-мафкуравий ҳаёт воқелигидан келиб чиққан ҳолда талқин қилишнинг янги илмий усулларини яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит