Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мeҳмонхоналарда замонавий туристик хизматлар кўрсатишни ташкил этиш ва такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Атаджанова Дилноза
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
98
Яратилган вақти:
2016-12-14 13:47:43
Ушбу магистрлик диссертацияда турузм сохаси ўз навбатида мехбондорчилик сохаси билан биргаликда жохондаги хизматлар,ялпи ички махсулот ва инвестияияларнинг таркибидаги ўзгаришларни амалга оширишга ўз хиссасини қўшмоқда. Кўриниб тургандек, туризмни баркарор ривожлантириш орқали мехмонхоналарда туристик хизматлар кўрсатишини ташкил этиш ва такомиллаштиришга эришилган. 

Минтақа иқтисодиётини экологиялаштириш омиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Саидов Азизбeк
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
120
Яратилган вақти:
2016-12-14 13:32:43
Минтақавий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги фундаментал категория сифатида намоён бўлиб, такрор ишлаб чиқаришнинг ҳудудий шарт-шароитлари ва омиллари мажмуини ҳам, бутун ҳудудий бирлик манфаатларини ҳисобга олган ҳолда табиий-ресурс потенциалидан фойдаланиш самарадорлигини ҳам ўз ичига олади. 

Aktiv va Passiv turizm turlarni xususiyatlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Baxtiyorova M.
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-30 10:33:31
O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq xizmatlar ko‘rsatish sohasidagi turizm xizmatlari zamonaviy xizmat turlari sifatida talqin qilinib, unga e’tibor davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

2011-2015 yillarga mo`ljallangan investitision dastur va uning iqtisodiy mohiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Atajanov D
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2016-06-30 10:25:24
Jahon mamlakatlarida keskin rivojlanib borayotgan turizm iqtisodiyotda eng serdaromad soha hisoblanadi. SHuning uchun ham O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan masaladir.

Turizm marshrutlarni ishlab chiqish jarayoni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Erkayev F
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2016-06-30 10:22:14
Jahon mamlakatlarida keskin rivojlanib borayotgan turizm iqtisodiyotda eng serdaromad soha hisoblanadi. SHuning uchun ham O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan masaladir. Bu masalaning dolzarbligi shundaki, turizm bozorining xalqaro rivoji o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib hozirgi kunda bu bozor munosabatlarini bilish, turizmni rivojlantirish muammolarini to‘g‘ri aniqlashni talab qiladi. CHunki, xalqaro turizmni bilmasdan dunyo turizmi hamjamiyatiga, hamkorligiga qo‘shilish va O‘zbekistonda turizmni xalqaro va mahalliy darajada rivojlantirib bo‘lmaydi.

Turizm operatorlik xizmatini shkillashtirishning asoslari fanidan yozgan


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jumaniyozov S
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2016-06-30 10:17:33
O’zbekistоn zаmоnаviy turizm industriyasini rivоjlаntirish uchun bаrchа zаrur mаnbаlаrgа egа. Buyuk Ipаk yo’li ustidаjоylаshgаn Vаtаnimiz qulаy tаbiiy-iqlim shаrоitlаrigа, bоy tаriхiy, mаdаniy merоsgа vа аyni pаytdа hаm ichki, hаm хаlqаrоturizmni rivоjlаntirish uchun yuqоri sаlоhiyatgаegа.

Turizm operatorlik xizmatini shkillashtirishning asoslari.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Erkayev F
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2016-06-27 16:13:05
O’zbekistоn zаmоnаviy turizm industriyasini rivоjlаntirish uchun bаrchа zаrur mаnbаlаrgа egа. Buyuk Ipаk yo’li ustidаjоylаshgаn Vаtаnimiz qulаy tаbiiy-iqlim shаrоitlаrigа, bоy tаriхiy, mаdаniy merоsgа vа аyni pаytdа hаm ichki, hаm хаlqаrоturizmni rivоjlаntirish uchun yuqоri sаlоhiyatgа egа.

Institutsiоnal iqtisodiyot.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rajabov K
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
116
Яратилган вақти:
2016-06-27 14:57:42
Turizm sохаsidаgi iktisоdchilаrgа bu fаnni o’rgаtishdаn аsоsiy mаksаd ulаrning iqtisоdiy yunаlishdаgi оliy, o’rtаmахsus bilim yurtlаridа pеdаgоg sifаtidа fаоliyat ko’rsаtishigа zаmin tаyyorlаsh хаmdа pеdаgоgik fаоliyatining sаmаrаli bo’lishini tа’minlаshdаn ibоrаt.

Tijorat banklarining investitsion faoliyatini oshirish.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Soirov .D
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2016-06-24 16:31:01
2006-2013 yillar mоbaynida O`zbеkistоn Rеspublikasi tijоrat banklari rеgulyativ kapitali tarkibida ustav kapitalining salmоg’i barqarоr sur’atlarda o`sdi, ushbu hоlat rеspublikamiz hukumati va Markaziy bank tоmоnidan tijоrat banklarining ustav kapitalini va invеstitsiоn faоliyatini оshirish siyosati оlib bоrilayotganligi bilan izоhlanadi.

Mеhmonxona turizmi boshqaruvini tashkil etish va rivojlantirish yo’nalishlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ro`zmetov. Sh
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2016-06-24 15:50:52
Mеhmonxona industriyasi korxonalarning o’ziga xos majmuasi bo’lib, uning o’z ishlab chiqarish madaniyati bor, bu madaniyat yaxshi yoki yomon ta'sir qilishi mumkin, masalan, ishlab chiqarishga, ishchilar orasidagi munosabatlarga, ularning o’zini tutishiga, ularning shaxsiy ishlariga rahbarlar xizmat ko’rsatishga bog’liq bo’lgan shikoyatlar muammolarini hal qilishga kamdan-kam intiladilar.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит