Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Turistik firmaning raqobatbardoshligini oshirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bekchanov O’ktam
Нашр этилган йили:
2012
Яратилган вақти:
2016-03-04 10:15:34
Firmaning missiyasi – kompaniyaning biznesida faoliyat yo‘nalishini va asosiy qoidalarini aniq va lo‘nda aniqlab beradi. Yanada ilg‘or turizm firmalarida shunday ishonch mavjudki, u yoki bu loyihani qabul qilishda ular o‘z oldiga shunday maqsadni qo‘yadiki, uni kategoriyalarga bo‘lishga nisbatan maqsadlarni aniqlash va tavsiflash yanada foydalidir. Shu tarzda, maqsadlarni shakllantirish innovatsion dasturlarni tanlash jarayonida ustuvor holatni belgilaydi.

Туризм ташкилотларида молиявий ресурсларни бошқариш йўллари Самарқанд шаҳридаги Алижон туристик фирмаси мисолида


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хосият Хикматуллаева
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2016-03-03 15:58:53
Туристик ташкилотларнинг молиявий ресурларини бошқариш ҳамда улардан самарали фойдаланиш йўлларини ўрганиш буйича илмий - услубий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Туризм соҳасида тадбиркорлик фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш йўллари Камила меҳмонхонаси мисолида


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Комил Умаров
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2016-03-03 15:52:39
Туризм соҳасида тадбиркорлик фаолиятини бошқаришнинг назарий асослари Ўзбекистонда хусусий тарақиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. Тадбиркорликнинг ривожланиш хусусиятлари, бошқарув тизимининг тузилишини такомиллаштириш ва бунда хорижий мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш йўллари ёритилган.

Туристик фирмаларда раҳбарлик услубларини такомиллаштириш йўллари Самарқанд шаҳридаги Sheherezade Voyages туристик фирмаси мисолида


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Азиза Носирова
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2016-03-03 15:24:36
Туристик фирмаларда раҳбарлик услубларини такомиллаштириш йўллари Самарқанд шаҳридаги Sheherezade Voyages туристик фирмаси мисолида ўрганилди.

Туристик фирмаларнинг ривожлантиришда стратегик бошқаришни такомиллаштириш (Самарқанд шаҳридаги “Ўзбегим” меҳмонхонаси мисолида)


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Каримов Феруз
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2016-03-03 15:19:50
Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy, moliyaviy rivojlanishiga aholiga xizmat ko‘rsatuvchi sohalarning o‘rni va roli sezilarli bo‘lib, bunda turizmning ahamiyati boshqa xizmat ko‘rsatish sohalariga qaraganda yuqori sur’atlar bilan rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham keyingi yillarda O‘zbekistonda turizmni rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarga juda katta e’tibor berilib, uning turistik salohiyatidan samarali foydalanish yo‘llari shakllanmoqda va qaror topmoqda.

Mehmonxona xo’jaligida nizolarni boshqarish yo’llari Samarqand shahridagi Shahrizoda mehmonxonasi misolida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sardor Salimov
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2016-03-03 15:07:26
Mehmonxona xo’jaligida nizolarni boshqarish yo’llari Samarqand shahridagi Shahrizoda mehmonxonasi misolida faoliyat jarayonlari yoritilgan. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi boshlanishiga qadar turizmning barqaror taraqqiy etayotganligi va uning istiqboli, ushbu sohani “kelajak industiriyasi” sifatida e’tirof etishga asos bo’lgan edi. Mamlakatimizda turizm faoliyati mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo’nalishi sifatida talqin qilinib, unga etirof davlat siyosati darajasida ko’tarilgan. Soha rivoji uchun zaruriy tashkiliy-xuquqiy mexanizlar vujudga keltirib, hukumattamonidan tegishli meyoriy xujjatlar qabul qilindi va bu boradagi ishlar hozir ham davom etmoqda.

Mehmonxona xizmatlari raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Iskandar Atamurodov
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2016-03-03 15:02:00
Mehmonxona xizmatlari raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari haqida. Hozirgi sharoitda turizm sohasida raqobat muhiti mavjud bo’lib, bozor munosabatlarining murakkabligiga qaramay, O’zbekistonda qator turistik firmalar va mehmonxonalar tashkil etilmoqda, lekin ularning ko’pchiligi ma’lum vaqtdan so’ng raqobatga dosh berolmay turizm bozoridan chiqib ketmoqda. Statistik ma’lumotlarga ko’ra, respublikada 2010 yilda 374 ta mehmonxona faoliyat ko’rsatgan bo’lsa, 2011 yilga kelib ularning soni 254 tani tashkil qilgan, shuningdek turistik firmalar soning kamayishi ham bu xolni tasdiqlaydi.

Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Маълумотнома тури:
Чиқарилган йил:
2008
Муаллиф:
А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева
Нашр этилган йили:
2008
Яратилган вақти:
2016-03-03 14:27:42
Содержание учебного пособия соответствует программам дисциплин «Организация и менеджмент туризма» и «Организация гостиничного хозяйства», частично охватывает вопросы дисциплин «Международный туризм», «Инфраструктура туризма» и «Внутренний туризм».

Меҳмонхона хизматлари самарадорлигини оширишнинг хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.С.Тухлиев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
SamSI
Саҳифалар сони:
106
Яратилган вақти:
2016-03-03 12:19:40
Самарқанд шаҳридаги меҳмонхоналарда хизматлар самарадорлигини оширишнинг самарали йўлларини ишлаб чиқиш. Албатта туризмнинг ривожланиши биринчи навбатда туризм индустриясининг ўзаги бўлган меҳмонхоналарнинг ривожланишига ижобий таъсир қилар экан.Чунки,меҳмонхона бизнеси туризмнинг ажралмас қисми бўлиб, биринчи навбатда туристларни қабул қилувчи ва туристларнинг датлабки эҳтиёжларини қондирувчи,мураккаб хизматларни амалга оширувчи энг мухим инфратузилмалардан бири ҳисобланади

Туризм корхоналарида иқтисодий самарадорликни аниқлаш усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.А.Абдухамидов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
СамИСИ
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2016-03-02 11:52:01
Тадқиқотнинг мақсади туризм корхоналарида иқтисодий самарадорликнинг назарий асосларини ёритиш, туризм ва унинг миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва ролини таҳлил қилиш. Туризм соҳасида иқтисодий самарадорлик тушунчаси ва унинг мохиятини ўрганиб чиқиш, туризм сохасида иқтисодий самарадорликнинг макроиқтисодий кўрсаткичларини ўрганиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит