Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Поэтик матннинг лингвофонетик хусусиятлари вa таржиманинг прагматик муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Халимова Фируза Рустамовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 81’25-5
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:12:09
Тадқиқотнинг мақсади поэтик матн лингвофонетик тузилишини қиёсий таҳлил қилиш орқали фоник хусусиятларнинг прагматик мазмунга таъсирини аниқлаш ҳамда ушбу мазмунни таржимада қайта яратиш усулларини ёритиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Асқарова Шахноза Камолидиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 811.111 `362
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:08:16
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятларини чоғиштириб ўрганиш орқали эмоционал-экспрессив, ахборотни йўналтирувчи ва матн яратувчи хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек фольклори ва мумтоз адабиёти намуналари француз тилида (реми дор таржималари асoсида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Насирдинова Ёркиной Абдумухтаровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 801.83
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:04:17
Тадқиқотнинг мақсади Реми Дор томонидан француз тилига таржима қилинган ўзбек фольклори ва мумтоз адабиѐти намуналарини қиѐсий тадқиқ қилиш ҳамда таржимон маҳоратини ѐритиб беришдан иборат.

Араб мусиқа терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиёти (x–xv асрлар Ўрта Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид асарлари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Арипов Закир Тахирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 811.411.21
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:00:14
Тадқиқотнинг мақсади классик араб мусиқашунослик терминларининг шаклланиш босқичида яратилган манбаларни ва терминларни тадқиқ этиш ҳамда бу ишларни X–XV асрлар марказий осиёлик олимларнинг мусиқашуносликка доир асарлари воситасида амалга ошганини далиллаш, мусиқашуносликнинг классик даврида арабча терминларнинг ясалиш усуллари, танланиш ва баён этиш принципларини ёритиб беришдан иборат.

Рус тили изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларнинг грамматик ишланмаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мусаев Абдукарим Сулайманович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 808.2 +801.54
Яратилган вақти:
2019-08-20 15:56:12
Тадқиқотнинг мақсади феъл фразеологизмларнинг тузилиши, семантикаси ва грамматик хусусиятларини объектив акс эттириш бўйича ҳозирги рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни грамматик ифодалашнинг оптимал тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳияти (Ўзбек ва инглиз латифалари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рустамов Илхом Турсунович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
ЎУК: 82-1/-9
Яратилган вақти:
2019-08-20 15:48:51
Тадқиқотнинг мақсади кичик жанр намунаси бўлган латифа матнларининг лисоний таркиби, прагматик мазмунини аниқлаш ҳамда уларнинг когнитив фаолият ва тил тизими муносабати негизида шаклланадиган лингвистик ва миллий-маданий моҳиятини ёритишдан иборат.

Бадиий матндаги қон-қариндошлик терминларининг типологик ва структурал-грамматик тавсифи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жалилова Нафиса Раззоқовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 494.3:415:8
Яратилган вақти:
2019-08-19 09:54:33
Тадқиқотнинг мақсади бадиий матндаги қон-қариндошлик терминларини “оламнинг лисоний манзараси” лингвомайдонидаги концептуал ва лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдир.

Француз ва ўзбек тилларида ономастик компонентли фразеологизмларнинг миллий-лисоний хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбонова Гулсара Содиковна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.113:512.133 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-14 15:46:48
Тадқиқотнинг мақсади француз ва ўзбек тилларидаги ономастик компонентли фразеологизмлар миллий-маданий хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг ўхшаш ҳамда фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбек тили антропонимларининг номинацион-мотивацион асослари ва тавсифи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кенжаева Сабоҳат Эшмаматовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.133:81`373.23(043.3)
Яратилган вақти:
2019-08-13 16:01:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили антропонимларининг юзага келиш мотивларини аниқлаш ва тавсифлаш, уларнинг исмлар семантик структураси шаклланишидаги ўрни ва ролини очиб беришдан иборат.

Чўлпон шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиш тамойиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хожиева Шахло Хазратовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821 (09) (584.4)
Яратилган вақти:
2019-08-13 15:55:33
Тадқиқотнинг мақсади Чўлпоннинг лирик асарлари тадқиқи мисолида шоир шеъриятида миллий поэтик тафаккурнинг янгиланиш тамойилларини илмий-назарий асосда очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит