Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Темурийлар давридаги арузга доир рисолаларнинг қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ЮСупова Дилновоз Раҳмоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
801.731:821.512.133-102(043.3)
Яратилган вақти:
2019-11-20 09:58:51
Тадқиқотнинг мақсади темурийлар даври арузшунослигининг назарий, амалий, ритмик унсурлар кесимидаги қиѐсий таҳлилини амалга ошириш, тарихий тараққиѐт тенденциялари ва ўзига хос хусусиятларини илмий асослашдан иборат.

Ўзбек тилидаги ҳозирги қўшма сўзлар луғати


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Насим Маматов
Луғат тили:
Нашр этилган йили:
2019
Яратилган вақти:
2019-11-19 10:32:41
Насим Маматовнинг “Ўзбек тилидаги ҳозирги қўшма сўзлар” луғати муаллиф томонидан ёзилган “Луғат ҳақида қисқача маълумот”, бевосита луғат ва унда берилган сўзлар манбалари рўйхатидан иборат. Луғатга киритилган сўзлар турли илмий соҳаларга оид луғатлар, илмий грамматикалар, бадиий адабиётлар, журналлар ва бошқа 150 дан ортиқ манбалар асосида жамланган. Луғат кенг оммага мўлжалланган.

Иккинчи жанубий славян таъсири ва XVI аср эпистоляр жанрининг шаклланиш масалалари (лексик-грамматик ва стилистик жиҳатлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Попов Дмитрий Владимирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
808(47)(09)(XIV – XVI)
Яратилган вақти:
2019-11-12 14:42:21
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи жанубий славян таъсири даврига оид контекстларда шаклланган эпистоляр жанри лисоний воситалар тизимининг тарихий шаклланиш қонуниятларини (Иван Грознийнинг мактублари мисолида) очиб беришдан иборат.

Ҳозирги замон немис тилида функционал феъл бирикмаларининг аспектуал семантикаси


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рисаева Оксана Маратовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
412.5:43
Яратилган вақти:
2019-10-13 09:09:01
Немис тилидаги функционал феъл бирикмалари билан боғланган аспектуал (акционал, ҳаракат тарзи ва аспект) маъноларининг комплекс таҳлили орқали ва функционал феъл бирикмалар ёрдамида ифодаланаётган аспектуал вазиятлар турларини аниқлашдан иборат.

Премчанд асарлари ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжаева Нилуфар Бекмуратовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.5:82.0
Яратилган вақти:
2019-10-13 09:05:45
Премчанднинг «Ғабан» («Нажот») ва «Вардан» («Севги инъоми») романларининг Амир Файзулло томонидан амалга оширилган ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

The significant role and studies on reduplication in the english language


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Раҳимова Мехрибон Аллаяровна
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:49:48
Maqolada reduplikatisiya hodisasining mazmunini ochib beradi. Lingvistik rivojlanishning boshlang'ich davridan toki zamonaviy bosqichlariga oid turli davrlarda reduplikativ so’zlarni o'rganish jarayoni ko'rib chiqiladi.

Etymology of the english word-stock, the approaches and principles on creating etymological dictionaries of english language


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Давлетова Дилдора Надир қизи
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:39:52
Мазкур маколада инглиз тилининг этимологияси, турли хил тилшунослар томонидан бажарилган инглиз тили етимологик лугатларини тузишдаги ѐндашувлар ва принсиплар, масала юзасидан турли назариялар мухокама килинади. Макола етимологик лугатларни киѐсий урганишга багишланган.

Inglizcha “meyk” [make] fe’lining o’zbektiliga o’zlashish variantlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ситанов Сухроб Рузимбой ўғли
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:37:42
Ushbu maqolada o’zbek tilidagi –meyk- [make] so’zi asosida yasalgan so’zlar ma’no, imlo va talaffuz jihatidan tahlil qilinadi. Tahlilimizning asosiy ma’lumot manbasi sifatida ommaviy axborot vositalarida e’lon qilinayotgan maqolalar taxlil qilingan.

Ray bradbury`s martian chronicles, the usage of epithetic devices in the stories the rocket summer and ylla


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нуруллаев Нурбек Улуғбек ўғли
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:35:25
Maqolada sifatlovchilarning mazmuni ochib beriladi. Rey Bredberining Mars solnomasi asaridan olingan hikoyalarda epitetlarning foydalanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, hikoyalar mazmuni, ularning tasviriy tuzilishiga e`tibor qaratiladi. Muallif fikrini dalillash uchun bir qancha misollar keltirildi.

ESP: Muayyan maqsadlarga ko`ra ingliz tilini o`rganish va uning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимбоева Хулкар Ғайратовна
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:32:36
Ushbu maqolada ESP ya`ni ingliz tilini muayyan maqsadlarga ko`ra o`rganish, umumiy ingliz tili va ular o`rtasidagi farqlar keng yoritilgan.Shuningdek ESPning xususiyatlari va turli soha vakillari uchun zaruratiga ham alohida to`xtalib o`tilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит