Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Akademiyalıq liceylerde hám kolledjlerde «Ádebiyat qaǵıydaları» pánin oqıtıw usılları


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Paxratdinova Aruxan
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nokis
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:30:01
Watanımızdıń keleshegi bolǵanjas áwladtıń ruwxıy dúnyasın tárbiyalawda ádebiyattıń ornı ayrıqsha áhmiyetke iye. Kórkem shıǵarma oqıw insandı, onıń sanasın hár tárepleme jetilistiredi, oy-órisin rawajlandıradı. Joqarı poetikalıq talǵam menen jazılǵan shıǵarma xalıqtıń, millettiń, hátteki ulıwma insaniyattıńádebiy miyrası bolıp qalıwı múmkin.

Ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда Ҳамид Олимжон ва Зулфия шеъриятининг аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Фахриддин Шодиев филология фанлари номзоди
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:23:31
Маълумки, Ватан, макон сўзларининг замирида бутун коинотдан улкан, уммондан теран маъно бор. Ватан туйғуси ўзбек шеъриятида қадим-қадимдан етакчи мавзулардан бири бўлиб, келган.

XIX ásir qaraqalpaq lirikasınıń kórkem-estetikalıq dárekleri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Daniyarova Gúlziyra
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nokis
Саҳифалар сони:
88
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:23:28
Adamnıń estetikalıq uqıplılıqlarınıń hámmesi pútkil baylıǵı hám hár qıylılıǵı menen shıǵırlanǵan túrinde, óziniń bolmısı menen iskustvoda kórinedi. Anıqraǵı Insannıń ruwxıy dúnyasına azıq beriwde, onıń jan sezimlerin tárbiyalawda kórkem ádebiyatqa, sonıń ishinde poeziyaǵa ayrıqsha wazıypa júklenedi. Sebebi, poeziya, sonıń ishinde lirika insandı mánawiy gózzallıqa jeteleydi.

Kichik yoshdagi o‘quvchilar nutqini shakllantirishda tez aytish, topishmoq va maqollarning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahimova Gulbahor, dotsent, Shodiyeva Jamila,o‘qituvchi
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:20:21
Ilmiy kuzatish va tadqiqotlarda inson o‘z hayoti davomida oladigan barcha ma’lumotning yetmish foizini besh yoshgacha bo‘lgan davrda olib ulgurishi keltirilgan. Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi o‘zligini anglay boshlaydi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg‘onadi. Maktab yoshida esa bolalarning kitobga, san’atga, ilmga, bo‘lgan qiziqishi shakllanadi. Xuddi shu davrda bolalar tafakkuri va nutqini yanada rivojlantirishda tez aytish, topishmoq hamda maqol kabi kichik adabiy janrlarning roli juda muhimdir. Chunki ushbu janrlar bolaning sog‘lom va rivojlangan shaxs bo‘lib shakllanishini ta’minlab, o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini uyg‘otadi.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida so‘z yasalishi haqidagi bilimlarni shakllantirish usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdimurot Nomozov
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:14:19
Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishida ona tili fanidagi mavzularning, xususan, so‘z yasalishi mavzusining sifatli, zamon talablariga mos holda o‘rgatilishiga alohida e’tibor qaratilayotgani bejizga emas. Chunki bu mavzular bo‘yicha dastlabki nazariy tushunchalar shu bosqichda shakllanadi. Shuning uchun tushuncha va xulosalarning to‘g‘ri kamol toptirilishi ta’limning keyingi bosqichlari uchun mustahkam poydevor bo‘ladi.

Әдебият теориясын оқытыўда инновациялық технологиялар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж.Сагидуллаева, Ж.Каниязова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
Нокис-2016
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2019-08-21 13:01:52
Әдебият теориясы пәни филология тараўы бойынша бакалаврларды таярлайтуғын жоқары оқыў орынларында тийкарғы қәнигелик пән сыпатында оқытылады.

Tekst lingvistikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qudaybergenov Ma’mbetkerim
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
Nokis- 2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
42
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-08-21 12:32:01
Oqiw qollanbada tekst lingvistikasinin’ teoriyaliq ma’seleleri, teksttin, uliwma ha’m tu’rkiy til biliminde u’yreniliwi, tekst tu’sinigi, tekst birlikleri, teksttin’ mazmuni, ko’lemi boyinsha tu’rleri, tekstte parcellyaciya qubilisi, ko’rkem tekst ha’m onin’ bo’limlerin bayanistiriwshi qurallar, tekstti analizlew usillari ha’r ta’repleme izertlenilgen.

Поэтик матннинг лингвофонетик хусусиятлари вa таржиманинг прагматик муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Халимова Фируза Рустамовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 81’25-5
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:12:09
Тадқиқотнинг мақсади поэтик матн лингвофонетик тузилишини қиёсий таҳлил қилиш орқали фоник хусусиятларнинг прагматик мазмунга таъсирини аниқлаш ҳамда ушбу мазмунни таржимада қайта яратиш усулларини ёритиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Асқарова Шахноза Камолидиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 811.111 `362
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:08:16
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятларини чоғиштириб ўрганиш орқали эмоционал-экспрессив, ахборотни йўналтирувчи ва матн яратувчи хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек фольклори ва мумтоз адабиёти намуналари француз тилида (реми дор таржималари асoсида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Насирдинова Ёркиной Абдумухтаровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 801.83
Яратилган вақти:
2019-08-20 16:04:17
Тадқиқотнинг мақсади Реми Дор томонидан француз тилига таржима қилинган ўзбек фольклори ва мумтоз адабиѐти намуналарини қиѐсий тадқиқ қилиш ҳамда таржимон маҳоратини ѐритиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит