Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек тилида орнитонимларнинг лисоний тадқиқи


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йулдашева Дилноза Бекмуродовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 494.3
Яратилган вақти:
2019-05-08 10:58:15
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг манбалари, лексик-семантик ва функционал-услубий хусусиятларини монографик йўналишда тадқиқ этишдан иборатдир.

O'zbek adabiyoti tarixi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
1. Muhammadiyev A.M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
284
Яратилган вақти:
2019-05-07 17:09:04
«O'zbek adabiyoti tarixi» fanidan yozilgan o`quv-uslubiy majmua XIX asrning 2-yarmi XX asr boshlarida Toshkent, Samarqand, Qo`qon hamda Xorazm adabiy muhitlarida yashab ijod etgan shoirlar ijodiga aloqador ma’lumotlarni o’z ichiga qamrab olgan bo’lib, o’quvchilarning usbu davr tarixi va adabiyoti to’g’risidagi bilimlarini shakllantirishga qaratilgan. Shuningdek, o`quv-uslubiy majmuada har bir shoir ijodining o`ziga xos jihatlari alohida ilmiy tadqiq etilgan. O`quv-uslubiy majmuaning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, undan adabiyotshunos olimlar tomonidan yaratilgan eng so`nggi tadqiqotlar ham joy olgan. Uylaymizki, mazkur ma`lumotlar talabalarni vatanparvarlik hamda ma`rifatparvarlik ruhida kamol topishlari uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
1
Яратилган вақти:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

ЎЗБЕК ТИЛИ ФОНЕТИК БИРЛИКЛАРИНИНГ ПОЭТИК ИМКОНИЯТЛАРИ


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
ТУРСУНОВА ОДИНАХОН
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.133’34:81-26(043.3)
Яратилган вақти:
2019-04-17 10:09:00
Жаҳон тилшунослигида нутқнинг фонопоэтик хусусиятларини ўрганиш тилшуносларнинг диққат марказидадир.

СЎЗНИНГ БЕЛГИЛИК МУАММОЛАРИ


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
РАҲИМОВА МАФТУНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.133’33
Яратилган вақти:
2019-04-17 10:02:20
Сўзнинг белгилик муаммоларини лексикосемиотик жиҳатдан тадқиқ этишнинг ўзига хослиги шундаки, унда лисоний белги билан боғлиқ бўлган инсон омилига, хусусан, тил белгисини қўллашга бўлган эҳтиёж, нутқ товушларидан лексик белги ҳосил қилиш, белги юбориш ва уни қабул қилиш имкониятлари, талаблари каби экстралингвистик омилларга катта эътибор берилади.

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ҚОРАҚАЛПОҚ РОМАНЛАРИДА ФОЛЬКЛОРИЗМЛАР


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Бегмуратова
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 82:398.2(575.172)
Яратилган вақти:
2019-04-16 11:23:52
Ҳозирги замон жаҳон адабиётшунослигида фольклор ва ёзма адабиёт орасида мавжуд алоқаларни тадқиқ этиш орқали бадиий тафаккур тарақиётнинг етакчи тамойилларини белгилаш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умирова Светлана Маъмуржоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
809:494.3
Яратилган вақти:
2019-04-09 16:22:08
Ҳозирги замон ўзбек адабиётининг кўзга кўринган вакили Усмон Азим шеърий асарлари тилини лингвопоэтик таҳлил этиш орқали унинг индивидуал ижодий манерасига хос хусусиятларни белгилаш ва шоир поэтик асарлари матнида коннотатив вазифа бажараётган тил элементларининг услубий имкониятларини аниқлаш.

Ўзбек насрида трилогия


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қўйлиева Гулчеҳра Назорқуловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
809:894.3
Яратилган вақти:
2019-03-25 12:17:00
Ўзбек адабиётида трилогик асарларнинг бадиий-эстетик табиатини, сюжет ва композицион қурилиши, қаҳрамон концепцияси масалалари, хусусан, бадиий ўзига хослигини ва тараққиёт тенденциясини асослаш.

Ўзбек тили терминологиясида иккиламчи номлашлар ва уларнинг мотивлашуви (ўзбек тили зоонимлари ва фитонимлари мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирсанов Бобомурод Муҳаммадиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
494.3
Яратилган вақти:
2019-03-18 15:35:16
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили зоонимлари ва фитонимлари таркибида иккиламчи номлаш жараёнининг инсон ассоциатив тафаккурининг қайси қонуниятлари асосида кечиши, бу жараёнда ном кўчишнинг қайси омиллари ва қайси турлари фаоллигини белгилашдан иборат.

Connaissez-vous la France (Сиз Францияни биласизми)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-09 08:59:07
Эътиборингизга ҳавола этилаётган мазкур “Connaissez-vous la France?” (“Сиз Францияни биласизми?”) номли ўқув-услубий қўлланма француз тилини кенг ўрганувчилар оммасига, шунингдек олий ва ўрта-махсус, умумий ўрта таълими талаба ўқувчиларига ҳамда француз тилини мустақил равишда ўрганаётганлар учун мўлжалланган. Ушбу қўлланмада энг сўнгги манбаалардан олинган Франция, унинг тарихи,маданияти, табиати, урф-одатлари,анъаналари, буюк кишилари ва Франциянинг дунё цивилизациясига қўшган салмоқли ҳиссаси ҳақидаги маълумотлар соддалаштириб берилган. Қўлланмада ,шунингдек жаҳоннинг энг қадимий санъат ва меъморий асарларини ўзида жам этган пойтахт шаҳар Париж ҳақида ҳам кенг маълумотлар атрофлича ёритиб берилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит