Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Турли тизимдаги тилларда гендерга оид терминологиянинг шаклланишида лингвистик ва экстралингвистик омиллар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эргашева Гули Исмоил қизи
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.111’1
Яратилган вақти:
2018-12-17 11:33:56
Тадқиқотнинг мақсади миллий ва халқаро контекстда гендер дискурсига оид терминологиянинг шаклланишида лингвистик ва экстралингвистик омилларни очиб беришдан иборат.

Рус ва ўзбек тиллари психология терминларининг лексик-семантик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эргашева Гўзал Қурбоналиевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.161.1’37’276.6 811.512.133’37’276.6
Яратилган вақти:
2018-12-17 09:35:04
Тадқиқотнинг мақсади рус ва ўзбек тиллари психология терминларининг лексик-семантик хусусиятларини чоғиштиришдан иборат.

Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shernazarov Akmal Andiyoqulovich
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 891. 5: 398 (547.152)
Яратилган вақти:
2018-12-15 13:10:28
Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир анъанасини, бунга асос яратган ижтимоий-психологик омилларни, ўзбеклар маросим фольклори билан муштарак жиҳатларини, локал белгилари, жанрий таснифоти, лингвопоэтик ва композицион ҳамда ижро хусусиятларини илмий ўрганишдан иборат.

Асқад мухторнинг ҳикоянавислик маҳорати


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳасанова Барно Юсуповна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:34:55
Тадқиқотнинг мақсади Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳоратини кўрсатиб бериш, жами 40 га яқин асарлари мисолида муаллифнинг ўзига хос, оригинал услубини адабиётшуносликдаги янгича қарашлар, янги илмий мезонлар асосида белгилаш, замонавийлик, фольклор анъаналари, бадиий макон, фалсафий рамзийликнинг намоён бўлиш жиҳатларини ёритишдан иборатдир.

ХХ асрнинг сўнгги чораги ўзбек шеъриятида поэтик услуб муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тажибаева Дилфуза Эркиновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133-95
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:30:38
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг сўнгги чораги ўзбек шеъриятидаги поэтик услуб муаммосини Хуршид Даврон, Шавкат Раҳмон ва Усмон Азим ижоди мисолида ўрганиш, уларнинг идрок ва ифода этиш услубларини энг сара асарлари орқали тадқиқ этишдан иборат.

Замонавий ўзбек насрида янги инсон концепцияси (Абдуқаюм Йўлдошев ва Зулфия Қуролбой қизи ҳикоялари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраева Манзура Ахронқуловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133’06:82.01(0433)
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:27:23
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек насрида янги инсон образининг шаклланиши, ўзига хос қирралари ва янги инсон концепциясига хос ижтимоий-психологик жиҳатларини Абдуқаюм Йўлдошев ва Зулфия Қуролбой қизи ҳикоялари мисолида очиб беришдан иборат.

Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жумаева Феруза Ураловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81’373.422/.(043.3)
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:21:51
Тадқиқотнинг мақсади полисемем лексемалар доирасидаги синоним семалар парадигмаси ва антоним семалар муносабатини тадқиқ этиш, лисоний ва нутқий жиҳатлари, лингвистик, лингвопоэтик, сатҳдаги ўрни, тавсифи, таснифи, турлари, пайдо бўлиш хусусиятлари ва омилларини очиб беришдан иборат.

Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султонова Шохиста Мухаммаджановна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81’1:008:2-279
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:17:52
Тадқиқотнинг мақсади муқаддас матнлардаги замон категориясини ифодаловчи темпорал сўзларнинг лингвомаданий хусусиятларини ёритиб беришдан иборат.

Оламнинг лисоний манзарасида макон категорияси ва миллий ўзига хослик


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Икрамова Саида Алимджановна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81’373.4
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:11:29
Тадқиқотнинг мақсади оламнинг лисоний манзарасида макон категорияси ва миллий ўзига хосликни ифодаловчи тил воситаларини аниқлашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек насрида миллий характер ва бадиий маҳорат (Ўткир Ҳошимов ва Наби Жалолиддин ҳикоялари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қаюмов Абдуваҳоб Абдурашидович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133.(043.3)
Яратилган вақти:
2018-12-15 11:02:47
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек насрида миллий характер яратиш муаммоларини, усул ҳамда воситаларини тадқиқ этишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит